Game Box Shots

Sengoku Musou 2 (JP)
JP 02/24/06
Sengoku Musou 2 (Treasure Box) (JP)
JP 02/24/06
Samurai Warriors 2 (US)
US 09/19/06
Samurai Warriors 2 (EU)
EU 09/22/06
Sengoku Musou 2 (PlayStation 2 the Best) (JP)
JP 08/02/07
Sengoku Musou 2 (PlayStation 2 the Best Reprint) (JP)
JP 07/29/10
Sengoku Musou 2 (JP)
JP 09/19/12
Samurai Warriors 2 (EU)
EU 01/30/13

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.