Box Shots

Shin Sangoku Musou 6 Special (JP)
JP 08/25/11
Shin Sangoku Musou 6 Special (AS)
AS 08/26/11
Shin Sangoku Musou 6 Special (KO)
KO 08/30/11
Shin Sangoku Musou 6 Special (JP)
JP 12/15/11
Shin Sangoku Musou 6 Special (PSP the Best) (AS)
AS 12/12/12
Shin Sangoku Musou 6 Special (PSP the Best) (JP)
JP 12/13/12
Shin Sangoku Musou 6 Special (PSP the Best) (JP)
JP 08/17/15

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.