Users who own this game also own:

Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
Shin Megami Tensei: Nocturne
Shin Megami Tensei: Nocturne
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Shin Megami Tensei: Persona 4
Shin Megami Tensei: Persona 4

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
One Piece: Unlimited World Red
One Piece: Unlimited World Red
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Special Kaigo Fukushishi Shiken
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Special Kaigo Fukushishi Shiken
Baten Kaitos Origins
Baten Kaitos Origins