Users who own this game also own:

Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Double Dragon IV
Double Dragon IV
Grand Theft Auto V
Grand Theft Auto V
Yakuza Kiwami 2
Yakuza Kiwami 2