Users who own this game also own:

Super Bikkuriman
Super Bikkuriman
Chenuen no San Goku Shi
Chenuen no San Goku Shi
Pro Yakyuu Spirits 2011
Pro Yakyuu Spirits 2011
Wizardry 2: Knight of Diamonds
Wizardry 2: Knight of Diamonds
Breath: Toiki wa Akaneiro
Breath: Toiki wa Akaneiro