Game Box Shots

Genji: Kamui Souran (JP)
JP 11/11/06
Genji: Days of the Blade (US)
US 11/14/06
Genji: Kamui Souran (AS)
AS 11/17/06
Genji: Days of the Blade (EU)
EU 03/23/07
Genji: Days of the Blade (AU)
AU 03/23/07
Genji: Days of the Blade (KO)
KO 06/16/07

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.