Game Box Shots

Tekken 2 (JP)
JP 03/29/96
Tekken 2 (US)
US 08/25/96
Tekken 2 (EU)
EU October 1996
Tekken 2 (Greatest Hits) (US)
US 1997
Tekken 2 (PlayStation the Best) (JP)
JP 03/12/98
Tekken 2 (Platinum) (EU)
EU April 1998
Tekken 2 (JP)
JP 11/22/06
Tekken 2 (US)
US 12/04/06
Tekken 2 (EU)
EU 08/04/10

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.