Users who own this game also own:

Crash Bandicoot
Crash Bandicoot
Crash Bandicoot 3: Warped
Crash Bandicoot 3: Warped
Max Payne
Max Payne
Silent Hill
Silent Hill
King Oddball
King Oddball

Users who love this game also love:

Tetris Attack
Tetris Attack
Yuu Yuu Hakusho Dai-San-Tama
Yuu Yuu Hakusho Dai-San-Tama
Mission: Impossible
Mission: Impossible
Pokemon Emerald Version
Pokemon Emerald Version
Yoshi
Yoshi