Users who own this game also own:

Suikoden
Suikoden
La Pucelle: Tactics
La Pucelle: Tactics
Final Fantasy X-2
Final Fantasy X-2
Persona: Revelation Series
Persona: Revelation Series
Castlevania: Symphony of the Night
Castlevania: Symphony of the Night

Users who love this game also love:

Kaitohranma Miyabi
Kaitohranma Miyabi
Jumping Flash!
Jumping Flash!
Hokuto no Ken: Seiki Matsukyu Seishi Densetsu
Hokuto no Ken: Seiki Matsukyu Seishi Densetsu
Zan III Spirits
Zan III Spirits
Jumping Flash! 2
Jumping Flash! 2