Users who own this game also own:

Shin Megami Tensei: Nocturne
Shin Megami Tensei: Nocturne
Omega Boost
Omega Boost
Kessen
Kessen
Eternal Poison
Eternal Poison
Time Gal & Ninja Hayate
Time Gal & Ninja Hayate

Users who love this game also love:

Shin Megami Tensei II
Shin Megami Tensei II
Devil Summoner: Soul Hackers
Devil Summoner: Soul Hackers
Deception III: Dark Delusion
Deception III: Dark Delusion
Einhander
Einhander
Nuga-Cel!
Nuga-Cel!