Game Box Shots

Ryuu ga Gotoku (JP)
JP 12/08/05
Ryu ga Gotoku (KO)
KO 01/27/06
Yakuza (US)
US 09/05/06
Yakuza (AU)
AU 09/14/06
Yakuza (EU)
EU 09/15/06
Ryuu ga Gotoku (PlayStation 2 the Best) (JP)
JP 10/26/06
Ryuu ga Gotoku (PlayStation 2 the Best Reprint) (JP)
JP 12/06/07

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.