Users who own this game also own:

MotorStorm: Pacific Rift
MotorStorm: Pacific Rift
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
Burnout Paradise
Burnout Paradise
Uncharted: Drake's Fortune
Uncharted: Drake's Fortune
Gran Turismo 5
Gran Turismo 5

Users who love this game also love:

Golden Nugget
Golden Nugget
True Skate
True Skate
Rootin' Tootin'
Rootin' Tootin'
Lola's Math Train
Lola's Math Train
Higurashi no Naku Koro ni Kizuna: Dai Yon Kan - Kizuna
Higurashi no Naku Koro ni Kizuna: Dai Yon Kan - Kizuna