Box Shots

Xenosaga Episode I: Chikara e no Ishi (JP)
JP 02/28/02
Xenosaga Episode I: Chikara e no Ishi (Limited Edition) (JP)
JP 02/28/02
Xenosaga Episode I: Der Wille zur Macht (US)
US 02/26/03
Xenosaga Episode I: Chikara e no Ishi (PlayStation 2 the Best) (JP)
JP 04/03/03
Xenosaga Episode I Reloaded: Chikara e no Ishi (JP)
JP 11/20/03
Xenosaga Episode I: Der Wille zur Macht (Greatest Hits) (US)
US 2004

Screenshots