Credits

 1. Mamoru Oyamada Battle Program
 2. Toru Kuniyoshi Data Program
 3. Toshiro Tsuchida Director
 4. Katsutoshi Yamamoto ETC Program
 5. Takashi Tanegashima Event Plan
 6. Masato Shimajiri Event Program
 7. Hisashi Suzuki Executive Producer
 8. Tomoyuki Takechi Executive Producer
 9. Hironobu Sakaguchi Executuve Producer
 10. Shinichiro Hamasaka Layout & Area Map
 11. Akihiro Yamada Main Character Design
 12. Atsushi Domoto Main Graphics
 13. Koji Hayama Music
 14. Shigeki Music
 15. Kiyotaka Akaza Network Program
 16. Koji Yamashita Producer
 17. Kazuhiro Matsuda Scenario
 18. Yoichi Kubo SLG Map Design
 19. Chikara Yanagimachi SLG Map Program
 20. Minoru Akao Sound Programmer
 21. Hideo Iwasaki Stage Plan
 22. Kou Sato System Plan
 23. Yasuhiro Sato System Plan
 24. Takahiro Matsuzawa System Program

Contributors

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.