What do you need help on?

Cancel X

General FAQs

FAQ/Walkthrough 06/10/03 Z-Force Final 368K
FAQ/Walkthrough 06/02/02 BNii 1.4 208K
FAQ/Walkthrough 10/08/03 XLord Ma ChaoX Final 82K
FAQ 12/16/01 Muni Shinobu 1.01 10K
FAQ 01/12/04 Xian Zhu Xuande 1.1.1 104K

Character FAQs

Cao Cao 08/14/02 Juntacazon 1.01 16K
Da Qiao 07/15/02 Mewtwomon 1.0 11K
Dian Wei 07/20/02 OneWinged-Dragon 9K
Diao Chanm 07/19/02 OneWinged-Dragon 6K
Dong Zhuo 05/03/05 Mythril Wyrm 1.40 21K
Fu Xi 07/25/02 OneWinged-Dragon 6K
Gan Ning 12/23/04 essellAY 1.0 15K
Guan Yu 07/22/02 RanryuL 1.0 11K
Huang Gai 08/21/02 TheKamikazeWarrior 0.1 32K
Huang Zhong 08/06/02 Rustysolo 1.0 14K
Liu Bei 07/19/02 OneWinged-Dragon 13K
Lu Bu 07/22/02 RanryuL 1.1 11K
Lu Meng 07/18/02 OneWinged-Dragon 10K
Lu Xun 06/03/02 Lu_Xun13 3.0 23K
Ma Chao 06/11/02 Xarian 2.0 15K
Meng Huo 07/18/02 OneWinged-Dragon 7K
Nu Wa 07/18/02 OneWinged-Dragon 6K
Pang Tong 07/25/02 Assasin13 16K
Sun Ce 07/21/02 OneWinged-Dragon 10K
Sun Jian 07/18/02 OneWinged-Dragon 13K
Sun Shang Xiang 04/20/03 Shohoku79 1.8 34K
Taishi Ci 01/22/06 psxfreak101 1.0 29K
Wei Yan 07/18/02 OneWinged-Dragon 11K
Xiahou Dun 08/06/02 Rustysolo 1.2 16K
Xiahou Yuan 07/25/02 OneWinged-Dragon 12K
Xiao Qiao 11/20/05 psxfreak101 1.0 25K
Xu Huang 07/26/02 OneWinged-Dragon 10K
Xu Zhu 08/16/02 TheKamikazeWarrior 0.2 26K
Yuan Shao 01/26/06 psxfreak101 1.0 17K
Zhang Fei 07/19/02 OneWinged-Dragon 11K
Zhang He 07/26/02 OneWinged-Dragon 12K
Zhang Jiao 07/18/02 OneWinged-Dragon 7K
Zhang Liao 08/06/02 Rustysolo 1.3 17K
Zhao Yun 07/23/02 OneWinged-Dragon 11K
Zhen Ji 07/24/02 OneWinged-Dragon 11K
Zhou Yu 06/22/02 Xarian 0.5 12K

Foreign Language FAQs

FAQ (Portuguese) 09/18/02 Guildenstern 1.0 92K

Secrets FAQs

Patch Code Lists

Want to Write Your Own FAQ?

You can write and submit your own FAQ or guide for this game too! Read the Help Files to find out how.