Users who own this game also own:

Castlevania: Circle of the Moon
Castlevania: Circle of the Moon
Castlevania: Aria of Sorrow
Castlevania: Aria of Sorrow
Castlevania
Castlevania
Castlevania III: Dracula's Curse
Castlevania III: Dracula's Curse
Super Castlevania IV
Super Castlevania IV

Users who love this game also love:

Famicom Golf: US Course
Famicom Golf: US Course
Armana no Kiseki
Armana no Kiseki
Momotarou Densetsu: Peach Boy Legend
Momotarou Densetsu: Peach Boy Legend
Gokuraku Yuugi: Game Tengoku
Gokuraku Yuugi: Game Tengoku
Matsumoto Toru no Kabushiki Hisshougaku
Matsumoto Toru no Kabushiki Hisshougaku