Users who own this game also own:

Bari Bari Densetsu
Bari Bari Densetsu
Downtown Nekketsu Koushinkyoku: Dokodemo Daiundoukai
Downtown Nekketsu Koushinkyoku: Dokodemo Daiundoukai
Cyber-Core
Cyber-Core
Primal Rage
Primal Rage
Ninja-Kun: Ashura no Shou
Ninja-Kun: Ashura no Shou