What do you need help on? Cancel X

BOOKMARK
Jump to:
Would you recommend this Guide? Yes No Hide
Send Skip Hide

FAQ/Walkthrough (Hungarian) by hcg wilson

Version: 2.0 | Updated: 10/24/04


   _______ _______ _______ _________ ______  _______ _    _________
  ( ____ )( ____ \( ____ \\__  __/( __ \ ( ____ \( (  /|\__  __/
  | (  )|| (  \/| (  \/  ) (  | ( \ )| (  \/| \ ( |  ) (
  | (____)|| (__  | (_____  | |  | |  ) || (__  |  \ | |  | |
  |   __)| __)  (_____ )  | |  | |  | || __)  | (\ \) |  | |
  | (\ (  | (      ) |  | |  | |  ) || (   | | \  |  | |
  | ) \ \__| (____/\/\____) |___) (___| (__/ )| (____/\| ) \ |  | |
  |/  \__/(_______/\_______)\_______/(______/ (_______/|/  )_)  )_(

            _______     _________ _
           ( ____ \|\   /|\__  __/( \
           | (  \/| )  ( |  ) (  | (
           | (__  | |  | |  | |  | |
           | __)  ( (  ) )  | |  | |
           | (    \ \_/ /  | |  | |
           | (____/\ \  / ___) (___| (____/\
           (_______/  \_/  \_______/(_______/

  _______ _______ ______  _______  
          ( ____ \( ___ )( __ \ ( ____ \  
          | (  \/| (  ) || ( \ )| (  \/ _
          | |   | |  | || |  ) || (__  (_)
          | |   | |  | || |  | || __)
          | |   | |  | || |  ) || (    _
          | (____/\| (___) || (__/ )| (____/\(_)
          (_______/(_______)(______/ (_______/


     _  _                        _  _
     ( ) ( )              _         ( ) ( )
     | | | |  __  _ __  _   ___ (_)  ___  _ _  `\`\/'/'
     | | | | /'__`\( '__)/'_`\ /' _ `\| | /'___) /'_` )   > <
     | \_/ |( ___/| | ( (_) )| ( ) || |( (___ ( (_| |  /'/\`\
     `\___/'`\____)(_) `\___/'(_) (_)(_)`\____)`\__,_)  (_) (_)
					 

Végigjátszás 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tartalom:

1; Elõszó
2; Bevezetés
3; A szereplõk
4; A játék 
	- Claire Rockfort-szigeten
	- Claire az Antarktiszon
	- Chris Rockfort-szigeten
	- Chris az Antarktiszon
5; Battle game útmutató
	- Választható karakterek
	- Játékmenet
	- Értékelés
6; Tippek, trükkök, titkok
7; Miértek és hogyanok - kérdések, amelyeket nem tudunk megválaszolni
8; Végszó


 [* ELÕSZÓ *]

Üdv! 
Azt hiszem, nem mindennapi feladatra szántam el magam, amikor elvállaltam 
hogy megírom ezt a végigjátszást, de mivel ez a kedvenc Resident Evil részem, 
nem mondhattam nemet. Ami azt illeti, ez nem csak egy átlagos játék leírás. 
Sokkaltöbb annál...
Hogy miért? Ha elolvasod, rá fogsz jönni. Nem is fûzök hozzá most többet. 
Inkább kezdjük el. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


[* A SZEREPLÕK *]

Elõször is ismerkedjünk meg a karakterekkel:

< Claire Redfield >
/Szinkronhangja: Alyson Court/

Kor: 19 év
Magasság: 169 cm
Súly: 52,4 kg
Nem: nõ
Vércsoport: 0
Személyazonosító szám: WKD4496
Foglalkozás: tanuló

A rendkívül leleményes, és intelligens Claire a történet fõszereplõje. 
Sokak számára valószínûleg ismerõs a Resident Evil 2. részébõl ahol Leon 
oldalán harcolt a zombik ellen, bár azóta jelentõs változáson ment keresztül. 
Feltûnõen szép arcot, új ruhát , karcsú, formás testet, egyszóval vonzó 
külsõt kapott. Õ az a karakter, akire valóban azt mondhatjuk, hogy egyszerûen 
tökéletes : okos, kedves, bátor és gyönyörû. Claire kedvelt idõtöltése a 
motorozás, ami talán egy kissé extrém hobbi egy lány számára. Bátyjához 
Chrishez mérhetetlen szeretet fûzi, és emiatt kerül most ismét bajba. Még 
Raccoon Cityben megtalálja Chris naplóját, amelybõl megtudja, hogy testvére 
az Umbrella európai fõhadiszállására utazott, Párizsba. Három hónap 
elteltével Claire Chris után megy, hogy megkeresse, de nem jár szerencsével. 
Az Umbrella emberei elfogják, és bebörtönzik egy távoli, Rockfort nevû 
szigeten...  

< Steve Burnside >
/Szinkronhangja: Bill Houston/

Kor:17 év
Magasság: 173 cm
Súly: 67,5 kg
Nem: férfi
Vércsoport: AB
Személyazonosító szám: MFD2872
Foglalkozás: tanuló (?)

Steve szintén egy fogoly. Apjával együtt börtönözték be a szigeten. Miközben 
menekülni próbál, találkozik Claire-rel, aki ugyanúgy a kiutat keresi 
Rockfortról. Eleinte nagyon bizalmatlan a lánnyal, de késõbb rájön, hogy 
egyedül nem lesz képes kijutni, és ha életben akarnak maradni, együtt kell 
mûködniük. Steve még szinte gyerek, és gyakran meggondolatlanul cselekszik. 
Néha játssza a hõst Claire elõtt, talán egy kissé beképzelt is, és folyton 
bajba kerül. Sokak szerint õ az egyik legidegesítõbb szereplõ, de 
ügyetlenkedésén inkább csak mosolyogni lehet. Steve vonakodik elmondani 
Claire-nek, hogy miért került a szigetre, és mi történt a szüleivel, de egy 
felkavaró incidens után felfedi a lány elõtt rejtélyes múltját. Egyre inkább 
megkedveli Claire-t, és hamarosan már kötelességének érzi, hogy megvédje. Egy 
csapat lesznek, sõt annál is több...  


< Chris Redfield >
/Szinkronhangja: Michael Filipowich/

Kor: 25
Magasság: 181 cm
Súly: 80, 5 kg
Nem: férfi
Vércsoport: 0
Személyazonosító szám: MRD6251
Foglalkozás: S.T.A.R.S. különleges alakulat tagja

Chris Claire eltûnt bátyja, a másik fõ karakter, akit irányítanunk kell a 
játékban. Õt már ismerjük a Resident Evil elsõ részébõl, így nem sok új 
dolgot mondhatok el róla. Egy hõs, aki legyõzi a szörnyeket, és megmenti a 
nõket... Õ a jófiú. Mint életben maradt S.T.A.R.S. tag, felelõsségének érzi 
megakadályozni, hogy az Umbrella végrehajtsa aljas terveit. A vállalat 
európai központjába utazik, Párizsba, hogy megállítsa a hatalmas céget. 
Késõbb üzenetet kap Leon S. Kennedytõl, amelybõl megtudja, hogy Claire az 
Umbrella fogságába esett Rockforton. Azonnal húga segítségére siet, de mire 
eléri a szigetet, már nem találja ott testvérét. Találkozik azonban egy régi 
ismerõssel aki újabb akadályokat állít az útjába. Erre valóban nem 
számított...
Meg kell mentenie Claire-t, mielõtt a lány is az Umbrella kísérleteinek 
áldozatává válik.

< Albert Wesker > 					
/Szinkronhangja: Richard Waugh/

Kor: 38 év
Magasság: 183 cm
Súly: 84,5 kg
Nem: férfi
Vércsoport: 0
Személyazonosító szám: MSD6377
Foglalkozás: Egy HCF nevû vállalatnak dolgozik ahol valószínûleg különféle 
vírusokon kísérleteznek. 

Talán õ az egyik legérdekesebb karakter, és egyben a legnagyobb meglepetés a 
játékban. Albert Wesker volt a S.T.A.R.S. Alfa egységének parancsnoka az elsõ 
Resident Evilben. Az Umbrella utasítására csapdába csalta az Alfa csapatot, 
de végül sötét tervei kudarcba fulladtak, és nem jutott ki élve a Spencer 
kastélyból. Legalább is mindenki ezt gondolta. Most titokzatos módon 
visszatér, hogy folytassa az ármánykodást, és hogy bosszút álljon Chrisen. 
Elárulta az Umbrellát egy rejtélyes társaságnak, és szupererõre tett szert... 
Most már semmi sem állíthatja meg, hogy megvalósítsa aljas terveit. 


< Alfred Ashford >
/Szinkronhangja: Peter Oldring/

Kor: 27
Magasság: 176 cm
Súly: 61,8 kg
Nem: férfi
Vércsoport: AB
Foglalkozás: Rockfort sziget börtönének igazgatója

A beképzelt, dúsgazdag Alfred a jelenlegi feje az Ashford családnak. Nagyapja 
Edward alapította a hatalmas gyógyszerészeti vállalatot az Umbrellát. Alfred 
minden erejével arra törekszik, hogy családja visszanyerje hírnevét, ami 
akkor indult hanyatlásnak, amikor az Umbrella egy másik alapítója, Lord 
Ozwell Spencer átvette a vállalat irányítását. Alfred jelentéktelen állást 
kapott az Umbrellától; Rockfort-sziget börtön részlegére és katonai kiképzõ 
központjára felügyel. Titokban folytatja megkezdett kutatásait a T-víruson, 
hogy megõrizze családja becsületét. Ikertestvéréhez Alexiához különös 
rajongás fûzi.


< Alexia Ashford >
/Szinkronhangja: Leila Johnson/

Kor: 27 év
Magasság: 175 cm
Súly: 54,3 kg
Nem: nõ
Vércsoport: AB
Foglalkozás: víruskutatás, õ fejlesztette ki a T-veronica vírust.

A rejtélyes Alxia Alfred ikertestvére. Zseninek született, már tíz éves 
korában diplomázott egy neves egyetemen, majd kinevezték az Umbrella 
víruskutató központjának vezetõjévé. Legendás szépsége ma már csak legenda a 
szigeten élõ emberek körében. Alexia ugyanis meghalt egy állítólagos 
laboratóriumi balesetben tizenöt évvel ezelõtt. Legalább is ez a hír járja, 
de a játék során kétségek merülnek fel a dologgal kapcsolatban... Mi történt 
valójában Alexiával? Az igazság hamarosan kiderül. 

< Rodrigo Juan Raval >
/Szinkronhangja: Martin Roach/

Kor: 38 év
Magasság: 178 cm
Súly: 75 kg
Nem: férfi
Vércsoport: A
Foglalkozás: Biztonsági õr az Umbrellánál

Rodrigo az Umbrella alkalmazottja. Õ a felelõs Claire bebörtönzéséért, õ 
fogja el a lányt a cég európai bázisán. Miután a szigeten elszabadul egy 
halálos vírus, kiengedi Claire-t a cellájából, de figyelmezteti, hogy nincs 
sok esélye elhagyni Rockfortot. Rodrigo késõbb még segítségére lesz a 
lánynak, és meg fogod látni, hogy õ tulajdonképpen egy kedves, segítõkész 
ember, aki jobban járt volna, ha sohasem dolgozik az Umbrellának.  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


[* BEVEZETÉS*]

A játék egy szöveges bevezetõvel kezdõdik, amely elmeséli az elõzményeket: 
Egy amerikai kisvárosban Raccoon Cityben a hatalmas gyógyszerészeti vállalat, 
az Umbrella által kifejlesztett halálos T-vírus tizedeli a lakosságot. Claire 
Redfield, aki a városba utazik, hogy megkeresse eltûnt bátyját Christ, 
szemben találja magát a vírus okozta borzalmakkal, ám szerencsére, az újonc 
rendõr Leon S. Kennedy segítségével sikerül élve kijutnia. De 
megpróbáltatásuk csupán a kezdete annak, ami most következik. Most, három 
hónappal késõbb... 

Miután vége a prológusnak, láthatod, amint két helikopter repül a tenger 
felett. A távolban egy sziget halvány körvonalai rajzolódnak ki...
Ezután egy pár megbilincselt kezet mutat a kamera. Egy férfi leveszi a 
bilincseket, majd lehúzza a fekete zsákot a fogoly fejérõl. Egy gyönyörû 
fiatal lány sápadt, kissé zavart arca válik láthatóvá. A férfi elmondja a 
lány személyazonosító számát, majd egy nem éppen barátságos „ Isten hozott az 
új otthonodban" üdvözlés után fejbe vágja a puskatussal. A lány ájultan terül 
el a földön. 

Most egy másik ember hangját hallani, aki elmondja, hogy a fogoly neve Claire 
Redfield, és elmeséli, hogyan kapták el. Tíz nappal ezelõtt, 1998 december 
17-én Claire behatolt a Umbrella párizsi kutatóközpontjába, abban a 
reményben, hogy itt majd megtalálja eltûnt bátyját Chris Redfieldet:
Láthatod, amint Claire pisztollyal a kezében menekül a fegyveres õrök elõl. 
Eléri a homályos folyosó végét, amikor hirtelen, kint az ablak elõtt egy 
helikopter tûnik fel, tüzelésre készen. Claire még idõben visszafordul, 
kicselezi az õröket és beugrik a legközelebbi üvegajtón. Az õrök nem elég 
gyorsak ahhoz, hogy kitérjenek a gépfegyver elõl. Claire gyorsan 
feltápászkodik az üvegszilánkokkal teli padlóról, és ismét futásnak ered, 
miközben a helikopter folyamatosan tüzel rá az ablakon keresztül. Hamarosan 
eléri a kijáratot és leugrik a lépcsõ tetejérõl, végig gurul a földön, a 
következõ pillanatban pedig már ismét talpon van. Végre lerázta üldözõit, és 
kifújhatja magát... Ám ekkor észreveszi, hogy nincs egyedül. Legalább húsz 
fegyveres katona állja el az útját. Mindennek vége! Most aztán elkapták! 
Felemeli a kezét, jelezve, hogy megadja magát, ekkor azonban meglátja a 
gáztartályokat az õrök háta mögött. Talán maradt még egy esélye...
Eldobja a fegyverét, de az utolsó pillanatban, mielõtt földet érne, 
váratlanul utána veti magát és elkapja, majd a maradék három töltényét a 
gáztartályokba ereszti és ezzel hatalmas robbanást okoz. A katonák a levegõbe 
repülnek, õ pedig hasra vágja magát. Sikerült. Megcsinálta! Megmenekült!
Lassan föláll és körülnéz. Valahonnan lépések közelednek. Hamarosan feltûnik 
a lépcsõn egy újabb õr. Claire azonnal ráfogja a fegyvert, az ember ugyanígy 
tesz. De a lány tudja, hogy most már tehetetlen. Nincs több tölténye, az 
õrnek viszont töltve van a fegyvere. Kénytelen megadni magát... 

Így került tehát Claire az Umbrella fogságába. A történet pedig valójában 
csak most kezdõdik...

A következõ helyszín már a sziget földalatti börtön cellája. Claire 
eszméletlenül fekszik a földön. Egy enyhe földrengésszerû moraj rázza meg az 
épületet. A lány kinyitja a szemét, és lassan fölkel a koszos padlóról, 
zavartan körülnéz. Egy újabb rengés következtében a feje fölött lógó lámpa 
fénye kialszik, és a helyiség teljes sötétségbe borul. Ekkor fedezi fel, hogy 
egy cellában van...
Lépéseket hall a távolból. Lassú, egyenetlen, csoszogó lépéseket. 
Kétségbeesetten kutatja szemével a sötétet, de hiába. Hamarosan egy ember 
támolyog be a szobába, bizonytalan léptekkel, mint egy részeg. Pontosan úgy 
mozog, mint egy... zombi! Claire visszafojtja a lélegzetét, és rémülten 
hátrál a rácsoktól, ahogy az alak elindul a cellája felé. 
- Jó lenne ha lenne egy öngyújtóm - gondolja - akkor látnám, ki van 
odakint... 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[* A JÁTÉK *]

Claire Rockfort-szigeten

Oké. Mostantól te vagy Claire. Tehát nincs más dolgod, mint lenyomni az X 
gombot. Most kinyitottad a státuszképernyõt. Bal oldalon láthatod a 
karaktered képét, nevét, adatait (Data) és egészségi állapotát (Condition), 
bal oldalon pedig a nálad lévõ tárgyak listáját (Item list). Legfölül 
baloldalt az Exit (kilépés), File (dokumentumok), Map (térkép) és Item 
(belépés a tárgyak listájába) parancsokat találod. Mellette jobbra az 
Equipment (a jelenleg felszerelt fegyver) és a Standard (állandó tárgy, amit 
soha nem kell leraknod) felirat található. Ez utóbbira - az öngyújtóra 
(Lighter) - lesz most szükséged. Szereld fel (Equip). Látsz még egy kis piros 
könyvet (útmutató a játékhoz), ezt pakold be a File-ok közé hogy ne foglalja 
a helyet (use vagy check paranccsal). Felesleges elolvasni, mert úgysem ad 
használható tanácsot, másrészt pedig én majd mindent elmagyarázok 
részletesen, szóval ne foglalkozz vele! Lépj ki a státuszképernyõbõl a O gomb 
lenyomásával (vagy az exit paranccsal). 

... Claire felkattintja az öngyújtót, és észreveszi, hogy a rácsok elõtt álló 
alak nem egy zombi, hanem ugyanaz az ember, aki elfogta õt Párizsban. De 
miért nyitja ki a celláját? Mit akarhat tõle? Úgy tûnik semmit. Kinyitja a 
rácsos ajtót, majd odatámolyog az íróasztal melletti székhez, és leül. Jó ég! 
Ez az ember súlyosan megsérült! Claire még mindig csak áll mozdulatlanul, 
gyanakodva bámulja az õrt aki most elõhúz a zsebébõl egy gyógyszeres dobozt, 
majd észreveszi, hogy nincs benne több pirula. 
- Nagyszerû - morogja, és idegesen földhöz vágja. Ezután Claire-hez fordul és 
felszólítja a lányt, hogy jöjjön ki a cellából, mert ennek a helynek már 
befellegzett... 
Claire tesz egy bátortalan lépést kifelé, még mindig nem érti, mi történt.
- Tessék? - kérdezi zavartan.
- Szabadon elhagyhatod a börtönt - feleli a férfi. Claire, látva az õr 
sérülését, aggódva megkérdezi tõle, hogy mihez fog kezdeni. Az ember 
felszólítja õt, hogy ne törõdjön vele, csak menjen, de figyelmezteti, nincs 
sok esélye élve kijutni a szigetrõl...

Innentõl kezdve a te kezedben van az irányítás. Tehát, nézz szét a szobában. 
Elõször is sétálj be a cellába, találsz a jobb sarokban egy zöld cserepes 
növényt. Ha fel akarsz venni egy tárgyat, mindig az X gombot nyomd meg. 
Ilyenkor kinyílik a státuszképernyõ, és megkérdezi tõled, hogy biztosan fel 
akrod e venni. Válaszd, hogy igen. Ez egy gyógynövény (Green Herb) amire nagy 
szükséged lesz a játék során. Most csinálj egy 180 fokos fordulatot (lefelé 
nyíl + O gomb) és gyere ki a cellából. Fordulj jobbra, a széken észreveszel 
egy piros dobozt. Vedd fel! Ezek pisztolytöltények.

Megjegyzés:
Ha alaposabban is meg akarsz nézni egy tárgyat, lépj a Check parancsra, az L1 
gombbal közeli nézetbe hozhatod, a nyilakkal pedig forgathatod az objektumot.

Most vess egy pillantást a lábadnál arra a kis fehér dobozra, amit az õr 
elhajított. Vérzéscsillapító? És üres! Szent Isten! Ennek az embernek 
sürgõsen orvosra van szüksége, különben elvérzik! Igen, kitaláltad, neked 
kell majd gyógyszert szerezned késõbb, és visszahozni neki. Most sétálj az 
íróasztalhoz, találsz ott egy lapot, ezt nem tudod felvenni, viszont érdekes 
információt tudhatsz meg belõle (Claire nevén és azonosítóján kívül): Az õr 
neve Rodrigo Huan Raval! Oké, itt már nincs semmi dolgod, illetve találsz még 
az asztalon egy kést, de ha rám hallgatsz, akkor otthagyod, mert nem lesz rá 
szükséged egyelõre, és csak foglalja a helyet. 
Hagyd el a szobát (ha egy ajtón át akarsz menni nyomj mindig X-et)

Kiléptél egy hosszú, keskeny folyosóra. A fal mellet az asztalon áll egy 
írógép. Itt el tudod menteni a játékot, de csak akkor, ha van nálad 
tintaszalag (Ink Ribbon) amit egyébként a játék során általában mindig 
megtalálsz az írógépek mellett. Egyelõre nincs szükség mentésre, szóval menj 
tovább. Várj! Látod ott azt a piros dobozt az asztal mellett? Igen azok is 
töltények, kapd fel õket gyorsan! Jól van, most már indulhatsz. fuss végig a 
folyosón, amíg el nem éred a lépcsõt.(szintén X-et nyomj minden lépcsõnél) 
Menj fel.

Na igen, az idõjárás nem túl kellemes, szakad az esõ! De sebaj, lényeg hogy 
kint vagy a börtönbõl. Fordulj jobbra. Várjunk csak, ez egy temetõ! Hát ez 
nem valami biztató... Mindegy, csak menj egyenesen, amíg...

... Egy hatalmas robbanás rázza meg a földet. Mi a fene volt ez? Claire 
hátrafordul, és látja, hogy a jármû ami mellett az elõbb elsétált, most 
lángokban áll. Aztán valami hangos huppanással landol a sáros talajon. Egy 
aktatáska... De úristen, mi az ott? Egy lángoló ember! Talán a jármû sofõrje? 
Ez mozog! Te jó ég, hisz ez egy... zombi!!! 
- Na nem, ez biztosan csak valami rossz álom - gondolja Claire és elkezd 
hátrálni - nem létezik hogy itt is... Ekkor megcsúszik, és elesik. A zombi 
egyre közelebb és közelebb jön. Semmi kétség, ez a rideg valóság. Most mihez 
kezdjen? Nincs fegyvere...
A következõ pillanatban kinyúl egy kéz a földbõl és elkapja a lábát. Egy 
újabb élõhalott. Sikerül kiszabadítania magát, ám ekkor észreveszi, hogy még 
több húszabáló szörnyeteg mászik ki a sírokból. Rémülten próbál menekülni, de 
akármerre fordul, mindenhol ott vannak.... 

És visszakaptad az irányítást! Na most mi lesz? Jól jönne egy fegyver igaz? 
Csakhogy nincs! De ne aggódj, nincs más teendõd, mint kikerülni az elõtted 
álló két zombit, és elérni az ajtót a jobb sarokban. Ez igazán nem nehéz 
(nekem mindig sikerül anélkül hogy megharapnának), de ha esetleg mégis 
elkapnak, és megsérülsz csak nyisd ki a státuszképernyõt (START) és használd 
a zöld növényt. Ettõl meggyógyulsz. Az egészségi állapotodnak egyébként négy 
fokozat van:

- Fine: ez a normális egészségi állapot, amit zöld színnel jelez a Condition 
képernyõ.
- Caution: Ha citromsárga, akkor nem komoly a sérülés, használj egy zöld 
gyógynövényt.
- Caution: Ha narancssárga, akkor sürgõsen elsõsegélyre van szükséged, de 
minimum két darab zöld növényre.
- Danger: Azonnal használj el egy elsõsegélyt! A Condition képernyõ ilyenkor 
piros színû. 

Most pedig néhány szót a gyógynövényekrõl, és azok felhasználásáról:
A játékban három féle növény fordul elõ:

1; Green herb (zöld) - 25% gyógyító hatása van, egyszerû sérülések után 
ajánlatos felhasználni.
2. Red herb (piros) - önmagában nem használható, össze kell mixelned egy zöld 
növénnyel. 
3. Blue herb (kék) - mérgek ellen fejti ki hatását.

Növények kombinálása: 

Zöld + Zöld = 50% gyógyhatás
Zöld + Zöld + Zöld= 100% gyógyhatás
Zöld + Piros = 100% gyógyhatás
Zöld + Kék = 25% gyógyhatás + mérgezés megszüntetése
Zöld + Zöld + Kék = 50% gyógyhatás + mérgezés megszüntetése
Zöld + Kék + Piros = 100% gyógyhatás + mérgezés megszüntetése

Megjegyzés:
1; Ha megmérgezett valamelyik ellenség, amilyen gyorsan csak lehet használj 
el egy kék növényt, mert az egészségi állapotod ilyenkor fokozatosan 
rosszabbodik. 
2; Gyógynövényeken kívül elsõsegély sprayt (First Aid Spray) is használhatsz 
egészséged visszanyeréséhez (100%)

Hol is tartottunk? 
Ja igen, szóval, fuss oda az ajtóhoz, és menj be. Alig teszel néhány 
lépést...

... Éles reflektorfény világít Claire szemébe, majd gépfegyver berreg fel, és 
a lánynak még épphogy sikerül menedékbe húzódnia. Mi ez már megint? Miért 
lõnek rá? Ahogy körülnéz egy pisztolyra esik a tekintete.! Ez az! Gyorsan 
felkapja, megtölti, és egy pontos célzással kilövi a reflektort, majd még két 
golyót küld támadója felé. 
- Várj! Ne lõj! - hallatszik egy fiatal férfihang a megfigyelõtoronyból. 
Claire meglepetten leereszti a fegyvert. - Ki vagy? - kérdezi. A fiú ekkor 
jön rá, hogy Claire nem zombi, és ettõl felbátorodva integetni kezd neki, 
majd leugrik hozzá. 
- Bocs az elõbbi kis félreértésért, de azt hittem, te is zombi vagy - mondja. 
Claire ráfogja a pisztolyt és felszólítja, hogy fogja be a száját, 
megfenyegeti hogy ha megmozdul lelövi. Ez ám a kemény csaj :) A srác azonban 
magabiztosan ellöki a lány kezét.
- Nyugalom szépségem! Borzasztóan sajnálom ami történt! A nevem Steve, és egy 
fogoly voltam a szigeten. De ha jól sejtem, te sem az Umbrellának dolgozol.
- Nem. Claire vagyok. Clalire Redfield - feleli a lány. 
- Claire? Hm... szép név! 
Ezután Steve elmondja, úgy hallotta, van a szigeten egy repülõtér, és meg 
akarja találni. Elindul az ajtó felé, de Claire utána kiállt, hogy várjon.
Steve visszafordul, és gúnyos hangon megkérdezi:
- Talán követni akarsz? Csak az utamban lennél! Aztán faképnél hagyja a 
lányt.

Végre van egy pisztolyod. Így mindjárt más igaz? 
Miután Steve elment, ne indulj rögtön utána, elõbb vess egy pillantást a 
hullára, amelyik mellett a pisztolyt találtad (az égõ jármû bal oldalán). Egy 
tár töltényt vehetsz fel a tetemrõl.
Ha körülnézel az udvaron, látsz egy hatalmas kaput. Ez a börtön kijárata, de 
kulcs nélkül nem tudod kinyitni...
Menj tehát vissza a másik ajtóhoz amelyiken Steve távozott, azt nyitva 
találod. Menj be. 
Itt nincsenek zombik szerencsére. Fuss egyenesen, amíg a jobb oldaladon fel 
nem tûnik a verandalépcsõ. Érdemes benézni a házba, mert értékes tárgyakat 
szerezhetsz. Amint belépsz, rögtön ki is próbálhatod az új fegyvered. Lõdd le 
a zombit, amelyik jobbról közeledik feléd, ezután szaladj a helyiség hátsó 
részébe. A szekrényen újabb tár lõszert találsz, odébb a falon pedig egy 
térképet. Ez segít majd a tájékozódásban. A „HÁROMSZÖG" gomb lenyomásával 
bármikor elõveheted. 

 - A térképen -
Kék színnel jelölt területek: amit már bejártál.
Piros: ahol jelenleg tartózkodsz. 
Sárga pontok: nyitott ajtók
Piros pontok: zárt ajtók
Zöld pontok: zárt ajtók, de van hozzá kulcsod. (vagy egyéb módon ki tudod 
nyitni)
Kék pontok: a gyûjtõládákat jelölik (itt tudod elhelyezni a tárgyakat, 
amelyekre éppen nincs szükséged.)
Lila pontok: a mentési helyek (írógép).

Miután elraktad a térképet, a többi zombit hanyagolva menj tovább a következõ 
helyiségbe. Az egyik ágyon találsz egy kék könyvet. Megvan az elsõ 
dokumentum! A játék során minden ilyen írást érdemes elolvasni, mert így 
könnyebben megérted a történetet, és elõfordul, hogy egy-egy rejtvény 
megoldásához segít hozzá. Hogy megkönnyítsem a dogod, megkíséreltem 
lefordítani magyarra:

Prisoner's Diary

Május 13.
Ez a helyiség bûzlik a haláltól. Információim alapján úgy vélem, messze délre 
vagyok az Egyenlítõtõl. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy a hálótársam Bob 
egy elég érdekes pasas... 
Május 16.
Ma Bob mesélt néhány õrült történetet arról, hogy miért hoztak minket erre a 
helyre. Azt mondta, hogy a létesítmény fõnökének õ volt az egyik szolgálója. 
Ez a „fõnök" - a neve Alfred - állítólag egy apró hiba miatt helyeztette el 
õt itt. Mit akar ez jelenteni? Mi fog történni velem?
Május 20.
Minden figyelmeztetés nélkül egy csapat katona elvitte Bobot abba az 
épületbe, amely mögött a nyaktiló áll. Éjfélkor kiosontam, hogy megnézzem õt. 
Azt hallottam, hogy ha valakit bevisznek oda, az soha többé nem tér vissza. 
Ráadásul ott vannak azok a hatalmas plasztikzsákok, amelyeket folyamatosan 
elszállítanak. Jobb lesz, ha imádkozom Bobért... 
Május 21.
Rosszul lettem. Nem kellett volna odamennem. Mi az ördög folyik azon a 
helyen? Õrült és hátborzongató nevetéseket hallottam, és Bob üvöltését. Nem 
tudom mit tegyek. Egyfolytában ezen jár az eszem. Velem is ez fog történni? 
Nem hagyhatom...
Május 27.
Az összes társamat akikkel jóban voltam, elvitték abba az épületbe! Tudom, 
hogy én leszek a következõ...
Nyilvánvaló, hogy mindannyiunkat Alfred kísérleti alanyaként fognak 
felhasználni. Nincs kiút! Most mit tegyek?


Ha elolvastad, menj végig az ágyak között, majd fordulj balra. 
Vértócsák mindenütt, eh... Az utolsó zuhanyfülkében szedd fel a hulláról a 
töltényeket. Ezután menj az ablakhoz, de mielõtt begyûjtenéd a lõszert a 
polcról, ellenõrizd, hogy a kezedben van el a pisztoly megtöltve, mert 
alighogy elrakod a töltényeket, a zombi amelyik az ablak elõtt áll betöri az 
üveget és beesik a szobába. Figyelj! Van ennél a szörnynél valami, ami kell 
neked! Végezz vele gyorsan, és vedd fel az M-100P automata fegyvereket, 
amiket elejtett. Mostantól ezekkel lõj! A zombikat könnyedén elintézheted 
ezekkel. A hátad mögött is közeledik egy élõhalott. Gyorsan fuss el elõle, de 
vigyázz a földön is kúszik egy. Õt inkább lõdd le, ha nem akarod hogy elkapja 
a bokád. Igyekezz kifelé a házból, a többi zombival ne törõdj, ha nincsenek 
az utadban. Ahogy kilépsz a verandára, fuss el a végébe és vedd fel a zöld 
növényt. Ezután menj le a lépcsõn, és kerüld meg a háztömböt (útközben apróbb 
meglepetésben lesz részed, de veszély egyelõre még nem fenyeget). Egy barna 
ajtót kell keresned, azon menj be. Itt találkozol néhány élõhalottal, végezz 
velük és siess a következõ bejárathoz. Ezen belépve egy ellenõrzõ kapuhoz 
érsz. Amikor át akarsz menni rajta, egy nõi hang figyelmeztet, hogy helyezd 
minden fémtárgyadat a dobozba. Tedd azt! Csak a növények maradhatnak. Miután 
ezzel megvagy, fuss végig a folyosón, és menj be a szürke ajtón. Szemben a 
vezérlõpultról vedd fel az újabb dokumentumot:

Fax On The Facility Acces Application

Ellenõrizze a belépési engedély tartalmát és írja fel a felhasználó nevét a 
várható látogatók listájára. 
Börtön õrszoba, Paul Steiner Parancsnok

Ezennel engedélyezem a belépést a börtön „D" területére
A részletek a következõk:
Látogató neve: Carl Grisham
A belépés oka: Bevinni a következõ anyagokat:
1; Egy új termékminta a Fémipari vállalattól: TG-01
2; Különbözõ árucikkek a börtön megrendelésére
Megjegyzés: 
1; teherszállító autó használata
2, A TG-01 minta elhelyezése a kijelölt aktatáskában

A szoba másik felében Steve-et találod. Úgy tûnik, valami érdekeset fedezett 
fel a számítógépen.
- Chris Redfield? - szólal meg csodálkozva.
- Te meg mit csinálsz? - érdeklõdik Claire. Steve megismétli a nevet, majd 
megkérdezi a lányt, hogy esetleg valami rokoni kapcsolat fûzi e az említett 
személyhez. Miután Claire elmondja, hogy Chris a bátyja, a fiú elgondolkozva 
válaszol:
- Á, szóval testvérek vagytok... 
Megemlíti, hogy az Umbrella az utóbbi idõben rajta tarja a szemét Chrisen. 
- Micsoda? - Most Claire lép a számítógéphez. Elhatározza hogy ír egy emailt 
Leonnak, aki majd értesíti bátyját a történtekrõl.
Steve azt tanácsolja, hogy adja meg a börtön koordinátáit Chrisnek, hogy 
odataláljon a szigetre. Claire megfogadja a tippet, de Steve közli vele, 
hogy csak viccelt, Chris úgysem fog jönni hogy segítsen. A lány erre dühösen 
válaszol, hogy márpedig õ biztos benne, a bátyja nem hagyja cserben. Steve 
ekkor idegesen azt mondja, hogy annak csak csalódás lehet a vége, ha így 
megbízik másokban. Ezután kiviharzik a szobából. Claire nem érti, mi baja 
lehet a srácnak.

Ha vége a párbeszédnek és visszakaptad az irányítást, fordulj meg és vedd ki 
a fiókból a kulcsot (a számítógép mellett): egy aranyszínû, sas formájú 
medált. Van az asztalon még egy írógép is, mellette tintaszalag, de még 
mindig nem szükséges mentened. Mielõtt elhagynád a helyiséget, nyomd fel a 
kart a kapcsolótáblán jobb oldalt, a zárt ajtó mellett.
Most, hogy megvan a börtön kijáratának kulcsa, akár indulhatnál is vissza, 
csakhogy akad itt még egy kis gond. Az ellenõrzõ kapu felszólít, hogy rakd a 
fémtárgyaidat a dobozba. Na most mi legyen? Hogyan vidd át a kapun a medált? 
Elmondom. Sehogy! Emlékszel az aktatáskára, amelyik a robbanás után kiesett a 
kocsiból? Arra lesz most szükséged. Szóval hagyd a medált dobozban és irány a 
temetõ!
A másik fémdetektornál vedd fel az M-100P-t. Menj ki az ajtón, a redõny bal 
oldalán nyomd meg a kéken villogó gombot. Ahogy a redõny felemelkedik, két 
zombi kerül elõ, a hátad mögött pedig hirtelen kivágódik a ketrec ajtaja, és 
újabb két tag csatlakozik támadóidhoz. Ne mozdulj a helyedrõl! Célozz a 
hordóra! A robbanás elvégzi helyetted a munka nagy részét. A maradék zombit 
lõdd le. Ha végeztél velük, vedd fel a tûzoltó készüléket, majd nézz be a 
ketrecbe is, és gyûjtsd be a kulcsot (Padlock Key) a nyaktilóról. 
Kerüld meg ismét a háztömböt, de légy óvatos, mert útközben újabb meglepetés 
ér. Eh, kutyák?! Csak annyit mondok, hogy NE lõj. Fuss! Ne állj meg egy 
pillanatra sem, ha nem akarod, hogy a dögök a seggedbe harapjanak. A 
fémajtón átérve ismét az udvaron találod magad, ahol nemrég megismerkedtél 
Steve-el. A temetõ bejárata mellett egy zombi szemlélteti kulturált étkezési 
szokásait a kannibalizmus példáján keresztül, mellette álló társa pedig épp 
téged szemelt ki következõ áldozatának. Ne törõdj velük, rohanj be az ajtón. 
Milyen bosszantó, itt is akad belõlük néhány, és mivel nem tudod kikerülni 
õket, kénytelen vagy egy újabb adag lõszert elpazarolni Nagyon fontos, hogy 
takarékoskodj, ( legalább is a játék elsõ felében) és csak akkor lõj le 
bármilyen szörnyet, ha az utadban van! 
Sétálj oda a tûzhöz (de ne menj túl közel), kapd elõ a poroltót, és locsold a 
lángokra. Most már hozzáférsz a táskához. Nézd is meg, mi van benne. Lépj a 
táska CHECK parancsára, és forgasd körbe, amíg meg nem látod a piros gombot. 
Most nyomj X-et! És láss csodát! Kinyílt!
Egy bizonyos TG-01-es mintát találsz benne, és egy dokumentumot:

TG-01 Product Description

Köszönjük, hogy támogatja a termékeinket. Mostanra összegyûjtöttük 
legfejlettebb technológiáinkat, és sikeresen kifejlesztettük az egyedülálló 
anti-fémdetektor ötvözetet, a TG-01-et.
- a TG-01 jellemzõi:
1. Nem mutatható ki a fém detektorok által. 
2. Nem lehet lefényképezni röntgenográfiával a bevándorlási ellenõrzésnél. 
3. Könnyû és tartós.
Szeretnénk ezt az új ötvözetet felhasználni különbözõ fegyverek 
kifejlesztéséhez. Elraktunk egy mintát, hogy ön is megtekinthesse. Várjuk 
mielõbbi jelentkezését az üzleti lehetõségekkel kapcsolatban.

Fémipari Vállalat
Carl Redhill


Szóval ezt a kis fémlapot nem érzékelik a fémdetektorok?! Akkor ebbõl 
készítsz egy kulcsmásolatot, amit már át tudsz vinni az ellenõrzõ kapun, és 
kijuthatsz a börtönbõl!
A temetõbõl kilépve láthatod, hogy a zombik befejezték a lakomát, és az 
udvaron sétálgatnak. Kerüld ki õket, sprintelj a szemközti ajtóhoz. Van egy 
jó hírem! A kutyák nem jelentenek többé gondot, mert nálad van a kulcs 
(Padlock Key), ami nyitja a kis rácsos ajtót (ahogy belépsz rögtön balra). 
Így nem kell megkerülni a házat, idõt és lõszert takaríthatsz meg. 
Az ellenõrzõ kapuhoz érve rakj le minden fémtárgyat, és siess át a folyosón a 
TG-01-es mintával. A végén vedd ki az aranymedált a dobozból, fordulj balra. 
Itt találod a másoló gépet, továbbá egy elsõsegély sprayt (amit NE vegyél 
fel) és egy dokumentumot az asztalon:

User's Manual

A „3-D duplikátor" használati utasítása
Új termékünk a 3-D Duplikátor két részbõl áll. 
_ 3-D szkenner: Beszkenneli a három dimenziós objektumot. 
Helyezze el a szkennelésre szánt anyagot a szkenner tálcáján. Ezt a gép 
feldolgozza három dimenziós adattá, majd áthelyezi a duplikátor részbe. 
_Duplikátor: Ha behelyezte az anyagot amit át akar alakítani, elkezdheti a 
másolást. Az átalakítás teljes adatpontossággal megy végbe, az eredmény egy 
pontosan ugyanolyan objektum lesz, mint az eredeti.  

Tehát helyezd be a medált a jobb oldali gépbe, majd miután elkészült a 
szekennelés, rakd a TG-01-es mintát a szkenner melletti lemezjátszó szerû 
szerkezetbe, és aktiváld. Ahogy a dokumentum is írja, az eredmény pontosan 
ugyanolyan lesz , mint az eredeti.
Ha befejezte a gép az átalakítást, rakd el a kulcsmásolatot, és indulj 
vissza. 

Megjegyzés:
A helyiségben találsz még gránátvetõhöz való töltényeket, de azokhoz most ne 
nyúlj, mert úgysem tudod átvinni az ellenõrzõ kapun, ahogy az elsõsegély 
sprayt sem. 

Már csak el kell érned a börtön kijáratát. A fémdetektor folyosóján azonban 
egy kis (vagy inkább nagy?) problémába ütközöl: betörtek a zombik, és nincs 
nálad fegyver! Nyugi. Kerüld ki õket ügyesen, majd a folyosó végén vegyél 
magadhoz mindent a dobozból (még az üres poroltós palackot is, mert késõbb 
szükséged lesz rá).
Szereld fel az M-100P-t, bár amíg elérsz a börtön kijáratához, egy szörnyet 
sem kell lelõnöd. Kerüld ki a zombikat az udvaron, és rohanj a fõkapuhoz. 
Helyezd a medált a zárba, és hagyd el végre ezt a nyomorult helyet.
Ne örülj! Késõbb még vissza kell jönnöd...

Gratulálok! Sikeresen megszöktél a börtönbõl. Ahol most vagy, az egy hatalmas 
vashíd. Hé, észrevetted, hogy elállt az esõ? 
Na, de a neheze még csak most jön. Ez eddig amolyan ovis bemelegítõ volt. 
Szóval, fuss át a hídon, a túloldalon találsz két zöld növényt, azokat rakd 
el (vagy vedd be ha megsérültél), de ha esetleg nem fér már el nálad, akkor 
nyugodtan ott is hagyhatod, mert lehet, hogy visszafelé nagyobb szükséged 
lesz rá. Ezután rohanj el a dzsiphez, és szedd fel a töltényeket. 
És most merre? - merül fel a kérdés - hisz a lángokon nem tudsz átvágni. 
Vagy mégis? Hát persze. Nem véletlenül árválkodik ott az a láda. Told 
egyenesen a tûz felé, a többi ládához, (csak állj szembe vele és nyomd 
folyamatosan az elõre gombot, miután nem megy tovább, told a másik oldaláról 
ugyanígy). Ha megvagy, pattanj fel rá (nyomj X-et ). Sétálj el a végére, majd 
ugorj le a túloldalon, és menj fel a lépcsõn. 
A két zombit figyelmen kívül hagyva sprintelj végig egyenesen az úton, amíg 
bele nem botlasz a másik két sétáló hullába. Végezz velük, és menj fel a 
lépcsõn. 
Nahát! Ezt a helyet valahogy elkerülte az enyészet. Leszámítva a zombi 
kutyákat, akik mindjárt rád támadnak. Tartsd készenlétben az M-100P-t, és 
nyírd ki a szemét korcsokat (hárman vannak). Ha megvagy, lépj be a palotába. 

Megjegyzés: Az udvaron találsz még egy tengeralattjárót ábrázoló jelvényt 
(Navy Proof), de egyelõre hagyd ott ahol van, mert még nagyon sokáig nem lesz 
rá szükséged.

Szóval, bent vagy az épületben. Szép igaz? Szaladj fel az emeletre és válaszd 
a jobb oldali ajtót. Az íróasztal mögött a polcokról gyûjtsd be a 
töltényeket, majd nyisd fel azt a hatalmas ládát. Ebben raktározhatod el 
azokat a tárgyakat, amelyekre jelenleg nincs szükséged. Pakolj bele mindent, 
kivéve:

 - pisztoly
 - töltények

Az írógépnél elmentheted a játékot ha akarod, mellette találsz tintaszalagot 
is. A szoba közepén álló kisasztalról vedd fel a piros könyvet:

Secretary's Note

Négy éve szolgálok Alfrednál Úrnál. Senkiben sem bízik meg! Bár én vagyok az 
inasa, szigorúan megtiltotta, hogy belépjek a házába. Vajon mi a problémája? 
Azt mondják, az ikertestvérével Alexiával él egy privát kastélyban, a hegyen. 
Néha láttam valakit az ablaknál állni. Talán Alexia volt az, akinek 
rendkívüli szépségérõl gyakran beszélnek az emberek. Egyszer meg is kérdeztem 
errõl Sir Alfredot, de csak felbõszítette õt a dolog. Pedig én a szolgálója 
vagyok. 
Sohasem volt velem elnézõ. Ha megint Alexiáról kérdezném, veszélybe sodornám 
az életem. Rejtély, hogy miért próbálja ilyen kétségbeesetten titokban 
tartani a magánéletét Alexiával.

Robert Dorson


A szoba hátsó részében található zárt ajtón a gravír két fegyvert ábrázol. 
Hm...
Az ajtó mellõl kapd fel a zöld növényt, majd told el a fal melletti komódot. 
Egy személyigazolványt találsz alatta. Olvasd el a számot a hátulján: 
NTC0394. Jegyezd ezt meg, és rakd be ládába a kártyát a növénnyel együtt, 
hogy ne foglalják a helyet feleslegesen. Hagyd el a helyiséget.
Az elõcsarnokban a pult mögött használd a számítógépet, miután felvetted a 
töltényeket. Csak annyit kell tenned, hogy beütöd az elõbb említett 
személyazonosító számot, amit már megjegyeztél. A következõ pillanatban 
kattan a zár, és az ajtó a hátsó sarokban immár nyitva áll. (Még rímel is)
Ezen belépve néhány emberhúsra éhes szerencsétlennel találod magad szemben. 
Mielõtt hozzáfognál a likvidálásukhoz, kapd fel a töltényeket a váza mellõl. 
Ne próbálj bemenekülni a bal oldali ajtón mert zárva van, bizonyos 
ezüstkulcsot kell szerezned majd késõbb hogy kinyithasd. Ha végeztél a 
szörnyekkel, a folyosó végén ne fordulj be jobbra, mert egy zombiba ütközöl, 
aki csak arra vár hogy elkapja a torkod, és mivel abból a kamera állásból nem 
látható, könnyedén a karjai között köthetsz ki. Csalogasd ki néhány lövéssel 
a rejtekhelyérõl, majd miután elindult feléd, intézd el. Menj be az egyetlen 
nyitott ajtón.
Itt rögtön szembetûnik az asztalon a töltényes doboz. Jobb oldalon a falon 
találsz egy hangya modellt, alatta pedig egy kék gombot. Nyomd meg!

Egy vetítõvászon ereszkedik le, majd egy kis mozizás következik. 
A film látszólag elég régi lehet. A fõszereplõ egy gyönyörû, szõke, fiatal 
lány és egy szõke fiú, aki nagyon hasonlít a lányra. Talán ikertestvérek? 
A fiú odamegy a lányhoz egy szitakötõvel a kezében. Leszakítja a rovar 
szárnyait, és bedobja egy hangyákkal teli edénybe. A hangyák megtámadják a 
szitakötõt. Ezután a két gyerek gonoszul egymásra mosolyog, és a film itt 
véget is ér. A következõ pillanatban az egyik szekrény elmozdul a helyérõl, 
egy titkos szobát tár fel. Nézz be ide. A földrõl vedd fel a kormánykereket 
(Steering Wheel), majd vess egy pillantást a helyiség szemközti végébe. A 
falon a két aranyfegyver (Gold Lugers) úgy tûnik pontosan olyan formájú, mint 
a gravír az ajtón, az irodában....
Próbáld csak meg kivenni. Ó a francba, hát igen, ez csapda. Bezáródik az 
ajtó, és iszonyú meleg lesz a szobában. Nincs más választásod, tedd vissza 
õket a helyükre, így a szekrény ismét elmozdul a kijárat elõl. Hagyd el a 
helyiséget.
A folyosón vedd fel a piros növényt. Az elõcsarnokba érve találsz még egy 
ajtót az oszlopok mögött. Menj be. 
Egy mosdóban találod magad. Nos, néhány hasznos dolgot gyûjthetsz itt be. 
Várj! Mielõtt egy lépést is tennél, vedd elõ az öngyújtót, különben rád 
támadnak a denevérek. A fény szerencsére távol tartja õket, szóval nincs 
miért aggódnod. Az egyik wc-nek nyitva van az ajtaja, ide is érdemes benézni, 
mert egy újabb tár pisztoly töltényt vehetsz fel. A sarokban aktatáskát 
találsz, a vízcsapon pedig elsõsegély sprayt. Ha felpakoltál mindent, itt az 
ideje, hogy elhagyd a palotát. De ahogy a kijáratnál ráteszed a kezed a 
kilincsre, egy hisztérikus sikoly hangzik fel a távolból:
 
- SEGÍTSÉG!
Claire egybõl felismeri a hangot.
- Steve?! 

Persze, ki más lenne? Mr. Nagymenõ úgy tûnik bajban van. Talán kissé ciki 
hogy egy lány segítségére szorul... Na mindegy, siess és mentsd meg. Találd 
ki hol van! Naná hogy õ is belesétált a csapdába az aranyfegyvereknél, de 
neki már nem volt annyi esze, hogy visszategye õket a helyükre. 
A szobában a vetítõvászon helyén most egy vezérlõpultot találsz. A monitoron 
láthatod, hogy Steve dörömböl az ajtón. Ahhoz hogy kiszabadítsd, két gombot 
kell megnyomnod. Ha korábban körülnéztél a helyiségben, akkor feltûnik, hogy 
a kapcsolókon a szobában kiállított tárgyak képe látható: Egy repülõ, egy 
tengeralattjáró, egy túlélõkés, egy hangya, és két fegyver. Egy pillanat, KÉT 
fegyver?! A feladat azt kéri, hogy a hat gomb közül egy PÁRT kapcsolj fel. 
Mivel csak ezekbõl van kettõ, nyilvánvaló, hogy ez a helyes megoldás. Tehát 
nyomd meg a C és az E gombot. 

A könyvespolc elmozdul, és Steve kiszabadul (ha túl sokáig idõztél a feladat 
megoldásával, a srác hasra esik ahogy kinyílik a csapda, és megkérdezi 
Claire-tõl, hogy miért idõzött ennyi ideig). Levegõ után kapkodva megjegyzi, 
hogy ez meleg helyzet volt, majd megmutatja Claire-nek, hogy mit talált. 
- Ó, azokra szükségem van, add csak ide! - mondja a lány, ahogy észreveszi 
hogy Steve-nek sikerült megszerezni az aranyfegyvereket. Steve azt feleli, 
hogy mivel õ találta, õ is tartja meg. Ám végül egy alkut ajánl : Azt mondja, 
odaadja a Lugereket, ha Claire szerez neki olyan fegyvert, ami teljesen 
automata. Ezután, mint akinek valami sürgõs dolga van, kirohan a helyiségbõl:
- Késõbb találkozunk Claire! - kiáltja, majd megcsillantja a lány elõtt magas 
fokú spanyol nyelvtudását: - Adios!
Hû-ha, ez már valami... 
Claire utána kiált - Steve várj! - de Steve ezt már nem hallja, vagy nem 
akarja meghallani. 

Mi mást tehetnél? Nyomás utána! Természetesen mire kilépsz a folyosóra, a 
srác már messze jár...

Az elõcsarnokba érve Claire észreveszi, hogy egy vörös lézersugár pásztázza 
végig a testét, majd a homloka közepén állapodik meg. Ekkor észbe kap, hogy a 
lézer egy távcsöves puskából ered, és még épp idõben beugrik az egyik oszlop 
mögé.
- Redfiled! - szólítja meg Claire-t egy szõke hajú, piros ruhás pasas (úgy 
néz ki mint egy játék katona), idegesít magas hangon. A férfi leszidja õt, 
amiért beleavatkozott a sziget ügyeibe. Meg van róla gyõzõdve, hogy Claire 
szándékosan hagyta magát elfogatni, hogy aztán szövetségeseivel lerombolják a 
bázisát. 
- Fogalmam sincs, mirõl beszél - feleli a lány.
- Engem nem versz át! - mondja az ember. - Én Alfred Ashford vagyok, ennek a 
bázisnak a parancsnoka...
Claire gúnyosan azt válaszolja a férfinek hogy elég alacsony rangú dolgozó 
lehet az Umbrellánál, ha egy ilyen elszigetelt kis bázis parancsnoka...
Alfred dühösen elmondja, hogy az õ családja a legnemesebb és a leghatalmasabb 
a világon, és hogy a nagyapja volt a az Umbrella egyik alapítója.
- Mondd meg, kinek dolgozol! - szólítja fel a lányt - Ki küldött ide? 
Eldördül egy lövés, természetesen Alfred elhibázza. 
 - Csinálj amit akarsz - mondja végül gúnyosan - csak egy patkány vagy a 
ketrecben!
Mielõtt elmegy, tudatja Claire-el, hogy jól el fogja szórakoztatni...
Ezt vajon hogy értette? - gondolja magában Claire, vagy legalább is valami 
ilyesmit lehet az arcáról leolvasni.

Most pedig a repülõtérre kell menned. A palota kapuja elõtt vedd fel a zöld 
növényt és kombináld a pirossal. Az udvaron fordulj jobbra, menj le a 
kikötõbe. Gyûjtsd be a töltényeket és a térképet a lépcsõ alól, majd szedd 
fel a nyílvesszõket a hordóról. Most menj a stégre, illeszd a helyére a 
kormánykereket, forgasd el. Egy tengeralattjáró emelkedik a víz felszínére. 
Szállj be, és irány a víz alatti szint! Mielõtt elhagyod a hajót, ne felejtsd 
el felvenni az ülésrõl az oldaltáskát (Side Pack), így mostantól már tíz 
tárgyat tudsz magadnál tartani.
Mássz fel a létrán. Egy hosszú lépcsõsor után kövesd a fehér csíkot, ami egy 
ajtóhoz vezet. Ezen belépve a folyosó kétfelé ágazik. Válaszd a jobb oldalit 
(redõny zárja le a végét), de elõbb vedd fel a székrõl a lõszert. A zombit 
kikerülve menj tovább a következõ helyiségbe. 
Egy hídon találod magad. Ha lenézel, láthatod hogy a vízen egy repülõgép 
parkol... Tehát ez lehet az a „reptér" amirõl Steve beszélt.
Fuss át a hídon, és menj be az ajtón. Itt ugorj fel a liftre a sarokban. 
Ahogy felérsz egy vezérlõpultot veszle észre. Ennek a segítségével el tudod 
pakolni a ládát a kapcsolótábla elõl (a terem bal sarkában). Tedd azt! Húzd 
meg a kart. (nyomd folyamatosan az elõre gombot, amíg a markoló a helyiség 
végébe nem ér, ezután nyomd ugyanígy a balra gombot, és akkor engedd el, ha a 
markoló árnyéka pontosan a láda közepén van. Ha ügyesen csináltad, a láda 
fölemelkedik. 
Ezután liftezz vissza, és szaladj a kapcsolótáblához, most már hozzáférsz. A 
gombot megnyomva egy újabb liftet aktiválsz, de kapsz egy kis társaságot 
is... 
Helyezd készenlétbe a fegyvered, és amint visszakaptad az irányítást csinálj 
egy 180 fokos fordulatot, majd fuss minél messzebb a zombiktól. Ha már 
biztosnágos távolságba vagy, lõdd le õket. A liftrõl szedd fel a Biohazard 
kulcskártyát, és a nyílvesszõket. Hagyd el a helyiséget. Igyekezz vissza a 
tengeralattjáróba. Fent a stégen ismét tekerd meg a kormányt, így a 
szerkezet visszavisz a partra. Visszaérve a palotához, fuss el az udvar másik 
végébe, és távozz a kapun, ahol legelõször bejöttél. 
Az út végén fordulj balra, a zombikat kikerülve siess be az ajtón. 

Elérkeztél a Katonai kiképzõ központhoz (ezentúl a Kkk rövidítést használom).

Ahogy Claire belép az udvarra, kisebb rengés rázza meg a földet, majd egy 
hatalmasra nõtt kukac tûnik fel. A szörnyeteg kitátja a száját és 
megcsillantja óriási, hegyes fogait, de Claire még épp idõben kitér a hernyó 
útjából, mielõtt az felfalná õt. 

A kukacot ne próbáld lelõni, hanem rohanj az épület bejáratához. Bent szaladj 
fel a lépcsõn jobbra, a folyosó végén menj be az ajtón. Az íróasztalról 
mindenképpen szedd fel a nyílpuskát, majd a dokumentumot:

Memo On The Pass Number

A biztonsági zárrendszer egy négyjegyû kódszámmal nyílik a kísérleti biológia 
laborban. Remélem, még nem feledkeztél meg róla. 
Épp most kaptam egy megrendelést, a rendszergazda kérése hogy idõnként 
változatassuk meg a kódot. Csak az nyugtalanít, hogy te folyton elfelejted a 
fontosabb üzeneteket, számokat. De támadt egy ötletem, ami megoldhatja ezt a 
problémát. Tudod, van egy csonvázat ábrázoló vörös kép a labor hátuljában. 
Úgy döntöttem, a képen látható számot használom kódszámként. Ha elfejelted a 
kódszámot, csak használd a képet! 
Nyugalom, „Mr. Figyelmetlen"

A laborba most még nem tudsz bemenni, mert szennyezett a levegõ. Ígyhát nincs 
más hátra, mint elõre, azaz vissza...
De alig teszel néhány lépést, egy vörös fény kezd el villogni... 

Claire lassan odalép az üveghez, és bepillant a sötét helyiségbe. Mi lehet 
odabent? Nem lát semmi különöset. Ám ekkor hirtelen egy fehér szkafanderes 
ember tûnik fel az ablak túloldalán - nyilván az egyik Umbrella alkalmazott - 
és kétségbeesetten dörömbölni kezd, úgy tûnik segítségért kiáltozik. 
Claire tehetetlen - Nem tudom kinyitni az ajtót! - kiáltja. A következõ 
pillanatban egy kar kinyúl a labor sötétjébõl, elkapja a kutató fejét, és 
szétloccsantja az üvegen. A lány szörnyülködve figyeli, ahogy a vér lecsorog 
az ablakon. Ezután észreveszi a festményt a falon - a csontvázas képet 
amelyet a dokumentum említett - de nem látja a kódszámot olyan távolról...

Sebaj, ezzel ráérsz majd késõbb foglakozni. Most hagyd el a szobát. Nem jutsz 
messzire... Ahogy Claire kilép az ajtón, egy nyugodt nõi hang bejelenti, hogy 
fertõzésveszélyt észlelt a hármas szinten, és le fogja zárni a redõnyöket. A 
lány kétségbeesetten elkezd rohanni a lépcsõhöz, ki kell jutnia, mielõtt a 
biztonsági rendszer lezárja a zsalukat. De úgy tûnik ekésett...
Csakhogy õ nem az a fajta, aki ilyen könnyen feladja. Profi kaszkadõröket 
meghazudtoló ügyességgel hasraveti magát és leugrik a lépcsõn, még épp az 
utolsó pillanatban átcsúszik a redõny alatt. 
- Huh, ez közel volt ! - jegyzi meg, majd feláll a földrõl. 

Ismét te veszed kezedbe az irányítást. Ha eddig esetleg azt gondoltad, hogy 
ez a játék könnyû, akkor most készülj fel... (hogy ezután sem lesz nehezebb 
ha követed az utasításaimat)
Tehát, melleted a padon vedd fel a piros növényt. A telefonfülkéknél rakd el 
a nyílvesszõket (persze a telefon nem mûködik, miért is mûködne?) Fuss tovább 
egyenesen és menj be az ajtón. Egy öltözõben vagy. Lövöldözd le a zombikat, 
és közben gyûjtögesd be a szekrényekbõl (pontosabban 2 szekrénybõl) az újabb 
nyílpuskatöltényeket. Az öltözõ másik végében az ajtó mellett „ül" egy hulla. 
Érdemes átkutatnod õt is egy kis munícióért. A következõ helyiség egy uszoda. 
Hogy tartalékold a lõszert, inkább most szereld fel a nyílpuskát, töltsd bele 
az összes nyilat, és ezzel öld meg a szaunázó zombikat (de ha tudod, kerüld 
ki õket). Ez a fegyver így önmagában nem ér valami sokat, ezért csak a 
könnyebb ellenfelek ellen érdemes használni (vagyis csak a zombik ellen). 
Ugorj be a medencébe, tekerd el a nagy piros csapot baloldalt, ezzel tudod 
elállítani a szökõkutat. Kutasd át a medencét, vedd fel a víz alól a csillogó 
tárgyat. Ez egy kulcs (Key With Tag). 
Siess vissza a telefonokhoz, és menj be szemben az ajtón. Jobb oldalt a 
falnál egy zombi halottnak tetteti magát, szóval óvatosan sétálj el mellete, 
vigyázz nehogy elkapja a lábad és markold fel a zöld növényt. Kombináld a 
pirossal. Menj a monitorokhoz, nyomtasd ki és rakd el a térképet. Az asztalon 
újabb adag nyílvesszõt találsz. Végezz a zombikkal, és a másik szobában nyisd 
ki a szekrényt. Különleges lõporra bukkansz, amit kombinálva a nyílvesszõkkel 
igen hatásos robbanó nyilakat kreálhatsz (sajnos csak 10 darabot). 
Távozz a szobából.
Nyisd ki a bal oldali redõnyt a Biohazard kulcskártyával, és szaladj végig a 
folyosón. Néhány lépés után a bejárat lezáródik mögötted, de ne zavartasd 
magad, menj be a következõ ajtón. Az udvaron sétálva arra leszel figyelmes, 
hogy egy ismerõs vörös csík pásztázza a hátad...

... Claire észereveszi a veszélyt, és kitér a lövés elõl. Támadója a 
gyúlékony anyagokat tartalmazó hordót találja el, ami így felrobban. A lány 
végiggurul a földön, majd felkiált.
- Alfred! - igen, megint õ az, úgy látszik még mindig nem tett le arról, hogy 
megölje Claire-t. 

Fuss fel a lépcsõn gyorsan, mielõtt az az õrült eltalál. Ahogy elindulsz, õ 
be fog menekülni az ajtón. Kövesd! (úgysem éred utol) A folyosó végén az 
italautomaták mellett két tár pisztoly töltényre lelsz. 
Most menj be a szürke ajtón.
Ebben a szobában egy ugyanolyan láda van, mint a palotában. Az a jó bennük, 
hogy amit az egyik ládába beraksz, azt kiveheted a másikból. Nem éppen reális 
megoldás, de legalább megkönnyíti a dolgod. Mielõtt kinyitnád, vedd fel a 
székrõl a zöld növényt és a gyógyszert (Hemostatic Medicine) - ez az, amit el 
kell vinned Rodrigonak. Maradjon nálad:

- M-100P 
- Biohazard kulcskártya
- zöld növény

Ha akarod, megejthetsz egy mentést az írógépnél. 
Távozz a helyiségbõl. 

Menj a másik ajtóhoz. Ahogy megpróbálod kinyitni...

...A redõny Claire háta mögött lezáródik, és most a lány nem elég gyors 
ahhoz, hogy átérjen alatta. Ekkor a hangszóróban egy irritáló, õrült nevetés 
szólal meg.
- Isten hozott Claire - köszönti a lányt Alfred szarkasztikus stílusban, majd 
közli vele, hogy a következõ helyiségben egy speciális játszóteret állított 
fel a számára.
- Kérlek, szórakoztass el, de ha lehet, ne halj meg túl gyorsan, ne kelljen 
csalódnom benned!
Claire a félelemtõl remegve lép be az ajtón, de ûgy tûnik, ijedtsége 
alaptalan. Ez csak egy hatalmas raktár, nincs mitõl tartania...

Az ajtó mellett balra találsz egy pár géppisztolyt. Szuper, ezekt vedd fel! 
Kár hogy üres. De várjunk csak, az egyik láda tetején ott csillog a lõszer! 
Meg kellene szerezned...
Ám ahogy elindulsz a lépcsõ felé, az ajtó amin bejöttél bezáródik, ugyanakkor 
felemelkedik egy redõny...

...Egy hatalmas, sárga, félkarú teremtmény mászik elõ. Claire ijedten hátrál. 
- Ez egy ugyanolyan szörny, amelyik megölte a kutatót a laborban - gondolja 
rémülten.

Nincs mese, végezned kell az undormánnyal. Az M-100P segítségével könnyedén 
elintézheted. A szörny hosszú, ruganyos karjával nagyon messzire elér, mintha 
gumiból lenne, ezért fuss minél távolabb tõle, és lõdd folyamatosan. Ha 
sikerült, menj le a lépcsõn. Használd a zöld növényt, ha megsérültél. Lent 
kinyílik az ajtó, felkínálva a menekülés lehetõségét. Ilyen könnyen 
megúsznád? Nagy tévedés. De azért csak lépj be rajta.

Hirtelen egy újabb sárga szörny támadja meg Claire-t. Elkapja a lány fejét, 
és megpróbálja összeroppantani. Claire hiába kapálózik, nem tud szabadulni. 
Úgy tûnik, mindennek vége...
Ám ekkor megérkezik a megmentõ Steve „Neo" Burnside személyében. A srác 
beugrik az ablakon, és egy Mátrixos trükk után rálõ a szörnyre, ami erre 
elengedi Claire-t. Steve földet ér, ránéz a lányra, majd folyatja a harcot a 
gumikarúval. Jókora mennyiségû lõszert pumpál bele, aztán egy jól irányzott 
rúgással a falhoz taszítja az undok jószágot, és végül ráadásként utolsó 
golyóját is beleereszti.
- Ó igen, ez jó volt! - kiált fel elégedetten, és ránéz Clare-re, aki még 
mindig a fejét tapogatja fájdalmas arckifejezéssel. Steve-nek fejébe száll a 
siker és elkezd hencegni:
- Ne aggódj Claire, íme itt van a lovagod fénylõ páncélban! 
Claire észreveszi a kezében az aranyfegyvereket.
- Csak szeretnéd - feleli - de azért kösz a segítséget. 
- Látod, ezért van rám szükséged - folytatja a kérkedést Steve - hogy 
fedezzelek.
- Hát persze - hagyja rá a lány, majd elõveszi a géppisztolyokat és átnyújtja 
a srácnak. 
- Tedd el ezeket!
Steve meglepetten, de ugyanakkor boldogan fogadja el a fegyvereket.
- Nahát, géppisztolyok? Nekem? 
- Tudod miben állapodtunk meg - emlékezteti - add oda cserébe a Lugereket.
Steve betartja az ígéretét és átnyújtja a két aranyfegyvert.

Mostantól nálad vannak a Lugrek.

- Hát ez tök király! - kiáltja Steve, és kipróbálja a pisztolyokat. Csakhogy 
van egy kis probléma...
Claire elfelejtette megemlíteni, hogy nincs benne töltény.
- Hé, ez üres! Te átvertél! - jegyzi meg a srác csalódottan.
Claire kineveti õt, de aztán elmondja neki, hogy látott lõszert az egyik láda 
tetején. 
- Emelj fel, és leszedem neked - ajánlkozik fel.
Steve beleegyezik, és négykézlábra áll. 
- Au, a hátam! - kiáltja, ahogy Claire felmászik rá. - Nehéz vagy! Siess már! 
Claire végre eléri a töltényeket és leszáll a fiúról. Steve fájdalmasan 
tapogatja a derekát.
- Most boldog vagy? - kérdezi Claire és átnyújtja a srácnak a lõszert. 
Alighogy ez megtörténik, a talaj elkezd süllyedni alattuk és ismét Alfred 
szólal meg a hangszóróban:
- Most hogy a lovagod is itt van, õ is élvezheti a leereszkedést a halálba...
Leér a lift, Steve pedig felajánlja a lánynak, hogy majd õ elõremegy, és 
megtisztítja az utat a szörnyektõl. 
- Várj meg itt Claire! Ki akarom próbálni az új játékomat - mondja, és 
kirohan a helyiségbõl. 

Mostantól te vagy Steve. Legalább is egy idõre. 
Lõj le minden zombit, menj be baloldalt az ajtón, és ott is végezd ki az 
összeset (ha nem teszed, késõbb Claire-nek kell majd ezzel bajlódnia). A 
következõ helyiségben célozz a robbanó hordókra. Itt is ölj meg minden 
szörnyet. Szaladj fel jobb oldalt a lépcsõn, menj be az ajtón. Ahogy elérsz 
az oroszlánfejes szoborhoz, Steve megáll, látva, hogy már nincs veszély.

 - Claire! - kiáltja a lánynak - tiszta a levegõ!
Claire is belép az ajtón, és odarohan Steve-hez, aki úgy tûnik, ismét nagyon 
meg van elégedve magával.
- Látod, ezek a fegyverek sokkal megbízhatóbbak mint az emberek. 
- Mint az emberek? - kérdezi a lány értetlenül. A fiú erre megtorpan. Úgy 
tûnik, Claire érzékeny pontra tapintott. 
- Steve, mit akarsz tenni? Ki hozott ide, hol van a családod? 
- Fogd be! Nem akarok errõl beszélni - ordít rá Steve, és hatalmas zajt 
csapva tüzet nyit a falra. Claire a fülére tapasztja a kezét.
- Steve! - megpróbálja õt szóra bírni, de a srác nem hajlandó elárulni 
többet.
- Nem érdekes - feleli - menjünk. 
Beszállnak a liftbe.

A második emeleten már ismét Claire-rel lehetsz. Ahogy kiléptek a 
felvonóból, Steve elrohan. Kövesd! Egy körfolyosóra jutsz ki, ami 
tulajdonképpen néhány deszkából álló rozoga palló. Ott áll Steve is nem 
messze, a fejét vakargatja a géppisztolyokkal. Nyilván azon gondolkozik, hogy 
most merre menjenek tovább. Siess oda hozzá. Azon a helyen ahol õ van, talán 
már teljesen elkorhadhatott a deszka, mert ahogy Claire rálép, beszakad 
alattuk, és lezuhannak. A lány lába beszorul egy deszkalap alá, és hiába 
erõlködik, nem tud szabadulni.
- Claire jól vagy? - teszi fel a felesleges kérdést a fiú. Mielõtt a lány 
válaszolna, hogy nem, egyáltalán nincs jól, mert beszorult a lába, megjelenik 
egy zombi, és elindul Steve felé, aki persze nem veszi észre.
- Steve! Vigyázz, mögötted! - figyelmezteti Claire.
A srác villámgyorsan megfordul, és rászegezi fegyverét a szörnyetegre. Aztán 
kis híján szívrohamot kap. Rémült arccal bámul a húszabálóra. Úgy tûnik 
valamiért nem meri lelõni. Elkezd hátrálni.
- Steve, mi a baj? Lõdd már le! - Idegeskedik Claire. 
- Nem! Nem tehetem! - feleli, és becsukja a szemét. Talán abban bízik, hogy 
ez csak egy rossz álom, és mindjárt felébred.
A zombi sajnos azonban valódi. És már nem is Steve-re fáj a foga. Irányt 
változtat, és elindul a lány felé. Claire kétségbeesetten próbálja kihúzni a 
lábát a deszka alól. A szörny egyre közelebb és közelebb megy. Steve még 
mindig csukott szemmel áll, fegyvereit elõre tartva.
A zombi ráhajol Claire-re, hogy beléharapjon.
- Itt a vég - gondolja a lány. Már szinte érzi ahogy az éles fogak 
kegyetlenül beletépnek a bõrébe. - Engem is megfertõz a vírussal. Én is 
olyanná válok hamarosan mint ez itt...
Ám mielõtt ez megtörténne, Steve legyõzi félelemét, és az utolsó pillanatban 
tüzet nyit a zombira.
- Apaaaaaaa!!!!!! - kiáltja kétségbeesetten, és telepumpálja ólommal a 
szörnyet. - szóval ezért nem merte lelõni. Nem volt szíve megölni a saját 
apját. 
A tár már kiürült, de Steve olyan sokkot kapott, hogy ez nem tudatosul benne 
rögtön. Újra és újra meghúzza a ravaszt, majd megsemmisülten térdre roskad, 
és elkezd bõgni.
- Apaaaaa! Apaaaa...

Hát igen, elég szomorú, de szerintem ez a sírás Steve részérõl már egy kicsit 
erõltetett volt. (Amikor elõször láttam, nem bírtam megállni röhögés nélkül). 
Mindegy.
Néhány perccel késõbb Steve-nek sikerül megnyugodnia (Claire-nek pedig, ki 
tudja hogyan, sikerül kiszabadítani a lábát). Steve úgy dönt, elmondja a 
lánynak, hogy mi történt a családjával. 
- Apa az Umbrallának dolgozott. Késõbb információkat kezdett lopni a cégtõl, 
és ezeket licitre bocsátotta. Végül elkapták. Anyát megölték, aztán itt 
börtönöztek be minket. 
Claire szánakozva hallgatja a fiú elbeszélését.
 - Oh Steve! 
Steve átkozza az apját, amiért olyan bolond volt, és elõvigyázatlan.
Claire lehajol hozzá, és megérinti a vállát - Most már nincs semmi baj. Csak 
pihenj. 
Ezután úgy dönt, egy idõre egyedül hagyja õt. 

Nézz szét a helyiségben, a jobb sarokban mássz fel a ládán, találsz némi 
lõszert. Ezután menj ki az ajtón. Nem azon amelyik elõtt Steve ül, hanem a 
másikon! A jobb sarokból vedd fel a lõszert, majd lõdd le (még mindig az M-
100P-vel) a zombikat. Fuss át az ajtón a folyosó végén.
Egy barátságos kis szobában találod magad. Vedd le a falról a kék címert, és 
irány vissza Stevehez. Most menj ki a duplaajtón. Itt áll egy hatalmas tank, 
de ez majd csak késõbb lesz fontos. Rohanj el a kutyák elõl, és siess a 
kijárathoz. Ez visszavezet ugyanoda, ahol a kukac túrja a földet. Szaladj az 
épület bejáratához, mielõtt felfalna (egyébként ne aggódj, nem olyan 
veszélyes, mint amilyennek látszik). Nyisd ki a Biohazard kártyával a redõnyt 
a bal oldalon, mint ahogy azt már egyszer megtetted. Az udvarra érve lõdd le 
a kugyákat. Fuss fel a lépcsõkön, és az erkélyen illeszd be a címert a 
mélyedésbe. Egy kékszínû kulcskártyát kapsz (Emblem Card). Menj be az ajtón, 
a folyosó végén nyisd fel a redõnyt, lépj be a szürke ajtón. Pakolj be a 
ládába, maradjon nálad: 

- M-100P
- Biohazard kulcskártya
- kékszínû kulcskártya

Siess vissza. Ahol a kutyákat megölted látsz egy nyitott ketrecet, ezen 
belépve találsz egy létrát, ami levezet a csatornába. Mássz le. A rácsot ki 
tudod nyitni a kék kártyával. A hely már ismerõs, itt már jártál Steve-el. A 
jobb oldali lépcsõ tetején menj be az ajtón. A sarokban, a polcról vedd fel a 
gránát töltényeket, (egy szürke színû doboz) majd balra egy újabb rácsra 
bukkansz, amit szintén a kék kártya nyit. Vedd fel a fegyvert a ládáról. Ez 
egy gránátvetõ. Rögtön bele is rakhatod a töltényeket, de egy darabig még ne 
használd.
 Most pedig irány a második emelet. Gondolom emlékszel még hogy merre kell 
menni a lifthez. Ahogy kiszállsz, jobbra egy redõny zárja le az utat. Nyisd 
ki ezt is a kék kulcskártyával. Az emelvényen vedd fel a lõszert a szék 
mellõl. Ezt is töltsd bele a gránátvetõbe. A vetítõvásznon érdekességképpen 
elolvashatod az ismertetõt az Albinoid szörnyrõl:
 Ez a teremtmény úgy jött létre, hogy egy szalamandert befecskendeztek a T-
vírussal. A kétéltûekhez hasonlóan az Albinoid is átalakul ahogy növekszik. 
Fiatalon még elég kicsi, de több mint hét lábra is megnõhet (ez kb. 2 méter) 
nagyon rövid idõ alatt. 
Gyors mozgású, és képes elektromosságot kibocsátani. Ez leginkább a kifejlett 
egyedekre jellemzõ, akkor ha vízben vannak.

Szaladj a terem végében villogó monitorhoz. Tedd el a jelvényt (Army Proof). 
A képernyõn keresztül bepillanthatsz a laborba - tudod, ahol a kutatót 
megölte a szörny. Fókuszálj a csontváz festményre, és olvasd el a számot: 
1126. A laborban most már leállt a ventilátor, így megszûnt a légszennyezés. 
Oda kell menned...
Itt már nincs semmi dolgod, kapd fel a két zöld növényt, és hagyd el a 
helyiséget a bal oldali ajtón, mielõtt a zombik felkelnek. 
Ismét az erkélyen vagy, ahol beraktad a címert. Menj le a lépcsõn, és távozz 
a bal oldali kijáraton. Indulj a labor felé. A redõnynél illeszd be a 
kártyát, menj fel. A labor ajtajánál üsd be a kódot a belépéshez.
Odabent az asztalról szedd össze a sárga színû (savas) gránáttöltényt, utána 
vedd le a falról a csontvázas képet. Ebben a pillanatban egy bébi Albinoid 
kiszabadul a tartályból, bemászik a szellõzõrendszerbe, és ezzel aktiválja a 
biztonsági rendszert. 45 másodpercet van, hogy elhagyd a labor területét. 
Rohanj! Néhány példány ebben megpróbál ugyan megakadályozni, de ne foglakozz 
velük, ne érdekeljen, ha kapsz egy kis elektrosokkot, csak menekülj a 
laborból, ki az ajtón, le a lépcsõn, mielõtt a redõny lezáródik. A 45 
másodperc erre éppen elég. Azt nem tudom mi történik ha bent ragadsz, velem 
még nem fordult elõ. 
A festménnyel vissza kell menned az elsõ emeletre, abba a szobába, ahol a 
címert találtad. A legrövidebb út az udvaron át vezet, ahol a kukac túrja a 
földet. A tanknál siess be a bejáraton, mielõtt a kutyák utolérnek. 
Visszaértél oda, ahol kb. 15 perce Steve-et hagytad. Amint látod, õ már 
eltûnt, és a halott apja is. Szaladj a következõ ajtóhoz. Végezz a zombikkal 
a folyosón. A szobában akaszd a helyére a képet.
A fal elhúzódik, és az épület makattját tárja fel elõtted. És még valamit. 
Egy aranykulcsot. Emlékszel? A palotában az egyik ajtó ezzel nyílik. Helyes. 
Kapd fel a tárgyat, és indulj is vissza, ugyanazon az úton ahol bejöttél. 
Várj! Elõbb nem árt, ha elolvasod azt az emlékiratot baloldalt, ugyanis 
fontos információkat tartalmaz, amelyek a játék késõbbi részében válnak majd 
hasznodra.
Visszafelé az udvaron cselezd ki ismét a kukacot és hagyd el a létesítményt. 
A palotához kell menned. Néhány váratlanul felbukkanó félkarú teremtmény 
azonban megpróbál ebben megakadályozni. Ne ijedj meg, kapd elõ a gránátvetõt, 
és végezz velük. Most már szabad az út. 
A palota udvarán vedd fel a csillogó jelvényt a földrõl (Navy Proof). Belépve 
az épületbe sajnos tudomásul kell venned, hogy ezt a helyet is elárasztották 
a zombik. Próbáld meg kikerülni õket, vagy az M100-P-t vesd be ellenük. 
A szoba amit az aranykulcs nyit, a földszinten van. Szerintem könnyen meg 
fogod találni. A helyiségben festmények vannak kiállítva, alattuk pedig 
kapcsolókat látsz. Ez talán egy kicsit ismerõs a Resident Evil elsõ részébõl. 
Mielõtt bármelyiket is felkapcsolnád, vess egy pillantást az emelvényen álló 
festményre. Ugyanaz a fiú található rajta, mint akit a filmen is láttál azzal 
a lánnyal. Gondolom mostanra már kitaláltad, hogy õ Alfred, kiskorában. A 
lány pedig az ikertestvére Alexia, akirõl már olvashattál az egyik 
dokumentumban. A kép elõtt találsz egy levelet. Olvasd el, különben soha az 
életben nem fogod megfejteni ezt a rejtvényt. 

Message To The New Family Master

Sir Alfred,
gratulálok önnek, mint az Ashford család fejének, sikerességéért. Ezennel 
megajándékozom egy vázával, az Ashford család szokásához híven.
Mint ahogy ön is tudja, ez a szokás akkor kezdõdött, amikor az egyik szolgáló 
egy arany teáscsészét adott ajándékba a család alapítójának, a legendás 
szépségû Veronicának.
A második és a harmadik családfõ, Stanly és a fia Thomas, szintén hasonló 
teáscsészékkel lettek megajándékozva. Abban reménykedtek, hogy ugyanolyan 
hírnévre tesznek majd szert mint elõttük Veronica. 
Aztán Sir Thomas pozíciója átszállt az ikertestvérére, Sir Arthurra, majd a 
rang Sir Edwardé lett, az ön nagyapjáé. Ebben az idõben élte az Ashford 
család az aranykorát. Szintén Sir Edward volt, aki létrehozta a hatalmas 
kémiai vállalatot, az Umbrellát. 
Amikor meghalt, és az ön apja, Sir Alexander lépett a helyébe, a család 
hírneve fokozatosan süllyedni kezdett...
Remélem, hogy a ház dicsõsége ismét visszatér az ön irányítása alatt. 
Scott Harman
Az Ashford család szolgálója

A feladat az, hogy összeállítsd az Ashford család történelmét. 
Az írás szerint az elsõ aki ajándékot kapott, mégpedig egy arany teáscsészét, 
az Veronica volt, a család alapítója. Tehát keresd meg a nõt ábrázoló képet, 
(ez nem lesz nehéz) és nyomd fel a kapcsolót alatta. A következõ családfõ egy 
bizonyos Stanly, és a fia Thomas. Thomasnak volt egy ikertestvére Arthur. A 
helyiségben van egy kép, ami egy középkorú embert ábrázol, két vörös hajú 
csecsemõvel a karjában, akik ikrek. Ez lesz a következõ. Mivel ez a Stanly, 
és a fia is teáscsészéket kaptak ajándékba, most egy olyan festményt kell 
keresned, amelyen egy teáscsészét tartó vörös hajú férfi látható - vagyis 
Thomas nagykorában. Van azonban egy másik vörös hajú is, akit egy tányér 
társaságában ábrázoltak. Õ a következõ, Thomas ikertestvére Arthur, õ lépett 
Thomas helyébe. Az ajtó mellett egy õsz hajú bácsi képe található. Õ Edward, 
Alfred nagyapja, aki az Umbrellát alapította, õ következik Arthur után. És 
már csak egyetlen felkapcsolni való festmény maradt hátra, Alexander Ashford, 
aki egy gyertyatartót tart a kezében (ez a gyertyatartó ott áll baloldalt az 
emelvényen, az van ráírva, hogy „Alexander Ashford emlékére" ).
Hát ilyen egyszerû. Miután megvagy az összes festménnyel, Alfred képe alatt 
is nyomd meg a gombot. A portré megfordul, a túloldalán egy fiatal lányt 
ábrázoló illusztráció látható. Nos, õ Alexia, akirõl nemrég beszéltem. Vedd 
fel a kép elõl a vázát. 
Na, vajon mit lehet ezzel kezdeni? Elárulom. Semmit. Nem a váza kell, hanem 
ami benne van. Igen, csekkold le a tárgyat, és kukkants a belsejébe. Egy 
piros színû hangyafigurát találsz benne.
Hagyd el a termet.
Menj az emeleti szobába, ahol már egyszer jártál (zombikat kerüld ki, amelyik 
az utadban van azt lõdd le). Nem árt ha mentesz az írógépnél, ha nem vagy 
biztos magadban. A ládába ismét pakolj be, és csak a következõ dolgok 
maradjanak nálad:

- arany Lugerek
- pisztoly
- töltények
- zöld növény
- hangya figura

Menj a hátsó ajtóhoz és illeszd be a Lugereket a mélyedésbe. Egy 
dolgozószobába jutsz. Az asztalról szedd fel a töltényt, majd lépj a 
számítógéphez. A monitoron ugyanazt a filmet nézheted meg, mint amit a 
vetítõvásznon is láttál. A bejátszás után az óra két kapcsolója kéken kezd 
világítani. A számítógép ezután egy kódot kér tõled, de én nem könnyítem meg 
a dolgod azzal, hogy egybõl megmondom. Majd az óra rávezet a megoldásra. De 
elõször nem árt ha elolvasod a papírlapon a feljegyzést. (a papír az 
íróasztal bal szélén van). A következõt kell tenned: 
Nyomd meg egyszer a bal, majd a jobb oldali kapcsolót. Az óra számlapja 
elkezd forogni. Az így kapott számot jegyezd meg. Utána forgasd a számlapot 
ismét balra, és ezt az értéket is tartsd fejben. Most jobbra tekerd, és 
megint kapsz egy számot, végül forgasd ugyanebbe az irányba háromszor, hogy 
megkapd a kód utolsó elemét.
Ha jól csináltad, Alfred és Alexia születési dátumát kapod meg eredményül. 
Jó, rendben, elárulom: 1971.
Üsd be a kódot a számítógépbe. Egy titkos helyiség tárul fel, ám ahogy 
elindulnál, egy ronda félkarú rémalak ugrik be az ablakon. Hagyd õt figyelmen 
kívül és rohanj be az újonnan fölfedezett rejtett folyosóra. Menj ki az ajtón 
(bár ezt talán már felesleges megemlítenem).
Egy nagyon kellemes helyen bukkansz ki. Legalább is én nagyon szeretem. 
Tombol a vihar, szakad az esõ, ugyanakkor ciripelnek a tücskök, az egésznek 
valahogy olyan különleges hangulata van, és ezen az átjárón nem fenyeget 
semmilyen veszély (azt leszámítva, hogy nekem mindig itt szokott lefagyni a 
játék :)
Ahogy elindulsz felfelé a lépcsõn, egy ódon várkastélyt veszel észre, aztán 
(na itt jön a kedvencem) egy õrült nõi nevetés hangzik fel, miközben a kúria 
fölött villámok cikáznak.
Ezt az ötletet díjazom, nagyon tetszik! Az viszont már nem annyira, ami a 
lépcsõ tetején vár...
Mégpedig két félkarú szörnyeteg. Cselezd ki õket, és igyekezz fel a kastély 
bejáratához. Ahogy belépsz, szerled fel a denevér-riasztót (vagyis az 
öngyújtót). A földszinti szobát nem muszály átkutatnod, mivel ott csak egy 
tár pisztoly- és nyílpuskatöltényt találsz (meg egy félkakrú monstrumot). 
Egyetlen érdekessége a helyiségnek, hogy be tudod gyújtani a kandallót, ami 
egyébként nem jó semmire. Legegyszerûbb ha gyorsan felkapod a pisztoly 
muníciót, (a terem bal oldali végében) és kiosonsz, mielõtt a szörny 
megtámad.
Mássz fel a lépcsõkön, az asztalról gyûjtsd be a lõszert és az elsõsegélyt.

Az ajtón belépve Claire egy folyosón találja magát. Az bejárattal szemben 
lévõ ablakon benézve egy szõke hajú nõt pillant meg, aki az ablaknak háttal 
állva beszélget valakivel, így szerencsére nem veszi észre hívatlan vendégét. 
Claire gyorsan menedékbe húzódik, és onnan hallgatja tovább a dialógust. Nem 
nehéz rájönni, hogy a nõ kivel folytat eszmecserét. Õ Alexia, és a bátyjával 
Alfreddal társalog.
Alexia leszidja Alfredod, amiért még nem sikerült elintéznie Claire-t. 
- Mi tart ennyi ideig? Hisz az ellenségünk csak egy kislány! - mondja, majd 
hozzáteszi, hogy a család becsülete függ ettõl, tehát Alfred mégegyszer nem 
hibázhat. 
Alfred bocsánatot kér és biztosítja húgát, legközelebb nem fogja 
elszalasztani az alkalmat, hogy megölje Claire-t. Bizonygatja, hogy miután 
sikerült visszaszerezni az Ashfordok dicsõségét, Alexia foglalja majd el a 
család vezetõ pozícióját.
Claire ekkor véletlenül zajt csap és kishíján lebukik.
- Mi volt ez? Valaki van a folyosón! - kiállt fel a nõ, és kinéz az ablakon. 
Claire-nek még épp idejében sikerül elrejtõznie.
- Mi a baj? - kérdezi a láthatatlan Alfred.
- Semmi... azt hiszem csak képzelõdtem - válaszol Alexia, majd bátyjával 
elhagyják a szobát, egyelõre nem tudni, hogy merre.

A sarokban vedd fel a zöld növényt, majd menj be a szobába. Az ikerek már 
eltûntek és ha felmászol az ágyra, arra is fényderül, hogy egy csapóajtón át 
távoztak, ami természetesen zárva van... hm. Sajnos nem tudsz utánuk menni. A 
zenedoboz egy gyönyörû dallamot játszik. Le kell állítanod. Ahogy ezt 
megteszed, a feljáró az ágyon felemelkedik és elõkerül egy csillogó tárgy - 
egy ezüst kulcs (Silver Key). Rakd el, erre szükséged lesz. A hangya figurát 
illeszd be a mélyedésbe a zenedoboz tetején. Vedd ki a lemezt, majd távozz. 
A folyosón az egyik polcon találsz még töltényt a pisztolyhoz. Ha megvagy, ne 
menj be a másik szobába, mert teljesen felesleges. 
Hagyd el a kastélyt, siess vissza a palotába. (a félkarú szörnyeket ismét 
kerüld ki)
A ládához érve a következõ dolgokat hagyd magadnál:

- gránát vetõ + töltények (a szürke színûek)
- pisztoly
- töltények
- ezüst kulcs
- vérzéscsillapító gyógyszer 
- zöld növény

Az emeleten van még egy szoba, ahol nem jártál, de egyelõre oda ne is menj 
be. Keresd meg a földszinti termet, amit az ezüstkulcs nyit. Szereld fel a 
gránát vetõt, mert odabent kellemetlen fogadtatásban lesz részed. Végezz a 
szörnyekkel, szedd fel a lõszert a székrõl és a címert a terem közepérõl (a 
padlón van). Olvasd el Hunk jelentését, amit a vetítõvászon elõtt találsz 
meg. 

Hunk's report

Mr. Alfred Ashford , a kutatások vezetõje részére
Ma 16:32-kor sikeresen megérkeztem a B.O.W. kapszulával. Rendkívül óvatosak 
voltunk a szállítás alatt, és mind a 108 ellenõrzési ponton átmentünk a 
szabájos eljárás szerint. A kapszulát jelenleg egy fagyasztóban raktároztuk 
el.
Van egy dolog, amit nem értek. Minket általában speciális küldetésekkel 
bíznak meg. De most miért egy fagyasztott kapszula szállítására rendeltek ki? 
Megértem, hogy a dolog szigorúan bizalmas, de alapos ismeretek nélkül a 
biztonságunk foroghat kockán a szállítás alatt. Fõleg, ha a szállítmány 
veszélyes anyagot tartalmaz. 
Kérjük, lásson el minket több információval, ha a jövõben hasonló 
küldetésekre küld. 
Még mindig emlékszem a régi szép napokra a katonai kiképzõ központban. Semmi 
sem változott azóta. 
A következõ akcióra ma 23:00-kor kerül sor. 
Umbrella Speciális Haderõ HUNK

Itt az ideje, hogy elvidd Rodrigonak a gyógyszert. Irány ismét a börtön! Az 
utat már ismered. 
A börtön udvarán még mindig bolyonganak a zombik. Kerüld ki õket, és a 
temetõn kereszetül (itt lõdd le a szörnyeket) siess le a cellához, ahol 
kezdted a játékot.

A sötét helyiségbe lépve Claire felkattintja az öngyújtóját, és meglátja az 
ájult Rodrigot. Ahogy közelebb megy hozzá, a börtönõr váratlanul fölemeli a 
fejét az asztlaról, és fegyvert fog a lányra. 
- Mit keresel itt? - kérdezi meglepetten. 
Claire lerakja az asztalra az öngyújtóját és a gyógyszert. 
- Vérzéscsillapító? - csodálkozik Rodrigo - Nahát, ez kedves tõled. 
Köszönöm.
- Engedje meg, hogy segítsek - mondja a lány, az ember azonban nem hajlandó 
elfogadni további asszisztenciát.
- Most már egyedül is boldogulok - feleli - menj.
Claire-nek az öngyújtóra esik a pillantása. - Tartsd meg! - mondja. - Még a 
bátyámtól kaptam ajándékba, de...
Köszönöm - feleli Rodrigo , majd cserébe egy álkulcsot (Lockpick) nyújt át a 
lánynak
- Tedd el, erre talán még szükséged lehet. Most menj, ne aggódj miattam. 

Nos, kiderült tehát, hogy Rodrigo nem tartozik a kegyetlen börtönõrök közé. 
Sõt, egész kedves ember. Most azonban ott kell õt hagynod. Mielõtt távozol, 
ne felejtsd el felvenni a túlélõkést az asztalról.
Feltételezem, hogy emlékszel még hol találtad a tûzoltókészüléket. Arra az 
udvarra kell menned. Öld meg a zombikat a nyaktilónál, majd illeszd be a 
címert a kék színû mélyedésbe. Ahogy ezt megtetted, rögtön kezdj el hátrálni, 
mert az ajtó mögül két élõhalott támad rád. Végezz velük. Az ajtón belépve ne 
mozdulj a helyedrõl, célozz a robbanó hordóra, így könnyedén elintézheted a 
húszabálókat. Fuss egyenesen a rácsos kapuhoz („keep out" felirat van rajta). 
Vedd fel a lõszert a hordókról, majd told el a ládát a bejárat elõl. A 
szobába érve rá fogsz jönni, hogy itt már jártál. Menj ki a másológépekehez, 
és gyûjtsd be a zöld és piros színû töltényeket, valamint az elsõsegély 
sprayt. A zöld gránátok anti-B.O.W gázzal, a piros színûek pedig speciális 
napalm géllel vannak megtöltve.

Megjegyzés: A napalmról annyit kell tudni, hogy ez egy erõsen romboló hatású, 
magas hõmérsékleten (2000 fok felett) égõ, nehezen oltható töltõanyag, amit 
gyújtóbombákhoz használnak. Kókuszzsírból nyert zsírsavakból és olajsavakból 
alumínium hozzákeverésével kocsonyásított benzin (a nátrium és palmatin savak 
összevonása).

Néha elõfordul, hogy egy zombi is bolyong a helyiségben, õt lõdd le. 
Visszatérve oda, ahol a torlaszt eltávolítottad az ajtó elõl, találsz még egy 
gyûjtõládát is. Pakolj be mindent, kivéve:

- pisztoly
- töltények
- ezüst kulcs

Ahol néhány perccel ezelõtt felrobbantottadd a zombikat, ott fordulj balra, 
vedd fel a sarokból a zöld növényt és menj be az ajtón. Egy boncteremben 
vagy. Az egyik haltott fogoly még mindig ott fekszik a hordágyon...
A szekrényen találsz egy doboz töltényt és egy elsõsegély sprayt. A bal 
oldali helyiséget egyelõre hanyagold, irány a következõ ajtó. 
Úristen! Az egyik fekete plasztikzsák elkezdett mozogni...
A bejárat túloldalán borzalmas látvány tárul a szemed elé. Alvadt, (vagy 
ikább friss?) vér mindenütt, a padlón, a falakon, és élõhalottak bolyonganak 
föl-alá. Különbözõ kínzóeszközöket vehetsz szemügyre, mint például azokat a 
hatlamas, hegyes karókat... Uh. Undorító. Kerüld ki a zombikat, szaladj a 
terem végébe és kapd fel az aktatáskát. Nyisd is ki rögtön az álkulccsal, 
amit Rodrigótól kaptál. A táskából elõkerült fegyverrészt illeszd össze a 
pisztolyoddal. Ezáltal a stukkered nagyobb teljesítményre lesz képes, és 
automata módban egyszerre három golyót tud kilõni. A teremben találsz még egy 
doboz töltényt. Ha minden megvan indulj vissza. A szörnyeket kerüld ki, vagy 
lõdd le õket. A sarokból kapd fel a piros növényt, és kombináld a zöldel, 
majd távozz.
Mi a... ? Hová tûnt a holttest a plasztikzsákból? Hallod ezt a csámcsogó 
hangot? Valaki jóízûen lakmározik. Mintha egy ragadozó szaggatná áldozatának 
húsát...
Eh, ez gusztustalan. Úgy tûnik az orvos épp „kezeli" a páciensét. Nos, 
érdekes módszerei vannak... 
Amikor észrevesz, téged is meg akar „vizsgálni", de nem tanácsos ezt 
megengedni neki, inkább fuss egy kicsit távolabb, és lõdd le mindkettõjüket. 
A doktort kutasd át az üvegszemért. A baloldali kis helyiségben olvasd el az 
asztalon a piros könyvet.

Anatomic's note

Egy démon van a fejemben. Nem tudok ellenállni annak a heves ösztönzésnek, 
amit kivált belõlem néha. Mint egy brutális szertartás...
Amikor megjelenik, élvezem nézni a kínzó szenvedésüket, ahogy üvöltenek, 
vonaglanak, és ahogy meghalnak...
De Sir Alfred volt olyan kedves méltányolni engem annyira, hogy nekem adta a 
központot és a szükséges felszerelést a tanulmányaimhoz. Nem élhetek vissza a 
kedvességével. Rendkívûl fontos, hogy senki ne fedezze fel azt a szent 
helyet, amirõl csak õ és én tudunk. Esküszöm, hogy az épület alagsora 
mindenki elõtt titokban lesz tartva. Természetesen a kulcs mindig nálam van. 
Még ha egy kívülálló meg is látja, akkor sem fog rájönni, hogy ez a kulcs. 
Nem szabad megfeledkeznem arról, hogy vége az életemnek, ha elvesztem Sir 
Alfred bizalmát.

Tehát, ez a bizonyos kulcs, amirõl az anatómus írt nem más, mint az üvegszem, 
amit az imént vettél el tõle. Helyezd be a bábu szemüregébe és egy titkos 
lejáró tárul fel. 
Az algsorban a legfontosabb, hogy ne fuss. A saroknál tedd el a zöld növényt, 
majd sétálj végig a folyosón. Vigyázz, mert elég egy hirtelen mozdulat és a 
denevérek megtámadank. 
Egy újabb kínzókamra szerû helyiség következik. Cselezd ki a zombikat, vedd 
fel a töltényeket (pisztoly - és nyílpuskatöltény) és rohanj le hátul a 
lépcsõn. Az elõbbinél is különösebb szobában találod magad. A padlón két 
rácsos nyílást veszel észre. Gyanús...
A falnál húzd ki a kardot a páncélból. A következõ pillanatban kattan a zár, 
és a rácsokból mérges gáz ömlik be. Ha nem akarsz megfulladni, feküdj neki a 
szoba közepén kiemelkedõ szobor rúdjának, és forgasd el az óra járásával 
ellentétes irányban. Ha sikerül, a gáz eltûnik, és az ajtó ismét kinyílik. A 
kardot illeszd vissza, így a páncél megfordul; furcsa kínzóeszköz kerül a 
helyébe, amelynek kivágódik az ajtaja és egy élõhalott támad rád. Lõdd le, 
vedd fel a kottatekercset.
Távozz.
Visszafelé a denevéreknél megint lassan járj, tovább érsz (élsz). Elhagyhatod 
a börtönt, de mielõtt a palota felé vennéd az irányt nem árt ha teszel egy 
kitérõt a kkk-ba. A zombikat szokás szerint kerüld ki, amelyik az utadban 
van, azt öld meg. 

A Kkk-ba azért célszerû visszamenned, mert az álkulcs segítségével néhány 
meglepetés dologra bukkanhatsz. Elõször is abban a helyiségben ahol 
kinyomtattad a térképet, a fiókban egy doboz pisztoly töltényt találsz. Az 
alagsorban kutasd át a szobát, ahol Steve-el már egyszer jártál (de Claire-el 
még nem mentél be). Nyisd ki az üvegszekrényt, egy adag savas gránát kerül 
elõ. A helyiség másik felében újabb doboz lõszert gyûjthetsz be.
Liftezz fel az elsõ emeletre. A Kkk makettja mellett a fiókban elsõsegély 
sprayre lelsz.
Távozz a létesítménybõl.

Claire igyekszik vissza a palotába, de ahogy ráteszi a kezét az épület 
bejáratának kilincsére, valaki megszólítja.
- Üdvözletem! - köszönti az idegen. - Szóval te lennél a drága Claire 
Redfield? 
Claire megfordul, és meglepetten néz a szõke, napszemüveges emberre.
- Ki maga? - hangzik el a fogas kérdés.
- Mondjuk úgy, hogy egy szellem vagyok, aki visszatért a múltból, hogy 
bosszút álljon az imádott bátyádon... - feleli a férfi.
- Wesker? 
- Úgy tûnik nem kell hosszasan magyarázkodnom igaz? Én romboltam le a 
szigetet. Ki gondolta volna, hogy itt talállak? Hahahahahh...
Mosolyogva hozzáteszi azt is, hogy ezek után Chris biztosan megjelenik elõbb-
utóbb, hogy Claire segítségére siessen.
- Fogalmam sincs mi történt maga és a bátyám között, de félreismerte õt! 
Chirs nem olyan ember amilyennek gondolja... ahh! 
 Wesker kegyetlenül megszorítja a lány nyakát, és fojtogatni kezdi.
- Ki nem állhatom Chris-t!
- Mit akar vele tenni? Ahh...
A férfi lekever egy hatalmas pofont Claire-nek, aki az ütés erejétõl 
legalább tíz métert repül, és majdnem az udvar végében landol. - Hogyan tett 
szert ez az ember ilyen erõre? - csodálkozik.
 Mielõtt felállhatna, Wesker odasétál hozzá, és teljes erejébõl beletapos a 
vállába. 
- Oh, ha a bátyád idejön, fájdalom lesz látnia, hogy meghaltál, hahahahahh... 
- Mindennek vége - gondolja Claire - ez meg fog ölni. Még egy ilyen ütést már 
nem élek túl...
A következõ pillanatban egy rejtélyes rádióhívás szakítja félbe a társalgást. 
A férfi fogadja az üzenetet és néhány lépéssel arrébb sétál.
- Mi az? Hogy? Maradj ott, megyek!
Mialatt telefonál, Claire kihasználja az alkalmat a menekülésre, de ahogy 
megpróbál fölkelni a földrõl, a pasas hirtelen megfordul, és fejbe rúgja. 
Claire félájultan zuhan vissza a kõre, fájdalmasan tapogatja a végtagjait. 
- Úgy tûnik, még a hasznomra lehetsz - mondja Wesker - Életben hagylak még 
egy kis ideig...
Ahogy visszanéz a lányra, sötét napszemüvegén keresztül megcsillannak vörösen 
izzó szemei. Claire arcán félelemmel vegyes ámulat tükrözõdik, fõleg miután a 
férfi hihetetlen gyorsasággal felugrik a levegõbe, és eltûnik. Néhány 
pillanatig zavartan bámul utána, aztán feltápászkodik. 

Ha visszakaptad az irányítást, a palotában keresd meg az emeleti ajtót, amit 
az ezüstkulcs nyit. A helyiség egy kaszinóhoz hasonlít, rulettasztal, 
nyerõautómaták, stb. A pultról szedd össze a növényeket, az asztlaról pedig a 
nyílvesszõkhöz való lõport. Találsz még egy doboz töltényt is az ajtó 
mellett. A zongorába illeszd be a kottatekercset. A hangszer ugyanazt a 
dallamot kezdi játszani, mint Alexia szobájában a zenedoboz, majd a terem 
végében kinyílik a nyerõ-automata ajtaja. Szaladj oda, és vedd fel a kék 
hangyafigurát. 
Távozz.
Menj az irodába a gyûjtõládához, és pakolj be mindent, kivéve:

- pisztoly
- töltények
- hangya figura
- hanglemez

A kastély felé vezetõ átjárón egy kisebb zombi hadsereg áll az utadba. Irtsd 
ki õket, és mássz fel a lépcsõkön. A kúriában sem jobb a helyzet. Itt is 
hemzsegnek az élõhalottak. Csak azt lõdd le, amelyik az utadban van. Az 
emeleten most az ellenkezõ irányba menj, Alfred szobájába. Olvasd el az 
üdvözlõkártyát az asztalon.

Message Card

Drága testvérem!
Õszintén remélem, hogy az Ashford család hírneve visszatér bátorságodnak és 
hatalmadnak köszönhetõen.
Õszinte tisztelettel, 
Alexia Ashford

Nyisd ki a zenedobozt a hangyával és tedd be a lemezt. Amint megszólal az 
ismerõs dallam, a feljáró leereszkedik az ágyon és a csapóajtó kinyílik. A 
létrán felmászva egy körhintán lyukadsz ki. Ha észrevetted, az egész kastély 
olyan mint egy nagy babaház. A bútorok is gyerekméretûek. Alexia felnõtt 
korában sem tudott elszakadni a játékaitól... 
Ahogy lelépsz a ringlispílrõl, a falon egy hatalmas hangyát ábrázoló 
festményre leszel figyelmes. Furcsa, de úgy tûnik, Alexia épp annyira 
vonzódik a hangyákhoz is, mint a babáihoz... Vedd fel a zöld növényt, majd 
kutasd át a termet, amíg rá nem bukkansz egy csillogó tárgyra az egyik 
széken. Ez egy ezüst szitakötõ (Silver Dragonfly). Távolítsd el a szárnyait, 
hogy megkapd a kulcsot, amit helyezz be a hangyafestménybe. A körhinta 
megfordul, és egy újabb csapóajtó tárul fel. Mássz fel a létrán. 
A ládát told oda a szekrényhez és pattanj fel rá. Szedd le a szekrény 
tetejérõl a könyvet, és a jelvényt (Force Proof). 

Confession Letter

Az én zseni húgom, Alexia egyedülálló szépség birtokában van. Õ a mindenem. 
Leküzdenék bármilyen akadályt, feláldoznám érte az életem. Alexia érdekében 
vissza kell nyernem az Ashford család hírnevét, amely még az apám, Alexander 
ideje alatt süllyedt alá. 
Együtt visszahozzuk majd a ház dicsõségét. Miután ezt véghezvittük, építek 
egy palotát, ahová csak nemesek léphetnek be. Nem engedhetem meg a 
„tisztátlanoknak" hogy lássák az én drága Alexiámat, akinek az életem 
szenteltem. Õ uralkodik majd a világon, mint királynõ, én pedig a szolgálója 
leszek. Ez az álmom! 
Cselekedeteim be fogják bizonyítani, hogy mennyire szeretem õt. Ez az életem 
értelme. Az összes többi embere jelentéktelen, meg kell alázkodniuk elõttem, 
és Alexia elõtt.
Alfred Ashford

Az íróasztalon egy írógép áll, mellette tintaszalag. Ments ha akarsz.
A bal oldalon a könyvespolc elõtt látsz egy kis létrát. Találsz rajta egy 
újságcikket.

Newspaper Clip

Egy tíz éves zseni lány diplomázott osztályelsõként egy tekintélyes 
egyetemen. A nemzetközi vállalat, az Umbrella vezetõi állást ajánlott neki a 
kutatórészlegen.

Akármilyen hihetetlen, ez a bizonyos zseni lány nem más mint Alexia! 
Irigylésre méltó...
Mássz le, most az õ szobájában találod magad. Hagyd el a helyiséget... nem 
fog sikerülni! Valaki megakadályoz...

- Claire Redfield ! - szólal meg egy hang Claire háta mögött. A lány 
megfordul és a ház úrnõjével találja magát szemben, aki Alfred puskáját 
tartja a kezében. 
- Alexia Ashford vagyok - mutatkozik be - és az Ashford család büszkeségének 
érdekében most megöllek!
Elsüti a puskát, de Claire kitér elõle. Most szerencséje volt, ugyanakkor 
tisztában van vele, hogy a következõ lövés már biztosan célba talál. Alexia 
már készül is a tüzelésre...
- Várjon! - Kiáltja a lány kétségbeesetten, de hiába, úgy tûnik, itt a vég... 
Ám a megmentõ most is idõben érkezik; Steve a következõ pillanatban berúgja 
az ajtót.
- Mi folyik itt? - kérdezi, majd ahogy pillantása Alexia fegyverére esik, 
rászegezi a géppisztolyokat. A nõ is célba veszi õt a puskával, és elsüti. A 
lövés súrolja a srác vállát. Steve elesik és tüzet nyit, de Claire 
megakadályozza, hogy nagyobb kárt tegyen Alexiában. 
A pillanatnyi fegyverszünetet kihasználva az úrnõ elhúzza a csíkot, és az is 
kiderül hogy merre.
- Egy titkos ajtó!
- Utána! - kiáltja a fiú, majd a vállához kap.
- Steve, jól vagy? 
- Semmi bajom - hõsködik - csak egy karcolás.
Ezt csak mondja, valójában azonban komoly fájdalmai vannak, de ezt szégyenli 
bevallani a lány elõtt.

A dombormû túloldalán visszakapod az irányítást. Láthatod amint Steve a 
földön térdel, és nem úgy néz ki mint aki jól érzi magát. Vértócsák állnak a 
szõnyegen...
Az ágyon Alexia levetett ruháját találod, a zenedobozon pedig a haját... 
Egy pillanat! A haját?! 
- Ez lesz az! - mondja Claire. A következõ pillanatban Alfred ráveti magát az 
ágy tetejérõl a lányra, de õ ügyesen kitér elõle. Ezután Steve veszi a 
kezébe (vagyis a lábába) az irányítást és elrúgja Alfredot. Az ember elesik 
és meglátja a magát az ablaküvegben.
- Mi? - kérdezi a tükörképétõl, ahogy észreveszi magán Alexia sminkjét. - 
Neeeeeeee....
Üvöltve kirohan a szobából. Steve értetlenül bámul utána. 
- Egy pillanat! Ez meg mi a fene volt? 
- Szóval Alexia valójában soha nem létezett! - vonja le a következtetést 
Claire. A srác végre felfogja a dolgot.
- Úgy érted, Alfred azt képzeli hogy õ két ember? 

Tehát ezért nem láthattad Alfredot amikor Alexiával beszélgetett a 
szobájában, és ezért próbálta Alfred elrejteni a nõt a nyilvánosság elõl, 
mert azt gondolta, hogy õ maga Alexia... Már csak az a kérdés, hogy a hangját 
hogy tudta folyton elváltoztatni? Eh, skizofrén õrült!

Megszólal a sziréna. Alfred aktiválta a sziget önmegsemmisítõ rendszerét. Ki 
kell jutniuk innen! 
Kövesd Steve-et. Kerüld ki a szörnyeket a kastély elõtt. A gyûjtõládánál 
ellenõrizd, hogy a következõ dolgok nálad vannak e:

- pisztoly
- töltények
- a három jelvény

Igyekezz a reptérre. A palota elõtt csatlakozik Claire-hez Steve is. 
Észreveszik a sziget felett elhúzó repülõgépeket. Szóval van kiút. Ha azok 
kijutottak, akkor neki is sikerülni fog...
Kövesd a fiút. A víz alatti szinten most a baloldali ajtót válaszd. Steve ott 
fog rád várni a vezérlõpultnál. Nyomd meg a gombot a monitornál, hogy üzembe 
helyezd a liftet. Lépj a felvonóra, és illeszd be a három jelvényt a 
mélyedésbe. A piros gombot megnyomva a lift levisz titeket a repülõgéphez. 

Steve rájön, hogy nem tud felszállni a gép, amíg a híd le van engedve 
(micsoda felfedezés). Mivel õ a tapasztalt 17 éves pilóta, Claire feladata 
lesz, hogy eltávolítsa az akadályt az útból. 
Vedd fel a padlóról a csillogó tárgyat (Lever) ami a híd irányításához 
szükséges. Távozz.
Szaladj át a hídon, a sarokban ugorj fel a liftre, és az emeleten menj be az 
ajtón. Illeszd be az irányító kart a szerkezetbe és húzd fel a hidat. Fuss a 
túloldali helyiségbe. A zombik közül vedd fel a kulcsot (K-402). Az álkulcs 
segítségével az olajtartályok mellett elsõsegély sprayre lelsz. Visszafelé a 
hidat nem engedheted le ismét. De akkor hogyan jutsz vissza a gépbe? 
Egyszerû. Az alsó szinten nyisd ki a kulccsal a rácsot. Az ajtón belépve egy 
felvonóra bukkansz. Ahhoz hogy az ajtaja becsukódjon és üzembe helyezhesd, be 
kell tolnod a ládákat (elõször a jobb oldalit, majd a másikat jobb felé told 
el a falig, aztán be a liftbe).
Ha kezdõ játékos vagy, akkor itt mindenképpen ments. Mielõtt beszállsz a 
felvonóba, gyûjtsd össze a növényeket és a gránátokat. A pisztolytöltényt 
pakold be a gyûjtõrekeszbe. Vedd magadhoz:

- gránátvetõ + töltények (szürke)
- zöld növény

5 perc a robbanásig - figyelmeztet egy nyugodt nõi hang, ahogy beszállsz a 
liftbe. 
Eközben Alfred eléri a kkk vezérlõtermét és beüt egy jelszót a számítógépbe. 
- Nem fogom hagyni, hogy az a két bolond megszökjön! - mondja Alexia hangján, 
majd megnyom egy piros gombot. Ezzel kiszabadítja a Tyrantot a 
laboratóriumban...

A Kkk udvarára érkezel. Siess vissza a reptérre! Bár az igazság az, hogy ez 
nem fog menni olyan könnyen...

A palota felé vezetõ úton hatalmas robbanás rázza meg a talajt. Claire a 
földre zuhan. Ahogy fölkel, rémülten veszi észre a közeledõ hatalmas, 
emberszabású szörnyet. A Tyrant hatalmas karmokban végzõdõ karjával kitépi a 
kaput a helyébõl, mintha az csak papírból lenne, és elindul, hogy végezzen a 
lánnyal...

Mire vársz, nyírd ki a gránátvetõvel! Tarts mindig körülbelül 2 méter 
távolságot, mert ha túl közel mész hozzá, fenn áll a veszélye, hogy esetleg 
megüt . Ha egyszer eltalál, utána már nagyon nehéz lesz kikeveredni az 
útjából, tehát ne kockáztass. Néhány lövés után leguggol, ilyenkor mindig 
hátrálj egy-két lépést és ha feláll, folytasd a tüzelést. Egyébként nagyon 
könnyû õt megölni, 7-8 db gránát simán leteríti.

Siess vissza a repülõtérre, mielõtt a sziget felrobban.
A repülõbe belépve Steve leszidja Claire-et.
- Mi tartott ilyen sokáig? Már kezdtem aggódni!
- Most nincs idõ a magyarázkodásra, gyerünk! 
Steve beindítja a gépet, és sikeresen felszállnak, épp mielõtt a sziget 
megsemmisül.
- Sikerült, megcsináltuk! - kiált fel boldogan a srác, miután a levegõbe 
emelkedtek.
- Vége van! - mondja Claire nevetve, majd néhány pillanatig egymás szemébe 
néznek. Steve zavartan elfordítja a fejét. 
- Claire, ne haragudj amiért folyton bajba sodortalak.
- Semmi baj, felejtsük el - válaszolja a lány.
- Remélem, megtalálod a bátyád. Tudom milyen érzés egyedül lenni...
- Ó Steve... - Claire szeretne valami vigasztalót mondani a fiúnak, de semmi 
nem jut az eszébe. A néhány másodpercnyi zavart csendet végül a srác töri 
meg.
- Szóval, hová szeretnél menni? - kérdezi - elviszlek ahová csak akarod!
Claire elgondolkozik.
- Hm, úgy hallottam Hawaii nagyon szép ilyenkor. 
- Ahogy kívánod! - felei Steve, majd mindketten nevetnek.
Eközben Alfred is menekül, a kkk udvarán parkoló tankhoz rohan, a jármû 
hátulján megnyom egy kapcsolót, mire egy felvonó emelkedik ki a földbõl. 
Hamarosan egy kétszárnyú, szürke ajtóhoz ér. Beilleszti az arany bárdot a 
mélyedésbe, a bejárat feltárul.
- A játék még nem ért véget! - mondja bosszúsan.
Egy repülõgép hangárba lép be, majd felszáll az egyik Harrierrel és „ a két 
bolond" nyomába ered. 
Visszatérve Claire-hez és Steve-hez, õk még mindig örömmámorban úsznak, ám 
hirtelen megrázkódik a repülõ...
- Mi történt? - kiált fel a fiú. - A csomagtér ajtaja nyitva van!
- Megyek és megnézem - feleli Claire.
 
Mielõtt belépnél, nem árt ha magadhoz veszed a 

- nyílpuskát
- 30 robbanó nyílvesszõt (az aktatáskát kinyitva bukkansz még némi lõporra)
- 2 zöld növényt (a biztonság kedvéért)
Ugyanakkor maradjon nálad a pisztoly és hozzá a töltények.

Mentés ajánlott!!!

Ahogy Claire belép az ajtón, rémülten veszi észre, hogy a Tyrant valamilyen 
rejtélyes módon feljutott a gépre. Ugyanakkor tisztában van vele, hogy 
fegyveri nem elég hatékonyak ahhoz, hogy elintézze a monstrumot. Egyetlen 
esélye maradt. A katapult...

Mihelyt visszakapod az irányítást azonnal kezdj el tüzelni a robbanó 
nyílvesszõkkel. Ne mozdulj a helyedrõl! Igaz, abból a kameraállásból nem 
látható a szörny, de ez nem érdekeljen. Nagyon gyorsnak kell lenned! Ha túl 
közel jön hozzád, véged! Pontosan 24 db nyíl szükséges ahhoz, hogy 
kellõképpen legyengítsd (de akkor sincs semmi gond, ha kicsit többet lõsz 
bele). Ezután, aktiváld a katapultot. Ha jól csináltad, a Tyrantnak ki kell 
zuhannia a repülõbõl. Elõfordulhat, hogy véletlenül elõbb indítod be a 
katapultot mint kellene. Ilyenkor a szörny visszalöki azt, és a szerkezet 
körülbelül egy perc múlva töltõdik csak újra. Ha elköveted ezt a hibát, akkor 
se ess kétségbe. Ebben az esetben semmiképp se maradj egy helyben, fuss 
körbe-körbe, és cselezd ki a Tyrantot, ha az elindul feléd. Amint a katapult 
ismét készen áll, rohanj oda, és aktiváld. Ha követed az utasításaim, 
könnyedén végezhetsz vele. 
Miután megölted, menj vissza a pilótafülkébe. 

- Na, mi volt a gond? - kérdezi Steve, mit sem sejtve a történtekrõl.
- Ó, semmi... csak egy hatalmas csótány, amit el kellett taposnom (haha :) 
 Claire valamiért nem akarja megosztani a sráccal az igazságot. 
A következõ pillanatban bekapcsol az automata pilóta és Steve bejelenti, hogy 
elvesztette az irányítást a gép felett. A monitoron Alfred jelenik meg. 
- Elnézéseteket kell kérnem - még mindig Alexia hangján beszél - de nem 
engedhetem meg, hogy megszökjetek...
Claire válaszol:
- Alfred! Te õrült transzvesztita !
Nem tudnak mit tenni, bele kell nyugodniuk, hogy a repülõ kontrolálása Alfred 
kezébe került. Steve sem kínlódik tovább a kormányrúddal. Nehéz napjuk volt, 
ideje pihenni...
Néhány óra elteltével a srác felébred és észreveszi, hogy Claire a vállára 
dõlve alszik. Ettõl kicsit zavarba jön, alig mer ránézni a lányra. Claire 
álmában elfordítja a fejét és arrébb húzódik, így a fiúnak lehetõsége nyílik 
alaposabban is szemügyre venni õt. - Milyen gyönyörû - gondolja, ahogy egyre 
közelebb hajol a lány arcához. - Meg kell hogy csókoljam...
Mielõtt azonban ez megtörténhetne, Clarie ébredezni kezd. Steve észbe kap, 
zavartan elhúzódik majd feláll és csalódottan nekitámaszkodik az ablaknak. - 
Hát ez nem jött össze - gondolja lehajtott fejjel. Aztán ahogy kinéz az 
ablakon már meg is feledkezik a dologról.
- Hol vagyunk? - kérdezi. Ránéz a mûszerfalra és megállapítja, hogy az 
Antarktisz felett repülnek. Claire csodálkozva kel fel a padlóról.
 A következõ pillanatban a repülõ elkezd ereszkedni. Ahogy közelednek a 
földhöz, egy hatalmas létesítményt pillantanak meg. Észreveszik, hogy ott 
parkolnak azok a gépek is, amelyeket a sziget felett láttak elhúzni... Tehát 
ez az épület is az Umbrella tulajdona. 
A repülõ a havon landol, majd nekiütközik a létesítménynek és áttöri a falat. 
Claire és Steve elvesztik eszméletüket. Itt ér véget a játék elsõ fele, de 
hamarosan egy újabb rémálom veszi kezdetét...

< „Ingyenes" mentés! >


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Claire az Antarktiszon

Claire és Steve ájultan fekszenek a földön. A lány a fejét tapogatva lassan 
magához tér, és felkelti a srácot.
Mindketten szenvedtek kisebb sérüléseket, de...

- Életben vagyunk! - mondja Steve csodálkozva, feltápászkodik és odamegy a 
repülõ ajtajához. Mivel az nem nyílik, belerúg néhányat. Az ajtó kiszakad és 
lezuhan a mélybe. A fiú kiugrik, szerencsésen landol az erkélyen. Kitárja a 
karjait, jelezve Claire-nek, hogy kövesse. A lány utána ugrik. Steve 
megpróbálja elkapni, de persze elbénázza a dolgot. Elveszti az egyensúlyát, 
Claire ráesik és elterülnek a földön. Steve karjai ösztönösen a lány köré 
fonódnak.
Néhány pillanatig félreérthetõ pózban fekszenek egymáson, majd... nem, sajnos 
nem történik semmi olyasmi... Claire lekászálódik a srácról és feláll.
- Kösz - mondja, és rámosolyog, majd kinyújtja a kezét hogy felsegítse a 
fiút. Steve annyira zavarba jön ettõl az egész szitutól, hogy nem fogja meg 
a lány kezét, inkább feláll egyedül. Megjegyzi, hogy a gépük lezuhant 
(micsoda felfedezés) és keresniük kell valami kiutat. Claire ismét magára 
marad.  

Hát akkor, fedezzük fel Antarktikát!
Elõször is, mássz le a létrán. Látsz egy duplaajtót, de hagyd figyelmen 
kívül, sétálj tovább az erkélyen amíg el nem érsz egy újabb bejárathoz. Ebben 
a szobában az ágyak között sok értékes dolgot tudsz összeszedni. A 
szekrénybõl töltényt és egy doboz elsõsegély sprayt, a könyvespolcról 
pisztoly töltényt, az asztalról nyílvesszõkhöz való lõport gyûjthetsz be. 
Miután ezt elraktad, egy zombi lecsúszik az emeletes ágyról (itt is találsz 
lõszert), majd életre kel. Sajnos a többi friss húsra éhes élõhalott is 
csatlakozik hozzá, és támadásba lendülnek. Nyírd ki õket. Egy térkép is lesz 
valahol a falon, mellette balra az ágyon gránát töltényeket találsz. Az 
asztalról (a két szék között) egy dokumentum kerül elõ, szemben a 
könyvespolcon újabb doboz pisztolyhoz való lõszerre lelsz.

Worker's Diary

Október 30.
Amikor csatlakoztam az Umbrellához azt gondoltam, hogy életem hátralevõ része 
gondtalanul telik majd, ha ennek a hatalmas cégnek az alkalmazottja vagyok. 
Vicces, hogy végül egy ilyen helynek lettem a vezetõje. Kértem, hogy 
helyezzenek át, de õk teljesen semmibe vettek. Úgy érzem, ez már több mint 
egy börtön! A munka rendkívül fárasztó és semmi szórakoztató nincs benne. 
Inkább meghalnék!
November 3.
Nehezen kiérdemelt vakációmat hirtelen törölték. Hallottam, hogy nem tudtak 
elég munkaerõt felvenni a létesítmény vezetõje, Alfred hibája miatt. Az a 
bolond nem érdemel megbocsátást. Nem kezel minket emberi lényként!
November 5.
Hallottam egy érdekes történetet az egyik pasastól, aki már 8 éve itt 
dolgozik. Rendkívül türelmes lehet, ha ilyen sokáig kibírta...
Azt mondja, van egy fickó, akit több mint 10 éve fogva tartanak mélyen a föld 
alatt. Az emberek úgy nevezik, hogy „Nosferatu" és halálosan félnek tõle. 
Micsoda egy abszurd sztori!
November 10.
Éjfélkor felébredtem egy bajjóslatú, morajló hangra, ami úgy tûnt, a föld 
alól jön...
Szánalmas, hogy ennyire megrémültem attól az ostoba történettõl. Bár biztos 
vagyok benne, hogy senkinek sem lenne könnyû megõrizni a józan eszét, ha egy 
ilyen helyen tartanák fogva, mint ez !


Távozz a szobából!
Ahogy lemész a lépcsõn, egyenesen célozd meg a szemközti ajtót. Itt vedd fel 
az aaztalról a nyílvesszõket, majd pakolj be a ládába mindent, kivéve:

- pisztoly
- töltények
- gránátvetõ + savas töltények

A lemezjátszón megtalálod Alexander Ashford füzetét:

Alexander's Memo

Az apám Edward, Lord Spencer együttmûködésével fedezte fel a Mother-vírust, 
amit katonai használat céljából kezdtek el fejleszteni. Tanulmányaiknak végül 
meglett az eredménye. Egy új vírsust hoztak létre, amelynek a T-vírus nevet 
adták. Ez a Mother-vírus egy variációja. Hogy álcázzák a kutatásaikat, 
megalapították az Umbrellát. 
Én biogenetikából diplomáztam, így részt vehettem egy szigorúan titkos 
projektben, amivel apám munkáját támogattam. Kutatásaim azonban nehéz 
idõszakon mentek keresztül, és apám meghalt a projekt közepén. 
Most hatalmas hátrányban vagyunk a többi kutatóval szemben, olyan, mintha a 
T-vírus tanulmányozása egy gigantikus verseny volna. Szégyent hoztam az 
Ashford család hírnevére, amit még nagyra becsült elõdünk, Veronica teremtett 
meg. Ha nem teszünk valamit, az Umbrella Spencer kezébe fog kerülni. 
Sürgetnem kell a projekt befejezését, anélkül, hogy Spencer felfedezné. 
Sok gondolkodás után úgy döntöttem, alapítok egy nagyszabású kutató központot 
a szállítási állomásnál, amit az Antarktisz elhagyott bányáiból hoztam létre. 
A központon belül építek egy szobát magamnak, hasonlót mint a kastélyomban. 
Ott dédelgethetem majd édes emlékeimet...
Biztonsági célokból ennek a titkos projektnek adunk egy kódnevet. Ez a név 
ugyanaz lesz, mint gyönyörû elõdünké: Veronica. Biztos vagyok abban, hogy 
kutatásom eredménye visszahozza a család hírnevét és becsületét. 

Vedd fel a zöld növényt a szoba bal sarkából. 
Menj vissza a folyosóra és a lepkéket kikerülve rohanj be az ajtón jobb 
oldalt (ha a mutáns rovarok mégis megfertõznek, akkor használd a kék 
növényeket a folyosón). 

A létesítmény gyárrészlegébe érkeztél. A bejárat mellett nyisd ki a 
páncélszekrényt az álkulccsal és vedd magadhoz a sörétes puskába való 
töltényeket (bár ezekre még jó darabig nem lesz szükség). A zombikat 
könnyedén ki tudod kerülni, igyekezz át a WEAPON feliratú ajtón. Itt is térj 
ki az élõhalottak útjából. A ládán találsz egy csillogó tárgyat - a bánya 
kulcsát (Mining Room Key). Indulj vissza. 

Megjegyzés:
A szoba hátsó részében - ide nem kötelezõ benézned - az egyik zöld fiókban 
géppuskát találsz, odébb a földön fekvõ zombi feje mellett pedig egy kis 
detonátorra lelsz. (Illeszd be a szekrénybe, egyelõre nem tudsz vele mit 
kezdeni.) Ha úgy döntesz, otthagyod ezeket a tárgyakat, késõbb Chrisszel is 
felveheted õket, de egyébként teljesen feleslegesek.

Keresd meg a helyiséget, amit az újonnan szerzett kulcs nyit (Mining Room). 
Itt fuss egyenesen és menj be baloldalt az ajtón. Öld meg a kutyákat. Egy 
generátort kell keresned, hogy felkapcsold az áramot. Miután ez megvan, menj 
a kapcsolótáblához és told fel a kart. Ah, végre látsz is valamit! most nézz 
körül alaposabban. Összesen 5 zöld növényt és 2 doboz töltényt szedhetsz 
össze. Ha helyhiányban vagy, kombináld a növényeket. Távozz.
Mielõtt visszamennél a futószalghoz, fordulj balra és mássz fel a lépcsõkön. 
A csapot vizsgáld meg alaposan: egy nyolcszög alakú mélyedést látsz benne. 
Ezt az információt jegyezd meg, késõbb még fontos lehet. 
A következõ terem, ahol látogatást kell tenned egy B.O.W. feliratú ajtó 
mögött van. Az undorító pókok ellen vesd be a gránátvetõt. Elég hatásos! A 
jobb sarokból gyûjtsd be a 2 doboz lõszert, ezen kívül egy kicsit arrább 
találsz még nyílpuska töltényeket és egy kék illetve egy zöld növényt. Ne 
felejtsd el a vonalkódot leszedni a ládáról a teren hátsó felében! Menj vissz 
a gyárrészlegbe.
A futószalagnál ragaszd fel a matricát a B.O.W. feliratú ládára, ám mielõtt 
beindítod a szalagot szaladj a kapcsolótáblához baloldat és told fel a kart. 
Most már aktiválhatod a szerkezetet. Mégsem mûködik minden tökéletesen. Ha 
visszamész a B.O.W. szobába, láthatod, hogy a helyiséget zöld színû gáz 
árasztotta el, mert a láda darabokra tört. Szerencsére nem mérgezõ, ennek 
ellenére vedd ki a gáz maszkot. Indulj vissza a dolgozószobába, és pakolj be 
a ládába mindent! (Tényleg semmi ne maradjon nálad)

Told el a könyvespolcot a szoba bal hátsó sarkában. Egy titkos helyiségre 
bukkansz. Furcsa, kaparászó hangra leszel figyelmes, majd a szekrénybõl 
váratlanul kiugrik egy egér...
Olvasd el az újabb dokumentumot:

Butler's Letter

Sir Alfred!
Kérem bocsásson meg hogy ebbõl a levélbõl kell értesülnie hirtelen 
távozásomról. 
Legelõször az apját, Alexandert szolgáltam, és sokáig osztoztam az Ashford 
család örömében és bánatában. 
Lord Alexander váratlanul eltûnt 15 évvel ezelõtt, amikor egy kísérlet során 
történt balesetben meghalt a mi drága Alexiánk. Ön kénytelen volt már 
fiatalon átvenni a család fölötti hatalmat, és majdnem megõrült a bánattól 
hogy elvesztette az összes családtagját.
Nem tehettem semmit, gyengének éreztem magam. Elõször úgy gondoltam, meg 
kellene ölnöm magam, hogy megbocsátást nyerjek, de rájöttem, hogy ez sértés 
lenne a kedves Lord Alexander és Alexia számára a másvilágon.
Scott Harman, 
az Ashford család inasa

Tehát Alfred képtelen volt feldolgozni imádott húga halálát, és végül már azt 
képzelte, hogy Alexia nem halt meg, hanem továbbra is ott él vele a 
kastélyban. Annyira beleõrült ebbe a dologba, hogy magára öltötte a nõ 
ruháit, sõt a hangját is megtanulta utánozni. Ráadásul mindezt abban a 
tudatban tette, mintha õ maga lenne Alexia, és saját magával beszélgetett... 
Durva.

A szekrényben nyomd meg a kapcsolót. 
Egy rejtett helyiség nyílik meg. Claire letérdel és rámászik a rácsra. Amit 
odalent lát, az legrosszabb rémálmait is fölülmúlja...
Egy hajdan emberi lény iszonyatos mutációja tárul a szeme elé. A szörnyeteg 
félelmetes üvöltéseket hallat, egy székhez van bilincselve de csak a mellkasa 
elõtt keresztbe fektetett bárd akadályozza meg abban, hogy kiszabaduljon. Õ 
Nosferatu, akirõl a naplóban már olvashattál... 
A szoba bal sarkában találsz egy virágcserepet. Vizsgáld meg az alját, ott 
lesz a kulcs (Machine Room Key). Igyekezz vissza oda, ahol elõször lemásztál 
a létrán, és menj át a duplaajtón. Fordulj balra, és lépj be a gépházba 
(Machine room) a kulcs segítségével. Fuss a következõ bejárathoz, vedd fel a 
csapot (Valve Handle), majd igyekezz vissza a vezérlõpulthoz. Steve ott fog 
rád várni... 

Steve elmondja Claire-nek, hogy 7 mérföldre a létesítménytõl van egy 
Ausztráliai támaszpont. Claire-nek támad egy ötlete, ahogy észreveszi a 
közelben parkoló, fúrófejjel felszerelt jármûvet: könnyedén elérhetik a 
bázist ha kiássák magukat a fúró segítségével. A srác beindítja a darut 
vezérlõ berendezést, amelynek segítségével üzembe helyezheti a masinát, de 
aztán a figyelme valami másra terelõdik...
Ez a valami (pontosabban valaki) pedig nem más mint Clarie. Steve-et ismét 
elvarázsolja Claire szépsége, álmodozva, szerelmesen bámulja a lányt, aki 
persze mit sem sejt a dologról. Aztán Claire váratlanul megfordul, miközben 
Steve még mindig õt nézi (ciki).
- Figyelj oda!!! - kiáltja a srácnak, de már késõ. A gépezet nekiütközik az 
egyik csõnek amelybõl mérges gáz kezd szivárogni. Claire észreveszi a 
veszélyt és azonnal menekülni kezd, de Steve-ben nem tudatosul mindez, 
továbbra is a szerkezettel van elfoglalva. A lány kézen fogja és kiráncigálja 
õt a terembõl, mint egy kisgyereket. 
- Minden az én hibám - jegyzi meg Steve, ahogy kiérnek. Claire felszólítja, 
hogy ne mondjon ilyet. Megígéri a fiúnak, hogy ki fognak jutni az épületbõl 
együtt, de hozzáteszi, hogy elõbb szét kell válniuk és elzárni a gázt. Steve 
bólint és már épp el akar indulni, amikor a lány megállítja; megismétli az 
elõzõ mondatát, és kihangsúlyozza az „együtt" szót. A srác hátranéz, 
rámosolyog, majd ismét egyedül hagyja Claire-t.

Mielõtt utána mennél, tegyél egy kis kitérõt a túloldali szobába. Találsz 
némi lõszert, meg növényeket, de ami a legfontosabb, itt tudod átalakítani a 
csap talpát nyolcszög formájúra. Csak annyi a dolgod, hogy behelyezed a 
gépbe, a többit a szerkezet elintézi. Ha készen van, igyekezz vissza a 
gyûjtõládához és pakold fel a következõ dolgokat:

- nyílpuska + az összes nyílvesszõ (kivéve a robbanó)
- három (esetleg négy) teljes értékû elsõsegély
- csap
- gázmaszk
- kés

Siess vissza abba a helyiségbe, ahol nemrég megvizsgáltad a nyolcszög alakú 
mélyedést. Most már érted, miért volt ez fontos. Mielõtt belépsz fel kell 
venned a gázmaszkot a gázszivárgás miatt. Szaladj a csaphoz és illeszd be a 
kereket.

Claire elzárj a gázt és eldobja a maszkot.
- Most már biztonságban vagyunk - mondja, de a következõ pillanatban egy nõi 
hang a háta mögött felszólítja hogy ezt gondolja át. Claire megfordul és a 
kezében puskát tartó Alfreddal találja magát szemben. A férfi(nõ) közli vele, 
hogy élvezetes lesz hallani kétségbeesett sikolyait a haláltusája közben.
- Majd legközelebb! - Steve ront be az ajtón és részegezi fegyverét Alfredra. 
A férfi ugyanígy tesz. (A szitu már ismerõs a kastélyból, csak ott Alfred be 
volt öltözve nõi ruhába). A pasas többször is elsüti a puskát, de Steve kitér 
elõle, és gyorsan beleereszt néhány golyót. Alfred megtántorodik, átesik a 
korláton és egy emelettel lejjebb, a szakadék szélén landol. Ahogy megpróbál 
felállni, a perem beszakad alatta, és õ a mélybe zuhan. 
Claire és Steve most már valóban biztonságban vannak... legalább is 
pillanatnyilag. Nyugalmukat azonban megzavarja egy rémisztõ hang, egy 
fájdalmak közt kínlódó lény iszonyatos üvöltése. Láthatod amint a bekötözött 
szemû Nosferatu letépi bilincseit, és a hatalmas bárd, ami eddig fogva 
tartotta, átrepül a helyiség másik felébe. A szörny elhagyja börtönét...

Vedd fel a földrõl Alfred elejtett puskáját. 

Claire csatlakozik Steve-hez és beszállnak a fúrógépbe. Steve ismerteti 
elképzeléseit, Claire pedig támogatja a tervet. A srác beindítja a masinát, 
és a gép elkezdi átfúrni a falat. A felforrósodott fúrófej megolvasztja a 
jeget a fal túloldalán, és jelentõs mennyiségû víz ömlik be a lyukon, 
elárasztva az épület alsó szintjét.
A két fõhõs egymásra mosolyog, majd kiszállnak a jármûbõl.
Az idõjárás az épületen kívül olyan, mint általában az Antarktiszon: fagyos, 
szeles, és a hõmérséklet nem éri el a 0 fokot. Ahhoz képest, hogy mindketten 
egy szál pólóban vannak, még csak nem is vacognak. Érdekes...
Felmásznak a közeli létrán, egy helikopter-leszállópályára érnek. Steve 
elõrerohan, hátra kiált a lánynak, hogy siessen. 

Itt visszakapod az irányítást. Szaladj a pálya jobb alsó sarkába és vedd fel 
az elsõsegély sprayt. A bal alsó sarokban pisztoly töltényeket találsz. Menj 
vissza Steve-hez.

- Oké, gyerünk - mondja Calire és elindul lefelé a lépcsõn, de hirtelen 
megtorpan. Steve erre elkezd vele gúnyolódni, nem érti, hogy a lány mitõl 
rémült meg. Aztán amikor õ is észreveszi a közeledõ szörnyet, maga mögé löki 
Claire-t és elõkapja a géppisztolyokat. Már megint hõsnek képzeli magát, de 
Nosferatu nem értékeli bátorságát, letaszítja csápjaival a mélybe...
Claire odarohan a leszállópálya szélére, és látja, hogy Steve nem zuhant le, 
de már csak fél kézzel kapaszkodik. Kinyújtja a karját, hogy felhúzza õt, de 
a szörny ekkor elindul felé. Nincs idõ, most nem segíthet a srácnak, különben 
Nosferatu vele is végez!
- Ne törõdj velem, csak menekülj! - szólítja fel Steve.
- Elintézem a szörnyet és visszajövök érted - ígéri a lány.

Nosferatu... nos lássuk be, nem könnyû ellenfél. Sõt, õt a legnehezebb 
elintézni az egész játékban. Sajnos még velem is gyakran elõfordul, hogy nem 
sikerül legyõznöm. Ettõl függetlenül most felvázolom a taktikámat. 
Elõször is, fuss tõle minél távolabb, majd célozd be a szívét (tudod, azt a 
lüktetõ vörös izét ott a mellkasán) a puskával. Fontos, hogy nagyon pontosan 
célozz! Ebben segít az L1 gomb, amivel állíthatsz a puska távcsövén. Ha 
sikerül legalább háromszor pontosan beletalálnod a szívébe, Claire a harmadik 
lövés elõtt felkiált:
 - Most megvagy! - meghúzza a ravaszt, és ezzel egyszer és mindenkorra 
elintézi Nosferatut (nekem ez nagyon tetszett). 
Egyszerûnek hangzik, de koránt sem ilyen könnyû. A monstrum idõnként lila 
mérgesgáz-felhõket ereget. Ezek elõl jobb ha elszaladsz, mert ha nem, egy idõ 
után megfertõzõdsz, és ez késõbb még bonyodalmakat okozhat a játék során. 
A másik dolog, hogy arra is ügyelned kell, hogy a csápjaival ne taszítson le 
a pályáról, mint Steve-et, mert ha ez megtörténik, azonnal meghalsz. Soha ne 
menj hozzá túl közel, mert esetleg megbánod! Ha a szíve mellé lõsz, az nem 
sokat ér és gyakran elõfordul, hogy már elhasználtad mind a 7 töltényt, de a 
szörnyeteg még mindig életben van. Ilyenkor két választásod van. Az 
egyszerûbb, ha elõveszed a nyílpuskát, beállsz a leszállópálya egyik sarkába 
és addig lövöd, (amíg görcsbe nem rándul az ujjad az x gomb nyomogatásától), 
amíg meg nem döglik. Természetesen, ha elindul feléd, fuss egy másik sarokba 
és folytasd a tüzelést. 
A másik megoldás, hogy elõkapod a kést, odarohansz hozzá, és belevágsz 
néhányat a szívébe (szintén fontos a pontos célzás). Itt viszont fenn áll a 
veszélye, hogy elkap a csápjaival és messzire hajít (vagy ledob a mélybe). Ha 
elhajított, csak vegyél be egy elsõsegélyt, majd támadd meg újra. Ha ügyesen 
csinálod, végül itt is kapsz egy meglepetés-jelenetet. 
Claire az utolsó döfés elõtt felkiált:
- Most megvagy! - ugyanúgy, mint amikor a puskával intézi el, és belevágja a 
kést Nosferatu szívébe. Látványos! És tulajdonképpen nem is annyira nehéz.
Hát ennyi, sok szerencsét!

Claire - miután elintézte Nosferatut - odasiet a félájult Steve-hez, aki 
csodával határos módon még mindig fél kézen lóg (talán odafagyott a keze). 
- Steve jól vagy? 
Steve csodálkozva néz a lányra.
- Claire! Te élsz? - Úgy tûnik, igencsak alábecsülte szerelme képességeit. 
Clarie nagy nehezen felhúzza õt, majd mindketten kifújják magukat, egy percig 
a jeges platón fekszenek. 
Miután felállnak, Steve bocsánatot kér tõle, amiért nem vigyázott rá és 
életveszélybe sodorta. 
- Ne törõdj vele - mondj a lány, majd kedvesen ráüt a srác sérült vállára 
(nyilván elfelejtette, hogy Steve még a kastélyban megsebesült) és elõresiet. 
Steve fájdalmasan odakap, ahol Claire az imént megérintette. 
- Claire, megígérem, hogy legközelebb megvédelek - jegyzi meg félhangosan, 
majd a lány után indul.
Leszaladnak a lépcsõn. Claire megkönnyebbülten felnevet.
- Sikerült! Megcsináltuk, kint vagyunk! 
Találnak egy lánctalpakkal felszerelt jármûvet, amely kitûnõen alkalmas a 
havon való közlekedésre. Bepattannak a járgányba, most Claire ül a volán 
mögé. Vidáman, nevetgélve indulnak el az ausztráliai bázis felé. Nem jutnak 
messzire...

Mindeközeben a halálosan sérült Alfred egy föld alatti folyosón botladozik, 
véres csíkot húzva maga után a falon.
- Ezt nem fogom neked elfelejteni Claire! - mondja bosszúsan, immár saját 
hangján.
Belép egy sötét helyiségbe, - egy laboratóriumba - a terem végébe támolyog, 
majd hasra esik a lépcsõkön. Kinyújtja a kezét és... 
- Alexia! - kiáltja. 
Te jó ég! A hatalmas üveghengerben ott van az igazi Alexia! Tehát mégsem halt 
meg! A következõ pillanatban a számítógép önállósítja magát, és a konzerváló 
folyadékot automatikusan kiereszti a kapszulából. Úgy tûnik, Alexia életre 
kel...
A tartály ajtaja kinyílik, és a nõ kilép a való világba, anyaszült 
meztelenül. 
- Alexia...végre felébredtél...Alexia! 
Alfred boldogan nyújtja ki a kezét, de nem éri el nõvérét, összeesik és nem 
kel fel többé.
Ezután egy hatalmas, kukac szerû, azonosítatlan lény tör ki az épületbõl, 
hihetetlen sebességel száguld a jármû után, amelyben a két fõhõs ül. Claire 
és Steve - mit sem sejtve a veszélyrõl - épp menekülésüket ünneplik, amikor a 
srác észreveszi a furcsa jelenséget a visszapillantó-tükörben. Mielõtt bármit 
is tehetnének, a teremtmény eléri a kocsit, rácsavarodik és szinte 
összeroppantja. A gyönyörû Alexia a halott Alfred haját simogatva egy 
monitorról figyeli a jelenetet, ahogy a közlekedési eszköz felborul és 
kigyullad...
Mi lesz most imádott karaktereinkkel? Az nem lehet, hogy így végezzék!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chris Rockfort-szigeten

Eközben Chris Redfield megérkezik Rockfort-szigetre. Megkapta az üzenetet 
Leontól, és azonnal elindult, hogy megmentse húgát. Sajnos, túl késõn 
érkezik...

Chris elszántan mászik felfelé egy meredek sziklafalon. Már majdnem eléri a 
sziklatetõt, amikor hirtelen megcsúszik a keze, és kis híján lezuhan. 
„Szerencsére" csak a létfontosságú felszerelést tartalmazó hátizsákját 
veszíti el...
Egy barlang bejáratához érkezik. 
- Ne aggódj Claire, megmentelek - mondja elszántan. A föld megremeg, 
kõtörmelék hullik le a mennyezetrõl.
Mostantól Chrisszel vagy.
Vedd fel a zöld növényt majd sétálj tovább

Chris a félájult, halálosan sérült Rodrigóval találja magát szemben.
- Oh, azt gondoltam, rajtam kívül már nincs élõ ember a szigeten! - mondja 
Rodrigo. - Te ki vagy? 
- Én egy bizonyos lányt keresek. Nem találkoztál valakivel esetleg, akit úgy 
hívnak, Claire Redfield? 
- Claire? - Az õr felismeri a nevet, majd elmondja Chrisnek, csak az idejét 
vesztegeti, õ segített a lánynak kijutni a szigetrõl, és Claire valószínûleg 
már elmenekült az egyik repülõgéppel. 
- Ha akarsz, menj - teszi hozzá - keresd meg a húgod.
Chris hálás, és megjegyzi, hogy Claire az adósa Rodrigónak. Ahogy feláll, 
hirtelen az óriáskukac tör a felszínre, amelyik nemrég a Kkk udvarát túrta. 
Felágaskodik, és egyben lenyeli az õrt. Chrisnek épphogy sikerül kitérni az 
útjából. Meg kellõt mentenie!

Rohanj a ládához és a következõ dolgokat vedd magadhoz:

- Claire pisztolya
- Claire töltényei + Chris töltényei
- zöld növény
 
Az összes többi tárgyat rakd le.
A következõ helyiségbe lépve vedd fel a zöld és a kék növényt. Eldöntheted, 
hogy megölöd a kukacot, vagy inkább hívod a liftet és menekülsz. Azt ajánlom, 
végezz a hernyóval, mert nagyon könnyû ellenfél, és imádni fogod a jutalmad, 
ha legyõzted. Fuss körbe-körbe, amikor a szörny felbukkan pumpáld tele 
ólommal. Mindezt addig folytasd, amíg ki nem múlik a dög. Ha meghalt, kiköpi 
Rodrigót, aki - csodával határos módon - még mindig él, de már csak „hálni 
jár belé a lélek". 
Chris odarohan hozzá.
- Tarts ki! - mondja, de Rodrigo tisztában van vele, hogy az õ ideje lejárt. 
- Jó lesz újra látni a családomat - jegyzi meg az õr, majd visszaadja Claire 
öngyújtóját a srácnak.
- Tedd el, ezt még a húgod adta nekem, de többé már... nem lesz rá szükségem.
Rodrigo meghal Chris karjaiban. A férfi kénytelen õt hátrahagyni, és 
szomorúan tovább indul. 

Menj vissza a ládához, és pakold be a pisztolyt, meg a töltényeket. Az 
ajtótól balra találsz egy aranyserleget ábrázoló dombormûvet. Gyújtsd meg a 
kupát, és vedd ki a rekeszbõl a géppisztolyokat. Ugye megmondtam, hogy örülni 
fogsz a jutalomnak!
Szaladj vissza és liftezz le. Ismerõs a hely? Ismét a Kkk-ba érkeztél! Kerüld 
ki a zombikat és siess az udvarra. A tank hátulján nyomd meg a kapcsolót - 
mint annak idején Alfred - és egy kis lift emelkedik a felszínre. Pattanj fel 
rá (a pisztoly töltényeket nem szükséges felvenni).
Ha leértél, a folyosó sarkából gyûjtsd be a sörétes puska töltényeket 
(Shotgun Shells) és a növényeket.
Menj be az ajtón.
A szobában szedd össze a tárgyakat: zöld növény, savas gránát, puska töltény, 
(tintapatron és pisztoly lõszer amit nem kell felvenned) majd oldd meg a 
fiókos rejtvényt. Ebben segít a térkép a falon, amelyen a következõ írás 
olvasható:
„Lava burns forests, flows to sea, forms the earth."
Tehát, a láva felégeti az erdõt, aztán beleömlik a tengerbe és föld lesz 
belõle. Mivel a láva piros, az erdõ zöld, a tenger kék és a föld barna, a 
következõ sorrendben nyisd ki a fiókokat:

1; piros (RE)
2; zöld (GR)
3; kék (BL)
4; barna (BR)

Tedd el a Luger utánzatot. Ez nem jó semmire, de ha ezt megszerzed, akkor 
lehetsz Steve-el a bónusz játékban.
A ládába pakolj be mindent, kivéve:

- géppisztolyok

Ha akarsz, ments.
A folyosón vedd fel az akkumulátort (Battery). A nagy szürke ajtón nem 
juthatsz át, egy bárd alakú kulcsot kell szerezned hozzá. Ahogy 
visszafordulsz, egy hatalmas pók ugrik ki a szellõzõbõl (én mindig szívbajt 
kapok tõle). Kerüld ki, és igyekezz a felvonóhoz. Visszaérve a zombikhoz, a 
helyiségben találsz még egy liftet, amelynek lemerült az aksija. Helyezd be 
az újat és hozd mûködésbe. Liftezz fel az emeletre. Bal oldalt vedd fel az 
asztalról a kémiai raktár kulcsát (Chemical Storage Key) és a dokumentumot.

Report: Enhanced Anti-Decay Alloy

Bár úgy terveztük, hogy felhasználjuk az új anti fémdetektor ötvözetet (amit 
„Deploid"- nak neveztünk el) az új B.O.W. tárolásához, de elvetettük ezt az 
ötletet. Annak ellenére, hogy ez az ötvözet ellenáll a legerõsebb savaknak 
is, könnyedén feloldódik , ha leöntjük Clement a (alfa) és Clement s (szigma) 
keverékével. 
Tekintettel az új biofegyverünk veszélyes természetére, nem lehetünk elég 
óvatosak, amikor kiválasztjuk, hogy milyen anyagból készüljön a tároló-
kapszulájuk . Úgy döntöttünk, hogy a Deploidot a Sas címer lemez részének 
elkészítéséhez használjuk fel, amely indigó kékben ragyog.
Clement információ:
Az a típust fegyverek karbantartására használják, és nincs semmilyen 
különleges ismertetõjele. Ezzel szemben az s fajtának kékre változik a színe 
bizonyos hõmérsékleten. (az teljesen véletlen, hogy ez a hõmérséklet 
megegyezik a kiképzõ központ befejezésének dátumával) 
Az s típus vizsgálatából kiindulva, úgy véljük, hogy ez a Clement több 
tulajdonsággal is rendelkezik. 
Ahogy az új információkat megkapjuk, módosítjuk ezt az aktát.


Az ajtón belépve ismerõs helyen találod magad. 
Ahogy Chris elindul a helyiség felé, ahol annak idején Claire a labor 
kameráját irányította, a hatalmas monitoron Alexia jelenik meg, amint a 
halott bátyja haját simogatva Alfred kedvenc gyerekkori altatódalát énekli.

(„There was a friendly but naiv king, 
Who wed a very nasty queen.
The king was loved but 
The queen was feared.")
 
Chrisnek fogalma sincs, ki ez a gyönyörû nõ, nem is sejti, milyen 
veszélyes...
A monitor elsötétül. 
A következõ jelenetben láthatod, amint Wesker újabb tervén dolgozik, csakhogy 
valami megzavarja...
- Alexia!? Nem! - kiált fel Wesker dühösen, ahogy észreveszi az egyik 
monitoron az éneklõ lányt. - Már felébredt!? 
De amit a másik képernyõn lát, azon még jobban meglepõdik.
- Chris!? !
Wesker cinikusan egy halhoz hasonlítja a srácot, ami hamarosan horogra 
akad... 
Kinyitja az egyik furcsa szerkezet ajtaját. Egy undorító, zöld pikkelyes, 
hüllõpofájú szörnyeteget szabadít ki. A lény karjai hatalmas, éles karmokban 
végzõdnek...
- Üdvözletként küldök neked egy apró ajándékot - bekapcsol egy kis robotot, 
ami úgy néz ki mint egy videokamera - élvezd! Hahahahahh...
(Mindeközben Alexia a következõket énekli:

„Till one day strolling in his court
An arrow pierced the kind king's heart.
He lost his life 
And his lady love.")

(Gondolom nem szükséges részleteznem, hogy a dal mirõl szól.)

Fuss vissza a felvonóhoz és liftezz az alagsorba. Szaladj le a lépcsõn 
baloldalt, a polcról vedd fel a piros gránátokat. (a többi tárgyat nem kell 
fölvenned, még a puskát sem a falról). 
A bejárat egy laboratóriumba vezet. Ha felmész a lépcsõn (sarokban zöld 
növény) rájössz, hogy ez az a hely, ahol Alfred kiszabadította a Tyrantot.
Siess át a termen. (Ha megnyomod a vezérlõpulton valamelyik gombot az egyik 
kapszula kinyílik és találsz 50% lõszert ahhoz a géppuskához amit Claire-el 
nem vettél fel az Antarktiszon, de Chrisszel még megtalálhatod késõbb. Még 
mindig azt mondom, hogy mindez felesleges, így is tobzódsz a fegyverben és a 
lõszerben.)

A következõ helyiségben bal oldalt találsz egy bejáratot. A kémiai raktárban 
lyukadsz ki. Az asztalról szedd össze a puska töltényeket, a pultról pedig a 
növényeket. A hûtõszekrényben be kell állítanod a hõmérsékletet. Emlékszel 
még mit olvastál a dokumentumban? A Clement s színe megváltozik bizonyos 
hõmérsékleten. Ez a hõmérséklet pedig véletlenül megegyezik azzal a dátummal, 
amikor befejezték a létesítmény építési munkálatait. Hogy mikor fejezték be? 
Emlékezz mit olvastál Claire-el az oklevélben (az elsõ emeleten, ahol a 
helyére raktad a csontvázas képet). Illetve csak a dátumra emlékezz: december 
8. 
Tehát állítsd a hõmérsékletet 12.8 fokra. Ugye hogy egyszerû? Rakd el a 
Clement s vegyületet. Távozz.

A vezérlõpult mellõl vedd fel a csillogó ajtókilincset.
Ebben a pillanatban Chris szemben találj magát Wesker egyik trükkös 
kamerájával. A szerkezet arra van beprogramozva, hogy ha a kis reflektora 
észreveszi Christ, automatikusan egy „Hunter" -t (a már korábban látott 
hüllõszerû monstrum) küld a férfi likvidálására. Most kettõ is érkezik 
ezekbõl. Kikerülni a szörnyeket nagyon nehéz, mert rendkívül gyorsan 
mozognak, és könnyedén ellátják a bajod. Megpróbálhatod ugyan, de szinte 
biztos, hogy megsérülsz. 
Ajánlatom:
A géppisztolyokat vesd be ellenük. Célozz mindig lefelé, mert a rafinált 
élõlények leginkább a lábadat vagdossák hatalmas, éles karmaikkal. Ha 
kinyírtad õket, igyekezz vissza a második emeletre, abba a terembe, ahol 
Alexia énekelt. Menj ki a bal oldali ajtón. Az erkélyre kilépve Chris 
észreveszi a kék címert, amit nem is olyan rég még Clarie talált meg és 
illesztett be a helyére. Az erkély egy része a szigetet ért robbanás 
következtében a címerrel együtt leszakadt. Hogy ne legyen könnyû dolgod, a 
jelvény beleesik a vízbe, és elsodródik az árral a föld alá... Hát ezt 
cseszheted (már elnézést). Siess az ajtóhoz az erkély túloldalán.
Itt is romokban hever a szoba, lángol a berendezés és Wesker egyik kamerája 
pásztázza a terepet. Kerüld ki, az asztalról vedd fel az oldaltáskát, így már 
Chrisszel is egyszerre 10 tárgyat tudsz vinni.
Innen nyílik még egy ajtó a folyosóra (ahol annak idején Claire-rel többször 
is jártál). A lépcsõ melletti bejáratot most már ki tudod nyitni, csak 
helyezd be az ajtókilincset. 
Jobbra az asztalon egy pici játék tankra lelsz (balra pedig pisztoly 
töltényre, amit nem kell felvenned). Rakd el és indulj az elsõ emeletre, 
abba a szobába ahol a Kkk makettja van (a folyosón kerüld ki a kamerát). 
Helyezd be a tankot a mélyedésbe. A falról a kép elhúzódik és egy színes 
lézersugarakkal határolt titkos rekesz válik láthatóvá. A rekesz elõtt 
találsz egy kulcsot, (Turn Table Key) alatta egy zöld könyvecskét.

Secret passage note

Tönkrement a kastélyunkhoz vezetõ föld alatti átjáró. 
Igaz, nem engedhetem meg a „tisztátlanoknak", hogy lássák Alexiát, de azt a 
földalatti vízi utat sem kezdhetem el használni amit azok a helybéli emberek 
építettek.
Ó igen... Az az ötletem támadt hogy néhány foglyom épít majd egy hidat. Egy 
pompás híd lesz, ami tükrözi Alexia tökéletességét. Természetesen ha 
elkészült, meg kell majd ölnöm mindenkit aki részt vesz az építkezésben. Így 
senki sem fog tudni kastélyunk létezésérõl. De ez így van rendjén, nem 
okozhat gondot az efféle problémák megoldása. Ha a híd elkészült, lezárom a 
palota bejáratát a vízi út végén. A bejárat egy dioráma-trükkel van ellátva, 
kastélyunk biztonsága érdekében.

Akármilyen hihetetlenül is hangzik, a titokzatos vízi útnak a bejárata ebben 
a szobában van. Ahhoz hogy kinyisd, meg kell oldanod azt a bizonyos dioráma-
trükköt (amit félig már megoldottál Claire-el). Három mélyedést látsz a 
lézersugarak alatt a falban. Három ismerõs alakú mélyedést... Igen! A 
jelvényekre lesz szükséged, amelyeket a repülõtéren használtál a lifthez.

Siess vissza oda, ahol az ajtókilincset találtad. 
Útközben egy kis meglepetésben lesz részed...

Ahogy Chris ismét visszatér a laborba, a háta mögött egy ismerõs hang 
szólítja meg. A férfi felismeri Albert Weskert.
- Hogyan? - csodálkozik - Hát te élsz? Mit keresel itt? 
Wesker elmondja, hogy Alexiáért jött, de Chrisnek nem mond semmit ez a név. 
Az viszont világossá válik elõtte, hogy Weskernek van valami köze a borzalmas 
incidensekhez...
- Szóval te támadtad meg a sziget... és a húgomat! - mondja dühösen.
Ráfogja a fegyverét az emberre, de Wesker hihetetlen gyorsasággal odaszáguld 
hozzá és mielõtt a srác bármit is tehetne, teljes erejébõl gyomorszájon 
vágja. Chris jó néhány méterrel odébb landol a földön. Wesker megigazítja 
sötét napszemüvegét, majd felemeli a férfit a nyakánál fogva és fojtogatni 
kezdi.
- Fogalmad sincs, mennyire utállak - mondja - Romba döntötted a terveimet! 
Most meghalsz!
Chris megpróbál szabadulni, de hiába, Wesker acélerõs karjait nem tudja 
lefejteni magáról. Megpróbál behúzni neki egyet, de csak annyit ér el, hogy 
leveri a pasas szemüvegét. Ahogy egykori parancsnoka ismét ránéz, Chris 
megrémül a látványtól: Weskernek félelmetes, narancssárga macskaszemei 
vannak! 
- Van egy aprócska titok Chris - mondja mosolyogva. - A húgod már nincs a 
szigeten. Most az Antarktiszon van Alexiával!
A következõ pillanatban egy õrült nõi nevetés zavarja meg Weskert abban, hogy 
kivégezze Christ. Alexia jelenik meg az egyik monitoron.
- Alexia!? - Wesker meglepetten mered a képernyõre, majd elhajítja Christ és 
kirohan a laborból. Chris ráesik az egyik tartályra és ezzel kiszabadít egy 
fél karú, sárga szörnyeteget. 

Csak cselezd ki és igyekezz az ajtóhoz.
Szaladj a felvonóhoz, illeszd be a kulcsot a vezérlõpultba, a lift felvisz az 
emeletre. A bal oldali ládán mássz át és told visszafelé ameddig tudod, majd 
told oda a szürke ládákhoz, és pattanj a tetejére. Örülni fogsz annak, amit 
találsz: egy doboz lõpor a nyílvesszõkhöz! Menj ki a dupla faajtón, rohanj el 
a két Hunter elõl (cikk-cakk alakban fuss) és ugorj be a felvonóba. Lent a 
lift mellõl vedd fel a zöld növény, ha ezt még nem tetted meg Claire-rel.
A ládánál ellenõrizd, hogy nálad vannak-e a következõ tárgyak:

- géppisztolyok
- zöld növény

A következõ helyiségben lõdd le az újabb Huntert és liftezz fel az emeletre. 
Igyekezz ki az ajtón, fuss át a hídon.
Az helyiségben a bejárat mellett jobbra be kell állítanod a megfelelõ 
folyadékszintet az olajtartályokban, ahhoz hogy a hidat le tudd ereszteni. 
Összesen három tartály van, mindegyiken egy szám látható: 3, 5 és 10. A 
következõ sorrendben nyomogasd a gombokat:

3; 3; 5; 10; 3; 3; 5
 
Miután ez megvan mehetsz is vissza. Ne törõdj az ébredezõ zombikkal, azokra a 
puskatöltényekre meg úgysem lesz feltétlenül szükséged. Ereszd le a hidat, 
liftezz le és menj a repülõtérre, ahol a jelvények vannak. Útközben egy újabb 
Hunter támad rád, cselezd ki és igyekezz a bejárathoz. Az ajtó mellõl vedd 
fel a puska töltényeket. Kerüld ki a zombikat ( csak az elsõt lõdd le, mert 
bomba van a hátán, így könnyedén végezhetsz vele), fuss be a baloldali ajtón. 
Lõdd le a Huntert (hé, ez az a helyiség, ahol Wesker bekapcsolta a 
kamerákat). Kapcsold le az áramot a monitornál, vedd ki a jelvényeket. Irány 
vissza!
Kerüld ki a zombikat, lõdd le a Huntert a hídon, a K-402-es ajtón szaladj be. 
Nyisd ki a ládát. Legyen nálad:

- 3 jelvény
- gránátvetõ + savtöltények (sárga)
- kék növény + zöld növény kombináció

Liftezz fel. Kerüld ki a két lila Huntert és igyekezz be az épületbe. Ha 
megsebesítettek, vedd be az összemixelt növényeket, mert ezek a lila szörnyek 
képesek mérget kibocsátani és megfertõzni. Menj be a jobb oldali ajtón. Puska 
töltényt vedd fel az ajtó mellõl. Zombikat kerüld ki (esetleg lõdd le õket). 
A szekrényben savtöltényeket találsz a gránátvetõhöz.
Tovább. 
Az ismerõs udvarra érve cselezd ki a földön kúszó félhullát, mássz le a 
létrán, jobb oldalt a falon nyomd fel a kart. Ezzel elzártad a ventillátort, 
megszûnt a levegõ-szennyezettség. Zombikat nyírd ki. Fordulj jobbra, fel a 
lépcsõn. A Huntert ne lõdd le ha nem akarod, fuss a szemközti szobába. Szedd 
ki az üvegszekrénybõl a savas gránátokat. A túloldalon a polcról gyûjtsd be a 
Clement alfát (az asztalon a Glock 17-hez szerelhetõ fegyverrészt találsz, de 
nem tudod felvenni, mivel nincs nálad az a pisztoly, hisz minek cipelnéd 
magaddal, amikor tök felesleges, itt már komolyabb fegyverekre van szükség).
Igyekezz vissza az alagsori felvonóhoz, menj az elsõ emeleti szobába, illeszd 
be a jelvényeket a helyükre, húzd meg a kart. 
Feltárul a titkos átjáró. Szedd össze a puska töltényeket és a zöld növényt. 
Mássz le a létrán. Fuss el a pókok elõl, útközben vedd fel a gránátokat és a 
növényt. Mássz le az újabb létrán. Növények.
Észreveszed, hogy a címer a medence közepén van. Csakhogy a vízben az 
Albinoid egy kifejlett példánya úszkál! De kit izgat? Ugorj be, rohanj a 
címerhez és vedd fel. Kapsz egy kis elektrosokkot, de abba még nem halsz 
bele. Használj egy zöld növényt. Igyekezz ki medencébõl. Visszafelé a pókokat 
lõdd le a gránátokkal (amelyikkel akarod, de talán a sárga a leghatékonyabb). 
Mássz fel a létrán. Liftezz le az alagsorba. Szaladj le oldalt a lépcsõn. 
Vedd le a SPAS 12-es kaliberû rohampuskát a falról. A lépcsõ felemelkedik. 
Fuss át alatta. Túloldalon piros a növényeket szedd össze. Kombináld a 
zölddel. Mássz fel a létrán. Pókokat kerüld ki, siess az szobába, ahol a 
gyûjtõláda van. Pakolj be. Legyen nálad:

- Clement a
- Clement s
- gránátvetõ + töltény (sárga)
- Sas címer

Keverd össze a Clement a és Clement s vegyületet. Az így kapott keveréket 
kombináld a címerrel. Ezzel kiolvasztottad a bárdot. Ezt kell beillesztened a 
szürke színû, dupla fémajtóba. És bejutottál a repülõgép hangárba! 
Gratulálok! Nyertél egy repülõutat az Antarktiszra :)

Ahogy Chris belép a hangáraba, az egyik Harrier automatikusan elõáll, készen 
az induládra. 
- Tarts ki Clarie. Megyek és megmentelek! - mondja, majd beszáll a repülõbe 
és boldogan hagyja maga mögött az átkozott szigetet. 
Éjszaka indul útnak, de jócskán reggel van, amikor megérkezik az Umbrella 
Antarktiszi bázisára. Leparkolja gépet és elindul, hogy megkeresse húgát.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chris az Antarktiszon

Ismét a te kezedben az irányítás. 
Menj be a dupla ajtón. Arra a területre érkeztél, ahol Claire és Steve gépe 
lezuhant. Csakhogy azóta valami megváltozott...
Esik a hó... A falból furcsak indák lógnak ki. Au... és nagyon agresszívak! 
Erresz beléjük néhány gránátot, akkor eltûnnek. Mássz le a létrán. Innentõl 
ismered a járást. Szaladj le a lépcsõkön a gyûjtõládás szobába. Jobb oldalon 
a falon látsz egy mélyedést, ahová pont beleillik a kis arany bárd. Ez 
nyitja a szekrényt. Vedd ki a papírnehezéket, majd olvasd el a dokumentumot.

Alfred's Diary 

Január 30.
Van egy zárt szoba az Antarktiszi létesítmény elõcsarnokában. Nem tudom, mit 
rejtegetnek ott és azt sem, hogyan lehetne bejutni. Esetleg használhatnám a 
három drágakövet. Ezeket a jelvényeket az Ashford család jogos utódai 
viselik. Az egyetlen probléma, hogy nem tudom, mi módon szerezzem meg az apám 
jelvényét.
Február 17. 
Végre sikerült bejutnom a lezárt helyiségbe. Sosem gondoltam volna, hogy egy 
ilyen õrült titok övezi a születésünket Alexiával.
Gyûlölöm az apámat. Az a bolond Alexander... Most már kétségtelen, hogy mi 
csupán egy kísérlet során lettünk létrehozva, hogy fedezzük apánk 
melléfogását. Soha többé nem tudnék megbízni benne! Vissza kell szereznünk 
nõvéremmel az Ashford család hírnevét. Nincs mitõl tartanom, amíg Alexia 
velem van.
Március 3.
Alexia elvégezte a kísérletet az emberi testen, amirõl beszéltünk. A mi 
hasznavehetetlen apánk most boldog lehet, mert végre közremûködik a Ashford 
családdal. Az egyetlen dolog, amivel vigyáznunk kell, hogy az inasa, Harman 
ne avatkozzon bele a dolgainkba.
Április 22.
A kísérlet kudarcba fulladt. Az apánk használhatatlannak bizonyult. Ráadásul 
átalakult egy veszélyes szörnyeteggé és teljesen kicsúszott az irányításunk 
alól. Lekötöztük és bezártuk egy föld alatti börtöncellába. Mindezek ellenére 
a nõvérem azt mondja, már közel jár a megoldáshoz. Elárulta, hogy a saját 
testén kívánja elvégezni a kísérletet, de ahhoz, hogy ez sikerüljön, 15 évre 
álomba kell merülnie. Annak az idióta apámnak köszönhetem, hogy 15 évig nem 
láthatom az én drága Alexiámat! Hamarosan álomra hajtja a fejét és én leszek 
az egyetlen, akire számíthat.

 
Van még a szekrényben egy tintaszalag, de azt hagyd ott. Pakolj be a ládába. 
Legyen nálad:

- gránátvetõ + gránát töltények (szürke)
- B.O.W. gránátok

Menj a gépházba, ahol annak idején Steve a fúrógépet irányította és 
mérgesgáz-szivárgást okozott. Az épületbe ömlött víz mostanra már megfagyott, 
így át tudsz menni a jégen és felveheted a csapot. Ahogy visszafelé 
igyekszel, a zombik életre kelnek és megtámadnak...
Eressz a levegõbe egy B.O.W. gáztöltényt. Van 10 másodperced, hogy 
elmenekülj, mielõtt az élõhalottak ismét felébrednek. A túloldali helyiségbe 
is nézz be. Lõdd le a zombikat, de itt is bevetheted az elõbbi trükköt a 
gázzal. Vedd fel a ketrecbõl az aktatáskát és a puska töltényeket, majd 
távozz. Ugorj le a jégre és menj a következõ ajtóhoz. 
Mikor Chris belép, észreveszi hogy Wesker kamerái valamilyen rejtélyes módon 
idáig követték. Ez csak egyet jelenthet.
- Wesker itt van? 
Pontosan. Egyelõre nem tudni hol bujkál, de Chris már nem lesz sokáig 
biztonságban...
Mivel a kamerát nem tudod kikerülni, egy Hunterral kel megküzdened.
Végezz vele gyorsan. Liftezz le az alsó szintre, majd szaladj be a szemközti 
ajtón. Aztán rögtön balra. Egy sötét szobában találod magad. Keresd meg a 
világító nyolcszög alakú mélyedést és illeszd be a csapot. Ezután a nagy kék 
gép bal oldalán told fel a kart, és máris nem kell sötétben tapogatóznod. 
Szedd össze a növényeket, meg a puska töltényeket a sarokból. A többi nem 
fontos. 
Ha akarsz ments.
A ládába pakolj be mindent, kivéve:

- rohampuska
- töltények
- papírnehezék

Siess vissza a jeges folyosóra. Lõdd le a zombikat a puskával. Célozz a 
fejükre! Loccsantsd szét a koponyájukat! Ah, ez annyira jó! Imádom ezt a 
fegyvert (de a kedvencem a nyílpuska robbanó töltényekkel) ! 
Vedd fel a növényeket, majd menj be az ajtón.
Huh! Mintha már jártál volna itt valamikor... Igen, ez a szoba pont olyan 
mint a RE 1-ben! (Kár hogy én azzal még nem játszottam.) Ha szükséged van 
térképre, told az urnát tartó nõ szobrát a komód mellé. Hoppá, összetört! Kár 
érte, de lényeg, hogy megvan a térkép. A komódról vedd fel a puska 
töltényeket. A vörös színben pompázó átjáró másik végében vedd szemügyre a 
tigris szobrot (szintén a RE1-bõl ismerõs). Vedd ki a bal szemét, és miután a 
szobor elfordul vedd fel azt a négyszög alakú tárgyat, amit késõbb a csappal 
kell majd összeillesztened. Tedd vissza a kék szemet és vedd ki a pirosat. 
Magnum töltényekre lelsz. Miután ezeket is elraktad, csinálj egy 180 fokos 
fordulatot és menj a szemközti ajtóhoz. Egy újabb felvonó...
Ahogy kiszállsz, furcsa zajra leszel figyelmes... Úristen! Egy óriás 
hangyaboly óriáshangyákkal! Ne törõdj velük. Vedd fel a lábadnál csillogó 
szitakötõ-szárnyat, majd ismét csinálj egy 180 fokos fordulatot és indulj el 
a jobbra. Gázolj át a hangyákon. Vedd fel a zöld növényt. Az ajtón nem 
kötelezõ bemenned, semmi létfontosságú dolgot nem találsz, de attól még 
benézhetsz. Ebben a szobában néhány élõhalott bújt el a sötétben. Lõdd fejbe 
õket, majd gyújtsd meg a lámpást. Rakd el a növényeket. Olvasd el a 
dokumentumot.

Research Report On Queen Ant

Miután fölfedeztem egy õsrégi vírus maradványait egy hangyakirálynõ 
génjeiben, a hangyák kutatására kezdtem koncentrálni. A hangyák ökosziszteme 
tökéletesen megfelel számomra. Minden hangyabolyban van egy királynõ, a 
katonák és a dolgozó hangyák pedig a királynõ rabszolgái. Életüket a 
királynõnek szentelik. Ha a királynõ meghal, az egész hangyaboly elpusztul, 
de a katonák és a dolgozó hangyák könnyen helyettesíthetõk, amíg a királynõ 
életben van. Ez a kapcsolat pontosan olyan, mint köztem és a tudatlan tömeg 
közötti viszony.
Sikeresen elõállítottam egy tökéletes vírust, azáltal, hogy beültettem a 
hangyakirálynõ génjeit a Mother-vírusba, amit még annak idején Spencer 
fedezett fel. 
Az egyébként használhatatlan apámat alkalmaztam kísérleti alanyként. 
Az történt, amire számítottam. A vírus egy hirtelen változást eredményezett a 
sejtjeiben, az agysejtek és a test húsának teljes pusztulását okozva ezzel. 
Továbbá egy speciális típusú mérges gáz termelõdött a testében, amivel 
szemben a kék gyógynövény hatástalan. Ezért készítettem egy ellenszérumot 
vész esetére, amit az alagsor 2. szintjén lévõ raktárban helyeztem el. Úgy 
döntöttem, hogy a vírusnak a T-Veronica nevet adom. Amint rájövök hogyan 
tudom hasznosítani ennek a csodálatos vírusnak az erejét, nagyszabású 
kutatásom végre befejezõdik.

Alexia Ashford

Ha bemész a másik helyiségbe, (lõdd fejbe a zombikat) rábukkansz arra a 
bizonyos hangyakirálynõre az egyik üveghengerben, amirõl Alexia beszélt. 
„Szegény" állat már megdöglött, és ez a hangyaboly pusztulását jelenti... de 
akkor miért élnek még mindig a hangyák????
Találsz még 3 doboz pisztoly töltényt, amit természetesen nem kell felvenned.

Menj vissza, gázolj át a hangyákon és vizsgáld meg a térség bal oldalát is. 
Vedd fel a zöld növényt az ajtó elõl. Vess egy pillantást a falra! Rászáradt 
a véres csík amit még annak idején Alfred húzott maga után... Igen. Ez az a 
labor, ahol az igazi Alexia életre kelt. 
Lépj be és nézz körül. Jobb oldalt a monitoron találsz egy dokumentumot.

Virus Research Report

Továbbra is a T-Veronica víruson dolgozom, amit egy hangyakirálynõ génjeibõl 
vontam ki. 
Végül beültettem a vírust a saját testembe, és felfedeztem, hogyan 
hasznosítható tökéletesen az ereje. Most nem eshetek bele abba a hibába, mint 
az apám esetében. Elfojtom a vírus aktivitását egy ultra alacsony 
hõmérsékleten, így a sejtjeim csak lassan fognak átalakulni. Számításaim 
szerint 15 évre lesz szükség ahhoz, hogy a testem ellenállást fejtsen ki, és 
képes legyen együtt élni a vírussal. Addig is nincs más választásom, mint 
rábízni a tároló kapszulámat arra az ostoba, de hûséges katona hangyára, a 
bátyámra. Ahhoz, hogy határtalan erõre tehessek szert, szükség van némi 
kockázatra. Ha felébredek, én leszek a királynõ... És a gyermekeim 
rászabadítják majd a T-Veronica vírust az egész világra. Minden élõlénynek az 
lesz a rendeltetése, hogy engem szolgáljon.
Akkor a világ eléri majd a tökéletes ökoszisztemet, olyan lesz, mint egy 
hatalmas hangyaboly.

Alexia Ashford

Lássuk be, ez a nõ tényleg õrült...
Menj fel a lépcsõn és vizsgáld meg a fal mellett álló szerkezetet a jobb 
oldalon. A következõ üzenetet olvashatod:

„As twins, Alexia and I are two sides of a coin. A design is craved under the 
name of Alexia."

Tehát Alexia és Alfred egy bizonyos „érme" két oldalán vannak. Alexia neve 
alatt a következõ jelzés látható:
szív, ásó, AA, korona.

Neked annyit kell tenned, hogy a megfelelõ sorrendbe állítsd ezeket.
Hogy nehezebb legyen a dolgod, hat jelzés közül válogathatsz. Ezek a jelzések 
vannak a kocka alakú papírnehezék hat oldalára gravírozva. Amikor Alfred az 
„érmérõl" beszél, valójában erre a tárgyra gondol. Kezd el forgatni a kockát 
a szívtõl balra; megkapod az Alexia neve alatt található jelzéseket: szív, 
ásó, AA, korona. Mivel Alfred azt mondja, õk az „érme" két oldalán vannak, 
ezért most nézd meg a szívvel szemközti oldalt; AA. Most innen kezd el 
forgatni a papírnehezéket, ugyanúgy balra. Ezt kapod eredményül: AA, korona, 
szív, ásó. És ez megoldás. Ezt kell beírnod.

Kinyílik egy fiók. Helyezd be a papírnehezéket.
A következõ pillanatban a felszínre emelkedik egy hatalmas tartály, és Alfred 
hullája zuhan a véráztatta padlóra. Chris döbbenten, undorodva veszi 
szemügyre a halott férfit. Aztán észreveszi, hogy Alfred kezén csillog 
valami...

Lopd el Alfred gyûrûjét, neki már úgysem lesz rá szüksége...
Távozz. 

Liftezz vissza a vörös folyosóra, majd siess a ládához. Pakolj be mindent, 
maradjon nálad: 

- Puska
- töltények
- csap (összeilleszteve a foglalattal)
- tûzoltó kélszülék

Most pedig tegyük fel, hogy Claire megfertõzõdött a Nosferatu elleni harcban 
(ami elég valószínû). Menj ki az ajtókon és nézz körül kint az udvaron, ahol 
furcsa, placcsogó hangra leszel figyelmes, mintha valaki a vízben gázolna...
Váratlanul egy Hunter ront rád, terítsd le néhány puska lövéssel. A pónilovas 
körhinta elõtt vedd fel a csillogó szitakötõszárnyat, majd ugorj be a vízbe 
és szedd össze a párját is. A bejárat két sarkából vedd fel a zöld 
növényeket.
Lépj be a dupla faajtón.

Megjegyzés: Abban az esetben ha Claire mégsem fertõzõdött meg, csak akkor 
menj be ezen a bejáraton, ha már minden más dologgal végeztél. Tehát most még 
ne. 

Uramisten! Hová kerültél? Kissé Resi 1-es feelingje van a helynek nem 
gondolod? Ez durva.
Mássz fel a lépcsõkön és a körfolyosón vedd magadhoz a kést. Aki játszott már 
a RE1-el (én nem), az tudja, hogy be lehet nézni a lépcsõ mögé.
Tedd azt. Érdekes dologra bukkansz...
Ez Claire! Elájult! És valami sárga, ragacsos izé tapasztja a falhoz... 

 Chris szétvágja késével a sárga ragacsot, és az eszméletlen Claire a 
karjaiba omlik. A férfi lefekteti õt a földre és várja, hogy felébredjen. 
Amikor Claire magához tér és meglátja imádott bátyját, nem hisz a szemének. 
- Chris! - kiált fel boldogan és szorosan átöleli testvérét - Annyira 
hiányoztál!
- Tudom - feleli a férfi, majd hozzáteszi, hogy amilyen gyorsan csak lehet, 
el kell hagyniuk ezt a helyet.
- Addig nem amíg nem találtam meg Steve-et! - feleli a lány.
Chrisnek fogalma sincs, ki az a Steve, ezért Claire elmagyarázza, hogy Steve-
vel együtt menekültek el a szigetrõl, de nemrég egy támadás következtében 
elveszítették egymást. 
- Ezek szerint Steve itt van valahol a közelben? - kérdezi Chris.
- Biztos vagyok benne - bólint a lány.
Ezután megtántorodik, de Chris még idõben elkapja.
- Claire, jól vagy? 
A lány elmondja, hogy valamiféle méreg került a szervezetébe, majd ismét 
elveszti eszméletét. 

Na igen. Gondolom nem meglepõ, hogy ellenszert kell neki szerezned.
Indulj vissza. Liftezz fel az emeletre, és a kamerákat kierkülve menj be a 
dupla fémajtón. A terem közepén nyomd meg a kéken villogó gombot. Töltsd fel 
a tûzoltó-készüléket. Ereszkedj le a felvonóval a fegyverraktárba, ez az a 
hely, ahol Claire-el nem vetted fel a géppuskát. Most már beláthatod, hogy 
valóban felesleges. Azt ajánlom most se vedd fel. Lõdd le a félhullákat. A 
polcon egy pirosan csillogó tárgyat találsz. Ez az ellenszérum, amit el kell 
vinned Claire-nek. 
Oltsd el a tüzet. Kapd fel a Magnumot a ládáról, és nyomás vissza.
Most a másik liftet használd. Fent rakd a csapot a helyére, ereszd le a vizet 
a medencébõl. Mássz le a létrán, de mielõtt felveszed a kulcsot, szereld fel 
a Magnumot. Nem, ne gondold, hogy nem szabad elpazarolnod a töltényeket. Már 
nincs szükség arra, hogy takrékoskodj. Bízz bennem! Tehát most vedd fel a 
kulcsot (Crane Key). Öld meg Mangummal a betörõ szörnyet. Milyen könnyû volt 
nem?
Oké, itt már nincs semmi dolgod. 
Távozz.
Fordulj jobbra, menj ki az ajtón. Fuss a kabinhoz, rakd be a kulcsot a 
kapcsoló panelbe. 
A jég alól egy emelõdaru emelkedik ki, a hatalmas vaskampón pedig a halott 
Nosferatu lóg, aki - mint az a dokumentumokból kiderült - nem más mint a 
hajdani Alexander Ashford, Aldfred és Alexia apja. A szörny fülébõl kihullik 
valami zöld, csillogó tárgy...
Chris iszonyodva nézi a mutáns holttestet.
- Hogy tehetett valaki ilyet? - szólal meg elszörnyedve.
Meglepõdne, ha tudná, hogy a saját húga volt az elkövetõ. Ejnye Claire, 
szépen elintézted szegény Alexandert, amikor belevágtad azt a kést a szívébe, 
hm... 
Na jó, persze Chris nyilván nem a szörny kinyírására célzott, hanem hogy 
egyáltalán hogy volt képes valaki ilyenné tenni egy embert... A következõ 
pillanatban Alexia jelenik meg és két röhögés között egy aranyos kis verset 
szaval a férfinak:

„Said the spider to the fly
How do you wish to die?"

Ezután magára hagyja a férfit.
Le a kalappal a zseni Alexia elõtt! Nemcsak csodálatosan énekel, még verseket 
is költ...
A jég alól egy óriási pók tör a felszínre, ráugrik a kabinra és megpróbál 
betörni. Chris kimenekül a fülkébõl, a többi már a te dolgod. Nehogy leállj 
harcolni ezzel a rusnya döggel, ugorj le a jégre, kapd fel Alexander 
fülbevalóját és távozz. Siess vissza a ládához, és a következõ dolgokat 
pakold fel:

- Magnum + töltények (az összes)
- puska + töltények
- Alexander fülbevalója 
- Alfred gyûrûje
- ellenszérum

Kapcsold le az áramot a szobában, mielõtt távozol. Irány vissza Claire-hez. 

Megjegyzés: Mint ahogy már azt korábban leírtam, ha Claire nem fertõzõdött 
meg, ez legyen az elsõ látogatásod az elõcsarnokban. Ilyenkor természetesen 
nem kell vinned neki ellenszérumot. 

Chris beadja húgának a gyógyszert, és a lány szinte azonnal magához tér.
- Jobban vagy? - kérdezi aggódva a férfi.
Claire megköszöni a segítséget, majd tesz egy megjegyzést, hogy Chris épp úgy 
viselkedik, mint ahogy az egy nagy tesóhoz illik: mindig vigyáz a 
kishúgára...

A meghitt perceket Alexia nevetése zavarja meg. Úgy tûnik, valamiért nagyon 
humorosnak találta az elõbbi jelenetet. 
- Ez Alexia! - kiáltja a férfi.
- Alexia? Úgy érted, az igazi Alexia? - csodálkozik a Claire. 
A nõ az erkélyen áll és Alfred puskáját tartja a kezében. 
- Hamarosan itt az idõ, gentetikailag alsóbbrendû testvérek! – mondja, majd 
elsiet.
- Utána! Talán õ tudja hol van Steve!
- Gyerünk! - bólint a lány.
Chris és Claire felrohannak a lépcsõn. A következõ pillanatban egy hatalmas 
kígyószerû lény ront be a falon keresztül, becsapódik a lépcsõbe és 
lerombolja az erkély egy részét. Claire kikerüli a támadást, de Chris már nem 
ilyen szerencsés, a kõtömbökkel együtt lezuhan a földre. Miután a szörny 
visszavonul, a lány a romos erkély szélére mászik és ahogy lenéz, meglátja 
bátyját. 
- Chris!
A férfi megpróbál felállni, de aztán fájdalmasan a lábához kap és 
visszaroskad a padlóra.
Váratlanul egy vérfagyasztó, fájdalmas üvöltés hangzik fel, valahol az épület 
egy távolabbi részében.
- Ez Steve! - ismeri fel a hangot Claire.
Chris felszólítja a lányt, hogy siessen, mentse meg a fiú, de Claire nem 
akarja otthagyni sebesült bátyját.
- Ne aggódj - mondja a férfi - én jól vagyok.

Claire egyedül indul Alexia után.
Ismét õt kell irányítanod amíg Chris gyengélkedik. Vedd fel az ajtó mellõl a 
növényeket, kombináld õket és vedd be. A szobában találsz pisztoly és puska 
töltényeket. Egyikre sem lesz már szükséged. Menj a ládához, vedd ki az 
aktatáskát és nyisd ki az álkulccsal. Magnum lõszer kerül elõ. A következõ 
dolgokat vidd magaddal:

- gránátvetõ + töltények (piros vagy szürke)
- három teljes értékû elsõsegély

Távozz. Ahogy végigszaladsz a folyosón, egy újabb inda tör ki a falból. 
Végezz vele. Ha eltolod a középsõ komódot, nyílpuskatöltényeket találsz 
alatta. Sajna ezeknek már semmi hasznát nem veszed a játék során, 
feltételezem, hogy így is épp elég nyílvesszõ halmozódott fel a ládádban. 
Siess tovább. Amikor befordulsz a sarkon, szintén megtámad egy csáp. Nyírd 
ki. Itt is el tudod tolni a középsõ szekrényt, ahol gránátokat vehetsz fel. 
Az ajtón belépve a börtön részleghez jutsz. Lõdd le a zombit, szaladj fel bal 
oldalt a lépcsõn. A falon régi fegyverek sorakoznak, és a cella mellett egy 
ágyú áll. A földön egy kék mappa hever. Olvasd el a dokumentumot.

Securiti File

Az Ashford család legféltettebb titka ebben a laborban rejtõzik.
Elõvigyázatosságból felszereltem egy önmegsemmisítõ szerkezetet a 
vezérlõteremben. Ahhoz hogy ezt aktiváld, be kell ütnöd egy biztonsági kódot 
a számítógépbe. Miután ezt megtetted, az összes zárt ajtó kinyílik, könnyû 
hozzáférhetést biztosítva a menekülési útvonalakhoz. Ha használod a liftet, 
könnyedén eljuthatsz a laborból a repülõgép-hangárba. Kérlek emlékezz, hogy a 
biztonsági kódhoz gyönyörû elõdünk nevét használtam fel.

Tisztelettel
Alexander Ashford

Húzd meg a kart az ágyún. Ahogy ezt megteszed, egy kristálygömb esik ki 
belõle, de ugyanakkor a kõcsapdát is aktiválod (ahogy elkezd emelkedni, 
rögtön fuss át alatta). Ahhoz hogy hozzáférhess a kártyához, össze kell 
törnöd a kristályt. 
Állj a csapda szélére. Felkészültél? Akkor most rohanj be alá, és helyezd el 
a gömböt (nyomd le gyorsan a START gombot). Ha sikerült, Claire automatikusan 
hátrálni kezd, majd a kõ összezúzza a kristályt. Ismét állj a csapda szélére 
és amint a kõtömb elkezd emelkedni, fuss a kártyához és kapd fel (nyomj 
gyorsan x-et). Ne aggódj, ha megvan a kártya, a csapda nem zuhan le többé.

Jobbra az ajtó mellett, ahol bejöttél találsz egy másik bejáratot is. Ide 
kell most menned. Ez egy teljesen üres terembe vezet. Használd a kártyát a 
nyitószerkezetnél.

A rácsos kapu felemelkedik, de ahogy Claire belép, egy halk kattanásra lesz 
figyelmes. Az ajtó, amelyiken az imént bejött, bezáródott!

Menj végig a lovagszobrok között. Az út végén megrázó dologban lesz részed...

- Steve!!
Claire nem hisz a szemének, amikor meglátja barátját. A srác ugyanabban 
székben ül megbilincselve, mint egykor Nosferatu, és a mellkasa elõtt egy 
bárd van keresztbe fektetve...
A lány odarohan hozzá, megnyom egy piros gombot a falon, mire a fiú 
kiszabadul, de a hatalmas bárdot még együttes erõvel sem tudják megmozdítani.
- Ki tette ezt veled?
- Az az bolond nõ azt mondta... ugyanazt a kísérletet akarja elvégezni 
rajtam... mint az apján... Teljesen megõrült! - feleli Steve lélegzet után 
kapkodva. 
A következõ pillanatban elkezd vonaglani..
- Steve, mi a baj? - Claire aggódva próbál segíteni a srácnak, de az ellöki 
magától. 
- Claire... 
Steve nem érti mi történik vele. Úgy érzi, mintha a teste szét akarna 
hasadni...
- Claire... segíts...
A lány tehetetlen. Steve elkezd mutálódni, és Claire kénytelen végignézni, 
ahogy lassan átalakul... 
- Steve!!!
A fiú nem hallja többé a lány kiáltását. Hatalmas, tüskés, zöld szörny lett 
belõle. Claire rémülten hátrál, nem tudja felfogni, hogy ilyesmi 
megtörténhet. Tehát Alexia befecskendezte a fiút a T-Veronica vírussal! Az 
egyetlen dolog, ami változatlan marad Steve-en, az a feje. Leszámítva 
vörösen izzó szemeit, amelyek most leginkább Wesker macskaszemeire 
hasonlítanak...
Steve könnyedén felkapja a bárdot, Claire rémülten hátrál
A rácsos kapu elkezd ereszkedni...

Tegyél egy 180 fokos fordulatot és menekülj! Ne próbáld õt lelõni, mert nem 
hat rá semmilyen fegyver! Csak fuss!!! Ha eltalál a bárdjával, azonnal vegyél 
be egy elsõsegélyt! 

Claire sikeresen átbújik a kapu alatt, mielõtt az lezáródna. Steve, vagyis a 
szörny a túloldalon ragad, de nekilát, hogy bárdjával szétzúzza a rácsokat. A 
lány tudja, innen már nincs tovább, csapdába esett. Halálra rémülten áll a 
falnál, szemét nem tudja levenni egykori barátjáról.
Váratlanul berobban a helyiségbe a már korábban látott kígyószerû lény és 
rácsavarodik Claire-re, aki kétségbeesetten próbál szabadulni, persze hiába. 
Reményei végleg szertefoszlanak.
Ebben a pillanatban Steve-szörny sikeresen áttöri az acélrácsokat, és most 
már semmi sem állíthatja meg, hogy lefejezze „barátnõjét". A lány még mindid 
a kukac fogságában van, a teremtmény kishíján összereoppantja. Steve magasba 
emeli a bárdot, megcélozza Claire nyakát...
Clarie lehajtja a fejét, lehunyja a szemét. Tisztában van vele, hogy csak 
néhány másodperc maradt hátra az életébõl. - Az nem lehet hogy így végezzem! 
- gondolja kétségbe esetten, de ugyanakkor tudja, ebbõl a helyzetbõl aligha 
fog megmenekülni. Eddig szerencséje volt, de most nincs aki segítsen, nem 
hallja senki a kiáltását. 
A szörnyeteg elõrelendíti a gyilkos fegyvert, Claire pedig beletörõdik abba, 
hogy meg kell halnia...
Ám ekkor valami különös dolog történik. Steve megállítja a bárdot a lány 
nyakától néhány ujjnyi távolságra. Nem csapja le a fejét! Claire alig hiszi 
el, hogy még mindig életben van.
Úgy tûnik Steve-ben maradt még valami emberi, tudata talán még nem pusztult 
el teljesen. Érthetetlen, hogyan, de képes felülkerekedni a vírus hatásán. 
Felismeri a lányt és még a nevére is emlékszik. Erre mondják, hogy a szerelem 
mindent legyõz? :)
- Claire! - kiáltja mély, gurgulázó hangon.
A halálra rémült Claire felpillant rá. Nem remélte, hogy Steve még valaha a 
nevén fogja szólítani.
A monstrum ismét lesújt a pengeéles szerszámmal, de nem a lányt, hanem a 
kígyót vágja ketté. A furcsa lénynek ez nagyon nem tetszik, elengedi Claire-
et, és teljes erejébõl nekivágja Steve-et a falnak, aki - rejtély hogy miért 
- lassan visszaalakul emberré.
- Oh Steve... - Claire elszörnyedve veszi szemügyre a halálosan sérült fiút. 
A srác gyengéden megfogja a lány kezét és az arcához érinti. Claire torkát a 
sírás fojtogatja (de nem attól, hogy Steve megfogta a kezét)
- Steve, ki kell tartanod! A bátyám eljött hogy megmentsen minket! Kijutunk 
innen!
- A bátyád... betartotta az ígéretét... De én sajnos nem tudom...
- Hogy? Mirõl beszélsz? - kérdezi Claire kétségbeesetten, pedig nagyon jól 
tudja, mire céloz a fiú.
- Boldog vagyok, hogy találkozhattam veled... Én... Szeretlek... Claire...
Ezek Steve utolsó szavai. Elengedi Claire kezét, feje elõrecsuklik, 
mozdulatlanná dermed.
- Steve?... Steve!!!!!
Nos...Steve meghalt. Ez a szomorú igazság, de Claire képtelen elfogadni a 
tényt, hogy barátja nincs többé. Zokogva borul élettelen testére. 
( Te jó ég, mi ez, horror játék, vagy szappanopera? :)
De hagyjuk most egy kicsit Claire-et egyedül, nézzük meg, mit csinál 
Alexia...

Alexia az elõcsarnokban tartózkodik ás Albert Weskerrel társalog, aki azóta 
sem vette fel napszemüvegét. A férfi a lépcsõ alján áll, Alexia a feljáró 
tetején. Chris a törött oszlopok mögött rejtõzik és érdeklõdve hallgatja a 
beszélgetést.
- Alexia, végre megtaláltalak - szólal meg Wesker és elindul felfelé a 
lépcsõn –gyere velem.
- Te voltál, aki megalkotta a T-Verionica vírust, és most az egyetlen létezõ 
minta a te testedben van! Azt akarom, hogy add ide! Azonnal!
- Adjam oda? Te nem vagy méltó erre az erõre! - feleli Alexia gúnyosan és 
kineveti a férfit, aztán úgy dönt, tart neki egy kis bemutatót...
Elindul lefelé, miközben az egész teste lángba borul, ruhái elégnek, és a nõ 
elkezd transzformálódni. Bõre szürkére változik, kígyózó, húsos indák 
tömkelege borítja be a haját és a testét. Ahogy a lépcsõ aljára ér, 
megtámadja Weskert, aki nem elég gyors ahhoz, hogy kitérjen elõle. A hatalmas 
ütés következtében a férfi csinál egy hátra szaltót, majd sikeresen landol a 
talpán. Alexia leugrik a lépcsõrõl, Wesker kitér az útjából. 
- Velem fogsz jönni! - Kiáltja a nõnek, Alexia azonban ezt nem így 
gondolja...
Ujjai végébõl vércseppeket spriccel Weskerre, amelyek fél másodpercen belül 
kigyulladnak. A férfi ismét beveti szuper-erejét; kitér a lángok elõl majd 
felfut a falra és elrugaszkodik. Egy pillanatra megáll a levegõben (honnan is 
ismerõs ez a jelenet?), aztán lekever egy jobb egyenest Alexiának. A mutáns 
nõ megtántorodik, de semmi egyéb baja nem történik. Wesker végiggurul a 
földön, de Alexia újabb adag tüzet szór rá, és a pasasnak most nem sikerül 
kicseleznie a lángokat, meggyullad a karja. Ahogy lerázza magáról a tüzet, 
észreveszi Christ, aki kénytelen volt elõbújni rejtekhelyérõl, különben 
Alexia õt is megperzselte volna. 
- Chirs!
- Wesker!
Weskerben megfogalmazódik egy gondolat. Azt tervezi, hogy Chris majd eltereli 
Alexia figyelmét, miközben õ szép csendben elhúzza a csíkot...
- Chris! Mivel te vagy az egyik legjobb emberem, elbánhatsz vele!
Ahogy ezt kimondja, szupergyorsasággal a bejáratnál terem, és távozik mielõtt 
Alexia tüze utolérné. Amíg a szörny elfordul, Chris kihasználja az alkalmat a 
menekülésre, sietve elindul felfelé a lépcsõn. Alexia sajnos észreveszi és 
tüzet spriccel rá. A férfi egy látványos tigris-bukfenccel kitér elõle, majd 
visszagurul a földre. Most szemtõl szemben áll Alexiával...

Itt az ideje cselekedni. Ellenõrizd, hogy tele van-e töltve a tár, majd gyors 
egymásutánban lõj rá Alexiára hatszor a Magnummal. Nagyon könnyû õt 
elintézni! miután összeesett, vedd fel a földrõl a nyakékét.
Most már megvan az Ashford család három jelvénye, amelyekrõl Alfred beszélt a 
naplójában; Alexander fülbevalója, Alfred gyûrûje és Alexia nyaklánca. Szedd 
ki a drágaköveket az ékszerekbõl, szaladj fel a lépcsõn és illeszd be õket a 
festménybe. Egy titkos ajtó! Ahogy belépsz, az elõcsarnokban Alexia magához 
tér...
A jobb oldali bejáratot hanyagolva haladja tovább a folyosón, fordulj balra, 
öld meg a zombikat (loccsantsd szét a fejüket a puskával, vagy a Magnummal). 
Menj be az ajtón baloldat. A szemközti íróasztal fiókjából vedd ki a 
Biohazard jelzéssel ellátott kulcsot (Steril Room Key). Ha akarsz ments az 
írógépnél, de gondolom ezt már felesleges megemlítenem. A bal sarokban 
elsõsegély sprayre bukkansz. Hagyd el a helyiséget. Siess vissza az 
elõcsarnokba, nyisd ki a kulccsal a dupla faajtót a keleti oldalon. Ebben a 
teremben már jártál. Fuss át a vörös folyosón és vess egy pillantást a 
tigrisre. Az áramot azért kellett lekapcsolni, hogy a szobor ne forduljon el, 
ha kiveszed az egyik szemét. Így most elteheted a piros és a kék drágakövet 
is. 
Irány vissza a rejtett átjáróhoz! Ismét végezz az élõhalottakkal a szokásos 
módon, majd a bal oldali folyosó végén vedd fel a növényeket és lépj be az 
ajtón. 
Uramisten! Ez a szoba hajszál pontosan ugyanolyan, mint amelyik a kastélyban 
volt! Akkor nyilván a dombormû is úgy mûködik mint a kúriában. Menj át Alexia 
szobájába. Kívülrõl nem tudtál volna bejutni, mert az ajtaja belülrõl van 
bezárva. De nem szükséges kinyitni. Csak állítsd le a lemezjátszót, aztán 
helyezd be a piros követ, és vedd ki a lemezt - pontosan ugyanúgy, mint a 
kastélyban. Térj vissza Alfred lakosztályára, helyezd a kék követ a szerkezet 
tetejére, aztán tedd be a lemezt. Ahogy az ismerõs dallam megszólal, 
leereszkedik egy létra a ágyon. Mássz fel. 
Egy régi, poros ebédlõben találod magad. A helyiségben az Ashford család 
festményei vannak kiállítva. Alexander portréján egy hatalmas vágás 
éktelenkedik. Úgy tûnik, az ikrek valóban utálták az apjukat...
Szedd össze a növényeket. Az ablakkal szemközt, az asztalon találsz egy 
tálat, benne egy szárny nélküli arany szitakötõt. Most már világos, mire 
kellenek azok a kis kék szitakötõszárnyak! Egyébként feltûnt, hogy ez az a 
hely, ahol Alfred és Alexia filmje játszódik? Itt etették meg a szitakötõt a 
hangyákkal... 
A pisztoly töltényeket hagyd ott. Mássz le a létrán. 
Itt az ideje, hogy benézz a laborba. Biztos vagyok benne, hogy tudod merre 
van, mivel ez az egyetlen hely, ahol még nem jártál( a titkos bejárat 
melletti dupla fémajtó). Itt nem fenyeget semmilyen veszély. Vedd fel a 
székbõl a jegyzetet, ami az utolsó dokumentum a játékban (és ennek a 
fordításával szenvedtem a legtöbbet)

Code: Veronica report

Sok évi kutatás után végre azonosítottam az ember intelligenciájáért felelõs 
gént. Sikerült mesterségesen manipulálnom az intelligenciahányados abszolút 
értékét, azáltal, hogy átrendeztem az alkotóelemek eredeti sorrendjét. Ezután 
lemintáztam hatalmas elõdünk (Veronica) kromoszómáját, manipuláltam az 
alkotórészeit, majd beültettem egy helyettes anya megtermékenyítetlen 
tojásaiba. 
Arra viszont nem számítottam, hogy az ikrek - a fiú és a lány - megszületnek. 
A fiú az átlagosnál magasabb szellemi képességekkel rendelkezett, de ez nem 
volt elég ahhoz, hogy zseninek tekintsük. Azonban a lány páratlan 
intelligenciája láttán nem volt kétségem afelõl, hogy végre sikerült új 
életre keltenem csodálatos elõdünket. Pontosan õ volt az, akit kerestem.
A lányt Alexiának, a fiút Alfrednak neveztem el. Biztos vagyok benne, hogy 
Alexiaának köszönhetõen az Ashford család hírneve ismét felemelkedik.

Alexander Ashford

Liftezz le az alsó szintre. Nyomd meg a villogó gombot a vezérlõpulton. Az 
üvegtartály elhúzódik. Vedd fel az utolsó szitakötõ szárnyat. Indulj 
vissza. Vedd fel a növényeket, majd szaladj fel a lépcsõn és nyisd ki az 
ajtót. A már ismerõs folyosón találod magad. Tegyél egy kitérõt jobbra, a 
ládás szobába. vedd magadhoz a következõ dolgokat: 

- nyílpuska + robbanó töltények (minimum 20 db)           
- Magnum + minimum 2-3 töltény
- Szitakötõ, amit szerelj fel a 4 szárnnyal.
- három, vagy több elsõsegély (nem muszáj hogy 100%-os legyen) 

Megjegyzés:
Ha eltolod a szekrényt, és felhelyezed a puskát a tartókarra, megnyílik egy 
titkos rekesz, ahol gránátokat találsz. Ezeknek sajnos már nem veszed 
hasznát. Illetve hasznát vennéd, ha gránátvetõvel akarnád legyõzni az utolsó 
fõellenséget. Természetesen az kész öngyilkosság lenne :)

Menj a börtöncellákhoz, ahol Clarie-el már korábban jártál.

Ahogy Chirs belép, meghallja Claire sírását. 
- Claire, te vagy az? 
- Chris?... - a lány nem tudja abbahagyni a zokogást (elég sok idõ telt el 
azóta, hogy egyedül maradt Steve-el, de még mindig bõg?)
Chris felfedezi, hogy a bejárat zárva van.
- Hé, Steve veled van? 
- Steve... Steve... õ...
A lány könnyekben tör ki. Képtelen elmondani bátyjának, hogy mi történt 
Steve-el, de Chris így is érti.  
- Claire, figyelj rám! Ki kell innen jutnunk, amilyen gyorsan csak lehet! Ki 
tudod nyitni az ajtót belülrõl?
- Nem, nem tudom... - feleli Claire szipogva.
Chris hátrébb húzódik és mebpróbálja betörni a bejáratot, de nem jár 
sikerrel.
- Chris - szólítja meg a lány elcsukló hangon - kell hogy legyen valahol egy 
önmegsemmisítõ-rendszer. Ha aktiválod, minden zárt ajtó kinyílik...
Claire kicsúsztat az ajtó alatt egy kék dossziét,amit korábban az ágyú 
mellett talált. 

Vizsgáld meg a tárgyat, fordítsd magad felé azt a részét ahol nyílik és vedd 
ki a kártyát. Fuss a helyiség végébe és menj fel a jobb oldali lépcsõn. 
Szaladj a baloldali ajtóhoz, illeszd a szitakötõt a mélyedésbe és lépj be a 
terembe. Manummal vagy nyílvesszõvel lõdd le a zombit, amelyik az utatban 
van. Mássz fel az emelvényre Itt találsz egy számítógépet. Helyezd be a 
kártyát, majd üst be a biztonsági kódot. A kód: Veronica. Milyen meglepõ 
igaz? :)

- Öt perc a robbanásig - figyelmeztet egy nyugodt, nõi hang, majd megszólal a 
szokásos sziréna. Hagyd el a helyiséget. Mielõtt kimész, készítsd elõ a 
Magnumot!

Amikor Chris kilép látja hogy Claire boldogan szalad fel a lépcsõn. Úgy 
tûnik, hamar túltette magát a Steve-problémán.
- Chris, sikerült! - kiáltja és megöleli bátyját. mielõtt azonban 
elindulhatnának a lifthez, egy hatalmas kukac-szerû lény állja el az útjukat. 
A teremtmény kitátja a száját és „kiköpi" a meztetelen Alexiát, aki ismét 
megkezdi az átalakulást.
Claire és Chris tanácstalanul egymásra néznek, végül Chrisnek támad egy mentõ 
ötlete. Az egyik üvegajtó mögött egy hatákony fegyver rejtõzik - egy 
rakétavetõ, anti-B.O.W. töltényekkel. Odarohannak, Chris háromig számol, majd 
együttes erõvel meghúznak egy kart, ami kiszabadítja a fegyvert, de az még 
nem áll készen, idõre van szüksége a töltõdéshez.

Az idõközben átalakult Alexia ekkor megfordul, rájuk mosolyog és elindul 
feléjük...
Chris megkéri Claire-t, hogy meneküljön, úgy gondolja, hogy ha egyszer már 
elintézte a szörnyet, most is elbánik vele egyedül. Claire vonakodva 
beleegyezik bátyja döntésébe, de addig nem hajlandó elindulni amíg a férfi 
meg nem ígéri hogy életben marad.
A lány a lépcsõhöz rohan, de Alexiát nem tudja kicselezni, a lény lángfalat 
állít a útjába, elzárva elõle a menkülés lehetõségégt. Claire csapdába 
esett...

Meg kell mentented Claire-t, különben Alexia megöli õt! Errre körülbelül 
három másodperced van. Amint visszakapod az irányítást, gyorasan emeld fel a 
Magnumot és célozz! Elég egyetlen lövedék a lény leterítéséhez. De Alexia 
ahelyett hogy meghalna, átalakul...
Lábai eltûnnek, teste leginkább egy hangyáéra kezd hasonlítani, elveszti 
emberi formátumát. Az egyetelen testrésze ami még felismerhetõ, az arca. A 
legfurcsább, hogy még mindig tudatánál van, intelligenciáját nem pusztította 
el a vírus. Itt a ideje, a kezedbe vedd az irányítást és kivégezd ezt az 
undorító teremtményt!
(Claire eközben elmenekül, bár ezt nem mutatja a kamera)

Szereld fel a nyílkpuskát és amilyen gyorsan csak tudsz, eressz bele 20 
robbanó nyílvesszõt (az egész küzdelem nem tart tíz másodpercig sem) Miután 
ezt megtetted, Alexia ismét mutálódni kezd, tovább alakul. Szárnyakat 
növeszt, hatalmas potroha-szerû alsóteste leválik és a lény felemelkedik a 
levegõbe. A rácsos plató alatti óriás hangyabolyból többszázezer hanyga 
mászik a felszínre.
Ezzel egyidõben a rakétavetõ befejezi a töltõdést.

Rohanj oda és vedd fel. 
A levegõben körözõ Alexia már közel sem olyan veszedelmes, mint korábbi 
formájában. A likvidálása gyerekjáték. Csak célozz rá a rakétavetõvel és húzd 
meg a ravaszt. Na jó, ennyire talán mégsem egyszerû, mert a lény ügyesen 
kitér a lövedékek útjából, és idõnként tûzesõt küld a nyakadba. Próbáld meg 
azt, hogy becélozod, és egymás után többször rálõsz.Így nagyobb az esélye, 
hogy valamelyik rakéta eltalálja. Szerencsére korlátlan tölténnyel 
rendelkezel és nem kell attól tartanod, hogy esetleg elfogy a muníció. Csak 
egyszer kell eltalálnod. Ha sikerül, Alexia egy látványos robbanás 
kíséretében végleg meggsemmisül. 

Gratulálok! Megcsináltad! A játék véget ért. Túlélted a horrort. Küldetés 
teljesítve!
Dõlj hátra és élvezd a briliáns befejézst!


Chris eldobja a rakétavetõt, és a lejárat felé igyekszik, miközben véres 
húscafatok záporoznak a nyakába (Alexia maradványai). Kitér néhány kisebb 
robbanás elõl és lerohan a lépcsõn. Ahogy befordul a sarkon, meglátja 
Weskert, amint a hajánál fogva ráncigálja Claire-t az egyik újonnan megnyílt 
átjáró felé (ami valószínûleg a robbanás következtében jött létre). 
- Mozgás! - parancsol rá Wesker a lányra és durván belöki õt a falon 
keletkezett lyukon. Chris sietve követi õket, útközben kikerül néhány 
vérszomjas zombit, majd egy jeges kikötõbe érkezik, ahol Wesker 
tengeralattjárója parkol. 
Chris észreveszi a kikötõ végében álló férfit, aki még mindig fogva tartja 
Clarie-t. Wesker cinikus hangon gratulál a férfinek Alexia legyõzését 
illetõen, majd hozzáteszi, hogy Alexia hosszú évegkig tartó munkája nem 
bizonyult valami eredményesnek. Ezután közli vele, mivel a T-veronica vírus 
megsemmisült, nem maradt más hátra, minthogy bosszút álljon... 
Chris nem bírja tovább nézni húga szenvedését Wesker karjai között.
- Engedd õt el Wesker! Nem õ kell neked!
- Rendben - egyezik bele a férfi és durván ellöki magától a lányt. Claire 
elesik. Bátyja odarohan hozzá hogy felsegítse. 
A földet rengés rázza meg.
- Ez egy csodálatos nap - mondja Wesker - Igaz ugyan, hogy Alexiáért jöttem, 
de téged is megölhetlek, ami sokkal nagyobb öröm lesz. 
- Sajnálom hogy csalódást kell okoznom - szólal meg Chris - de Alexia halott!
- Ez engem már nem érint - feleli a férfi. - Mostantól Steve-el dolgozom.
Claire és Chris értetlenül bámulnak rá.
- MI???
- Steve-el? 
- A testében még él a T-Alexia vírus - magyarázza Wesker. - Steve egy kitûnõ 
példány lesz. Talán még visszatérhet a halálból, mint ahogy annak idején én 
is, és újra láthatja a húgodat...
- Te õrült!
- Ne merjen hozzá érni!!! - kiáltja Claire dühösen és kis híján ráveti magát 
Weskerre. Chris az utolsó pillanatban visszafogja a lányt.
- Sajnálom édes szívem - feleli Wesker mézes-mázasan és megigazítja 
napszemüvegét - de az embereim már elvitték a hulláját.
Chris húgához fordul.
- Kérlek menj el innen Clarie, ezt nekem kell befejeznem. 
- De Chris...
- Mint életben maradt S.T.A.R.S. tag, ez a kötelességem.  
- Rendben - egyezik bele lány, - de ne feledd mit ígértél!
Clarie elhagyja a helyiséget.

- Zárjuk le ezt az ügyet egyszer és mindenkorra! - mondja Chris, miután 
egyedül maradt Weskerrel. - Üdvözölheted a kollégáimat, akiket megöltél!
- Fogalmam sincs, honnan van ekkora önbizalmad Chris! - jegyzi meg Wesker a 
szokásos, szarkasztikus stílusban, majd ledobja napszemüvegét és elindul a 
férfi felé. Chris hátrálni kezd, aztán a keze rátalál néhány vascsõre. 
Felkapja az egyiket és teljes erejébõl Wesker fejéhez vágja. Az ember szinte 
meg sem érzi az ütést. Chris újra támad, de Wesker kivédi, a csõ elhajlik a 
karján...
Kitépi a srác kezébõl a csövet és elhajítja. Chrisnek drágán meg kell 
fizetnie elõbbi húzásáért. Wesker nem könyörül rajta, keményen belevágja 
bakancsa orrát a férfi gyomrába. Chris legalább 10 métert repül...

Claire a repülõgép-hangárba rohan, megtalálja bátyja Harrierjét. A föld 
folyamatosan rázkódik. Egy nyugodt nõi hang szólal meg a hangszórókban:
- Önmegsemmisítõ-rendszer aktiválva. Mindenki hagyja el a területet! 
Claire idegesen bámulja a liftajtót, de Chris még nem bukkan fel. 

Chris hason fekszik a földön, majd nagy nehezen feltápászkodik. Wesker 
odasétál hozzá és gyomorszájba vágja, majd három erõteljes bal horoggal támad 
a srácra. Chris megtántorodik, de Wesker még nem fejezte be. Behúz a férfinek 
egy jobb egyenest, aztán beletérdel a gyomrába. Chris a földre roskad, 
szájából vér szivárog a padlóra...
- Igaz, hogy már nem vagyok ember, de nézd micsoda erõre tettem szert! - 
szólal meg Wesker, és ismét nevetni kezd. Újabb ütést mér a férfi állára, 
ezúttal alulról. Chris métereket repül, és hanyatt vágódik a földön. Ahogy 
felnéz a mennyezetre, észrevesz egy rakás vascsövet...
- Nagyszerû, nem gondolod? - mondja a napszemüveges ember cinikusan, aztán 
felugrik a levegõbe, hogy egy utolsó, végzetes csapást mérjen Chrisre. A srác 
azonban gyorsan kitér elõle, így Wesker ökle a földet horpasztja be. Minden 
erejét összeszedve ráveti magát egy kapcsolóra, és mielõtt Wesker bármit is 
tehetne, több tonnányi vascsõ hullik a fejére. 
Chris végre kifújhatja magát. Úgy tûnik, sikerült elintéznie egykori 
parancsnokát... Vagy mégsem?
A csövek mozogni kezdenek, és... nem, ez lehetetlen! Wesker túlélte! 
Kikászálódik a csövek közül, feláll, majd megtántorodik. Gúnyosan néz 
Chrisre. 
- Szép próbálkozás volt! - mondja. 
Váratlanul rengés rázza meg a földet, aztán egy közeli robbanás elvágja az 
utat a két férfi között. Wesker a tûz túloldalán reked, és többé nem tudja 
megközelíteni Christ. Égett arcát tapogatva bosszút esküszik. 
- Ma szerencsés napod van! De legközelebb, ha találkozunk, nem úszod meg!
- Legközelebb - bólint Chris, majd elrohan, remélve, hogy még lesz elég ideje 
eljutni a hangárba, mielõtt a létesítmény felrobban. 

Chris a felvonóhoz fut és megnyomja a hívógombot. A lift megérkezik, a férfi 
beugrik és a szerelvény lassan elkezd ereszkedni a hangár felé. Nagyon kevés 
ideje maradt. Kisebb robbanások rázzák meg a földet, a liftaknába is bejut a 
tûz és kis híján utoléri a liftet...

Claire a repülõgép hátsó ülésén várakozik.
- Chris, hol vagy már? - folyamatosan a felvonó ajtaját bámulja, tudja, hogy 
kevés az idõ, ha bátyja nem érkezik meg, egyedül kell elindulnia...
Eközben a szigetet egyre több robbanás rázza meg, a hatalmas hangyaboly 
kigyullad a hangyákkal együtt.
A következõ pillanatban nyílik a liftajtó és Chris ugrik ki rajta. Az aknában 
haladó tûzorkán eléri a liftet, és a robbanás letaszítja a férfit az 
emeletrõl. 
- Chris! - kiált fel Claire ijedten, ahogy bátyja a repülõ orrán landol.
- Hé, tudod hogy mindig betartom az ígéreteimet - mondja Chris mosolyogva. 
Claire elneveti magát. Chris bemászik a pilótaülésbe, és beindítja a gépet. A 
két testvér végre elhagyja Antarktikát, a rémálom véget ért, túlélték.

Ahogy biztonságos távolságba kerülnek a lángokban álló Umbrella-központtól, 
Claire kissé megnyugodva megérinti bátyja vállát:
- Chris, ígérd meg, hogy többé nem hagysz egyedül!
- Sajnálom Claire,de még nincs vége. Van valami, amit még el kell intéznünk - 
feleli a bátyja.
- Úgy érted...
- Pontosan! - bólint a férfi elszánt arccal. - Eljött a bosszú ideje! 
Leszámolunk az Umbrellával egyszer és mindenkorra!
Miután ezt kimondja, nagyobb sebességre kapcsol, és a Harrier eltûnik a 
színrõl. A háttérben, egy látványos robbanás kíséretében végleg megsemmisül 
az Antarktiszi bázis. Itt ér véget a történet, amit ismét úgy fejeztek be, 
hogy megköveteli a folytatást...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[* BATTLE GAME *]

Íme egy útmutató a jutalom játékhoz.

Választható karakterek:

1; Claire Redfield

fegyverei: 
- kés
- nyílpuska + robbanó nyílvesszõk 
- pisztoly 
- töltények
elsõsegély:
- 4 db 100% gyógyhatású növénykeverék
fõellenség: Nosferatu

2; Alt. Claire Redfield 

fegyverei:
- kés
- gránátvetõ
- gránáttöltények
- napalmtöltények
- savtöltények
- gépfegyver
elsõsegély:
- 1 db 100% gyógyhatású növénykeverék
fõellenség: Tyrant

3; Chris Redfield 

fegyverei:
- kés
- Magnum
- SPAS 12 
- puska töltények
elsõsegély:
- 2 db 100% gyógyhatású növénykeverék
fõellenség: Alexia II. és Alexia III. 

4; Steve Burnside (Ha a katonai kiképzõ központban megoldottad a fiókos 
rejtvényt és felvetted az arany Lugert.)

fegyverei:
- kés
- arany Lugerek
- géppisztolyok
elsõsegély:
- 2db 100% gyógyhatású növénykeverék
fõellenség: óriás kukac

5; Albert Wesker (Ha végigviszed Chrisszel)

fegyverei:
- kés
elsõsegély:
- 3 db 100% gyógyhatású növénykeverék
fõellenség: Alexia I. 


< Mindegyik karakternél választható third person és first person nézet. >


játékmenet:

1. helyiség - börtönfolyosó
 
|^^^|
|  |
|  |
|  |
|  |_____________
|_        |
 |_______________|

ellenség: 4 zombi

Claire: Szereld fel a nyílpuskát.
Alt. Claire: Szereld fel a gránátvetõt a napalmtöltényekkel (piros).
chris: Szereld fel a Magnumot.
Steve: Szereld fel az arany Lugereket - minden zombit fejbe kell lõni.
Wesker: Szereld fel a kést - a zombikat a térdük tájékán kell megsebesíteni, 
miután leroskadtak a födre könnyû végezni velük.

2. helyiség - börtön, hátsó udvar

 _______ 
|^^   |
|  ___|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|___|

ellenség: 6 zombi

Claire: Használj nyílpuskát.
Alt. Claire: Használj napalmtöltényeket.
Chris: Használj Magnumot.
Steve: Használd a Lugereket.
Wesker: Használd a kést, vedd fel a zöld növényt.

3. helyiség - Katonai kiképzõ központ

 ___________________
|         >|
|   ____________>|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|_____|

ellenség: 3 fél karú szörny

Clarie: Öld meg õket nyílpuskával.
Alt. Claire: Öld meg õket napalmtöltényekkel.
Chris: Öld meg õket Magnummal.
Steve: Szereld fel a gépfegyvert, cselezd ki a szörnyeket és fuss a 
következõ          ajtóhoz, ott fordulj meg és folyamatosan 
tüzelj.
Wesker: Öld meg õket késsel - a kar nélküli oldalukat támadd, vedd fel az 
elsõsegély sprayt.

4. helyiség - az urnát tartó szobor terme

 _________
|^^ ___  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
|__| |  |_____
   |     |
   |     |
   |     |
   |_________|

ellenség: 5 zombi

Claire: Robbanó nyílvesszõkkel tüzelj.
Alt. Clarie: Napalmtöltényekkel tüzelj.
Chris: Magnummal tüzelj.
Steve: Lugerekkel tüzelj (fejlövés).
Wesker: Késsel támadj.

5. helyiség - Kkk - alagsor

  ____
  |  >|
 __| |_______
|       |
|       |
|       |_
|        |
|_______________|

ellenség: 6 zombi

Claire: Nyílpuskát használj.
Alt. Claire: Napalmtöltényeket használj.
Chris: Magnumot használj.
Steve: Lugereket használj.
Wesker: Kést használj.

6. helyiség - Kkk, alagsor, felvonó (ahol az ajtókilincset találtad)

 _________
|     |
|  E  |
|     |
|_ _ _ _ _|________
|         >|
|_________________>|

ellenség: 2 Hunter

Claire: Fuss az egyik sarokba, és nyírd ki õket robbanó nyilakkal.
Alt. Claire: Fuss az egyik sarokba és nyírd ki õket savas gránátokkal.
Chris: Magnummal nyírd ki õket.
Steve: Fuss az egyik sarokba és nyírd ki õket géppisztolyokkal - mindig 
lefelé célozz, mert a dögök leginkább a lábad vagdossák éles karmaikkal.
Wesker: Ezeket is késsel kell kinyírnod. Fuss az egyik sarokba és vagdoss 
lefelé, akárcsak a zombik esetében. Vedd fel a zöld növényt.


7. helyiség - Antarktika, gyárrészleg

 _______________________
|     __>|     |
|   ____   ____  |
|   /  |  |  |  |
|  |   |___|  |  |
|  |       |  |
|   \       |  |
|______\      |  |
          |  |
         _ _|  |
        /    |
        |________|

ellenség: 2 Hunter ( mérgezõ)

Claire: Nyílpuskával végezz velük.
Alt. Claire: Savas gránátokkal végezz velük.
Chris: Magnummal végezz velük.
Steve: Géppisztollyal végezz velük.
Wesker: Késsel végezz velük. Vedd fel a kék és a zöld növényt.

8. helyiség - Kkk elsõ emelet

 ____
| ^^ |
|  |
|  |
|  |___
|    |
|   ___|
|  |
|____|

ellenség: 4 zombi

Claire: Nyílpuskát használj.
Alt. Claire: Napalmtöltényeket használj.
Chris: Magnumot használj.
Steve: Lugereket használj.
Wesker: Kést használj.

9. helyiség - Kkk második emelet

 ____________
|      |
|   _______|
|  |____
|<    |
|<  ____|
|  |
|  |___
|    |
|   ___|
|  |
|____|

ellenség: 6 zombi

Claire: Nyílpuska
Alt. Clarie: Napalmtöltények
Chris: Magnum
Steve: Lugerek
Wesker: Kés


10. helyiség - Antarktika, L alakú folyosó

      ___
     | ^^|
     |  |
     |  |
     |  |
     |  |
     |  |
 _________|  |
|       |
|_____________|

ellenség: 6 zombi

Claire: Robbanó nyílvesszõkkel támadj.
Alt. Clarie: Napalmtöltényekkel támadj.
Chris: Magnummal támadj.
Steve: Lugerekkel támadj.
Wesker: Késsel támadj.


11. helyiség - börtön, orvosi szoba

   _____________
 ___|   |__^_  |
|         |
|___    _______|
  |       |
  |   _______|
  |_____________|


ellenség: 5 zombi

Claire: Használj robbanó nyílvesszõket. 
Alt. Claire: Használj napalmtöltényt. 
Chris: Használj Magnumot. 
Steve: Használd a Lugereket.
Wesker: Használd a kést. Vedd fel az elsõsegély sprayt.


12. helyiség – Kkk második emelet, ablakos folyosó

 _______
|   ^^|
|  ___|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|___|

ellenség: 4 zombi

Claire: Nyílpuskával lõj, robbantsd fel a hordót.
Alt. Claire: Továbbra is gránátvetõvel lõj, robbantsd fel a hordót.
Chris: Magnummal lõj, robbantsd fel a hordót.
Steve: Lugrekkel lõj, robbantsd fel a hordót.
Wesker: Késsel támadj. Vedd fel a növényeket.


Kitérõ - palota, kaszinó

  ________________________
 _|            | 
| |            | 
|_|            | 
 _|            | 
| |            | 
|_|          _vv__
 |          | 
 |___________________|


ellenség: nincs

Claire: Menj az automatához és vedd fel D.I.J. naplóját. Ha 6 percen belül 
odaérsz, géppisztolyokat találsz a dokumentum helyett, vagy elsõsegély 
sprayt.
Alt. Claire: Menj az automatához, vedd fel D.I.J. naplóját. Ha 6 percen 
belül odaérsz, B.O.W. gáztöltényeket találsz, vagy elsõsegély sprayt. 
Chris: Menj az automatához, vedd fel D.I.J. naplóját. Ha 5 percen belül 
odaérsz, géppisztolyokat találsz, vagy elsõsegély sprayt.
Steve: Menj az automatához, vedd fel D.I.J. naplóját. Ha 7 percen belül 
odaérsz, felveheted az M-100P fegyvereket, vagy elsõsegély sprayt.
Wesker: Menj az automatához, érj oda 20 percen belül. Magnumot találsz, de 
nem használhatod, csak a fõellenségnél, Alexiánál. Vedd fel a növényeket.

D.I.J. diary

December 27.
Hatalmas vihar tombolt odakinn, amikor egy piros ruhás lányt hoztak 
Rockfort szigetére. Vajon mit követhetett el? Itt élek már egy jó ideje, de 
az idehurcolt emberek ritkán hagyták el élve a létesítményt. 
Fegyveres katonák tûntek fel, valami történhetett. A börtönhöz mentem, de a 
piros ruhás lányt nem találtam sehol, ezért a katonai kiképzõ központba 
siettem. Rokfort „embere" könyörtelenül megtámadta a õt. 
Milyen hülye vagyok! Túl közel merészkedtem és majdnem szétzúzott az egyik 
redõny. De fürgeségemnek köszönhetõen sikerült megmenekülnöm, és 
kijutottam. Senki más nem lett volna képes erre.
Ismét ráakadtam a piros ruhás lányra. Ott volt a palota elõtt. Egy szõke 
hajú ember tûnt fel mögötte. Ahogy megszólította, barátságosan közeledett 
felé, és mondott neki valamit... Aztán váratlanul bántalmazni kezdte. „Meg 
kell mentenem a lányt"- gondoltam magamban, de a szõke hajú ember elment. 
Ki lehtett az és mit akart a piros ruhás lánytól? 
Az önmegsemisítõ rendszer szirénája figyelmeztetett, hogy hagyjam el 
Rokfort szigetet. A repülõgép hangárba siettem. Ahogy a felszálltunk a 
repülõvel, már az egész sziget lángokban állt. A segítségemmel a piros 
ruhás nõnek sikerült kilöknie a szörnyet a gépbõl. Fogadni mertem volna, 
hogy õ egy valkûr, a pusztítás istennõje.
(Megjegyzés: a valkûrök félistennõk a germán mitológiában, akik a 
harcosokat segíteik.)
Alig tudtam elhinni! A repülõgép az Antarktiszon landolt. Ráadásul az 
elõttünk érkezõ gépek itt is szétszórták a T-vírust és minden élõlény 
zombivá alakult. Gyorsan találnom kellett egy kiutat, különben nem maradtam 
volna életben. 
Elváltam a piros ruhás lánytól. Elkezdtem átkutatni a létesítményt, hátha 
találok valami használhatót. Ahogy megpihentem a sötétben, hallottam, hogy 
valaki jön. Bárki is volt az, ott volt a közelben. Az ajtó hirtelen 
bezáródott, nem juthattam ki. Elkezdtem dörömbölni, mire az ajtó kinyílt, 
és én kiugrottam. De nem voltam gyáva. Megálltam, hogy megforduljak, és ott 
volt; a piros ruhás lány engem bámult. 
Hová kerültem? Leragadtam az egyik helyiségben. Volt ott egy lift, és egy 
régi ágyú. Hová mehettem volna? Bajban voltam. Teljesen kétségbe estem.
Megjelent az a szõke, napszemüveges férfi. Elfogta a lányt. Egy fekete 
mellényes ember futott utánuk. Én is követtem õket. 
A két férfi harcolni kezdett. Úgy tûnt, sosem hagyják abba. 
Aztán egy váratlan robbanás közbeavatkozott. Ez volt az utolsó esélyem. Ki 
kellett jutnom. Sikerült beosonnom a tengeralattjáróba, mielõtt az ajtaja 
bezáródott volna.
Végül kiszabadadultam a halál világából és visszajuottam oda ahol vágy és 
hatalom uralkodik. 

D.I.J.

Mwegjegyzés: 
Tudtátok, hogy D.I.J. egy egér? Az amelyik kiugrik a szekrénybõl az 
Antarktiszon!

13. helyiség - KKK, öltözõ

 _______________
|        |
|  _________  |
| |     | |
| |________ |_>|
|      |__
|______________|

ellenség: 2 Hunter (egyik mérgezõ)

Claire: Öld meg õket robbanó nyilakkal.
Alt. Claire: Öld meg õket savas gránátokkal.
Chris: Öld meg õket Magnummal.
Steve: Öld meg õket géppisztollyal.
Wesker: Öld meg õket késsel. Vedd fel az elsõsegély sprayt.


14. helyiség - Antarktika, jeges folyosó

 _______
|    |
|V__  |
  |  |
  |  |
  |  |
  |  |
  |  |
  |  |___
  |    |
  |_______|

ellenség: 7 zombi

Claire: Nyílvesszõkkel támadj.
Alt. Claire: Továbbra is gránátvetõvel támadj.
Chris: Magnummal támadj.
Steve: Szokás szerint fejlövés, Lugerekkel támadj.
Wesker: Még mindig késsel támadj.


15. helyiség - Kkk, garázs

 _______________
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|_______VV______|

ellenség: 4 zombi

Claire: Robbantsd fel a hordót.
Alt. Claire: Robbantsd fel a hordót.
Chris: Robbantsd fel a hordót.
Steve: Robbantsd fel a hordót.
Wesker: Vagdalj szét minden zombit.


16. helyiség - Kkk, alagsor (ahol a gránátvetõt találtad a játékban)

   _________
   |   ^^ |
   |     |
 ____|     |
|       |
|______________|

ellenség: 5 zombi

Claire: Lõdd le a zombit amelyiknek bomba van a hátán. 
Alt Clarie: Lõdd le a zombit, amelyiknek bomba van a hátán.
Chris: Lõdd le a zombit, amelyiknek bomba van a hátán.
Steve: Lõdd le a zombit, amelyiknek bomba van a hátán. Most ne a fejére 
célozz, hanem a hátára.
Wesker: Nyírj ki minden zombit a késsl.


17. helyiéség - repülõtér, víz alatti terem.

 ___
|  |^^^^ |
|  |   |
|  |__  |
|  | | |
|  |__| |
|     |
|_________|

ellenség: 3 félkarú szörny

Claire: Lõdd le õket nyílpuskával.
Alt. Claire: Lõdd le õket napalmtöltényekkel.
Chris: Lõdd le õket Magnummal.
Steve: Állj meg az ajtóban és folyamatosan lõdd õket a géppisztollyal.
Wesker: Vagdosd szét õket a késsel. Vedd fel az elsõsegélyt.


18. helyiség

Claire: Antarktika, leszállópálya. 
ellenség: Nosferatu
Ezt a szörnyet könnyedén legyõzheted, ha megállsz az egyik sarokban és 
folyamatosan tüzelsz rá a robbanó nyílvesszõkkel. Ha megközelít, rohanj egy 
másik sarokba.

Alt. Claire: Antarktika, leszállópálya
ellenség: Tyrant
Gépfegyverrel lehet legegyszrûbben megölni. Állj a pálya egyik sarkába, és 
folyamatosan tüzelj. Ha megközelít, rohanj egy másik sarokba.

Chris: Antarktika, ahol a rakéta vetõt felvetted a játékban.
ellenség: Alexia II. és III. 
Alexia II-nél ugyanaz a módszer mint a normál játékban, csak itt Magnum 
töltényekkel kell telepumpálnod. Alexia III. viszont már valamivel 
nehezebb, mert itt nem találsz rakéta vetõt és szintén a Magnumot kell 
használnod.

Steve: Rockfort-sziget, barlang
ellenség: Óriás kukac
Ugyanúgy kell legyõzni, mint az eredeti játékban, de itt a géppisztolyt 
használd.

Wesker: Antarktika, elõcsarnok
ellenség: Alexia I.
Legyõzése gyerekjáték, ha megvan a Magnumod. Ha nincs, akkor szinte 
lehetetlen. Megpróbálhatsz nekiesni a késsel,de úgysem fog sikerülni.


Értékelés:
Ahhoz, hogy „A" rangot kapj 

Claire-el 7 percen belül, 
Alt. Claire-el 9 percen belül,
Chrisszel 8 percen belül, 
Steve-el 10 percen belül teljesítsd a pályát.
Weskerrel ha végigjutsz, már eleve megvan az A rang, az idõ nem számít.

Ha mindegyik karakterrel megcsinálod az A rangot, rakétavetõt nyersz 
korlátlan töltényekkel.


Ez volt a Battle game játékmenete. Remélem hasznodra válik.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[* TIPPEK, TRÜKKÖK , TITKOK*]

Íme itt van néhány jótanács.

1; Ha Claire-t a lépcsõ mögül Chris saját késével szabadítod ki (nem azzal 
amit a körfolyosón találsz), Alexia I. nem 6, hanem már 4 Mangum tölténytõl 
kifekszik.

2; Ha Antarktikán egyenesen Claire-hez mész, anélkül, hogy körbenéznél a 
létesítményben (és ha megfertõzõdött azonnal visszarohansz a szérumért és 
rögtön elviszed neki), Alexia I. szintén megölhetõ 4 Magnumtölténnyel, 
teljesen mindegy, hogy Chris melyik késével szabadítottad ki Claire-t. 
Ebben az esetben Alexia nem fog feltûnni, amikor kiszabadul a jég alól az 
óriáspók, és Wesker kamerái eltûnnek.

3; Ha Alfred gyûrûjét csak akkor veszed fel, miután harcoltál Alexia I. 
formájával, Alexia II. legyõzéséhez mindössze 14 robbanó nyílvesszõre lesz 
szükséged. 

4; Amikor átszaladsz a repülõtéri hídon Chrisszel, és nem lövöd le a rád 
támadó Huntert, visszafelé trükkösen el tudod látni a baját. Ahogy kilépsz, 
a szörny ott fog sétálgatni elõtted. Egy kis ügyességgel át tudod õt lökni 
a bejárat melletti korláton, amikor rállõsz. Mivel egy lövéstõl nem döglik 
meg, hamarosan magához tér, de a korlát mögül hiába is próbál, már nem tud 
visszamászni, nem tud többé megtámadni. Tök poén. Próbáld ki.

5; Amikor a gázcsapdánál megtalálod a kottattekercset, de nem lövöd le a 
zombit, a lény elkezd követni. Ahogy elindulnál felfelé a lépcsõn, nyikorogva 
kitárul mögötted az ajtó, és a teremtmény utánad jön. Rejtély, hogyan tanulta 
meg használni a kilincset. A lépcsõn is fel tud mászni, és szinte futni is 
tud. Azt is mondhatnánk, hogy ez egy intelligens élõhalott, de mindenesetre, 
nagyon jópofa. Fõleg azzal a karddal a testében...

6; Gondjaid vannak a lepkékkel? Nem tudod kikerülni õket? Folyton 
megfertõznek? Használj B.O.W. gáztöltényeket! Csak egy lövés a levegõbe, és 
az összes rovar garantáltan elpusztul. A gond csak az, hogy ha legközelebb 
visszamész oda, a lepkék ismét ott lesznek. A másik dolog, hogy ebbõl a 
lõszerbõl az egész játékban mindössze három darab van, tehát maximum kettõt 
használj el, a 
harmadikra szükséged lesz késõbb.

7; Amikor visszaérsz a börtönbe a TG-01-es mintával, vedd fel az ellernõrzõ 
kapunál a sas medált, ám mielõtt nekilátnál a másolásank, íme egy kis trükk: 
Sétálj át a medállal az ellenõrzõ kapun. A redõnyök lezáródank, és bekapcsol 
a riasztó. Menj vissza a gépekhez és másold le a kulcsot. Ha készen vagy, 
nyisd ki a redõnyöket. Láss csodát; a zombik nem törtek be a helységbe, így 
szabad az út. 

8; Battle Game trükkök
-	Amikor Clair-rel a jeges folyosóra érsz (Antarktisz), lõdd le a zombikat, 
majd SÉTÁLJ vissza az ajtóhoz, amelyiken bejöttél. Claire dideregni fog, 
és idétlenül elkezd ugrándozni. Alt. Claire úgyszintén.
-	Szereld fel Steve-vel a géppisztolyokat. Egy kivételével lõj le minden 
zombit a helyiségben (akármelyik szobában). Most célozz rá a fegyverrel 
és nyomj közben L1-et. Steve keresztebe teszi a pisztolyokat. Amikor 
elérsz az italautomatához, nyomj elõtte x-et (elõtte lõj le minden 
zombit). Steve pénz után kezd kutatni a zsebében, de rájön, hogy nincs 
egy vasa sem, és csalódottan belerúg a masinába. Ugyanezt eljátszhatod az 
öltözõben lévõ géppel is (miután lelõtted a két Huntert).
-	Vizsgáld meg Chrisszel a tigris szobrot. Chris berakja a kezét szobor 
szájába, aztán nem bírja kiszedni. Addig erõlködik, míg végül sikerül, de 
elvágja az ujját:) Az öltözõben végezz a Hunterekkel, majd fuss vissza a 
törött rükörhöz. Chris megigazítja a firzuráját, majd iszik a csapból.
-	Weskerrel menj az üvegszemû bábuhoz a boncteremben, miután lekéselted a 
szörnyeket. Wesker leveszi a napszemüvegét és elszörnyedve veszi 
szemügyre a bábut.

9; Hogyan kaphatsz a játék végén A minõsítést?

- A játék során ne használj elsõsegély sprayt, csak növényeket.
- Mentsd meg Steve-et az arany Luger csapdából, amilyen gyorsan csak tudod.
- Vidd el Rodrigonak a gyógyszert.
- Mentsd meg Rodrigot Chrisszel, amilyen gyorsan csak lehet.
- Fejtsd meg Chrisszel a fiókos rejtvényt
- Ne mentsd el a játékot. Leszámítva az „ingyen mentést" a játék felénél.
- Ha meghalsz, ne válaszd azt hogy „retry". Tehát inkább próbálj meg nem 
meghalni.
- Kerüld a „Danger" státuszt.
- Teljesítsd a játékot 5 órán belül. Ahhoz hogy ez sikerüljön, fontos, hogy 
csak oda menj be, ahová feltétlenül szükséges, pl amikor visszafelé jössz a 
Rodrigotól és nálad van az álkulcs, ne járd be mégegyszer a katonai kiképzõ 
központot hogy kinyitogasd a zárakat, mert ez egyrészt hatalmas idõveszteség, 
másrészt pedig csak olyan tárgyakat találsz, amelyekre valójában nincs 
szükséged (elsõsegély spray, savas gránátok, pisztoly töltények). 
Mindig válaszd a lehetõ legrövidebb utat. Tanuld meg a kódokat, hogy ne 
keljen bajlódnod a rejtvényekkel, Pl. a palotában rögtön beírhatod a 
számítógépbe, hogy NTC0394, anélkül, hogy felmennél a kártyáért. Vágd le a 
párbeszédeket (select gomb). 

Ennyi. Nekem még nem sikerült megszereznem az A-t. Talán neked több 
szerencséd lesz. Sok sikert!

10; Mi van akkor, ha megszerzed az A minõsítést? 
Egy olyan dolgot nyersz, aminek nagyon fogsz örülni...
Most mondjam el hogy mit? Úgyis tudod; rakétavetõt korlátlan töltényekkel!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[* MIÉRTEK ÉS HOGYANOK - KÉRDÉSEK, AMELYEKET NEM TUDUNK MEGVÁLASZOLNI *]

1; Vajon Claire is úgy érzett Steve iránt, mint a srác iránta? 
2; Wekser honnan tudta Steve nevét?
3; Alfred hogy volt képes utánozni Alexia hangját? 
4; Claire és Steve nem fáztak az Antarktiszon egy szál pólóban?
5; Miért viselt Chris még mindig S.T.A.R.S. egyenruhát?
6; Hogy bírt Steve annyi ideig félkézzel kapaszkodni azon a jeges 
vasdarabon, miközben Claire Nosferatuval harcolt? 
7; Miért alakult vissza Steve emberré?
8; Hogyan jutott el Wesker az Antarktiszra? Oké, tegyük fel, hogy 
tengeralattjáróval, de akkor hogyan ért oda Chris elõtt? 
9; Steve valóban meghalt? 
10; Kitõl kapott hívást Wesker a palota elõtt, miután összeverte Claire-t?
11; Mi az a T-Alexia vírus?
12; Hogyan lehetséges, hogy Steve 17 évesen kitûnõen ért a fegyverekhez és 
ráadásul nagyszerû repülõgép pilóta? 
13; Mit csinált Calire a RE2 és a Code Veronica eseményei között eltelt 3 
hónapban?
14; Amikrot Claire és Steve követték az Alexiának öltözött Alfredot a 
titkos ajtón át, Alfred hogy volt képes olyan gyorsan (alig 20 másodperc 
alatt) lehámozni magáról Alxia gönceit, belebújni a saját ruhájába és 
felmászni az ágy tetjére? 
15; Miután Claire kilökte a Tyrantot a repülõgépbõl, és Steve kérdõre 
vonta, õt hogy mi történt, miért hazudott neki? 
16; Hogy jutott fel a Tyrant a repülõre?
17; Hogy került Claire a lépcsõ mögé az Antarktiszon és mi volt az a srárga 
trutyi, amibe beleragadt? 
18; Hol és hogyan sérült meg Rodrigo, mielõtt Claire-t kiengedte a 
cellából?
19; Az még rendben van, hogy Alfred nem halt bele Steve lövéseibe, de hogy 
élhette túl a zuhanást?
20; Ha volt internet a szigeten, miért nem volt telefon vonal? 

Ezek voltak a kérdések. Ha esetleg tudod valamelyikre a választ, akkor írd 
meg nekem. Köszi.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ * VÉGSZÓ *]

Hát itt a vége. Ezek a búcsú percei. Remélem tetszett. 
Rengeteget dolgoztam rajta, de megérte. Egész jó lett.
Lehet, sõt biztos, hogy te sokmindent máshogy csináltál volna, de szerintem 
nincs két egyformán játszó ember. Ha esetleg van valami tipped, vagy 
tanácsod a játékkal kapcsolatban, vagy valami hibát észlelsz, légyszi írd 
meg.
Szeretnék köszönetet mondani Savage-nek, aki besegített a fordításokban 
amikor elakadtam, és Bastardnak, mert õ adta az ötletet, hogy írjak egy 
végigjátszást. Ha õ nem mondja, talán soha nem írom ezt meg. 
Arra gondoltam, hogy szívesen készítenék ilyet a többi részhez is...

Resident Evil forever!

Bye!

Dóri voltam. 

Dori15@vipmail.hu 


View in: