Box Shots

Ryu ga Gotoku 4: Densetsu o Tsugumono (JP)
JP 03/18/10
Ryu ga Gotoku 4: Densetsu o Tsugumono (AS)
AS 03/18/10
Ryu ga Gotoku 4: Densetsu o Tsugumono (KO)
KO 03/19/10
Ryu ga Gotoku 4: Densetsu o Tsugumono (PlayStation 3 the Best) (JP)
JP 01/20/11
Yakuza 4 (US)
US 03/15/11
Yakuza 4 (AS)
AS 03/17/11
Yakuza 4 (EU)
EU 03/18/11
Yakuza 4 (Kuro Edition) (EU)
EU 03/18/11
Yakuza 4 (AU)
AU 03/24/11
Yakuza 4 (Kuro Edition) (AU)
AU 03/24/11