Users who own this game also own:

Blaze & Blade: Eternal Quest
Blaze & Blade: Eternal Quest
Wild Arms
Wild Arms
Final Fantasy X-2
Final Fantasy X-2
Xenogears
Xenogears
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX

Users who love this game also love:

Sword & Sorcery
Sword & Sorcery
Jojo's Bizarre Adventure
Jojo's Bizarre Adventure
10101: "Will" the Starship
10101: "Will" the Starship
Ishin no Arashi: Bakumatsu Shishiden
Ishin no Arashi: Bakumatsu Shishiden
Kidou Senshi Gundam: Ghiren no Yabou - Zeon no Keifu
Kidou Senshi Gundam: Ghiren no Yabou - Zeon no Keifu