Game Box Shots

Genji (AS)
AS 06/28/05
Genji (JP)
JP 06/30/05
Genji (KO)
KO 09/15/05
Genji: Dawn of the Samurai (US)
US 09/20/05
Genji (EU)
EU 10/21/05
Genji (PlayStation 2 the Best) (JP)
JP 06/29/06
Genji (BigHit Series) (KO)
KO 05/18/07

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.