Users who own this game also own:

Eternal Poison
Eternal Poison
Shin Megami Tensei: Devil Summoner - Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army
Shin Megami Tensei: Devil Summoner - Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army
La Pucelle: Tactics
La Pucelle: Tactics
GrimGrimoire
GrimGrimoire
Ring of Red
Ring of Red

Users who love this game also love:

Beyond the Beyond
Beyond the Beyond
Shin Megami Tensei: Devil Summoner
Shin Megami Tensei: Devil Summoner
Capcom vs. SNK Pro
Capcom vs. SNK Pro
Shin Megami Tensei II
Shin Megami Tensei II
Digital Devil Monogatari: Megami Tensei
Digital Devil Monogatari: Megami Tensei