Credits

 1. T.J. Storm Agnus VA
 2. Tomohiro Ago Background designer
 3. Chizuru Furukawa Background designer
 4. Miwako Goda Background designer
 5. Yasuyuki Maeda Background designer
 6. Shinji Mikami Background designer
 7. Koji Nagano Background designer
 8. Yoshika Seto Background designer
 9. Shinichi Shiohara Background designer
 10. Kentarou Tachiki Background designer
 11. Okadaue Takumi Background designer
 12. Makoto Tanaka Background designer
 13. Junya Tasaki Background designer
 14. Daisuke Tenada Background Designer
 15. Akiko Yokoyama Background designer
 16. Kenichi Zuzusi Background designer
 17. Tatsuya Yoshikawa Character Design
 18. Kento Hasegawa Composer
 19. Akihiko Narita Composer
 20. Tetsuya Shibata Composer
 21. Kota Suzuki Composer
 22. Shusaku Uchiyama Composer
 23. Kyle Hebert Dagon (Voice)
 24. Reuben Langdon Dante VA
 25. Hideaki Itsuno Director
 26. Danielle Burgio Gloria VA
 27. Akiko Hashimoto Interface designer
 28. Hidenori Kouyama Interface designer
 29. Masao Ueda Interface designer
 30. Kimio Yamazoe Interface designer
 31. Laura Napoli Kyrie VA
 32. Kari Wahlgren Lady VA
 33. Yuji Shimomura Movie Director
 34. Yuji Shimomura Movie Director
 35. Takuya Shibata Movie Producer
 36. Shinji Shinohara Movie Producer
 37. David Barton Producer
 38. Shigeru Ohata Producer
 39. Yuichi Sakai Producer
 40. Rui Sasaki Producer
 41. Shinya Ikuta Programmer
 42. Daisuke Ishawata Programmer
 43. Kazushi Nagayama Programmer
 44. Hiroshi Nakagawa Programmer
 45. Yoshiharu Nakao Programmer
 46. Hisanori Ohtsuki Programmer
 47. Tadashi Sahzen Programmer
 48. Shinya Shigeyoshi Programmer
 49. Yoko Taguchi Programmer
 50. Tsutomu Terada Programmer
 51. Hiroaki Watanabe Programmer
 52. Takanori Yoshioka Programmer
 53. Liam O'Brien Sanctus VA
 54. Bingo Morihashi Scenario Designer
 55. Kakunoshin Atsumi Sound Designer
 56. Hiroaki Igarashi Sound Designer
 57. Arata Iwashina Sound Designer
 58. Yoshito Kato Sound Designer
 59. Tomoya Kishi Sound Designer
 60. Yoshihiko Wada Sound Designer
 61. Wataru Hachisako Sound Director
 62. Shigenobu komori Sound Programmer
 63. Tomohiro Mamuda Sound Programmer
 64. Shingo Terahata Sound Programmer
 65. Danielle Burgio Trish VA
 66. Yosjiki Adachi Visual effects
 67. Junichirou Ogawa Visual effects
 68. Hoshiko Oyantatsu Visual effects
 69. Shinji Seto Visual effects
 70. Manabu Shimada Visual effects

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.