Users who own this game also own:

Gran Turismo
Gran Turismo
Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft
Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft
Soul Blade
Soul Blade
Grand Theft Auto 2
Grand Theft Auto 2
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII

Users who love this game also love:

Need for Speed Underground
Need for Speed Underground
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Final Fantasy X-2
Final Fantasy X-2
R4: Ridge Racer Type 4
R4: Ridge Racer Type 4
Tiger Woods PGA Tour 06
Tiger Woods PGA Tour 06