Users who own this game also own:

Wild 9
Wild 9
Freaky Flyers
Freaky Flyers
Enter the Matrix
Enter the Matrix
Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2
Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2
Devil May Cry 3: Dante's Awakening
Devil May Cry 3: Dante's Awakening

Users who love this game also love:

I Am Setsuna
I Am Setsuna
Don't Die Dateless, Dummy!
Don't Die Dateless, Dummy!
Grand Slam
Grand Slam
Missile Cards
Missile Cards
Fields of Battle
Fields of Battle