Users who own this game also own:

Kessen
Kessen
Seven: Molmorth no Kiheitai
Seven: Molmorth no Kiheitai
Sega Ages 2500 Series Vol. 17: Phantasy Star Generation:2
Sega Ages 2500 Series Vol. 17: Phantasy Star Generation:2
Panzer Front Ausf.B
Panzer Front Ausf.B
Sega Ages 2500 Series Vol. 12: Puyo Puyo Tsuu Perfect Set
Sega Ages 2500 Series Vol. 12: Puyo Puyo Tsuu Perfect Set

Users who love this game also love:

Baten Kaitos Origins
Baten Kaitos Origins
Fire Emblem: Awakening
Fire Emblem: Awakening
Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past
Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past
Xenoblade Chronicles
Xenoblade Chronicles
Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift
Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift