GameFAQs Reader Screenshot

Shin Sangoku Musou 7 (JP, 02/28/13)

In-Game Loading Screen Wallpaper Shu

Shin Sangoku Musou 7 Screenshot
Contributed by Ixbran

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.