Credits

 1. Kenji Itsuno Co-Producer
 2. Tadashi Nakatsuji Co-Producer
 3. Yoshimori Aisaka Director / Scenario / Graphics / Movie
 4. Masashi Chiba Graphics
 5. Makoto Fujiwara Graphics
 6. Yumi Matsuoka Graphics
 7. Taro Yamamoto Graphics
 8. Takuma Yano Graphics
 9. Osamu Koyanagi Graphics / Movie
 10. Toshiro Yokoyama Producer
 11. Akihiro Nagano Program
 12. Yutaka Ohkawa Program
 13. Natsuo Imai Scenario / Main Program
 14. Hiroshi Kamo Sound

Contributors

Data and credits for this game contributed by BGoldTLE, and Hardkoroff.

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.