What do you need help on? Cancel X

BOOKMARK
Jump to:
Would you recommend this Guide? Yes No Hide
Send Skip Hide

FAQ/Walkthrough (Swedish) by TerraNigmA

Version: 0.1 | Updated: 12/07/03

Sajter som får inneha denna FAQ:

http://www.GameFAQs.com
http://www.ResidentEvil.se <-- BESÖK!

         -"Nintendo was best up until their release of Saturn"-
        New York Times visar hur mycket dom egentligen kan om tvspel

    #######                          ###########             #
   # #  ##            #        #    # #          #      # #
    #   #            #         #     #          #     #  #
    #   #      #     #         #     #        #  #       #
    #  ##            #   #    #####    #          #       #
    ######  ###  ### #  ###### ### # #####  #     #####   #   # # #       #
    #  ## #  # #  #  #   # #  # ##   # #     #     #  # # #       #
    #   # ####  ## # #   # #### #   # #     #      # #  # #       #
    #   # #    # # #   # #   #   # #     #      # #  # #     #  #
    #   # #    # #  #   # #   #   # #  #   #      # #  # #      # #
    #   # #### ###  #  #####  #### #    # ###    #########  #   # #      #

               Spel: Resident Evil 3: Nemesis (JAP/US/PAL)
               Plattform: PlayStation, DreamCast, GameCube och PC
               Av: Jimmy Strid a.k.a TerraNigmA
               E-mail: jimmystrid@gamingrules.net
               Hemsida: terranigma.envy.nu / gamecuberules.com (skribent)
               IRC: NICKNAME: TeraNigmA
               EFNET: #stockholm,#gamecube,#romland,#snes
               QUAKENET: #dreamcast,#gamecube,#gamecube.se,#tvspel,#residentevil.se
               ICQ/MSN: #39048915/terra_nigma@hotmail.com


I N N E H Å L L
.-----------------------------------------------.------------------.
| 1. Version historia             | ................ |
+-----------------------------------------------+------------------+
| 2. Kopierings rättigheter          | KLART 2003-07-30 |
+-----------------------------------------------+------------------+
| 3. Start information             | KLART 2003-07-30 |
| 3.1 Kontroller                | KLART 2003-07-30 |
| 3.2 Svårighets grader            | KLART 2003-07-30 |
| 3.3 Herb guide                | KLART 2003-07-30 |
| 3.4 Fight taktiker              | KLART 2003-07-30 |
| 3.5 Rank system               | KLART 2003-07-30 |
| 3.6 System krav (Endast PC)         | KLART 2003-07-30 |
| 3.7 Gun Powder                | KLART 2003-07-30 |
+-----------------------------------------------+------------------+
|4. Fiender och Bossar             | KLART 2003-07-30 |
| 4.1 Fiender                 | ................ |
| 4.2 Bossar                  | KLART 2003-07-30 |
+-----------------------------------------------+------------------+
| 5. Böcker och Noteringar           | ................ |
| 5.1 Vanliga filer              | ................ |
| 5.2 Jill's Diary               | ................ |
| 5.3 Epilogue filer              | ................ |
+-----------------------------------------------+------------------+
| 6. Lösning                  | KLART 2003-07-30 |
+-----------------------------------------------+------------------+
| 7. Wesker's Report              | KLART 2003-07-30 |
+-----------------------------------------------+------------------+
| 8. Wesker's Report II            | KLART 2003-07-30 |
+-----------------------------------------------+------------------+
| 9. Story sammanställning           | KLART 2003-07-30 |
+-----------------------------------------------+------------------+
| 10. Frågor och svar              | ................ |
+-----------------------------------------------+------------------+
| 11. Tack till                 | KLART 2003-07-30 |
+-----------------------------------------------+------------------+
| 12. Andra FAQs                | KLART 2003-07-30 |
'-----------------------------------------------'------------------'

F Ö R O R D

Den här guiden täcker följande versioner av Resident Evil 3: Nemesis:
BioHazard 3: Last Escape (Japanska PSX versionen)
Resident Evil 3: Nemesis (Amerikanska/Europeiska PSX versionen)

BioHazard 3: Last Escape (Japanska DC versionen)
Resident Evil 3: Nemesis (Amerikanska/Europeiska DC versionen)

Resident Evil 3: Nemesis (PC versionen)

BioHazard 3: Last Escape (Japanska GC versionen)
Resident Evil 3: Nemesis (Amerikanska/Europeiska GC versionen)

1. V E R S I O N H I S T O R I A

Version 0.1
Datum: 2003-07-30
Information: Klar med hela lösningen, Gun Powder, Wesker's Report, Wesker's Report II och
Story sammanställningen. Alla bossar är klara och även hela start informationen.

2. K O P I E R I N G S R Ä T T I G H E T E R

I och med årsskiftet från 2002-2003 blev jag tvungen att uppdatera mina kopierings
rättigheter något. Vilket betyder följande: Du får ej kopiera/editera/översätta/trycka/
sälja den här FAQen. Gör vad du vill för PERSONLIGT bruk. Med personligt bruk menar jag
dock inte att du kan posta FAQen på din egen eller någon annans hemsida för att kunna
läsa den därifrån. För att FAQen skall få visas på mer än de platser som visas längst
upp i mina FAQs måste Du/Ni skicka in en ansökan om att få ha min FAQ där. Notera att
jag inte tillåter postning utan någon sorts kompensation (kompensation kan vara allt
från till exempel mjukvara (spel, program etc.), hårdvara (handkontroller, konsoller,
minneskort etc.), pengar eller liknande. Det finns många olika sätt att kompensera mitt
arbete på och se helst inte detta som något problem eftersom jag under hela 2002-2003
varit HELT ensam om att ha skrivit Resident Evil FAQs på Svenska. Troligen kommer det
även fortsätta på det viset. Skulle Ni känna er intresserade är det bara att använda er
av något av de olika kontaktsätten som står lite längre upp i FAQen.

3. S T A R T I N F O R M A T I O N

 3.1 K O N T R O L L E R

PLAYSTATION VERSIONEN:
----------------------

   R1   : Sikta (tryck och håll in)*
   L1   : Byta mål (när man håller inne R1)*
   L2   : Kartan
   Kryss  : Aktion
   Trekant : Inventory/Avbryt
   Fyrkant : Springa/Avbryt
   Start  : Options/Hoppa över sekvens
   D-Pad  : Flytta karaktären och navigera i menyer

*Ibland kan Jill akta sig för fienderna när du trycker på någon av dessa knappar.

DREAMCAST VERSIONEN:
--------------------

   R    : Sikta (tryck och håll in)*
   L    : Byta mål (när man håller inne R)*
   X    : Aktion
   Y    : Kartan
   B    : Inventory/Avbryt
   A    : Springa/Avbryt
   Start  : Options/Hoppa över sekvens
   Analog : Flytta karaktären och navigera i menyer
   D-Pad  : Flytta karaktären och navigera i menyer

*Ibland kan Jill akta sig för fienderna när du trycker på någon av dessa knappar.

PC VERSIONEN:
-------------

Jag listar inte dessa här. Kontrollen till PC är riktigt dålig så ställ in den
så som du vill ha den i OPTIONS.

 3.2 S V Å R I G H E T S G R A D E R

HARD:
-----
Detta är det svåraste. Om Nemesis blir dödad släpper han en väska med
ett special item inuti. Fiender tål massor med skott och Nemesis är
mycket svårare att ta kål på. Jill får dock nya vapen ju fler gånger
man klarar spelet.

EASY:
-----
Den här svårighetsgraden är bra för folk som testar Resident Evil för
första gången eller som bara har spelat lite förut. Jill börjar med ett
ASSAULT RIFLE och har flera vapen i kistan från början. Jill får även
mer ammo till sina vapen än i HARD och Nemesis är även ganska lätt att
ta kål på, men du bör ändå vara något försiktig när du slåss mot honom.

HEAVY (Endast Japanska versioner):
----------------------------------
Det här är det svåraste i de Japanska versionerna. Ändå är det bara så
svårt som EASY i U.S.A/Europa. Jill får ändå items av Nemesis och bara
lika mycket ammo som i US/PAL HARD. Fiender är dock lika lätta att ta
kål på som i US/PAL EASY. Jill startar dock inte med något ASSAULT RIFLE.

LIGHT (Endast Japanska versioner):
----------------------------------
Det här är den super lätta svårighetsgraden för Japanska spelare. Alla
fiender är äckligt lätta och Jill börjar med ASSAULT RIFLE och alla andra
extra vapen. Jill får dock inte några saker från Nemesis. Det här är en
svårighetsgrad som är bra för spelare som aldrig tagit i ett spel av den
här typen.

 3.3 H E R B G U I D E

FINE (GRÖN) = 100% HÄLSA
Lite till ingen skada tagen.

CAUTION (GUL) = 75% HÄLSA
Lite skada tagen.

CAUTION (ORANGE) = 50% HÄLSA
Mycket skada tagen.

DANGER (RÖD) = 25% HÄLSA
Oerhört mycket skada tagen. Nära döden.

POISON (LILA) = 100%-25% HÄLSA
Förgiftad av ett monster, förlorar gradvis hälsa.

+----------------------------+
| 1. RÖD + GRÖN = FULL HÄLSA |
+----------------------------+---------------------------------+
| En liten röd prick och en liten grön prick på en bit papper. |
+--------------------------------------------------------------+

+------------------------------------+
| 2. GRÖN + GRÖN + GRÖN = FULL HÄLSA |
+------------------------------------+-+
| En stor grön prick på en bit papper. |
+--------------------------------------+

+----------------------------+
| 3. GRÖN + GRÖN = 50% HÄLSA |
+----------------------------+------------+
| Två små gröna prickar på en bit papper. |
+-----------------------------------------+

+-------------------------------------------------+
| 4. GRÖN + BLÅ = 25% HÄLSA OCH BOTAR FÖRGIFTNING |
+-------------------------------------------------+------------+
| En liten grön prick och en liten blå prick på en bit papper. |
+--------------------------------------------------------------+

+----------------------------+
| 5. BLÅ = BOTAR FÖRGIFTNING |
+-------------------------+--+
| En planta med blåa löv. |
+-------------------------+

+---------------------+
| 6. GRÖN = 25% HÄLSA |
+---------------------+----+
| En planta med gröna löv. |
+--------------------------+

+--------------------------------------------------------+
| 7. GRÖN + GRÖN + BLÅ = 50% HÄLSA OCH BOTAR FÖRGIFTNING |
+--------------------------------------------------------+-+
| Två små gröna prickar och en blå prick på en bit papper. |
+----------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------+
| 8. GRÖN + RÖD + BLÅ = FULL HÄLSA OCH BOTAR FÖRGIFTNING |
+--------------------------------------+-----------------+
| En stor brun prick på en bit papper. |
+--------------------------------------+

+---------------------------------+
| 9. FIRST AID SPRAY = FULL HÄLSA |
+------------------------------+--+
| En silver färgad sprej burk. |
+------------------------------+

 3.4 F I G H T T A K T I K E R

SPARA DIN AMMO!
---------------
Resident Evil 3: Nemesis kan vara svårt på sina ställen. Det är lätt gjort
att man använder mycket ammo. Exempelvis Nemesis och Hunters kräver mycket
ammo för att dö. Så för att spara ammo ska du göra allt du kan undvika en
fight. Använd dessutom din HANDGUN ofta.

SKJUT FRÅN DISTANS!
-------------------
Många fiender blir otäcka när de kommer i närheten av Jill så försök att
skjuta på avstånd. Använd gärna även din HANDGUN på långt avstånd och se
även till att skjuta zombier på ganska nära håll eftersom de ramlar omkull
mycket lättare då.

FÖRSÖK AVRÄTTA ZOMBIER!
-----------------------
Använd ofta din SHOTGUN mot zombier. Låt dem komma nära och sikta sedan
uppåt mot deras huvud. Smäll sedan av skottet så flyger huvudet i bitar
vilket gör att zombien dör direkt. Detta gäller endast för Jill eftersom
Carlos inte kan få något hagelgevär.

HA MED DIG HEALING ITEMS!
-------------------------
Försök att alltid ha med dig något som du kan hela dig med för ibland kan
du helt plötsligt förlora massor med liv mot en fiende.

SPARA PÅ MER ÄN 1 FIL!
----------------------
Spara på åtminstone tre olika filer. På det sättet kan du ladda ett tidigare
spel ifall du skulle gjort ett misstag någonstans (exempelvis använt för
mycket ammo eller något liknande).

ANVÄND DIG AV DODGE!
--------------------
Dodge kan hjälpa Jill mycket, men den är dock svår att själv bestämma när
den ska komma. Tryck på R1 (R för DC) precis innan Jill eller Carlos blir
träffade för att undvika attacken.

SKAKA AV DIG NEMESIS!
---------------------
Om Nemesis plockar upp Jill ska du trycka på alla knappar för att försöka
ta dig ur hans grepp. Om Nemesis håller kvar Jill för länge krossar han
hennes huvud så var försiktig.

 3.5 R A N K S Y S T E M

S RANK:
-------
Detta existerar endast i BioHazard 3: Last Escape (alla Japanska versioner).
Undvik att spara ofta, plocka inte upp några vapen som tar upp två platser
och bli inte dödad. Använd inte några FIRST AID SPRAYS utan använd istället
GREEN HERBS för att fylla på liv. Se även till att klara av spelet snabbt.
Så kallade PRO GAMERS och duktiga veteraner får den här ranken utan några
som helst problem.

A RANK:
-------
Detta existerar endast i Resident Evil 3: Nemesis (alla US/PAL versioner).
Undvik att spara ofta, plocka inte upp några vapen som tar upp två platser
och bli inte dödad. Använd inte några FIRST AID SPRAYS utan använd istället
GREEN HERBS för att fylla på liv. Se även till att klara av spelet snabbt.
Så kallade PRO GAMERS och duktiga veteraner får den här ranken utan några
som helst problem.

B RANK:
-------
Spara en del men plocka inte upp alla vapen som tar upp två platser. Bli
inte heller dödad mer än 1 till 2 gånger. Försök att inte använda alltför
många FIRST AID SPRAYS men hur många GREEN HERBS du vill. Försök klara av
spelet på en ganska bra tid. Duktiga, men även vanliga spelare får den här
ranken ofta.

C RANK:
-------
Spara ofta, plocka upp alla vapen som tar två platser men bli inte dödad
alltför ofta. Försök använda FIRST AID SPRAYS och klara även av spelet på
en okej tid. Amatörer får ofta den här ranken.

D RANK:
-------
Spara OFTA, plocka även upp alla vapen som tar upp två platsen och oroa dig
inte över att bli dödad. Ta även riktigt lång tid på det att klara av spelet.
Den här ranken får ofta nybörjare som knappt spelat Resident Evil förut.

 3.6 S Y S T E M K R A V

Operativ system: Windows 9x/ME/NT/2k/XP eller Linux (diverse distributioner)
Processor hastighet (utan 3D kort): Pentium 200MHz (Pentium 2 266MHz eller mer rekommenderat)
RAM minne: 48 MB (64 MB eller mer rekommenderat)
Hårddisk utrymme: 20 MB minimum (250 eller mer rekommenderat)
CD-ROM: 4x eller snabbare (8x eller snabbare rekommenderat)
Upplösning: 640x480 eller högre (High-Color (16-bitars) eller högre rekommenderat)
Tangentbord: Vilket som helst i stort sett.
Ljud kort: Ett som stödjer DirectX 6.1/DirectX 7.
Grafik kort: Ett som stödjer DirectX 6.1/DirectX 7.

 3.7 G U N P O W D E R

För att skapa den ammo du vill ha måste du ha GUN POWDER och RELOADING TOOL.

A = 15 HANDGUN BULLETS

B = 7 SHOTGUN SHELLS

C = 10 GRENADE ROUNDS

AA = 35 HANDGUN BULLETS

BB= 18 SHOTGUN SHELLS

BC= 10 ACID ROUNDS

CC= 10 FREEZE ROUNDS

AAA= 55 HANDGUN BULLETS

AAB= 20 SHOTGUN SHELLS

BBA= 60 HANDGUN BULLETS

BBB= 30 SHOTGUN SHELLS

CCC= 24 MAGNUM ROUNDS

4. F I E N D E R O C H B O S S A R

 4.1 F I E N D E R

 4.2 B O S S A R

+---BOSS 1:-GRAVE DIGGER I----------------------------------------------------+
|                                       |
| SVÅRIGHETSGRAD: MEDIUM                           |
| Vi borde ha ganska mycket ammo om du har använt dig mycket av din HANDGUN  |
| och din kniv, i alla fall tillräckligt för att ta kål på den här bossen.  |
| När den kommer ut ur väggarna ska du skjuta den med 1 MAGNUM skott och sen |
| springa undan. Upprepa detta så dör han snart. Det är dock en mycket bättre |
| idé att bara försöka få stegarna att fungera. Ni gör som ni vill.      |
|                                       |
+-----------------------------------------------------------------------------+

+---BOSS 2:-NEMESIS I---------------------------------------------------------+
|                                       |
| SVÅRIGHETSGRAD: NÄSTAN MEDIUM                        |
|                                       |
| Carlos förstör Nemesis raket kastare så equippa nu din MINE THROWER och   |
| släpp loss allt du har mot honom. När skotten tar slut ska du byta till din |
| GRENADE LAUNCHER.                              |
|                                       |
| Om din GRENADE LAUNCHER ammo skulle ta slut är det bara att använda dina 14 |
| EAGLE HANDGUN skott. Tar de slut är det bara att köra på med kniven och   |
| samma teknik som vi använt mot Nemesis tidigare.              |
|                                       |
+-----------------------------------------------------------------------------+

+---BOSS 3:-GRAVE DIGGER II---------------------------------------------------+
|                                       |
| SVÅRIGHETSGRAD: NÄSTAN MEDIUM                        |
| Vänta tills monstret kommer upp ur marken (du ser vart han är på väg upp  |
| genom att titta på marken) och skjut sen för allt i världen. Ungefär 15   |
| FREEZE ROUNDS/30 SHOTGUN SHELLS senare kommer monstret dö.         |
|                                       |
+-----------------------------------------------------------------------------+

+---BOSS 4:-NEMESIS II--------------------------------------------------------+
|                                       |
| SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT                            |
| Nemesis har blivit en liten klenis sen du slogs mot honom i klock tornet.  |
| Skjut honom med din MAGUM och får du slut på skott är det bara att byta   |
| över till din AUTO SHOTGUN och använda den. Du borde klara honom ganska   |
| lätt så ta kål på honom och spring sedan vidare.              |
|                                       |
+-----------------------------------------------------------------------------+

+---BOSS 5:-NEMESIS III-------------------------------------------------------+
|                                       |
| SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT                            |
| Du behöver använda RAIL CANNON för att klara av den här bossen. Spring till |
| det andra batteriet och knuffa in det. Spring till det tredje batteriet och |
| knuffa sedan in det. Skjut nu Nemesis med 3 raketer.            |
|                                       |
| Akta dig för nu kan Nemesis förgifta dig så fortsätt skjuta honom med din  |
| GRENADE LAUNCHER som är fylld med FREEZE ROUNDS. Nemesis bör snart springa |
| iväg för att äta på en död Mr. X.                      |
|                                       |
| Rail kanonen måste skjuta två gånger innan Nemesis lägger sig så spring mot |
| utgången för att sätta igång ett val:                    |
|                                       |
| EXTERMINATE THE MONSTER (UTROTA MONSTRET)                  |
|                                       |
| IGNORE IT AND EVACUATE (IGNORERA DET OCH EVAKUERA)             |
|                                       |
| Välj vad du vill, det ändrar inte slutet.                  |
|                                       |
+-----------------------------------------------------------------------------+

5. B Ö C K E R O C H N O T E R I N G A R

 5.1 V A N L I G A F I L E R

======================
1. GAME INSTRUCTIONS A
======================

Vi hoppas att detta ska öka dina chanser att överleva!

Skjut objekt:

Prova med att skjuta på olje tunnor och bomber. Tryck på R2 för att sikta på
dessa direkt.

Snabb vändning:

Du kan vända dig 180 grader.
Tryck in Spring knappen när du backar.

Nöd rymning:

När du är fångad av fiender kan du knuffa bort dem för att rymma. Tryck
på din D-Pad och på din Action knapp, Cancel knapp, Run knapp, R1, R2
och L1 fler gånger om i en hög hastighet.

Hoppa undan i nöd:

Precis innan en fiende attackerar kan du hoppa undan och akta dig för attacken!
Tryck på R1 eller R2. Tryck på din Action knapp om du redan siktar.

Hoppa upp/av ett objekt:

Du kan hoppa på eller av vissa objekt i spelet.
Tryck på din Action knapp samtidigt som du går mot kanten av
objektet du vill hoppa av eller på.

Kartan:

Tryck på L2 för att visa kartan. Du kan zooma in och ut från kartan med din
Action knapp. När kartan är inzoomad kan du använda din D-Pad för att flytta
runt på den. Tryck på Select för att byta mellan kartor.

Live val:

På vissa platser i spelet byter skärmen färg och blir svart vit. Vid dessa
platser måste du göra ett val. Använd din D-Pad för att välja mellan valen
och välj sedan med din Action knapp.

Avbryt Event: Du kan skippa visa sekvenser.

Tryck på din Select knapp för att hoppa över dessa.

======================
2. GAME INSTRUCTIONS B
======================

Ammunition Skapnings system:
För att skapa olika sorters ammunition behöver du "Reloading Tool" och
"Gun Powder."

Reloading Tool:

Det här behöver du för att skapa olika sortes ammunition. Genom att
kombinera Gun Powder med Reloading Tool skapas olika sorters ammunition.

Gun Powder:

Mixa materialen för att skapa olika typer av ammunition. Det finns tre
olika typer av Gun Powder: A, B och C. Notera att Gun Powder C framställs
genom att kombinera A och B.

Hur man mixar Gun Powder: Du kan skapa många olika sorters kulor genom att
mixa de olika kruten. Det finns 13 olika kombinationer.

Exempel:
A: Handgun Bullets
B: Shotgun Shells
C: Grenade Rounds A + C: Grenade Flame Rounds B +
C: Grenade Acid Rounds C + C: Grenade Freeze Rounds
C + C + C: Magnum Bullets

Mixa Gun Powder med Grenade Rounds: Om du kombinerar vissa typer av Gun
Powder med Grenade Rounds kan du få fram speciella typer av Grenade Rounds.

Mixnings nivå ökning:

Om du flertalet gånger skapar samma sorts ammunition kommer din erfarenhet att
öka vilket betyder att du kan skapa starkare ammunition.

=======================
3. CLOCK TOWER POSTCARD
=======================

Ett vykort med en bild av ett klock torn.

Följande förklaring finns på baksidan:

"Ett landmärke: Saint Michael Clock Tower."

==========
4. PHOTO A
==========

Polisen pressar sig fram. Bilden bär datumet 27:e September.

==================
5. MARVIN'S REPORT
==================

"Rapport"

September 24th

Det har rapporterats en stöld vid en byggnad innan gryningen. Den juvel
dekorerade klockan vid porten har blivit skadad. Två av tolv juveler som
blivit installerade i klockan är nu borta.

Eftersom vi inte har tillräckligt med män för tillfället måste jag lägga
ner det här fallet.

Signerat,

Marvin Branagh

"Rapport"

September 26th

Under en obduktion av en 42 årig restaurang ägare upptäckte jag att han
har en av juvelerna som fattas. Han tog förmodligen skydd på polis
stationen runt 10:00 där han blev skjuten inom 10 minuter för att ha
visat symptom.

Eftersom staden för tillfället är under "martial law" tvingas vi att
strunta i det här målet. Men för stunden håller vi juvelen som bevis.

Signerat,

Marvin Branagh

===============
6. DAVID'S MEMO
===============

Mitt förstånd är på sin kant... Jag kan fortfarande inte tro att det här
händer. Vi förlorade ännu en man igår. Meyer, en av våra bättre. Han såg
mig i panik när vi blev överkörda av zombierna, men han kom tillbaka och
räddade mig.

Men när det var dags att göra igen tjänsten sprang jag.

Jag kan fortfarande höra honom ropa på mig. Jag kan fortfarande höra skriken
bakom mig. Ljudet av hans kött som blir avslitet från hans ben. Jag var rädd...
livrädd...

Det är den 27:e. Fighten om att fortsätta leva fortsätter. Jag tog död på
flera zombier som lyckades ta sig förbi barrikaderna. Jag vilar mig nu med
whisky och släpper loss min Mossberg på allt odött. Den hagelbössan blev en
nära vän till mig. Jag har dödat många zombier med den.

Vi har förlorat 13 män sen igår. Om 3 timmar ska vi lägga upp en taktik i
mötes rummet. Det är totalt tids slöseri. När jag har druckit upp den här
flaskan ska min gamle vän Mossberg få göra en sista kropp till aska.

Frid till sist.

Jag kan knappt vänta...

=========================
7. FAX FROM KENDO GUNSHOP
=========================

Till killarna i S.T.A.R.S.,

Jag har några goda nyheter från min bror Joe. Han har slutgjort er nya
pistol för officielt användande. Det är M92F S.T.A.R.S. Special men han
kallar den för "Samurai Edge." Det är den mest balanserade av alla Kendo
vapen. Joe sa att om du missar målet med den här ska man inte ha någon
pistol i sitt hölster.

Varorna kommer bli levererade tillsammans med deras rätta dokumentation.
Jag är säker på att ni kommer bli överraskade över vilka utmärkta delar
som använts i M92F. Jag vet att ni vill tacka de som gjorde den.

Varma hälsningar,

Robert Kendo

Kendo Gun Shop

==================
8. MERCENARY DIARY
==================

1:a September

Efter sex månaders intensiv träning har min kropp blivit stor igen.

Jag var en bra soldat men de bestämde min avrättning utan förklaring.
Jag blev torterad och tvingad att erkänna.

Men samma morgon som avrättningen inträffade ett mirakel. Företaget
hade hjälp mig och gav mig en andra chans att leva.

15:e September

Jag avslutade snabbt min semester och åkte tillbaka till HK kontoret. Det
ser ut som om min IBCS enhet blivit återinkallad.

Umbrella använder sin egen militära enhet för att slå tillbaka mot terrorism
och V.I.P. mördare. De har även nattmän som specialiserar sig på att hantera
problem skapade av olagliga produkter.

Jag är för tillfället en medlem av det senare.

28:e September

Gryningen är här men vi vadar fortfarande genom den här mardrömmen. Det
finns inga provisioner alls här. De odöda vandrar på gatorna och lever på
köttet från de levande.

Skulle jag fått välja igen skulle jag valt att bli avrättad. Dödsraden var
en himmel i jämförelse med det här stället.

Jag har bestämt mig för att trycka på avtryckaren själv med hoppet att min
döda kropp inte kommer tillbaka till liv.

=============
9. CITY GUIDE
=============

Spåren av vår Stad

Kära invånare,

Tack vare de snälla och generösa människorna inom Umbrella Inc. är det
här en fredful och vänlig stad. Donationerna från Umbrella Inc. har
använts till nya arbeten och underhåll av publika redskap och även för
att tillhandahålla fred.

1992 var mitt femte år som borgmästare i vår vackra stad. Det var då,
genom donationer och hårt arbete som vår stad kunde bygga ett nytt,
vackert sjukhus.

Som ära för dessa fina framgångar fick jag en staty samma år. Statyn
står i en av de nya byggnaderna.

Jag kom till den här staden som en ingenjör för mer än 35 år sen. Jag
hjälpte till med de elektriska systemen och installationen av kabel
vagnen. Jag vill följa traditionen i den här fina staden och kommer
offra mitt liv för den.

Borgmästaren i staden,

Michael Warren

===========
10. PHOTO B
===========

En närbild av en zombie.

Det står, "SCOOP!" på baksidan.

===========
11. PHOTO C
===========

Polisen har blivit helt förstörd.

===================
12. REPORTER'S MEMO
===================

Jag har åtminstone hittat tillräckligt med bevis för att bevisa att
"Kannibal sjukdomen" händer här i staden. En man åt faktiskt människor
till döds. Han betedde sig som ett djur som sliter av kött. Det var
verkligen äckligt. Jag har hört rykten om att många människor lider av
den här sjukdomen nu. Ändå är inte grunden till sjukdomen ännu känd. Är
det här ännu ett mysterium från den tidigare sjukdomen? Jag måste kika
vidare på det...

De har satt Raccoon City under "martial" lag på grund av kannibal sjukdomen.
Jag har förlorat kontakten med all media utanför staden men jag tänker
inte stänga mina ögon och gå iväg. Jag måste göra det här, för folket och
för mitt yrke. Jag tror inte att sjukdomen har spridit sig över nationen
än. Jag tror att den här staden håller i nyckeln till dess skapelse och
dess bot. Faktiskt så är jag säker på det.

Militären har satt upp blockader runt staden för att stoppa människor från
att rymma och sprida sjukdomen. De flesta av invånarna har antingen dött
eller kommit i kontakt med sjukdomen. Jag vet att det är rätt val att sätta
staden i karantän men jag kan inte hjälpa det. Om jag blir infekterad eller
äten spelar ingen roll. Mitt öde är redan bestämd. Allt jag har kvar är
min journalism. Jag ger inte upp förrän jag löst mysteriet kring sjukdomen.
Jag har just upptäckt att sjukdomen inte sprids via luft utan på något
annat sätt.


 5.2 J I L L ' S D I A R Y

 5.3 E P I L O G U E F I L E R

6. L Ö S N I N G

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  GJORD AV CVXFREAK - ÖVERSATT OCH BEARBETAD AV JIMMY STRID A.K.A TERRANIGMA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

======
UPTOWN
======

Notering: Vill du få tag på hemligheter måste du spela på HARD!

FIRST ALLEY
Skjut ner zombien och klättra sedan över containern.

WAREHOUSE
Efter den här sekvensen hamnar du i WAREHOUSE. Plocka upp FIRST AID SPRAY och gå sedan
upp för trapporna.

WAREHOUSE SAVE ROOM
Plocka upp WAREHOUSE KEY här inne.
In the first save room, grab the Warehouse Key.

Gör HANDGUN ammo med allt GUN POWDER och släng sedan din RELOADING TOOL i
kistan. Du kan spara kniven om du vill eftersom den är ganska effektiv mot
ensamma zombier.

WAREHOUSE
Gå ut.

OUTSIDE WAREHOUSE
Gå igenom korridoren och i nästa rum ska du gå till vänster. Efter nästa
dörr bör du vara på en trä gång.

WOODED CATWALK
Gå till dörren och öppna den, zombier kommer då ut ur dörren. Skjut ner dem
och gå sedan i genom dörren och ner för trappan. Där nere ska du plocka upp
LIGHTER OIL och SHOTGUN. När du gjort det ska du gå ut igen och sen gå syd
väst. Plocka upp två GREEN HERBS och gå sedan igenom dörren.

BOUTIQUE ALLEY
Undvik alla zombier och efter de två låsta dörrarna ska du klättra upp på
en låda. Plocka upp UPTOWN MAP och börja sedan springa upp för trapporna.
Plocka upp två stycken GREEN HERBS och spring sedan ner igen. Hoppa ned för
lådan och spring sedan förbi alla zombier tills du kommer till en trä dörr.

BRAD ALLEYWAY
Spring bort till trapporna och knocka alla zombier som står i vägen med
kniven om du har kvar den. För att göra det så lätt som möjligt kan du
göra så här: slå, auto vänd, spring, auto vänd, hugg, auto vänd, spring,
auto vänd och sedan hugg. Det kan rädda HANDGUN ammo åt dig. Spring sedan
in genom dörren som killen sprang in genom.

BRAD RESTAURANT
Här inne träffar du Brad. Spring till den andra dörren i rummet och plocka
upp LIGHTER. Kombinera LIGHTER med LIGHTER OIL. Ungefär nu borde Brad ha
lyckats ta kål på zombien. När Brad väl sticker ska du gå ut ur baren samma
väg som du kom in.

BRAD ALLEYWAY
Gå tillbaka upp för trapporna och sväng sedan höger. Sväng sedan höger igen
och genom nästa dörr. Spring till den låsta stål dörren och använd tändaren.
När blockaden rasar och zombierna attackerar ska du skynda dig igenom dörren.

FLAMING DOG ALLEYWAY
Ta på dig kniven. När du går mot elden kommer en hund hoppa ut därifrån, så
hugg den en gång och spring sedan mot metall dörren till vänster. Undvik två
andra hundarna.

FLAMING DOG SAVE ROOM
Här inne ska du göra SHOTGUN ammo och mer HANDGUN ammo. Släng i din LIGHTER i
kistan och equippa sedan din SHOTGUN. Gå ut.

FLAMING DOG HALLWAY
Spring till vänster genom dörren.

RPD STREET
Fortsätt framåt och sväng vänster två gånger. Du är nu framför polis stationen
från Resident Evil 2! Fortsätt in genom den stora grinden.

=========================
RACCOON POLICE DEPARTMENT
=========================

RPD COURTYARD
När du kommer hit, kommer Brad springandes. Nemesis kommer även han, och han
mördar Brad. Efter den sekvensen kommer du ha två val:

FIGHT WITH THE MONSTER (SLÅSS MOT MONSTRET)

RUN INTO THE POLICE STATION (SPRING IN I POLIS STATIONEN)

Jag råder dig att springa in om du inte tvunget måste döda Nemesis. Du kommer
inte behöva S.T.A.R.S. kortet som finns här ute heller, så spring in bara.

+---NEMESIS-------------------------------------------------------------------+
|                                       |
| Om du valde att döda Nemesis ska du equippa din SHOTGUN. När Nemesis laddar |
| ska du springa åt höger. Vänd dig sedan om och skjut honom. Spring alltid  |
| till vänster om Nemesis (hans högra sida) eftersom han är vänsterhänt.   |
| Upprepa detta så har du snart klarat av honom. Du kan spöa honom med kniven |
| om du vill eftersom han inte träffar dig.                  |
|                                       |
| När Nemesis ramlar ner och blöder ska du plocka upp EAGLE PARTS A.     |
|                                       |
+-----------------------------------------------------------------------------+

RPD MAIN HALL
Så, nu är vi i RPD. RE2 spelare borde kunna området här men nybörjare kommer
behöva lite instruktioner. Veteranerna borde springa till EVIDENCE ROOM.

MARVIN ROOM
Ny börjare, spring till den enda icke blockerade dörren här inne. Väl inne
bör du undvika alla zombier. Spring sedan in till Marvin och plocka upp
SHOTGUN ammo. Spring nu igenom nästa dörr in till EVIDENCE ROOM.

EVIDENCE ROOM
Titta på lådan som blinkar (den som Claire hittade C4:an i). Där i finns BLUE
GEM. Spring nu runt i rummet till andra sidan och inspektera lådan som behöver
en kombination.

Det finns 4 olika koder, prova någon av dessa:

0131

4011

0513

4312

Så, nu behöver vi inte Brad's S.T.A.R.S. Kort. Plocka upp EMBLEM KEY och gå
sedan ut igen.

STAIRWAY HALL
Ta kål på zombierna här och spring sedan in i DARK ROOM.

DARK ROOM
Här inne ska du undersöka skåpet för att hitta GUN POWDER A. Men mixa det
inte än! Släng i din BLUE GEM i kistan och plocka med din RELOADING TOOL.
Gå sedan ut ur DARK ROOM.

STAIRWAY HALL
Gå upp för trapporna utanför DARK ROOM.

STATUE HALLWAY
Undvik alla zombier i närheten. Försök att inte skjuta dem, utan istället
knocka ner dem med kniven.

Kniven är OERHÖRT användbar i RE3, den är verkligen underskattad i det här
spelet. Om du däremot inte är en ganska bra spelare så borde du kanske inte
försöka att ta död på Nemesis med den.

STARS HALLWAY
Gå igenom nästa dörr och sedan in i STARS OFFICE. Använd din EMBLEM KEY
för att låsa upp dörren.

STARS OFFICE
Här inne ska du gå till Barry's bord och plocka upp 30 HANDGUN BULLETS.
Undersök sedan skåpet för att hitta antingen en MAGNUM eller GRENADE LAUNCHER.
Nu kan du mixa GUN POWDER A från DARK ROOM. Du borde nu ha minst 60 HANDGUN
skott, minst 7 SHOTGUN skott, en MAGNUM eller GRENADE LAUNCHER och kniven.
Plocka nu upp LOCKPICK från Jill's bord.

STARS HALL
Spring mot DARK ROOM med antingen din MAGNUM eller GRENADE LAUNCHER laddad.

STATUE HALL
Fortsätt ner för trapporna.

STAIRWAY HALL
Väl här träffar vi på Nemesis. Men spring mot EVIDENCE ROOM för nu har han
lyckats få tag på en raket kastare.

EVIDENCE ROOM
Väl här inne ska du undersöka skåpet i hörnet för att få lite GUN POWDER B.
Mixa ihop det för att få 7 nya SHOTGUN SHELLS. Spring nu till MARVIN ROOM.

MARVIN ROOM
Nemesis kommer vara efter dig så spring mot RPD MAIN HALL.

RPD MAIN HALL
Spring ut ur RPD samma väg som du kom. Om du vill ha ännu ett rare objekt
ska du stanna i MARVIN ROOM.
Head out of the RPD the way you came. If you want another rare item,
stay in Marvin's Room.

+---NEMESIS-------------------------------------------------------------------+
|                                       |
| Okej, equippa din GRENADE LAUNCHER eller MAGNUM. Fortsätt med att undvika  |
| hans raketer genom att trycka på R1 och R2. Han borde snart göra slut på  |
| sina raketer och då är det fritt fram för dig att springa runt borden och  |
| skjuta på honom. Det är bara det, att fick du en GRENADE LAUNCHER kan du  |
| inte träffa honom.                             |
|                                       |
| När du till slut har tagi död på honom ska du plocka upp EAGLE PARTS B och |
| sedan kombinera dem med EAGLE PARTS A för att få den bästa pistolen i det  |
| här spelet.                                 |
|                                       |
+-----------------------------------------------------------------------------+

RPD COURTYARD
Spring genom porten.

RPD STREET
Nu är vi utanför RPD's port. Spring förbi bokhandeln till den låsta dörren. Lås
upp den med din LOCKPICK.

===============
TOWARD DOWNTOWN
===============

DRAIN DEIMOS ALLEY
Spring förbi den här korridoren och undersök sedan kroppen för en fil och
HANDGUN BULLETS. Gå sedan igenom nästa dörr.

FIRE HOSE ALLEYWAY
Sväng höger och titta på slangen. Du behöver komma ihåg det här stället.
Fortsätt nu igenom nästa dörr.

BUS ROOM
Spring ifrån hundarna och in genom nästa dörr.

GARAGE
Väl i garaget ska du plocka upp CABLES och sen undvika dem, eller skjuta
dem med din EAGLE GUN om du har den. Fortsätt sedan genom nästa dörr.

GARAGE SAVE ROOM
Plocka upp HANDGUN BULLETS och spara. Släng sedan i kniven och, om du
har EAGLE HANDGUN, din vanliga HANDGUN också. Fortsätt sedan ut genom
nästa dörr.

PARKING LOT
Undvik hundarna och spring till nästa dörr.

LIFT ROOM
Plocka upp DOWNTOWN MAP.

========
DOWNTOWN
========

LIFT ROOM
Spring framåt så attackerar Drain Deimos dig. Använd din SHOTGUN för att
döda dem lättast. Undersök sedan kroppen för att hitta GUN POWDER A och
mixa det för att få HANDGUN BULLETS. Döda den andra fienden med din
HANDGUN. Upp för trapporna finns en trasig hiss, så se till att komma
ihåg det till senare. Spring sedan igenom den sista dörren.

RESTAURANT STREET
Du kan nu välja mellan att springa vänster till tidnings huset eller
höger för att komma till restaurangen. Så ta höger och spring efter
Carlos. Plocka upp 2 GREEN HERBS på vägen och följ sedan efter Carlos
in i restaurangen.

RESTAURANT
Spring genom hela rummet och använd din LOCKPICK på lådan för att hitta
CROWBAR. Gå sen bort till luckan du nyss sprang förbi och använd din
CROWBAR för att öppna den. Carlos kommer då in.

Prata med honom så kommer även Nemesis in. Nu är det dags att välja igen.

RUN INTO BASEMENT (SPRING NER I KÄLLAREN)

HIDE IN THE KITCHEN (GÖM DIG I KÖKET)

Välj alternativ två. Nemesis kommer då svimma så spring fram till honom
och plocka upp FIRST AID BOX. Gå sedan ut genom bak dörren.

DOWNTOWN T HALL
Efter att du pratat med Carlos ska du equippa din SHOTGUN och sen springa
åt höger. Nemesis bör följa efter dig. Spring sedan in i DOWNTOWN SAVE ROOM.

DOWNTOWN SAVE ROOM
Plocka upp alla SHOTGUN SHELLS och släng i alla dina herbs om du har FIRST
AID BOX. Plocka även ut BLUE GEM. Plocka upp RUSTED CRANK och gå sen ut.

DOWNTOWN T HALL
Spring ut och sen höger för att undvika Nemesis. Spring sedan vidare till
nästa korridor.

CITY HALL GATE
I det här rummet kan du slåss mot Nemesis om du vill, men spring först
upp till porten och använd din BLUE GEM. Om du inte vill slåss mot honom
ska du springa till tidnings kontoret i norr.

+---NEMESIS-------------------------------------------------------------------+
|                                       |
| Använd tekniken du använde utanför RPD. Spring till vänster om Nemesis. Jag |
| råder er att inte döda Nemesis den här gången eftersom han inte släpper   |
| något special objekt.                            |
|                                       |
+-----------------------------------------------------------------------------+

NEWSPAPER OFFICE
Väl här ska du knuffa stegen till panelen och sen sätta igång den. Öppna sedan
stål dörren. Gå upp för trapporna och gå sedan in i nästa rum. Väl där ska du
plocka upp GREEN GEM och sedan gå ut.

Det kan hända att Nemesis är här, så spring ifrån honom.

CITY HALL GATE
Spring tillbaka till porten och använd din GREEN GEM för att ta dig igenom
porten.

CITY HALL MAYOR STATUE
Här inne ska du ta vägen till vänster.

ZOMBIE ALLEY
Spring igenom här och undvik alla zombier. Gå sedan igenom nästa dörr.

CITY HALL ALLEY
Fortsätt framåt tills du kommer fram till 2 GREEN HERBS, men plocka INTE
upp dem än. Fortsätt istället in så är du i TROLLEY AREA.

TROLLEY AREA
Gå till tågets andra del och använd sedan CABLES på krets kortet där. Gå
sedan vidare genom vagnen. Prata först med Nicholai och sedan med Mikhail
innan du går in i den första vagnen. Väl där ska du prata med Nicholai
och Carlos. Carlos kommer ge dig en väska, så att du får 10 platser i dina
inventarier istället för 8. I närheten ligger WRENCH så plocka upp den.
Gå nu ut ur vagnen och tillbaka till CITY HALL MAYOR STATUE.

CITY HALL MAYOR STATUE
Ta den högra vägen den här gången. Den leder till GAS STATION.

GAS STATION
Gå igenom dörren.

GAS STATION STORE
Använd RUSTED CRANK för att öppna porten. När du försöker öppna den kommer
den gå sönder så använd din WRENCH på den efter det.

Väl inne kommer antingen Nicholai eller Carlos att vara där. Gå in i
kabinetten till vänster om den första FIRST AID SPRAYEN. Nu är det dags
för ett pussel.

 _  _  _  _
[_] [_] [_] [_]
 A  B  C  D

Den bokstaven som lyser är den enda som ska lysa rött. Tryck i vilken
ordning som helst eftersom pusslet är randomiserat. Till slut kommer
skjut dörren öppnas. Plocka då upp MACHINE OIL.

Ta dig nu ut, fort! Bensin stationen kommer explodera. Spring ut tillsammans
med Nicholai innan bensin stationen exploderar. När Carlos sticker ska du
gå tillbaka till CITY HALL MAYOR STATUE.

CITY HALL MAYOR STATUE
På vägen tillbaka kommer zombier öppna en låst dörr. Döda dem och gå sedan
in för att hitta en staty. Tryck på knappen för att få tag på BOOK OF WISDOM.
Spring sedan mot CITY HALL GATE.

CITY HALL GATE
Spring nu till DOWNTOWN T HALL.

DOWNTOWN T HALL
Spring nu till platsen framför restaurangen.

RESTAURANT STREET
Ser du statyn? Det finns ett hål där som en bok passar perfekt i. Placera
din bok där och gå sedan till det andra hålet och plocka upp PENDANT.
Spring nu tillbaka till DOWNTOWN T HALL.

DOWNTOWN T HALL
Fortsätt till CITY HALL GATE.

CITY HALL GATE
Spring till CITY HALL MAYOR STATUE.

CITY HALL MAYOR STATUE
Placera din PENDANT på statyn och plocka sedan upp BATTERY. När du gjort
det ska du springa till CITY HALL GATE.

CITY HALL GATE
Spring mot DOWNTOWN T HALL.

DOWNTOWN T HALL
Spring mot RESTAURANT STREET.

RESTAURANT STREET
Spring till LIFT ROOM.

LIFT ROOM
Gå tillbaka till den trasiga hissen efter trapporna.
Använd BATTERY för att starta hissen och åk sedan med
hissen ner till SUBSTATION STREET.

SUBSTATION STREET
Döda alla zombier här och spring sedan in i SUBSTATION.

SUBSTATION
Väl inne ska du gå till den låsta dörren och trycka på knapparna för
att sätta igång stället. Gå nu till maskinen bredvid den andra skjut
dörren. Tryck: Blue, Red, Blue, Red för att öppna den första dörren.

Gå in och plocka upp antingen en MAGNUM eller GRENADE LAUNCHER. Hittade
du en MAGNUM i RPD så ligger det en GRENADE LAUNCHER här och tvärtom.
Gå sedan ut, så får du göra ett val:

HEAD TO EMERGENCY EXIT (SPRING MOT NÖDUTGÅNGEN)

INCREASE ELECTRICITY OUTPUT (ÖKA STRÖM STYRKAN)

Du ska välja alternativ ett om du vill slåss mot Nemesis och få ett item.
vill du inte det väljer du bara alternativ två och hoppar öven nästa
Nemesis sektion.

SUBSTATION STREET

+---NEMESIS-------------------------------------------------------------------+
|                                       |
| Han kommer skjuta raketer på dig ovanifrån så spring bara runt i cirklar  |
| tills han bestämmer sig för att hoppa ner. Ta nu istället på dig vapnet du |
| nyss hittade inne på SUBSTATION.                      |
|                                       |
| Använd samma teknik som vi gjort tidigare, spring till vänster om Nemesis, |
| vänd dig om och skjut. Upprepa tills han lägger sig ner och då kan du till |
| slut plocka upp CUSTOM PARTS A.                       |
|                                       |
| Spring även tillbaka till SUBSTATION samma väg som du gick ut.       |
|                                       |
+-----------------------------------------------------------------------------+

SUBSTATION
Okej, nu är vi tillbaka i SUBSTATION så gå tillbaka till maskinen med röda och
blåa knappar. Men den här gången ska du istället trycka: Red, Blue, Blue, Blue
för att öppna den andra dörren.

Gå in och plocka upp FUSE. Gå sedan ut ur SUBSTATION genom nödutgången.

SUBSTATION STREET
Spring nu ända tillbaka till LIFT ROOM.

LIFT ROOM
Gå igenom dörren som leder till UPTOWN.

PARKING LOT
Spring vidare och in i GARAGE SAVE ROOM.

GARAGE SAVE ROOM
Plocka ur WRENCH om du kastade i den förut och börja sedan springa mot
FIRE HOSE ALLEYWAY.

GARAGE
Spring igenom här bara.

BUS ROOM
Spring vidare till FIRE HOSE ALLEYWAY.

FIRE HOSE ALLEYWAY
Använd WRENCH för att få tag på slangen. Kasta sedan bort WRENCH och
spring hela vägen tillbaka till framsidan av RPD.

DRAIN DEIMOS ALLEYWAY
Döda en Drain Deimo och spring sen mot RPD STREET.

=====================
RETURN TO UPTOWN AREA
=====================

RPD STREET
Väl här ska du gå till bokaffärs skylten och svänga vänster.

FIRE DOG ALLEYWAY
Använd din FIRE HOSE på de tre hålen så är plötsligt elden borta.
Fortsätt framåt tills du kommer till SALES OFFICE.

ALLEY
Spring vidare.

SALES OFFICE STREET
Döda alla monster och gå sedan in.

SALES OFFICE
Väl här inne finns antingen Nicholai eller Carlos, beroende på vem du
såg på bensin stationen. När de har pratat klart ska du gå till datorn.

Lösenorden är något av följande:

AQUACURE

SAFSPRIN

ADRAVIL

Efter att du slått in rätt kod ska du gå in genom den nu upplåsta dörren.

INVENTORY ROOM
Ta på dig din SHOTGUN och spring sedan till slutet av rummet och plocka
upp GUN POWDER (om det inte finns något krut så låg det i SUBSTATION).
Plocka sedan upp OIL ADDITIVE och kombinera den med MACHINE OIL från
bensin stationen. Spring nu tillbaka till SALES OFFICE.

SALES OFFICE
Zombier kommer vara överallt här nu så använd ditt hagelgevär för att
ta dig ut.

SALES OFFICE STREET
Spring nu mot ALLEYWAY.

ALLEYWAY
Spring mot FIRE DOG ALLEYWAY.

FIRE DOG ALLEYWAY
När du är här ute kommer Nemesis attackera dig om du inte dödade honom
i SUBSTATION.

==================
TOWARD CLOCK TOWER
==================

Spring nu mot tåget så snabbt du kan.

DRAIN DEIMOS ALLEYWAY
Spring mot FIRE HOSE ALLEYWAY.

FIRE HOSE ALLEYWAY
Spring till BUS ROOM.

BUS ROOM
Spring till GARAGE.

GARAGE
Nu är det dags att välja igen då:

CLIMB UP. (KLÄTTRA UPP)

JUMP DOWN. (HOPPA NER)

Välj alternativ ett eftersom det sparar tid. Fortsätt mot tåget och
ta på dig antingen din MAGNUM eller GRENADE LAUNCHER.

GARAGE SAVE ROOM
Spara om du vill. Gå sen ut.

PARKING LOT
Spring igenom här mot LIFT ROOM.

LIFT ROOM
Spring mot RESTAURANT STREET.

RESTAURANT STREET
Spring mot DOWNTOWN T HALL.

DOWNTOWN T HALL
Spring mot T HALL SAVE ROOM.

DOWNTOWN SAVE ROOM
Spara om du inte sparade tidigare. Gå ut.

DOWNTOWN T HALL
Spring mot CITY HALL GATE.

CITY HALL GATE
Spring till CITY HALL MAYOR STATUE.

CITY HALL MAYOR STATUE
Här kommer Nemesis komma fram.

+---NEMESIS-------------------------------------------------------------------+
|                                       |
| Nu måste vi slåss mot Nemesis för att få CUSTOM PARTS B. Lura iväg honom  |
| till ett ställe med större yta och använd sen samma teknik som vi gjort i  |
| stort sett hela tiden.                           |
|                                       |
| När Nemesis sedan ramlar omkull ska du plocka upp CUSTOM PARTS B och sedan |
| kombinera dem med CUSTOM PARTS A. Spring sedan tillbaka till DOWNTOWN SAVE |
| ROOM och släng i ditt gamla hagelgevär. Ditt nya CUSTOM SHOTGUN är MYCKET  |
| starkare!                                  |
|                                       |
+-----------------------------------------------------------------------------+

ZOMBIE ALLEYWAY
Spring mot CITY HALL ALLEY.

CITY HALL ALLEY
Det kommer bli jordbävning så fortsätt spring tills du kommer fram till 2 GREEN
HERBS. Plocka SNABBT upp dem så ramlar Jill ner till en boss.

GRAVE DIGGER SEWER

+---BOSS 1:-GRAVE DIGGER I----------------------------------------------------+
|                                       |
| SVÅRIGHETSGRAD: MEDIUM                           |
| Vi borde ha ganska mycket ammo om du har använt dig mycket av din HANDGUN  |
| och din kniv, i alla fall tillräckligt för att ta kål på den här bossen.  |
| När den kommer ut ur väggarna ska du skjuta den med 1 MAGNUM skott och sen |
| springa undan. Upprepa detta så dör han snart. Det är dock en mycket bättre |
| idé att bara försöka få stegarna att fungera. Ni gör som ni vill.      |
|                                       |
+-----------------------------------------------------------------------------+

Tryck nu på båda panelerna i den här tunneln för att starta stegen. Klättra upp.

TROLLEY AREA
Nu är du utanför tåget så gå in och använd FUSE och MIXED OIL. Carlos kommer
komma in och spring då in i den första vagnen med honom. Efter filmen ska du
gå tillbaka till den andra vagnen igen.

+---NEMESIS-------------------------------------------------------------------+
|                                       |
| Nemesis har spöat skiten ur Mikhail så när du kan styra igen ska du springa |
| fram till den fösta vagnen och titta på filmen. Efter det får du göra ett  |
| val.                                    |
|                                       |
+-----------------------------------------------------------------------------+

Valen är:

USE EMERGENCY BRAKE (ANVÄND NÖD BROMSEN)

JUMP OUT THE WINDOW (HOPPA UT GENOM FÖNSTRET)

Välj det första valet. Det är det bästa och nu bör du vara i CLOCK TOWER COURTYARD.

===========
CLOCK TOWER
===========

CLOCK TOWER COURTYARD
Plocka upp alla HERBS och gå sen in genom byggnaden längst till vänster.

CLOCK TOWER PIANO ROOM
Spring vänster och in i CHAPEL.

CHAPEL
Spara och vila dig lite.

Lägg detta i din inventory:

EAGLE HANDGUN med 15 skott, ta INTE med några extra HANDGUN BULLETS.
GRENADE LAUNCHER med VILKA rounds som helst och även din COMBAT KNIFE.

Släng i allt annat, LOCKPICK, AUTO SHOTGUN, MAGNUM med mera. Plocka
även upp väskan och öppna den för att få CLOCK T. KEY. Undersök den för
att få veta att den heter WINDER KEY. Gå tillbaka till det förra rummet.

CLOCK TOWER PIANO ROOM
Zombier kommer attackera så spring mot den låsta dörren och lås upp den
med din WINDER KEY.

CLOCK TOWER DINING ROOM
Prata med Carlos här inne och gå sen vidare.

CLOCK TOWER MAIN HALL
Spring till liket och plocka upp MINE THROWER. Spring sedan till dörren
i andra sidan av rummet.

BUG HALL
Spring till den bruna dörren här inne och kom ihåg den gröna till senare.

SAVE ROOM
Gå igenom det här save rummet och in i nästa rum.

CLOCK TOWER BEDROOM
Undersök tavlan för att få BEZEL KEY. Men skynda dig sedan tillbaka till
SAVE ROOM för zombier kommer jaga dig.

SAVE ROOM
Spring tillbaka till BUG HALL.

BUG HALL
Spring tillbaka till CLOCK TOWER MAIN HALL.

CLOCK TOWER MAIN HALL
Gå upp för trapporna.

MAIN HALL BALCONY
Equippa din EAGLE HANDGUN och tryck sedan på R2. En bomb kommer explodera
så alla spindlar dör. Fortsätt framåt och in genom nästa dörr.

CLOCK TOWER BALCONY
Gå till nyckelhålet och använd din BEZEL KEY så sänks en stege. Klättra
upp för den.

MECH ROOM
Sväng vänster här och undersök lådan. Du måste göra så att sången låter
rätt här. Pusslet är helt randomiserat så jag kan tyvärr inte hjälpa er
här. Det enda jag kan säga är att du märker om du har satt fel ton någonstans.

När du löst pusslet kommer du få CHRONOS CHAIN. Kombinera den med WINDER KEY
för att få CHRONOS KEY. Undersök resten av rummet för att hitta MINE THROWER
ROUNDS och SILVER GEAR. Klättra sedan ner för stegen igen.

BALCONY
Här möter du Nemesis igen, så nu får du välja:

+---NEMESIS-------------------------------------------------------------------+
|                                       |
| USE THE LIGHT. (ANVÄND LJUSET)                       |
|                                       |
| USE THE CORD. (ANVÄND SLADDEN)                       |
|                                       |
| Välj det andra alternativet för att knocka Nemesis. Plocka upp FIRST AID  |
| BOX från honom och spring sen till MAIN HALL BALCONY.            |
|                                       |
+-----------------------------------------------------------------------------+

MAIN HALL BALCONY
Spring tillbaka till första våningen.

MAIN HALL
Spring till BUG HALL.

BUG HALL
Spring tillbaka till den gröna dörren och använd CHRONOS KEY. Kasta bort nyckeln
och gå sedan in genom dörren.

INFESTED HALL
Spring igenom den här korridoren.

CLOCK PUZZLE ROOM
Här inne hittar du en stor klocka som blockerar en dörr, men du kan inte knuffa
undan den.

Gå till de tre statyerna och plocka upp OBSIDIAN, AMBER och CRYSTAL stenarna.
Gå till klockorna och prova sedan olika kombinationer. Här är hur tiden ändras
för varje tavla:

VÄNSTRA (BAKÅT)

Crystal -1
Obsidian -2
Amber -3

MELLERSTA (NUTID)

Crystal +1
Obsidian +2
Amber +3

HÖGRA (FRAMÅT)

Crystal +2
Obsidian +4
Amber +6

När du klarat av pusslet kommer du få GOLD GEAR. Kombinera den med SILVER GEAR
och spring sedan tillbaka till INFESTED HALL.

INFESTED HALL
Spring till BUG ROOM.

BUG ROOM
Spring till CLOCKTOWER MAIN HALL.

CLOCKTOWER MAIN HALL
Spring till MAIN HALL BALCONY.

MAIN HALL BALCONY
Spring till CLOCKTOWER BALCONY.

CLOCKTOWER BALCONY
Spring till MECH ROOM.

MECH ROOM
Sätt i din nya GEAR för att klockan ska börja ringa. Spring tillbaka till
CLOCKTOWER BALCONY.

CLOCK TOWER BALCONY
Gå in till MAIN HALL BALCONY.

COURTYARD
Äntligen ska vi få komma härifrån!!

Men......vad......Nemesis förstör helikoptern...

+---BOSS 2:-NEMESIS I---------------------------------------------------------+
|                                       |
| SVÅRIGHETSGRAD: NÄSTAN MEDIUM                        |
|                                       |
| Carlos förstör Nemesis raket kastare så equippa nu din MINE THROWER och   |
| släpp loss allt du har mot honom. När skotten tar slut ska du byta till din |
| GRENADE LAUNCHER.                              |
|                                       |
| Om din GRENADE LAUNCHER ammo skulle ta slut är det bara att använda dina 14 |
| EAGLE HANDGUN skott. Tar de slut är det bara att köra på med kniven och   |
| samma teknik som vi använt mot Nemesis tidigare.              |
|                                       |
+-----------------------------------------------------------------------------+

CHAPEL
Efter att ha pratat med Jill får du spela som Carlos. Släng på honom:

Assault Rifle
Handgun
Knife

Ladda din HANDGUN och gå sedan ut.

CLOCKTOWER PIANO ROOM
Döda alla zombier.

CLOCKTOWER DINING ROOM
Gå igenom det här rummet för att komma till CLOCKTOWER MAIN HALL.

CLOCKTOWER MAIN HALL
Spring till BUG HALL.

BUG HALL
Spring till INFESTED HALL.

INFESTED HALL
Försök att döda alla fiender här och fortsätt sedan in till CLOCKTOWER
PUZZLE ROOM.

CLOCK PUZZLE ROOM
Spring bort till klockan som Jill inte klarade av att knuffa och knuffa
sedan undan den. Gå igenom dörren.

========
HOSPITAL
========

HOSPITAL STREET
Använd din HANDGUN för att ta kål på zombierna utanför CLOCK TOWER. Gå
sen in i sjukhuset.

HOSPITAL ENTRANCE
Väl inne ska du gå in i den närmaste dörren för att undvika jägarna.

HOSPITAL SAVE ROOM
Här inne ska du SPARA! Spring ut genom nästa dörr.

HOSPITAL TABLE ROOM
Plocka upp TAPE RECORDER från bordet och gå sen till hissen och starta
den. Åk sedan till 4F

4F HALLWAY
Ta dig ända bort till dörren i slutet av korridoren.

HOSPITAL FILE ROOM
Här inne skjuter Nicholai Tyrell. När Nicholai sticker ska du plocka upp
SICKROOM KEY. Gå ut ur rummet.

4F HALLWAY
Spring till de andra två dörrarna i den här korridoren.

SICKROOM 1
Memorera det här rummet. Titta i hörnen och kom ihåg vilket som har
vagnen. Undersök även doktorns kropp för att få ett nummer. Se till att
komma ihåg det. Gå nu ut ur det här rummet, och sen in i SICKROOM 2 genom
att använda din SICKROOM KEY.

SICKROOM 2
Här inne kommer du upptäcka att rummet ser likadant ut. Knuffa vagnen till
samma plats som den andra vagnen stod på. Gör du fel är det bara att gå ut
och sen in igen. När du är klar och tavlan sänkts är det bara att slå in
koden du fick från doktorn. Plocka sedan upp VACCINE BASE. Gå ut.

4F HALLWAY
Spring nu till hissen och åk ner till B3.

B3 HALLWAY
väl nere kan det hända att du stöter på jägare eller zombier. Fortsätt
genom korridoren tills du når en ny dörr.

HOSPITAL LAB
Spring igenom och döda alla jägare. Efter nästa dörr ska du titta på den
norra sidan för att hitta MEDIUM BASE. Till vänster om Hunter tankarna
finns en ström knapp. Tryck på den.

Titta nu på maskinen och använd sedan din MEDIUM BASE. Tryck nu på valven:
I, III och A för att få VACCINE MEDIUM. Kombinera den med VACCINE BASE
så får du VIRUS CURE. Gå ut ur labbet.

B3 HALLWAY
Spring tillbaka till hissen och döda alla Hunters på vägen. Åk med den
till 1F.

HOSPITAL TABLE TOOM
Spring till HOSPITAL SAVE ROOM.

HOSPITAL SAVE ROOM
Gå igenom rummet och spara om du vill, för vi kommer stöta på Nemesis
snart. Gå sen ut ur save rummet.

HOSPITAL LOBBY
Här ute har Nicholai satt en bomb. Den exploderar om 7 sekunder så bege
dig SNABBT ut ur sjukhuset.

HOSPITAL STREET
Väl ute kommer Carlos kastas in i klock tornets bakdörr av explosionen.
Spring nu tillbaka in i CLOCK PUZZLE ROOM.

===================
LEAVING CLOCK TOWER
===================

CLOCK PUZZLE ROOM
Spring till INFESTED HALL.

INFESTED HALL
Om du inte tog kål på fienderna här innan du stack till sjukhuset så finns
de kvar här så döda dem om du kan, annars springer du bara direkt till BUG HALL.

BUG HALL
Spring till CLOCKTOWER MAIN HALL.

CLOCKTOWER MAIN HALL
Här inne kommer Nemesis att hälsa på. Du kan inte få något special item men
du kan slåss mot honom för att göra allt lättare för Jill. Du borde ha kvar
ungefär 30% RIFLE ammo och 60-90 HANDGUN skott. Glöm inte heller att du har
kniven.

+---NEMESIS-------------------------------------------------------------------+
|                                       |
| Equippa din ASSAULT RIFLE och ställ dig på långt håll innan du börjar ge  |
| allt du har. När du börjar få dåligt med ammo i din ASSAULT RIFLE kan det  |
| hända att Nemesis springer vidare mot Jill, så om han gör det ska du följa |
| efter honom.                                |
|                                       |
| CLOCKTOWER DINING ROOM                           |
| Skjut Nemesis med din HANDGUN så borde han ramla omkull. Spring nu till   |
| PIANO ROOM.                                 |
+-----------------------------------------------------------------------------+

PIANO ROOM
Spring till CHAPEL.

CHAPEL
Du komemr få kontrollera Jill igen så snart Carlos har gett henne serumet.
Ladda din MAGNUM (du kommer hitta ammo till den) och din HANDGUN med 15 skott.
Ta även med dig kniven, 1 full FIRST AID BOX och din AUTO SHOTGUN med 7-21
SHELLS. Gå sedan ut till PIANO ROOM igen.


PIANO ROOM

+---NEMESIS-------------------------------------------------------------------+
|                                       |
| Nemesis är tillbaka, men eftersom du skadade honom med Carlos borde du inte |
| ha några större problem med honom. Equippa din MAGNUM, du borde ha ungefär |
| 2-5 skott i den. Töm den och byt sedan över till din AUTO SHOTGUN. Dör han |
| inte innan dina skott tar slut är det bara byta till din HANDGUN, och som  |
| tidigare, räcker inte den så är det kniven som gäller.           |
|                                       |
| När Nemesis till slut är plockad kan du plocka upp antingen ASSAULT RIFLE  |
| eller INFINITE AMMO från honom. Är det första gången du spelar igenom    |
| spelet får du ASSAULT RIFLE. Annars får du INFINITE AMMO.          |
|                                       |
+-----------------------------------------------------------------------------+

CHAPEL
Om du fick upp ASSAULT RIFLE ska du slänga i din AUTO SHOTGUN. Fick du däremot
upp INFINITE AMMO ska du använda den på antingen din AUTO SHOTGUN eller MANGUM.
Jag råder dig att använda den på din AUTO SHOTGUN. Ändra i din inventory så att
du har följande:

Auto Shotgun med Infinite Ammo
Magnum
Lockpick
Full Eagle Handgun
Knife
Lighter

-ELLER-

Assault Rifle
Magnum
Lockpick
Full Eagle Handgun
Knife
Lighter

PIANO ROOM
Spring till CLOCKTOWER DINING ROOM.

CLOCKTOWER DINING ROOM
Spring till CLOCKTOWER MAIN HALL.

CLOCKTOWER MAIN HALL
Spring till BUG HALL.

BUG HALL
spring till INFESTED HALL.

INFESTED HALL
Spring till CLOCK PUZZLE ROOM.

CLOCK PUZZLE ROOM
Gå ut från klock tornet med hjälp av bakdörren.

====
PARK
====

HOSPITAL STREET
Spring till den låsta dörren och lås upp den med din LOCKPICK.

HOSPITAL STREET SAVE ROOM
Plocka upp PARK GATE KEY och gå sen ut.

HOSPITAL STREET
Sväng höger så ser du sjukhuset. Fortsätt förbi dörren till klocktornet
så kommer du till en stor port.

Använd din PARK KEY för att gå in.

PARK ENTRANCE
Equippa din ASSAULT RIFLE eller AUTO SHOTGUN. Döda alla monster du ser och
ta sedan trapporna till höger.

PARK DOCK
Döda alla monster och fortsätt framåt, genom porten.

PARK EXIT ALLEYWAY
Den här vägen är fylld med Hunters eller hundar så döda allihop och titta
på den första kroppen du ser. Plocka upp SECOND PARK KEY och MAGNUM BULLETS.
spring nu tillbaka till PARK DOCK.

PARK DOCK
Spring igenom här och tillbaka upp för trapporna, bort till PARK ENTRANCE.

PARK ENTRANCE
Ta porten till vänster.

GEAR AREA
Spring bort till knapparna efter att du plockat upp alla HERBS. Tryck sedan
i den här ordningen:

1. Vänster, vit.
2. Höger, vit.
3. Höger, svart.
4. Höger vit.
5. Vänster, svart.
6. Vänster, vit.
7. Start knappen.

Vattnet kommer nu sjunka undan så att du kan ta dig ner i kloakerna.

PARK SEWERS
Nere i kloakerna finns en stege på slutet som du ska klättra upp för.

GRAVEYARD
Spring till den närmaste byggnaden och använd din SECOND PARK KEY för
att komma in.

UNDERTAKER'S HOME
Plocka upp IRON PIPE här inne och använd sedan din tändare för att tända
brasan.

Kasta bort tändaren och använd sedan ditt IRON PIPE föra tt skapa en ny
väg i eldstaden. Plocka upp allt GUN POWDER och mixa till dig lite FREEZE
ROUNDS. Gå nu igenom den nya vägen.

UNDERTAKER'S CONTROL ROOM
Plocka upp LAST PARK KEY och spring tillbaka samma väg som du kom. Filmer
kommer hoppa igång med Nicholai. Ta med dig din GRENADE LAUNCHER om du fick
ASSAULT RIFLE tidigare, annars räcker det med ditt AUTO SHOTGUN.

UNDERTAKER'S HOME
Spring till UNDERTAKER'S SAVE ROOM.

UNDERTAKER'S SAVE ROOM
Spara. Plocka upp alla items och gå sedan ut.

UNDERTAKER'S HOME.
Spring till GRAVEYARD.

GRAVEYARD
Nu kommer en film hoppa igång och en ny boss fight kommer starta.

+---BOSS 3:-GRAVE DIGGER II---------------------------------------------------+
|                                       |
| SVÅRIGHETSGRAD: NÄSTAN MEDIUM                        |
| Vänta tills monstret kommer upp ur marken (du ser vart han är på väg upp  |
| genom att titta på marken) och skjut sen för allt i världen. Ungefär 15   |
| FREEZE ROUNDS/30 SHOTGUN SHELLS senare kommer monstret dö.         |
|                                       |
+-----------------------------------------------------------------------------+

PARK SEWERS
Spring till GEAR AREA.

GEAR AREA
Spring till PARK ENTRANCE.

PARK ENTRANCE
Spring till PARK DOCK. Akta dig för nya monster.

PARK DOCK
Spring tillbaka till PARK EXIT ALLEYWAY.

PARK EXIT ALLEYWAY
Spring hela vägen ner här. Du kommer snart se parkens port så använd din
sista PARK KEY. Förbi bron finns DEAD FACTORY, det sista stället i RE3.

============
DEAD FACTORY
============

BRIDGE
När du går vidare kommer Nemesis tillbaka, du får nu välja mellan:

PUSH HIM OFF. (KNUFFA NER HONOM)

JUMP OFF. (HOPPA NER)

Den här lösningen hjälper dig igenom valet JUMP OFF.

FACTORY SEWERS
När du har hoppat ner ska du klättra upp för stegen i närheten. Gå in
i den närmaste dörren för att komma till FACTORY SAVE ROOM 1.

FACTORY SAVE ROOM 1
Lägg i ordning dina items:

Magnum
Magnum Ammo
Auto Shotgun
Auto Shotgun Ammo
1 Full First Aid Box

Plocka nu upp WATER SAMPLE och gå igenom till nästa dörr.

WATER CONTROL ROOM
Gå ner för trapporna och undersök maskinen. Använd din WATER SAMPLE på
den så är det dags för nästa pussel.

Det här är det värsta pusslet som finns! Det är HELT randomiserat och halvt
omöjligt att förklara hur man ska göra.

Här är i alla fall lite tips:

1. Titta på ritningen där och försök sedan arrangera det hela så att det
matchar bilden.

2. Ge inte upp.

3. Du kommer fixa kombinationen förr eller senare.

4. Ge inte upp.

5. Ge inte upp!

När du till slut klarat av pusslet är det bara att gratulera dig själv och
sen gå ut till spar rummet igen.

FACTORY SAVE ROOM 1
Spring till FACTORY SEWER.

FACTORY SEWER
Spring till höger så ser du en film med Carlos. Raccoon City kommer bli
bombat om några minuter så vi måste ta oss ut därifrån, fort!

Vi har bara ett par minuter till godo så spring in genom nästa dörr.

SEWER ROOM
Akta dig för alla fiender här inne och ta dig bort till hissen.

UPPER SEWER ROOM
Ta hissen till den övre delen av SEWER ROOM. Gå till höger om hissen.

Här är dörren som vatten pusslet låste upp, men vi måste fortfarande göra
något mer här inne. I samma rum, vid monitorerna ska du leta reda på en
MO DISK. När du gjort det kan du gå ut genom dörren.

ENTRANCE TUNNEL
Här inne får du se Nicholai. Till höger om Nicholai finns en stor dörr men
den leder bara tillbaka till bron där du hoppade av.

Ta dörren på andra sidan istället.

FACTORY SAVE ROOM 2
Plocka upp FACILITY KEY och gå sen ut genom nästa dörr.

STEAM ROOM
Gå fram och tryck på den första ång knappen. Tryck sen på den andra långt
bort och till sist den precis till vänster om den du precis tryckte på.

Spring nu till den andra änden av rummet (i närheten av den icke fungerande
hissen) och tryck på knappen längst bort. Sen den till höger. Gå tillbaka
till andra sidan och tryck på knapparna igen. Maskinen kommer nu fram så
tryck på den för att öppna dörren i UPPER SEWER ROOM.

------------------------------------------------------------------------
Spring nu till dörren, men innan du går in ska du springa tillbaka till
rummet med vatten pusslet och leta reda på en maskin till höger. Använd
sedan din FACILITY KEY där.
------------------------------------------------------------------------

UPPER SEWER ROOM
Ta den stora dörren den här gången.

MO DISK DOOR ROOM
Spring till dörren långt bort och lås upp den genom att använda din MO DISK
i närheten.

Gå igenom så är det dags för en fight med Nemesis igen.

NEMESIS II DUMP

+---BOSS 4:-NEMESIS II--------------------------------------------------------+
|                                       |
| SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT                            |
| Nemesis har blivit en liten klenis sen du slogs mot honom i klock tornet.  |
| Skjut honom med din MAGUM och får du slut på skott är det bara att byta   |
| över till din AUTO SHOTGUN och använda den. Du borde klara honom ganska   |
| lätt så ta kål på honom och spring sedan vidare.              |
|                                       |
+-----------------------------------------------------------------------------+

Med Nemesis nere ska du plocka upp KEY CARD från den döda forskaren. Det finns
en kortläsare i närheten av dörren så använd ditt kort där för att komma ut.

MO DISK DOOR ROOM
Nu skakar byggnaden... Missilerna är på väg, skynda dig!

UPPER SEWER ROOM
Spring till ENTRANCE HALL.

ENTRANCE HALL
Spring till FACTORY SAVE ROOM 2.

FACTORY SAVE ROOM 2
Spring till STEAM ROOM.

STEAM ROOM
Väl där ska du använda ditt KEY CARD för att starta hissen. Åk med den
och plocka upp GRENADE ROUNDS. Gå till skåpen och lås upp dem med din
FACILITY KEY för att få en ROCKET LAUNCHER. Spring nu tillbaka till
STEAM ROOM.

STEAM ROOM
Spring till FACTORY SAVE ROOM 2.

FACTORY SAVE ROOM 2
Fixa till din inventory så här:

Magnum
Bullets
Auto Shotgun
Shotgun Ammo
1 Full First Aid Box
Card Key
Rocket Launcher
Grenade Launcher w/ Freeze Rounds

Nu är vi redo att sticka! Spring till den låsta dörren i entrén.

FACTORY ENTRANCE HALL
Använd ditt KEY CARD och kasta det sedan. Döda alla zombier och gå igenom
dörren.

FACTORY MONITOR ROOM
Plocka upp RADAR RECEIVER från skärmen så ställs du inför ett nytt val:

NEGOTIATE WITH NICHOLAI (FÖRHANDLA MED NICHOLAI)

RETURN FIRE TO THE CHOPPER (SKJUT MOT HELIKOPTERN)

Om du väljer alternativ ett berättar Nicholai att Jill är efterlyst av
Umbrella och sticker sedan med helikoptern.

Om du tar alternativ två kan du skjuta ner helikoptern om du vill. Du
kommer väl ihåg hur Nemesis gjorde? Så kan du också göra!

Sänk helikoptern med en raket så kommer Carlos och skickar iväg en signal
till en ny helikopter. Undersök rummet för att sänka ner stegen.

ZOMBIE ROOM
Klättra ner för stegen och genom de nästa två rummen. Döda alla zombier
på vägen med din SHOTGUN.

CAR WRECK ROOM
Spring vidare.

RAIL CANNON ROOM
När du kommer till RAIL CANNON ROOM ska du gå till det stora gröna paketet
med en 3:a över sig. Intill det står en maskin så starta den och spring
sedan bort till batteriet i närheten av entrén. Knuffa in det.

Nemesis kommer då in och så är det dags för en ny boss.

+---BOSS 5:-NEMESIS III-------------------------------------------------------+
|                                       |
| SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT                            |
| Du behöver använda RAIL CANNON för att klara av den här bossen. Spring till |
| det andra batteriet och knuffa in det. Spring till det tredje batteriet och |
| knuffa sedan in det. Skjut nu Nemesis med 3 raketer.            |
|                                       |
| Akta dig för nu kan Nemesis förgifta dig så fortsätt skjuta honom med din  |
| GRENADE LAUNCHER som är fylld med FREEZE ROUNDS. Nemesis bör snart springa |
| iväg för att äta på en död Mr. X.                      |
|                                       |
| Rail kanonen måste skjuta två gånger innan Nemesis lägger sig så spring mot |
| utgången för att sätta igång ett val:                    |
|                                       |
| EXTERMINATE THE MONSTER (UTROTA MONSTRET)                  |
|                                       |
| IGNORE IT AND EVACUATE (IGNORERA DET OCH EVAKUERA)             |
|                                       |
| Välj vad du vill, det ändrar inte slutet.                  |
|                                       |
+-----------------------------------------------------------------------------+

FINAL LIFT
Gå igenom och åk med hissen ner. Titta på slutet och njut!

7. W E S K E R ' S R E P O R T

Om du förbeställde den Amerikanska versionen av Resident Evil Code: Veronica X eller
köpte den japanska versionen till PS2 eller DC av Code: Veronica Complete eller till
och med köpte BioHazard 5th Anniversary Briefcase, så fick du med en DVD som innehöll
Wesker's Report.
Men om du inte gjorde något av ovan finns Wesker's report 1 och 2 här så att du kan
läsa den.

Introduktion:
"Mitt namn är Albert Wesker. Jag försökte bli en ledande forskare i Umbrella Inc. Ett
företag som forskar runt Bio Organic Weapons (Bio Organiska Vapen, B.O.V.), även känt
som B.O.W. Men när jag tränade för att bli en ledande forskare i Raccoon City mötte
jag en briljant och talang full forskare som bestämde sig för att ta en annan väg;
William Birkin.
Efter en tid skiftade jag min position till S.T.A.R.S., en speciell del av Raccoon
Police Department (även känt som R.P.D.). Eftersom Umbrella höll på med olagligheter
jobbade många av deras anställda även på polistationen.
Jag blev snart ledare över S.T.A.R.S. och gjorde alla möjliga olika sorters intelli-
genta aktiviteter för Umbrella. Under tiden som jag jobbade för både S.T.A.R.S. och
Umbrella började jag tänka ut mina egna planer och väntade på rätt tillfälle för att
avrätta dom. Och till slut fick jag chansen.

1998, 24 Juli:
Morden i skogen i närheten av herrgården startade alltihop. Herrgården var Umbrella's
hemliga B.O.W laboratorium och det var tydligt att studerandet kring T-Viruset var
anledningen till döds fallen. Självklart informerade Umbrella mig i hemlighet om att
jag skulle hålla kvar alla S.T.A.R.S. medlemmar kvar i huset, få dom att försvinna och
sedan rapportera till Umbrellas huvudkvarter så att deras strid med B.O.W. kunde bli
användbar för data analysering så att Umbrella kunde få ett porträtt av hur duktiga
B.O.W. egentligen var i strid.
Från dom två S.T.A.R.S. teamen skickade jag först in Bravo Teamet. Som förutsett gav
elit gruppen allt dom hade att komma med och gav mycket användbar data. Efter det,
skickade jag in Alpha Teamet för att "söka och rädda" det bort tappade Bravo Teamet.
Alpha Teamet visade sig också värda att vara med i S.T.A.R.S. och som förutsett dog
även många här.
Det fanns fem överlevande från från början dom elva S.T.A.R.S. medlemmarna. Från Alpha
Teamet var det Chris Redfield, Jill Valentine och Barry Burton. Och från Bravo Teamet
var det Rebecca Chambers och Enrico Marini. Det var alltså dags att sätta igång min
avrättnings plan.
Mitt i alltihop kunde jag ta till Umbrella's ultimata Bio Organiska Vapen, Tyrant och
gå med krafter som gick mot Umbrella. För att kunna göra det behövde jag strid data
från Tyrant likaså. Dom överlevande S.T.A.R.S. medlemmarna blev ett utmärkt offer.
Jag bestämde mig för att en av dom skulle få bli syndabock och dra dom andra till
Tyrant. Syndabocken var Barry. Barry var den sannings starka och rättvisa typen och
värde satte sin familj högre än allt annat. Hans typ är lätt att manipulera. Jag tog
bara hans käraste ifrån honom.
Min enda fel räkning var den höga potentialen hos Chris och Jill. Men eftersom Barry
var syndabock gick ändå min plan som den skulle. Men plötsligt vände vindarna. Jag var
tvungen att eliminera Enrico som upptäckt vem som låg bakom allt. Jag använde Barry
för att komma åt honom.
Efter att jag fått bort Enrico väntade jag på att Barry skulle komma med mer data till
rummet med Tyrant. Jag injicerade ett virus som jag fått av Birkin i förväg. Om jag
gjorde så att Umbrella trodde att jag var död skulle jag mycket lättare kunna sälja
mig själv till det motstående företaget.
Enligt Birkin hade viruset underliga effekter. Det skulle sätta min kropp i temporär
död. Det skulle sedan skicka tillbaka mig till livet igen och då skulle jag ha super
krafter. Därför släppte jag lös Tyrant och lät honom attackera mig. När jag sedan blev
medvetslös var jag säker på att hela min idé skulle sluta i succé.
Dock trodde jag aldrig att S.T.A.R.S. skulle klara av att slå Tyrant. Jag förlorade
Tyrant planen och även min mänsklighet. Nu skulle allt som stod i min väg bli ett
minne blott. Kosta vad det kosta vill, men S.T.A.R.S. skulle få betala.

September:
Två månader hade gått sen incidenten vid herrgården.
För att få tillbaka allt jag hade förlorat i min nya organisation gick jag med Ada
Wong, en kvinnlig agent som även var skickade för att spionera på Umbrella. Jag visste
långt in i märgen att huvud framställaren var William Birkin, men vad han inte visste
var att Umbrella in leker några lekar...med någon.
Snart blev Birkin avrättad och G-Viruset var i händerna på Umbrella. Men avrättnings
teamet, lett av Hunk var framför oss. När dom kommit fram till Birkin hade han redan
injicerat sig med G-Viruset...han blev sin egen kreation och mosade dom. Strax efteråt
spred sig T-Viruset med råttor genom hela Raccoon City och Umbrella fick möta sina
värsta farhågor.

28:e September:
Dom goda invånarna blev zombier och staden hade börjat gå mot sitt öde. Människor var
inte längre något match för zombierna. Mitt i kaoset slängde Umbrella Europe in en ny
B.O.W., kallad Nemesis. Nemesis skulle leta reda på och sedan förstöra kvarvarande
S.T.A.R.S. medlemmen Jill Valentine.  Det blev en självklarhet  att även vår
organisation skulle få tag på Nemesis strid data.

29:e September:
För att täcka allting skickade Umbrella ut ännu en Tyrant för att ta hand om Leon och
Claire som försökte ta reda på deras hemligheter. Så, helt plötsligt fanns det en ny
uppmaning. Birkin brukade gömma hans studier i sin dotter Sherrys halsband.
Det var mycket troligt att G-Viruset fanns där. Under tiden som Umbrella var upptagna
med att täcka vad dom höll på med, var vi tvungna att fånga Sherry innan dom fick
chansen. Jag skickade Ada för att hitta Sherry. Jag, den "döda mannen" fick å andra
sidan, jobba i skuggorna.
En spions huvud obligation och prioritet i ett uppdrag, är att klara av den som en
maskin utan några som helst känslor. Men eftersom Ada blev väldigt involverad med Leon
Scott Kennedy hade hon ändå började bygga känslor inom henne. Mina instinkter kände
att något höll på att gå fel. Något måste göras , snart. Mina instinkter brukade inte
ha fel.
Även fast Ada nästan hade G-Viruset i hennes händer, som Leon hade fått tag på från
Sherry, skickade hennes känslor henne i döden. Men hon var fortfarande till någon
hjälp. Jag var tvungen att rädda hennes liv. Mina under ordnade skyndade sig att hämta
G-Viruset som Leon kastat iväg.
Men Hunk, den enda överlevande från Umbrella's team hann dit före oss.

30:e September:
Vårt ända val var att ta tillbaka Birkin, monstret, och få honom att döda Leon och
Claire för att kunna få hans strids data.
Även fast Birkin förlorade striden mot Leon och Claire lyckades vi samla G-Virus från
hans döda kropp.

1:a Oktober:
På morgonen bombades Raccoon City i ett försök att stoppa en spridning. Det var i alla
fall vad dom sa... Senare åkte Claire till Europa för att försöka hitta hennes bort-
tappade bror Chris och Leon gick med i en 'underground' anti-Umbrella organisation.
Sherry är säker i våra händer. Jag skulle aldrig underskatta Birkin. Det är något
speciellt med den här flickan...

8. W E S K E R ' S R E P O R T I I

Var beredd på att denna text innehåller SPOILERS. Var god och tänk på detta innan du
börjar läsa. Du bör också ha spelat Resident Evil 2 och Resident Evil CODE: Veronica X
för att överhuvudtaget förstå detta. Spela även Resident Evil: Survivor och Resident
Evil 3: Nemesis för att förstå allt ihop.
Denna text var översatt från Japanska till Engelska av GameFAQs användaren Saiki och
sedan översatt och bearbetad från Engelska till Svenska av mig.
---------------------------------------------------------------------------------------

Till Ada Wong:
När jag för första gången besökte det här stället var jag 18 och det var sommar, 20 år
sedan. Jag kommer fortfarande ihåg lukten när helikoptern landade och rotor bladet fick
luften att cirkulera. Från luften såg huset normalt ut men väl nere på marken var det
något som inte var sig likt. William Birkin, som var två år yngre än mig verkade bara
intresserad av hans filer, som vanligt...

31:a Juli, 1978 (Måndag)
För två dagar blev vi två skickade till det stället. Allt hade varit planerat redan från
början eller så kunde det ha varit ett helt vanligt sammanträffande. Den enda person som
kunde veta sanningen var Sir Ozwell Spencer. Spencer använder Arklay labben för att forska
om T-Viruset.
Så snart vi kommit ur helikoptern stod chefen för labbet framför hissen.
Jag kommer inte ens ihåg den mannens namn, inte för att det spelar nån roll. Från den
dagen var labbet mitt och Birkins. Vi blev satta som chef forskare i fabriken och detta
var självklart Spencers vilja.

Vi var dom utvalda.

Vi ignorerade chefen när vi gick in i hissen. Vi visste redan vad vi skulle göra och
ignorerade därför alla, utan att det egentligen var illa menat.
I vanliga fall, när någon ser att vi ignorerar dom brukar dom reagera inom fem sekunder.
Men chefen verkade inte alls bry sig.

På den tiden var jag bara en tonåring så jag gav mig inte på chefen. Chefen förstod vad
Spencer tänkte och såg rakt igenom någon som mig.

När vi tre var i hissen hade Birkin fortfarande sina ögon på sina filer. Filerna hade
information om ett nytt faro-virus hittat två år tillbaka i Afrika, kallt Ebola.

Till och med nu finns det tusentals människor som forskar kring Ebola. Men folket är
alltid delat upp i två delar, en grupp som försöker rädda folk från viruset och en till
som försöker döda folk med det.

Om en person blir infekterad av Ebola är chansen att han dör 90%. Ebola har kapaciteten
att förstöra psykisk struktur inom 10 dagar och inte ens nu har ett botemedel blivit
uppfunnit. Om detta skulle använda som ett bio-vapen skulle det skapa en otrolig
försörelse.

Men eftersom skapandet av bio-vapen är olagligt kunde vi inte använda viruset som ett
vapen. Men jag är säker på att någon tänkte använda det som ett vapen. Så för att
förbereda mig ifall viruset skulle användas som vapen var jag tvungen att börja forska
efter ett botemedel redan nu. Men linjen mellan att hitta ett botemedel och skapa ett
bio-vapen är tunn. Det beror på att forskningen mellan dessa två inte skiljer sig det
minsta. Så någon kunde säga att han forskade efter ett botemedel men ändå göra ett
bio-vapen.

Men Birkin var inte intresserad av något av dessa för han ville bara undersöka själva
Ebola viruset. Viruset hade alldeles för många frågetecken för stunden. Ett var att
viruset skulle dö inom ett par dagar av sig självt och även dö direkt om det blev träffat
av solen. Det andra var hur snabbt det kunda döda personen det attackerat. Det dödar
personen oerhört kvickt och det finns nästan ingen tid för viruset att infektera en annan
person. Det tredje är hur viruset sprider sig. Viruset måste psykiskt röra vid en person
för att infektera dom och kan därför lätt sättas i karantän. Men jag vill ändå plocka fram
följande funderingar.

Hur skulle det vara om en person som blivit infekterad av Ebola kunde stå upp och gå omkring?
Och om den personen sedan skulle tänka helt annorlunda och därför försöka infektera dom som
inte blivit infekterade?

Hur skulle det vara om Ebolas DNA, även kallat RNA, hade ett annat sätt att attackera
människors DNA så att dom inte dog lika lätt?

Personen skulle vara död från andra personers syn, men skulle fortfarande kunna gå runt och
sprida viruset som ett bio-vapen.

Ebola kan mycket väl ha egenskaper som dessa. Och från och med nu, kommer vi vara dom enda
som vet om det.

Umbrella, med Spencer på toppen, var en organisation gjord för att forska kring virusets
olika kvaliteter. Som en täckmantel skulle dom säga till världen att dom höll på att göra
botemedel under tiden som sanningen egentligen var raka motsatsen.

Fyndet av original viruset som byggde om människors DNA var början till allting.

Genom att använda originalet som bas skulle ett uppgraderat virus kunna bli skapat för att
bli ett bio-vapen. Det här var planen för T-Viruset.

Viruset var även ett RNA virus som skulle göra förändringar i personens kropp och sedan göra
kroppen starkare.

Birkin var intresserad av Ebola eftersom han hade tänkt att kombinera två virus (Ebola viruset
och T-Viruset) för att skapa ett uppgraderat virus. Som tur var hade redan en liten mängd
av Ebola redan blivit skickat till den här fabriken.

Vi hade åkt i många hissar och slutligen kommit fram till vår destination.

När vi kom fram till det stället reste till och med Birkin på ansiktet för att se sig omkring.

Det här var första gången vi stötte på den där kvinnan.

Ingen berättade nånting för oss om henne. Allting om henne var topp hemlig stämplat och datan
på henne läckte inte ut någonstans utanför labbet.

Genom att läsa loggarna kunde man upptäcka att hon varit här enda sen labbet byggdes.

Vid den tiden var hon 25 år. Men vad hennes namn var och varför hon var här var ett
mysterium. Hon var ett test objekt för forskningen på T-Viruset. Forskningen hade börjat
den 10:e November, 1967. I elva år hade hon gått igenom en oerhörd massa tester.

Jag hörde Birkin viska nånting. Men jag kan inte placera hans ord.

Men vi hade kommit till ett ställe som vi inte kunde sticka ifrån.

Vi var här för att slutföra forskningen och sluta som kvinnan. För oss fanns det bara ett
enda val.

Kvinnan som låg på sängen hade verkligen rört till det i våra huvuden.

Var det här en del av Sir Spencers plan?

---Nästa logg tar plats 3 år senare.

Alexia - 1

27:e Juli, 1981
---3 år sedan förra rapporten

Idag satte Umbrella en 10 årig flicka för att bli Chefs forskare på Antarctica fabriken.

Hennes name är Alexia Ashford. Nu är jag 21 år gammal och William Birkin är 19.

Det är väldigt störande att till och med här i vårt eget Arklay labb pratar alla om Alexia
och Antarctica fabriken. Det är på grund av att alla anställda som varit med ett tag anser
att familjen Ashford är en legendarisk familj.

Varje gång något går fel i våran forskning börjar dom gamla fånarna alltid säga samma sak
om och om igen. "Om ändå Edward fortfarande levde."

Det är förvisso sant att han var den första att hitta originial viruset och det kan hända
att han var en oerhört duktig forskare som startat T-Virus planen.
Men strax efter att Umbrella startades, dog Edward Ashford. Det har nu gått 13 år sedan dess.
Det är ingen idé att förvänta sig något från Ashford familjen.
Eftersom ända sedan Edwards död har Antarctica fabriken som hans son (Alexander) byggt inte
gjort någonting.
Han son/dotter-dotter är säkert helt oanvänder hon också...

Men en dag började våra patetiska arbetare börja med nya argument. "Om ändå Alexia var här..."

Det gör mig arg när jag tänker på att våra arbetare och forskare är fyllda av dumhet.
Eftersom dom tänker så kan dom inte göra något själva och måste alltid bli tillsagda.
Men jag, jag har ändå modet uppe.

Om jag hade låtit allt det där gå åt huvudet på mig hade forskningen i Arklay labbet blivit
försenad. Som huvud forskare var jag tvungen att hålla mig själv under kontroll för annars
skulle framgång bli en omöjlighet.

Senare kom en tanke till mitt huvud. Jag skulle kunna använda alla gamla arbetare för att
skaffa framgång. Dom gamla idioterna kunde dö när som helst och skulle bli perfekta test
objekt. För att kunna hamna ovanför alla var jag tvungen att kunna använda alla resurser
till min fördel.

Men problemet var Birkin. Hans reaktion till Alexia var hur bra som helst.

Även om han aldrig pratade om det så var Birkin stolt över att han var 16 när han blev
skickad till labbet. Men hans stolthet blev dock helt förstörd när han visste att Alexia
var ett geni redan vid 10 års ålder. Han som var född som ett geni hade nu för första gången
fått smaka på ett underlag eftersom Alexia låg hela 6 år före honom.

Han kunde inte hantera den yngre, legendariska, flickan. Att bli utklassad av en flicka som
inte ens fått bröst var ett tungt nederlag. Den största anledningen var att hon fortfarande
bara var ett barn.

Men av vissa anledningar behövde jag ha tillbaka Birkin till hans normala tillstånd igen.
Den William Birkin jag kände innan han mötte Alexia. Vi hade i vilket fall som helst
nått fas 2 i våran plan på bara 3 år.

Nu kunde T-Viruset användas för att skapa ett bio-vapen även känt som zombien. Men effekten
av T-Viruset varierar kraftigt och det finns ingen 100 procentig garanti för att det ska
fungera. Alla människor har olika DNA struktur och några kanske reagerar olika på viruset.

Och ändå dör 10% av alla dom som blir zombier. Det är något som vi inte kan göra något åt.
Men dom återstående 90 procenten är mycket lätta att använda som vapen, men Spencer hade
något annat i tankarna.
Han ville ha ett vapen som fungerade till 100%.

Från början skulle bio vapen vara ett vapen som skulle kunna bli gjort för väldigt lite
pengar. Men nu har bio-vapen forskningen kostat miljoner. Om Spencer bara ville tjäna
pengar hade han inte valt att försöka få det att fungera till 100%.

Om vi använt det redan nu hade vi lätt kunna tjäna pengar på det men om vi fortsätter
forska kommer vi inte klara av att tjäna på det.
Och varför skulle Spencer vilja fortsätta forska om han förlorar pengar?
Jag kan inte förstå vad f*n Spencer tänkte på.

Men om vi går tillbaka till Birkin, forskningen han håller på med inom bio-vapen kommer
kunna slåss. Genom att blanda olika DNA koder skulle vi kunna skapa detta bio-vapen. Det
var gjort för att ta kål på allt som försökte gå emot oss. Det var ett stridande bio-
vapen som senare blev kallat för Hunter (jägare). Men den forskningen blev lagd på is så
länge så att vi skulle kunna skydda test objekten från Birkin.

För att kunna tävla mot Alexia började Birkin bli mer och mer onormal. Han kunde vara på
labbet 24 timmar om dagen och göra tester utan någon som helst anledning.

Jag brukade vanligtvis använda andra forskare för att hämta prover och data från test
objekten innan dom dog men med farten som Birkin höll var det omöjligt att hålla upp
med honom.

Chefen fick skaffa nya test objekt precis som om ingenting hänt och strax efteråt skulle
objekten gå en ödesdiger död till mötes. Det var ett helvete där inne.
Men i det helvetet var ett test objekt fortfarande levande, kvinnan som vi träffade för 3
år sedan. Hon var 28 år gammal nu och hade spenderat 14 år i labbet.

Under dom 14 åren måste effekten av Ebola viruset ha gjort henne knäpp. Men även om hon
fortfarande var vid en normal människas medvetande borde hon inte vilja annat än att dö.
Men hon levde vidare. Hur kunde hon stanna levande så länge? Det är ingen skillnad på
datan från henne och något annat test objekt.
Mer tid krävs för att lösa det här mysteriet.

---Nästa rapport tar plats 2 år senare.

31:a December, 1983 (Lördag)
Det var nu den 6:e vintern sen jag började arbeta på Arklay fabriken.

Under dom två senaste åren hade vi inte gjort några riktiga framsteg i våran forskning
och tiden fortsatte bara att gå. Men vi hade fått ett meddelande om att Alexia plötsligt
hade dött. Anledningen till att hon dött hade varit viruset som hon själv skapat;
T-Veronica viruset. Det verkade som om den 12 åriga flickan var för ung för en sån
här farlig forskning som vi höll på med.

Jag hörde rykten om att Alexia hade injicerat T-Veronica viruset i sig själv, men jag
kunde inte tro det. Hon kunde förmodligen inte hantera hennes fars död för ett år
sedan och gjorde därför säkert ett litet fel i forskningen.

Senare blev forskningen i Antarctica fabriken övertagen av Alexias tvilling bror, men
ingen hade förväntat sig något från honom. Nu, i slutet kunde inte Ashford familjen
ge oss några resultat längre och förlorade därför all makt.

Som jag sa tidigare var Ashford familjen en legend och dom kommer fortsätta som en
legend.

Nu när Alexia dött, ändrade Birkin på sig, eller borde jag säga att han gick tillbaka
till sitt normala jag. Men nu fanns det ingen som han kunde tävla mot och därför fick
alla andra anställda jobba åt honom. Men det var fortfarande en dum idé att prata om
Alexia framför honom. Till och med när jag försökte få tag i ett prov av T-Veronica
viruset sade han strängt nej.

Jag var tvungen att sätta forskningen om Alexia åt sidan så länge. Till slut upptäckte
jag att det egentligen inte alls var Birkin som hade förändrats utan att det varit allt
runt omkring honom som ändrats.

Men jag hade betydligt större problem än att bry mig för mycket om det.

Vår fabrik låg i en öde skog. Jag gick ofta ut och gick i skogen och eftersom fabriken
nästan låg i mitten av skogen stötte jag aldrig på några andra människor. Enda sättet
att ta sig hit var med hjälp av en helikopter. Vi behövde vår bas här ute eftersom
det fanns en risk att viruset skulle kunna sprida sig om det inte funnits några problem
att ta sig hit.

Men ett bio-vapen är inte så enkelt. Viruset kan smitta djur lika lätt som människor.

Alla virus är inte garanterade att bara ha effekt på en slags organism. Till exempel
så var Influenza viruset inte bara skadligt för människor utan också fåglar, grisar,
hästar och sälar. Och till och med bland alla dessa olika varelser var det bara vissa
som blev smittade. Fiskmåsar och kycklingar blev till exempel smittade av viruset under
tiden som inga andra fåglar blev smittade. Och samma virus kan mycket väl ha olika
effekter på olika varelser.

Problemet ligger i att T-Viruset kan smitta många olika livs former.

Under tiden som Birkin var oanvändbar gjorde jag lite egen forskning på T-Viruset. Jag
upptäckte att T-Viruset kunde smitta i stort sett vilken livs form som helst. Inte bara
däggdjur utan även växter, kryp och fiskar. Varje gång jag gick genom skogen frågade jag
mig alltid samma sak, "Varför valde Spencer just den här platsen?".

Det finns väldigt många olika livs former i den här skogen. Vad skulle hända om viruset
läckte ut? Om bara en insekt blev infekterad skulle den förmodligen inte muteras
alltför mycket men insekterna skulle kunna sprida viruset över en väldigt stor yta med
en otrolig hastighet. Om det här hände, hur långt skulle då T-Viruset kunna sprida sig?

Om en växt skulle bli infekterad skulle inte den kunna röra sig och det skulle kunna
verka säkert. Men hur blir det då med alla frön som växten kastar ut?

Det skulle bli förödande om nånting sånt skulle hända. Nu när jag tänker på det så var
det väldigt smart av Ashford familjen att sätta deras fabrik i Antarctica (Antarktis
för er som inte förstått det ännu). Men här verkar det precis som om någon _vill_ sprida
viruset. Men det kunde inte vara möjligt. Vad försöker Spencer få oss att göra?

Det här var något som jag inte kunde ta upp med någon annan forskare. Den enda jag kunde
prata med var Birkin, men han skulle förmodligen inte ens bry sig.

Jag behöver mer information.

Jag började inse mina gränser som en vanlig forskare. För att kunna få reda på vad
Spencer egentligen tänkte var jag tvungen att skaffa mig en position där jag kunde
få tag på mer information.

För att få reda på det skulle jag kunna kasta bort alla mina nuvarande positioner.
Men det här var inget jag kunde göra på bara några dagar. Jag kan inte låta Spencer
få reda på mina planer, för om han gör det så kommer allt att vara över.

Jag fortsatte min forskning med Birkin så att ingen skulle ana oråd.

När tiden gick glömdes det kvinnliga test objektet bort. Hon var bara
ett "misstag" som levde vidare till den där dagen, 5 år senare...

Den 11:e sommaren kom sen jag och Birkin hade börjat arbeta på fabriken. Jag
var 28 vid den tiden. Birkin hade blivit pappa åt en 2 år gammal flicka. Hans
fru var även hon en forskare på fabriken. Det var en ren självklarhet att
människor som jobbar tillsammans på en plats som denna till slut skulle bli
kära i varandra och få barn tillsammans.

Men en normal människa skulle aldrig kunna fortsätta att forska på ett sånt
här ställe. Alla som är kvar här har blivit knäppa.

Vi hade gått in i fas 3 av våran plan under dom 10 åren. Ett programmerat
liv, använt som soldat, är ett bio-vapen för strid. Det kallades "Tyrant".
Men det här projektet hade ett stort problem ända från starten. Det fanns
nästan ingen som var kapabel till att bli en Tyrant.

Det här var på grund av T-Viruset.

Vilken människa som helst kunde användas för att göra en zombie eller en
hunter men deras intelligens skulle gå förlorad i processen. Det krävs en
viss intelligens för att skapa en Tyrant. Birkin använde sig av flera olika
sätt att skapa en Tyrant för att kompensera för det här problemet. Men det
fanns bara väldigt lite människor som kunde användas på det andra sättet.
Genom simulering fick vi veta att endast 1 av 100,000,000 skulle bli en
Tyrant, resten skulle sluta som zombier.

Om våran forskning fortsatte, skulle vi förmodligen kunna forska fram en
annan sort av T-Viruset som var kompatibelt med fler människor. Men för
att detta skulle kunna hända, skulle vi vara tvungna att ha andra test
objekt. Men även om vi sökte igenom hela Amerika skulle vi bara hitta
cirka 10 personer som var kompatibla till att bli Tyrant.

Andra forskare hade stött på samma problem. Vi hade sprungit in i en vägg
innan vi ens påbörjat vår forskning.

Men vi fick ett meddelande om att en fabrik i Europa hade tänkt ut en plan
för att lösa det här problemet i fas 3. Det här var "The Nemesis Project."
På svenska blir det alltså: "Nemesis projektet".

Jag gjorde allt för att få tag i ett provexemplar för att skjuta våran forskning
framåt. Även om Birkin verkligen inte ville det så lyckades jag övertala honom.

Tills vi hittar en kompatibel host skulle inte vår forskning röra sig någonstans
och Birkin var tvungen att erkänna det.

Vi fick paketet några dagar senare och lådan hade flera stycken anvisningar om
försiktighet på sig. Den lilla lådan bar texten "Nemesis Project".

För att få tag på det här provet från den franska fabriken fick vi kämpa hårt,
speciellt som Spencer inte hjälpte oss.

Birkin hade ingen intresse i paketet förrän på slutet då han hade gjort några
tester. Provet var helt nytt och var tänkt att användas till att testning.

Nemesis var en biologisk livs form skapad genom att manipulera DNA.

Intelligensen var det enda förbättrade och den här livsformen kunde inte
göra någonting ensam. Men så fort den hittar en host blir den en parasit
som tar över kroppen och ger den en oerhörd strids kompatibilitet.

Hosten för vapnet och parasiten var gjorda separat för att man senare
skulle kunna kombinera dessa och skapa ett bio-vapen. Om det här lyckades
skulle vi ta oss förbi väggen med intelligens svårigheterna. Och vi skulle
därför kunna skapa bio-vapen.

Men det enda problemet var när parasiten tog över kroppen.

I alla loggar stod det att så snart parasiten tagit över dog varje host inom
5 minuter. Men vi visste redan om faran med prototypen.

Min plan var att förlänga tiden som hosten skulle överleva så att vi kunde
få äran för "The Nemesis project". Hosten fick bli det kvinnliga test objektet.

Hennes otroliga livslängd borde kunna överleva längre mot Nemesis prototypen.
Och även om vi misslyckades skulle ingenting ändras.

Men testet fick en annat resultat än jag trott. Nemesis prototypen som försökte
angripa hennes hjärna hade försvunnit. I början kunde vi inte förstå vad som hänt.
Vi hade inte tänkt oss att hon skulle konsumera Nemesis.

Det var början.

Något hade hänt inom det felade experimentet. Vi bestämde oss från att börja
om vår forskning på henne från scratch (början).

Dom senaste tio åren hade vi gjort alla forskning på henne som vi kunnat,
men vi bestämde oss ändå för att kasta bort dom filerna. Under dom 21 åren
som hon levde började någonting äntligen visa sig.

Det var bara Birkin som började märka skillnaden.

Det var verkligen något som ändrade sig inom henne.

Men det var något helt annat än T-Virus projektet.

Något nytt gav oss en ny idé.

"G-Virus" projektet var projektet som ändrade våra öden.

---nästa logg tar plats 7 år senare.

31:a Juli, 1995
---7 år från den förra.

När jag kom tillbaka till den där platsen var det 17 år sedan jag var där
första gången. Varje gång jag kom dit kom jag ihåg lukten av vinden från
den dagen. Byggnaderna och allt annat såg ut precis som tidigare.

På helikopter platsen kunde jag se Birkin. Det var länge sen jag såg honom
sist. Fyra år har gått sedan jag lämnade Arklay labben.

För fyra år sedan, när Birkins G-Virus projekt hade gått igenom, hade jag
begärt förflyttning till "The secret intelligence service" och jag fick
utan problem min förflyttning. Det var självklart för alla att jag inte
längre ville vara forskare utan ville fortsätta min karriär på annat håll.

Och i verkligheten så var forskningen kring G-Viruset på alldeles för hög
nivå för mig. Även om jag inte hade haft ett annat motiv kunde jag känna
mina gränser som forskare när jag kommit på vad Sir Spencer egentligen höll
på med.

Som vanligt tog Birkin inte ansiktet ur hans filer när jag kom. Birkin kom
till Arklay ofta, men Birkin var inte längre med i Arklay.

För ett litet tag sen startades ett labb under jorden, under Raccoon City.
Det var platsen som forskningen kring G-Viruset skulle ta plats.

Men för att vara helt ärlig, så trodde jag inte att Spencer skulle låta
"G-Viruset" gå igenom eftersom det var så långt ifrån att vara ett vapen
och det hade för många okända faktorer.

Anledningen till att "G" var lite olikt "T-Viruset" var att hosten hela
tiden reagerade på viruset. Därför muterades hosten mycket lätt eftersom
DNAT hela tiden var öppet för viruset. Men det här berodde helt på viruset
och inte på hostens DNA.

Även om viruset gjorde nån sorts ändring var muteringen av hostens DNA inte
något som inträffade ofta. Om det fanns en styrka utanför som radioaktiv
strålning hade det varit en annan historia.

Men "G" var inte som "T". Till och med utan en utomstående styrka fortsatte
"G" att mutera hosten tills den dog.

Något väldigt likt detta var tvunget att finnas i T-Viruset också. När
ett bio-vapnet sattes i en specifik del i hosten skulle det skapa någon
sorts mutation, den saken var redan konfirmerad. Men för att detta skulle
hända var alltid en utomstående kraft behövd.

Men "G" behövde inget sådant.

Ingen kan någonsin tänka sig vad som ligger bakom mutationerna. Och även
om vi kom fram med ett sätt att stoppa muteringen, skulle viruset bara
mutera igen för att överleva.

För 7 år sedan fann Birkin detta i den där kvinnan. Vid en första titt på
kvinnan hade inga förändringar inträffat på utsidan, men på insidan inträffade
flera olika mutationer och hon fortsatte att konsumera alla möjliga sorters
virus och fortsatte därför även att leva vidare.

Och över dom 21 åren av mutering hade kroppen muterats så mycket att den
till och med konsumerade Nemesis.

G-Virus projektet handlade om att ta mutationen så långt som möjligt.
Det här kunde leda till "The Ultimate life form" (den ultimata livs formen)
eller så kunde det sluta i ett helvete ....kunde detta ens kallas för vapen?

Vad tänkte Spencer när han lät projektet gå igenom? Inte ens när jag
förflyttades till "The secret intelligence service" kunde jag få reda
på någonting om vad Spencer tänkte under dom här 4 åren. Och nu kommer
Spencer inte ens till Arklay labben längre. Det verkar precis som om han
tänkte att något skulle hända här.

Spencer drev sakta ifrån mig, precis som en oas i öknen.

Men min chans kommer snart... Det vill säga, om jag lever tills dess.

Hissen tog mig och Birkin till den högsta nivån i labbet. Det var platsen
där vi för första gången såg kvinnan.

Det mötte vi en ny forsknings ledare, John.

Han hade kommit från Chicago labbet och var en utomordentlig forskare,
men han var för normal för att arbeta på ett ställe som detta. Han hade
frågat om motiven kring forskningen och hade gång på gång gett sig på
ledningen i den här frågan.

Det här hade till och med nått mina öron i "The secret intelligence service".
Om information läckte ut skulle han vara den första som fick gå. Det var i
alla fall vad alla sa.

Vi hade båda ignorerat John och hade börjat rensningen av kvinnar för att
döda henne.

När hon konsumerade Nemesis, började hon bete sig konstigt även om hon fått
tillbaka lite intelligens.

Varje gång hon fick syn på en kvinna slet hon loss dennes ansikte för att
bära det själv. Enligt loggarna hade hon visat samma beteende när hon för
första gången injicerades med original viruset.

Ingen visste varför hon betedde sig så här men på den senaste tiden hade
tre stycken kvinnliga forskare blivit dödade på det här sättet och det
var då ledningen bad oss döda henne. Eftersom "G" forskningen tog sig
framåt, sakta men säkert, hade vi därför ingen nytta för henne.

Hennes död tog 3 dagar och hennes "döda kropp" flyttades av chefen.

I slutet visste ingen vem hon var eller vad hon gjorde här. Men så var
det med många andra test objekt också.

Men om hon inte funnits här, skulle inte G-Projektet existerat. Så om
inte hon funnits skulle jag och Birkin varit placerade i en helt annan
situation än den vi satt i nu.

Jag hade det här i bak huvudet när jag lämnade Arklay labben.

Hur långt planerade Spencer att gå?

---"incidenten" inträffade 3 år senare...

9. S T O R Y S A M M A N S T Ä L L N I N G

==================
RESIDENT EVIL ZERO
==================

July 1998

Ett tåg som går igenom Raccoon Forest attackeras av leeches som är
kontrollerade av en barfota man i rock. Människorna ombord blir
attackerade och blir zombier, strax efteråt stoppas tåget.

Bravo Team åker till Raccoon Forest för att kolla upp kannibalistiska
attacker. När dem landar, lämnar alla Bravo Team medlemmar utom Kevin
helikoptern och ser ett militär fordon. Förarna hade blivit mördade
när dem transporterad den dömde Billy Coen. Bravo Teamet söker igenom
platsen noga.

Rebecca Chambers hittar ett parkerat tåg med zombier ombord. Edward
Dewey kommer ikapp henne och blir mördad av zombie hundar. Enrico
Marini ger Rebecca mer information om Billy's bakgrund och berättar
även att han är en mördare. Rebecca träffar Billy Coen, men dem kommer
inte överens till en början. Billy räddar sedan livet på Rebecca och
då börjar dem arbeta tillsammans för att ta sig därifrån. Plötsligt
startar tåget och när Rebecca och Billy beger sig på det stöter dem
ihop med agenter som jobbar för Albert Wesker och William Birkin, men
även dem blir attackerade av monstren. Det var agenterna som hade
startat tåget.

Dem utforskar och ser hur monstren skapar starka zombier. Tillsammans
sätter Rebecca och Billy stopp för alla hot och tar sig till kontroll
rummet i tåget, där dem stannar det.
Hur som helst...

Tåget krashar in i en tunnel i närheten av Training Facility, The
Marcus Mansion. Mannen i rocken hotar Albert Wesker och William
Birkin (i deras gömställe), han hotar även Billy och Rebecca och
visar kraften hos sina monster. Dem utforskar mer av Marcus Mansion
och snart berättar Billy för Rebecca att han varit med i en militär
grupp som dödat 23 människor i Afrika av en dålig anledning. Dem
lyckas låsa upp vägen till kapellet i bakdelen av huset och Rebecca
och Billy hittar labbet där Dr. James Marcus arbetade.

Billy och Rebecca hittar ett kabel tåg men Billy blir attackerad av
ett monster och ramlar ner i ett hål. Rebecca tar kabel tåget och
hamnar på en mystisk plats med ett hiss tåg (i RE2 använder Claire
och Leon exakt samma plats för att ta sig till Birkin labbet).
Rebecca åker med hissen ner och träffar Enrico. Hon berättar att
hon måste hitta Billy. Enrico springer iväg efter att han sagt till
henne att springa till ett gammalt hus i skogen. Efter det träffas
dem aldrig mer...

Rebecca hittar och räddar Billy som båda springer för att konfrontera
mannen i rocken, Marcus. Han blir då ett monster och William Birkin
startar själv förstörings systemet för Marcus Mansion (under tiden som
Albert Wesker springer iväg för att leda S.T.A.R.S Alpha Team till
huset i Raccoon Forest, The Spencer Estate (läs om det lite längre
ner)).

Rebecca och Billy använder solljus för att döda Dr. Marcus. När
dagsljus av nästa dag kommer (samma dag som Alpha Teamet beger sig
till Spencer Estate) står Rebecca och Billy på en klippa. Rebecca
tar då Billy's dogtag från hans nacke för att officiellt förklara
honom som död.

Rebecca springer mot Spencer huset under tiden som Billy går åt
andra hållet. Det är här Resident Evil tar plats...

=================================
RESIDENT EVIL 1 (REBIRTH VERSION)
=================================
Notering: Den här sammanställningen kombinerar både Chris och Jill.

Juli 1998

Rapporter om kannibalism rapporteras in till Raccoon City. Den lokala
police styrkan skickar in en special styrka för att stoppa den, kallad
STARS, Special Tactics and Rescue Service. STARS är uppdelat i två
olika team, Bravo och Alpha. Bravo skickas in först. Bravo teamet hade
följande medlemmar: Rebecca Chambers, Enrico Marini, Forest Speyer,
Richard Aiken, Ed Dewey och Kenneth Sullivan. Enrico Marini var teamets
ledare.

Bravo teamet börjar undersöka skogen vid Arklay Mountains och bara en
dag senare förlorar Alpha teamet kontakten med Bravo och Albert Wesker
bestämmer sig för att skicka in det andra STARS teamet för att hitta
Bravo teamet.

När deras helikopter upptäcker ett vrak landar dom och Wesker, Jill,
Joseph, Barry och Chris undersöker helikoptern. Inuti den hittar dom
kvarlevorna av Kevin, Bravo teamets pilot. Joseph ser sig omkring och
blir chockad av ljuden han hör, men hur mycket han än letar ser han
ingenting.

Plötsligt, attackerar en flådd hund Joseph och Jill Valentine skjuter
hunden flera gånger. Men hunden verkar inte känna av kulorna (eller
så träffar hon inte; hon vet inte säkert). Hon får slut på ammo och
när hundarna är klara med Joseph kastar sig en av dom mot Jill. Men
precis innan han får tag på Jill skjuter Chris hunden och dom börjar
springa mot dom andra.

Piloten Brad Vickers flyr eftersom han är livrädd för monstren som han
ser. Chris stannar upp i chock och en hund kastar sig mot honom men
Wesker räddar Chris genom att sätta en kula i hunden.

Efter en stunds hetsigt springande tar sig dom kvarvarande STARS
medlemmarna in i ett närliggande hus som tillhör Umbrella Inc. Det
var även Ozwell Spencers hus på 60 talet och sägs vara övergivet
för flera år sen. Väl inne upptäcker Jill, Barry och Wesker att
Chris fattas. Dom hör skott i närheten och Jill och Barry skickas
iväg för att kolla upp det.

Jill Valentine och Barry Burton hittar kroppen från Kenneth Sullivan i
Bravo teamet. Senare hittar dom även Forest Speyers kropp.

Under tiden som Jill och Barry separerar når Chris uthuset bakom huset.
Där slåss Chris och Rebecca mot en stor planta kallad Plant 42. Dom
dödar plantan genom lite hjälp av en kemikalie och genom att tömma en
haj tank på vatten.

Tillbaka i huset dödar Jill en jättestor orm och undersöker senare
källaren i huset. Chris och Rebecca springer mot huset eftersom det
inte finns några andra platser att gå till för tillfället. Dom hittar
ormen som Jill nyss slagits mot och med den nya ammon från uthuset dör
ormen till slut för alltid.

När Chris och Rebecca ser sig omkring invaderar ett nytt monster huset.
Monstret kallas för Hunter och är mycket värre än alla zombies som gått
omkring här tidigare.

Samtidigt tar sig Jill ut till ett slags litet hus i närheten av huset
och dess trädgård. Hon ser sig omkring och blir knockad av nåt slags
odjur i kedjor. När hon till slut får tillbaka medvetandet försöker hon
skjuta monstret, men det verkar inte ta någon skada. Inte ens med den
Magnum som hon hittade på kyrkogården. När hon sprungit ifrån monstret
hamnar hon i uthuset där Chris och Rebecca tidigare var. När hon
undersöker stället hör hon hur Barry står och pratar med någon och hur
han muttrar något om sin familj. När Barry upptäcker Jill berättar han
hur han stod och pratade med sig själv.

Jill och Barry hittar tillsammans vägen ner till underjorden. Där nere
hittar Jill, Enrico Marini. Han berättar för Jill hur Umbrella hade
planerat det här... strax därefter blir han skjuten. Jill springer
därifrån utan några ledtrådar på vem som kan vara förrädaren och
Umbrellas kontaktperson.

Jill jagar mördaren in genom konstiga tunnlar och efter en lång stunds
letande möter hon Barry Burton. Dom tar tillsammans en hiss ner i en
djup håla och snart springer Jill på monstret som attackerade henne i
den lilla stugan. När hon springer tillbaka till Barry för att berätta
vad som hänt ser hon hur Barry åker iväg med hissen för att överge
henne.

Jill går tillbaka till monstret och håller sig än en gång undan och
hittar till slut en stege som leder ut till stugan där hon för första
gången mötte monstret. Hon hittar en väg under trappan i hallen i
huset och går ner.

Väl nere träffar hon Barry och efter att dom pratat en stund kommer
monstret tillbaka. Dom har vid det här laget fått veta att monstret
är en kvinna vid namn Lisa Trevor. Jill ger tillbaka vapnet till
Barry som hon tog från honom för bara någon minut sedan och sen
börjar dom frenetiskt skjuta mot monstret. Lisa faller snart ner
i hålet och Barry stannar frivilligt kvar ifall monstret skulle
komma tillbaka.

Jill följer vägen och hamnar snart i ett laboratorium.

Chris och Rebecca hittar snart en liten notering som Jill och Barry
lämnat i närheten av några skrivmaskiner och dom tar sig till slut
ner till underjorden där dom tar kål på en jätte spindel och tar sig
ner i labbet.

Jill upptäcker hur Barry och Wesker arbetade tillsammans för att döda
alla STARS medlemmar och skaffa sig strids data. Barry ville inte, men
hans familj var i fara. Wesker planerade även att spränga labbet i
luften och därmed förråda Umbrella Inc. Men Wesker hade inte räknat med
att Barry skulle förråda honom och sen få honom dödad av hans eget
monster, Tyrant.

Barry blir slagen medvetslös av Tyrant och Jill slåss mot den. Hon
vinner tack vare sin granat kastare. Samtidigt vaknar Barry till och
dom beger sig ut ur rummet. När dom väl kommit ut ur rummet hör dom
hur larmet går igång och en detonations sekvens har startats. Hur?

Jill och Barry skyndar sig ut ur labbet. Dom springer ihop med Chris
och Rebecca och springer sen tillsammans med dom till Helikopter
plattan. Men så snart dom kommit upp till helikopter plattan möts dom
av Tyrant igen.

Chris Redfield blir knockad av Tyrant och Jill, Barry och Rebecca
använder alla deras vapen för att ta kål på Tyrant, men inget verkar
bita på honom. Men snart kastar Brad Vickers ut en raket kastare från
helikoptern.

Chris vaknar till och plockar upp raket kastaren. Strax därefter
skjuter han Tyrant i bitar och alla fyra åker därifrån strax innan
huset exploderar.

===============================
RESIDENT EVIL 3: NEMESIS DEL 1
===============================
SEPTEMBER 1998

Chris, Jill, Barry och Rebecca måste stoppa Umbrella från att sprida
viruset från huset så därför beger sig Chris och förmodligen även
Rebecca till Europa för att ta sig an Umbrella under tiden som Jill
och Barry stannar bakom.

Den 22:a september färdiställer en forskare vid namn William Birkin
sitt G-Virus, en uppgradering av det äldre T-Viruset. Umbrella som
förlorat sitt tålamod skickar ett team för att stjäla hans virus.
Birkin injicerar viruset i sig själv och blir ett monster. Som monster
attackerar han teamet och gör så att T-Viruset sprider sig över hela
staden genom att råttor drack upp viruset nere i kloakerna.

SEPTEMBER 28, 1998

Jill Valentine lyckas komma undan infektion och den 28:e September slår
hon sig ut ur staden med en Assault Rifle i famnen. Hon springer in i
Brad Vickers, piloten i STARS. Han berättar att något är efter STARS
medlemmar, men vad?

När Jill tar sig till RPD (Raccon City Police Department) byggnaden
stöter hon på saken som Brad pratade om. Brad blir då mördad av
monstret som kallas för Nemesis. Jill's vapen skadar honom inte alltför
mycket så hon springer in i RPD byggnaden.

STARS kontoret i byggnaden är helt orört och Jill hittar en Magnum som
är riktigt effektiv mot Nemesis. När hon till slut hittar ett set med
lock-picks slår sig Jill ut ur RPD. Nemesis kommer tillbaka men med
hennes nya Magnum har hon inga problem med att skjuta ner honom. Men
han reser sig ändå upp igen.

Jill springer så fort hon bara kan och tappar bort Nemesis. Hon
springer ihop med en kille vid namn Carlos Oliveira. Han tillhör
Umbrella BioHazard Countermeasure Service. Dom skickades hit av
Umbrella för att rädda Raccoon City bor. Men dom vet inte vad Umbrella
egentligen sysslar med.

Jill springer även in i Mikhail Victor och Niocholai Ginovaef (mer
UBCS). Nicholai verkar underlig medan Mikhail verkar helt okej. Mikhail
är dock svårt skadad. Jill undersöker el stationen och hittar en fuse
(säkring) som hon vet att hon kommer ha använding av för att starta
tåget.

Hon hittar även mer och kraftigare ammo till sin granat kastare och
sitt hagelgevär. När hon sedan stöter på Nemesis igen lägger han sig
ner nästan direkt. Jill hittar lite olja vid en bensin mack och lite
kablar i ett garage. Hon springer sedan och fixar iordning tåget.

På hennes väg tillbaka ser hon hur Nicholai skjuter någon och hur han
sedan blir attackerad av zombier. Med Nicholai död åker hon med Carlos
och Mikhail ut ur staden.

Nemesis kommer tillbaka så Mikhail tar en hand granat och spränger både
sig själv och Nemesis ut ur tåget. Tåget krashar vid ett klock torn och
Carlos och Jill försöker nu signalera till helikopten genom att ringa
i klockan i tornets topp.

Jill hittar nycklarna utan några större problem och ringer i klockan.
När helikoptern sedan kommer finns Nemesis i närheten och använder
sig av sin egen raket kastare för att skjuta ner helikoptern. Strax
efter att Nemesis skjutit ner helikoptern förstör Carlos, Nemesis'
raket kastare.

Nemesis infekterar sedan Jill med viruset. Nu ger Jill allt vad hon
har för att ta död på Nemesis och när hon till slut lyckas blir hon
medvetslös...

===============
RESIDENT EVIL 2
===============
SEPTEMBER 29, 1998

Under tiden som Jill ligger medvetslös åker Claire Redfield, Chris
Redfields syster in till staden för att hitta honom. Leon Kennedy
åker in till staden för sin första dag på jobbet. Leon och Claire
springer in i massor med zombier och Leon försöker skjuta dem till
ingen nytta. Claire försöker rymma från alla zombies på ett fik och
det är då hon stöter på Leon.

Dem jobbar tillsammans för att få tag på ett polis fordon. Claire
får även tag på ett vapen. Plötsligt blir deras fordon rammat av
en zombie i en lastbil. Eftersom RPD huset är i närheten bestämmer
dom sig för att mötas där.

(Notering: När Jill var i RPD huset dagen innan var halva stället
blockerat. Det är det inte längre eftersom zombierna har tagit sig
igenom barrikaderna.)

Leon och Claire tar olika vägar till RPD huset. Leon går in via
den stora porten medan Claire går in bakvägen. Leon hittar en
skadad polis som hjälper honom låsa upp lite dörrar.

Under tiden som Claire går omkring släpper Umbrella ner en Tyrant
i RPD huset av någon okänd anledning. Claire ser Tyrant och ger
honom namnet Mr. X. Hon rymmer från monstret.

Dem möts till slut i S.T.A.R.S kontor. Leon hittar ett hagelgevär och
Claire en granat kastare här inne. Leon och Claire bestämmer sig för
att hitta några överlevande så att dem kan få tag på mer vapen för
att överleva på gatorna.

Claire springer in i en 12 årig flicka vid namn Sherry Birkin, dotter
till William Birkin som nu förvandlats till ett monster. Leon springer
in i Ada Wong, en kvinna som letar efter sin pojkvän John. Claire och
Sherry måste träffa RPD chefen Brian Irons. När dem träffar honom
ligger borgmästarens dotter på hans skrivbord och Irons säger att
hon dog av ett zombie bett, men det ser ut som ett kul hål.

Ada och Leon möter Ben Burtolucci som verkar veta något om John, men
han vägrar samarbeta. Ben säger till Ada och Leon att sticka därifrån
genom kloakerna, och det är precis vad dem försöker med. Ada klättrar
in på en plats som Leon inte kan ta sig till och där inne hittar hon
en nyckel som låser upp lite fler dörrar i RPD byggnaden. Hon ger
nyckeln vidare till Leon under tiden som hon försöker hitta en väg
tillbaka.

Leon bestämmer sig för att söka igenom resten av RPD huset på egen
hand. Han kontaktar även Claire över radio och berättar hur allt
ligger till.

Claire och Sherry hittar en plats under RPD byggnaden och då hör
Sherry sin pappa skrika. Sherry springer in på en plats som inte
Claire kan ta sig till. Sherry är nu på i stort sett samma plats
som Ada var på, så hon hittar bara Acid rounds till Claire's
granat kastare. Hon bestämmer sig för att försöka ta sig tillbaka
till Claire genom att gå en annan väg än den hon kom in genom.

Leon undersöker resten av RPD och hittar fyra schack pluggar som
kan fungera till en av dörrarna nere vid cellerna. När han tar
sig ner hör han hur Ben skriker...

När Claire fortsätter utforska RPD stöter hon ihop med Mr. X 3 gånger.
Hon lyckas undvika honom åter igen och hittar till slut en nyckel
till Chief Iron's kontor.

Hon hittar Sherry inne på kontoret och med hjälp av nyckeln upptäcker
hon att chefen har en hemlig håla. Hon förklarar även för Sherry att
hennes pappa, William, skapade G-Viruset. Irons försöker hur som
helst skjuta Claire, men precis innan han lyckas attackerar William
Birkin honom och delar honom på mitten. Claire klättrar ner för en
stege för att konfrontera William.

Leon springer tillbaka till Ben.

William Birkin, monstret, implementerade en parasit i Ben. Parasiten
hoppar ur Ben's kropp, och delar den i samma vända. Leon kontaktar
Sherry och Claire och säger åt dom att ta kloakerna ut där ifrån.

Leon ser den växande parasiten och använder sin Magnum för att
ta kål på denna G-Imago.

Tidigare hittade även Claire en Submachine Gun och den och hennes
granat kastare är oerhört starka mot William. William ramlar ner i
ett hål och efter att ha blivit kontaktade av Leon tar sig Claire och
Sherry ner i kloakerna.

Leon och Ada hittar äntligen ut ur kloakerna, men när dem åker ner för
en hiss kommer en kvinna i labb kläder fram och skjuter Leon. Leon
svimmar och Ada springer efter kvinnan...

Sherry och Claire ser Mr. X fortsätta hans sökande så dem springer
undan. När dom väl tar sig ner i kloakerna ramlar Sherry ner för ett
stup och när Claire springer iväg för att leta efter henne träffar
hon Leon igen som nyss vaknat upp från skott skadan. Leon säger till
Claire att springa och leta efter Ada och Sherry så Claire springer
iväg och lämnar Leon så att han får vila.

Ada får fatt på skytten och står och pratar med henne. Hon får då reda
på att hon heter Annette Birkin och är William Birkin's fru och Sherrys
mamma. Annette berättar även hur Umbrella stal viruset. Ada knuffar
sedan ner Annette för ett stup när hon berättar att Ada's pojkvän John
är död.

Under tiden som Ada letar efter Leon springer hon ner i ett hål och
får syn på en jättelik alligator. Claire hittar Annette och berättar
för henne att Sherry är nere i kloakerna. Annette berättar för Claire
att Sherry har G-Virus någonstans på kroppen, men hon hinner aldrig
berätta var eftersom hon svimmar.

Leon vaknar igen. Han bestämmer sig för att leda efter dem andra.
Han hittar till slut Ada, som har blivit attackerad av en alligator.
Leon rullar då ut en stor tub med explosive gas i munnen på
alligatorn innan han lossar av ett skott. Alligatorn exploderar
och Ada berättar att John är död. Ada sätter även bandage över
Leon's så innan dom tar nåt tågliknande över staden.

Claire hittar till slut Sherry och frågar henne om hon har något
G-Virus, men hon säger sig inte vet någonting om det. Samtidigt
attackerar William Birkin Leon och Ada när dom sitter på tåget. Dom
lyckas dock rymma från honom.

Claire och Sherry lyckas inte hitta Leon och Ada utan bestämmer sig
istället för att åka med samma tåg som Leon och Ada tidigare åkte
med. Ada och Leon åker med en hiss neråt när dom blir attackerade
av Birkin. Birkin skadar Ada men Leon lyckas stoppa honom med
hjälp av sina vapen.

Claire och Sherry kallar senare på samma hiss men Mr. X avbryter
mitt under återkallningen. Claire använder sig dock av sina vapen
och skadar Mr. X. Strax efteråt tar Claire och Sherry hissen neråt.

Birkin, som precis vaknat från sin mutations sömn, muterar ännu
mer.

Väl nere i labbet bestämmer sig Leon för att hela Ada så därför
beger han sig ut för att leta reda på nånting som kan rädda henne.

Claire tappar bort Sherry igen på grund av att strömmen försvinner
i hissen. Claire springer senare in i Annette som ser hur Sherry blir
förföljd av Mr. X på en tv skärm. Hon berättar då för Claire att Sherry
har G-Viruset i hennes medaljong. Annette springer iväg, och träffar
Leon.

Leon träffar Annette Birkin och precis när hon ska skjuta Leon
attackerar Birkin henne. Annette tappar något som kallas för
G-Sample som Leon plockar upp och beger sig därifrån. Leon träffar
nu Ada som hotar honom...

Uppenbarligen arbetade Ada på något företag som ville ha tag på G-
Viruset. Ada ramlar ner för ett stup tack vare Annette och Leon
kastar rasande ut G-Sample över räcket. Eftersom labbets själv
förstörelse system startats måste Leon ta sig ut riktigt fort.

Claire springer till platsen där Mr. X och Sherry är. Claire tar
Sherry's medaljong och kastar ner den i ett lava bad. Mr. X dyker
efter medaljongen...

Leon tar sig till utrymnings hissen och då kommer William tillbaka.
Leon ger honom vad han tål samtidigt som Claire och Sherry träffar
Annette som ligger skadad i närheten av platsen där Ada ramlade ner.
Precis innan Annette blir medvetslös ger hon en nyckel till Claire
och Sherry.

Claire och Sherry använder en hiss för att ta sig till tåget. När
Claire startar tåget kommer en brinnande Mr. X tillbaka. Claire's
vapen tar ingen skada på monstret utan slöar bara ner honom. Claire
är säker på att hon ska dö, när plötsligt Ada kastar ner en raket
kastare till Claire för att rädda henne. Ada springer sedan in i
mörkret igen...

Claire spränger Mr. X i bitar och beger sig in i tåget igen. När hon
väl startar tåget kommer Leon in. Labbet exploderar strax efteråt men
Claire och dem andra hör en duns från den bakre vagnen. Birkin har
kommit tillbaka från striden med Leon. Claire beger sig bak i tåget
och gör allt för att stoppa honom, men inget verkar fungera.

Plötsligt startar tågets själv förstörings process, men Sherry lyckas
med Claire's hjälp att stoppa tåget. Claire, Leon och Sherry hoppar
av tåget och springer mot öppningen. Plötsligt hör dom hur tåget
exploderar och Birkin dö...

SEPTEMBER 30, 1998

Utanför grottan står Leon, Claire och Sherry och pratar. Claire
berättar att hon tänker åka tll Europa för att hitta sin bror Chris.
Strax efter det att Claire stuckit blir Leon och Sherry fångade av
en okänd organisation.

[Under tiden, nere i kloakerna mellan Umbrella labbet och polis
stationen vaknar Hunk, mannen som tidigare sköt William Birkin.
Han verkar ha fått tag på G-Virus och kallar på sina män. Han blir
tillsagd att ta sig till taket av RPD byggnaden för att bli upphämtad.]

[Han springer upp till RPD och dödar allt som kommer honom nära. På
andra våningen i RPD huset möter han Mr. X som han lyckas undvika.
I korridoren precis innan taket stöter han på ännu en Mr. X men lyckas
få kål på honom med sin sista ammo. Hunk tar sig upp till helikoptern
och blir upplockad.]

[Efter att Hunk åkt från staden gratulerar hans kamrater honom för
att ha klarat av ännu ett jobb. Hunk är känd som Mr. Death och har
överlevt ännu en gång...]

===============================
RESIDENT EVIL 3: NEMESIS: DEL 2
===============================
OCTOBER 1, 1998

Under tiden är Jill infekterad av viruset vid klock tornet. Carlos
bestämmer sig för att hitta ett botemedel i sjukhuset i Raccoon City,
som ligger bakom klock tornet. Väl där upptäcker Carlos att Nicholai
lever och att han jobbar för Umbrella. Nicholai skjuter UBCS medlemmen
Tyrell Patrick. Carlos lyckas undvika Nicholai och får även tag på
Jill's botemedel.

Väl tillbaka i klock tornet ger Carlos Jill botemedlet för T-Viruset
och Jill lyckas till slut bli frisk. Carlos springer sedan iväg för
att slutföra nåt konstigt uppdrag. Jill försöker ta sig ifrån klock
tornet när Nemesis kommer tillbaka, men Jill lyckas ta hand om honom
återigen.

Under hennes väg tillbaka genom Raccoon Park möter hon Nicholai och
får reda på hans motiv. Hon blir även tvungen att slåss mot en stor
mask i parken. Efter striden hittar hon den sista platsen i Raccoon
City som är värd att undersöka.

Hon tar sig vidare och lyckas starta en hel fabrik igen och upptäcker
att hon står i en sop mosare full med gifter. Efter att hon dumpat
Nemesis i sop kompakteraren efter en het strid träffar hon Carlos igen
som berättar att staden kommer bli bombad.

Jill ser hur Nicholai rymmer i en helikopter och blir återigen
attackerad av Nemesis som hon tar kål på för sista gången.

Nicholai stal deras helikopter och allt verkar vara slut när Carlos
upptäcker att en helikopter är ute och letar efter Jill. Carlos skjuter
upp signal raketer...

Barry Burton räddar plötsligt Jill och Carlos precis innan Raccoon
City blir bombat. Jill och Carlos har lyckats rymma, tack var Barry
Burton...

Efter bombningen står nyheterna på i en okänd stad. Den fastställda
dödsiffran i Raccoon City är 100 000. Med det här i bakhuvudet hoppas
Jill Valentine att hon hittar Chris Redfield och att dem tillsammans
kan stoppa Umbrella.

---

Leon S. Kennedy följer händelsen och får plötsligt ett konstigt
erbjudande av dem som fångade honom. Utan att veta vilka som fångat
honom gör han sitt val...

Sherry Birkin blir också utfrågad av kidnapparna och hon berättar då
att båda hennes föräldrar är döda. Hon berättar även om Claire och
säger att hon kommer att komma tillbaka...

Efter att ha räddat Jill och Carlos gör sig Barry Burton, i sitt nya
hem redo för att lämna sin familj och ge sig ut med sina kamrater för
att förstöra Umbrella...

Ada Wong sitter hemma och ser över sitt sår efter striden med William
Birkin. Uppenbarligen har hon ändrat sitt namn, men hon tycker inte
om det. Oturligt nog har hon ännu ett uppdrag att fullfölja för HCF...

I en restaurang någonstans sitter Chris Redfield och skriver ett brev
till Claire, hans syster. Han ser då en kvinna i ungefär samma ålder
som Claire...

===========================
RESIDENT EVIL: GUN SURVIVOR
===========================
NOVEMBER 1998

På en isolerad ö i atlanten smyger sig Ark Thompson in i en Umbrella
kontrollerad stad. Han skickades av Leon S. Kennedy för att kolla upp
basen och dess chef, Vincent. När Ark tar sig till basen slåss han mot
Vincent som gjort sig redo på att bli sparkad från Umbrella och som
därför spridit ut T-Viruset över hela ön, kallad Sheena Island.

Ark Thompson förlorar sitt minne och ön har plötsligt blivit lika
zombiefierad som Raccoon City. Ark's enda skydd är hans pistol och
efter ett telefon samtal med Andy Holland tror Ark att det är han
själv som är Vincent. Ark beger sig genom staden och upptäcker hemlig-
heter om Umbrella och om hur dem skapar Tyrants. Mr. X som Claire
träffade på i Raccoon City jagar Ark runt ön.

Ark, som fortfarande tror att han är Vincent, springer in i Lott och
Lily Klein. Dem hjälper varandra och samtidigt skickar Umbrella in
ett "Städar" team för att sopa allting under mattan. Ark och dem
andra upptäcker slutligen att en mass produktion av Mr. X hölls på
ön.

Ark, Lott och Lily träffar på en ny typ av Tyrant som liknar den som
Chris Redfield såg på Spencer Estate. Dem tar kål på honom och lyckas
rymma precis innan Vincent, "Städar" teamet och Andy Holland blir
dödade i en explosion.

En månad efter Sheena Island incidenten och tre månader efter Raccoon
City incidenten beger sig Claire Redfield till Europa för att hitta
Chris. Hon blir slutligen fångad för att ha sprungit runt i Umrella's
labb i Paris. Hon blir iväg skickad till en ö i närheten av Antarctica
där Resident Evil: Code Veronica (X) börjar...

==============================
RESIDENT EVIL CODE: VERONICA X
==============================

Här kommer en detaljerad förklaring av storyn i RE: CV. Den kommer
förklara allt om Ashford familjen, Albert Wesker's planer och lite
om Steve Burnside. Till skillnad från RE2 och RE3 lämnar RE: CV
mycket oförklarat.

RE: CV(X) startar 17:e December 1998 i Paris när Claire hittar
ledtrådar om vart Chris, hennes bror kan befinna sig. Det har gått
två och en halv månad sen Claire och hennes nya partner Leon rymde
från Raccoon City bara en dag innan det blev bombat.

Claire och Leon åkte till Paris, igen för att hitta mer ledtrådar
om Chris Redfield. När dem inte lyckas kontakta Chris partners, Jill
Barry och Rebecca, bestämmer sig Claire och Leon för att invadera
Umbrella's labb i Paris. Leon och Claire blir separerade på grund av
att några vakter får syn på dem.

Leon lyckas rymma under attacken, men Claire lyckas inte lika bra.
Plötsligt kommer en helikopter med en Gatling Gun och börjar skjuta
mot Claire. (I Beta Versionen av spelet var det Jill's fiende från
RE3 (Nicholai) som körde helikoptern.) Vakterna jagar fortfarande
Claire men lyckas ta sig in i en ny korridor när helikoptern dödar
vakterna som jagar henne.

Claire springer ner genom korridoren och lyckas precis undvika
helikopterns vapen. Hon hamnar på labbets tak och lyckas plocka
vakterna där. Plötsligt ser hon hur någon siktar på henne med pistol.
Claire är nu fångad.

Tio dagar senare blir hon skickad till en isolerad Umbrella Bas kallad
Rockfort Island. Efter det att hon fått veta id nummer är det någon
som slår henne i huvudet med en gevärs kolt. Tiden går och Claire
vaknar upp av en explosion. Hon verkar vara i en cell under jorden.
Hon hör pistol skott och människor skrika. Bara några minuter senare
tystnar allt...

Dörren till cellen öppnas och en flåsande man kommer in. På nåt sätt
lyckades vakterna missa Claire's tändare så hon tänder den och får
syn på mannen som fångade henne i Paris. Mannen friar Claire och
sätter sig ner eftersom han blivit skadad i kaoset där uppe.

Claire får veta att han behöver Hemostat och när hon tittar på listan
ser hon att han heter Rodrigo Juan Raval. Claire plockar upp en kniv
i närheten och lämnar sedan rummet. Slutligen går hon upp för en
trappa och hamnar på en kyrkogård.

När Claire går vidare på kyrkogården explorderar en lastbil och en
brinnande man går mot Claire. Mannen är en zombie och det verkar som
explosionen var på grund av en läcka i närheten. Claire lyckas till
slut undvika zombierna.

Claire tar sig vidare ut mot själva centrumet i fängelset när hon
plötsligt blir attackerad av ett hög hastighets vapen. Claire ser
en pistol och lyckas få bort skytten från vapnet. Steve Burnside,
som också varit fånge på ön ser till slut Claire och tackar henne
för att inte vara en zombie. Efter att oartigt introducerat sig
själv springer Steve iväg mot öns sagda flygplats.

Claire tittar vidare i fängelset som nu kryllar av zombies. När
Claire tar sig vidare och lyckas ta sig in på förbjudna platser
träffar hon Steve igen som kollar upp Chris Redfield på en dator.
Steve ber Claire säga till Chris att komma och rädda dem. Claire
sätter sig vid datorn och skickar iväg ett e-mail till Leon S.
Kennedy eftersom hon vet att hon inte kan skicka ett direkt till
Chris. Hon ger Leon koordinaterna och strax efteråt springer Steve
sur därifrån.

[Chris Redfield som nu är någonstans på jorden får ett e-mail från
Leon och får då även veta att Claire blivit fångad av Umbrella...]

Efter att ha hittat rätt nycklar smiter Claire ut genom fängelset
stora port, där hon mötte Steve. Efter att ha hittat vägen upp för
en klippa ser hon ett stort militärt tränings läger. Hon undersöker
platsen men låsta dörrar och liknande sätter stopp för hennes
utforskande.

Hur som helst lyckas hon få tag i en Bow Gun. Hon ser även en man
bli slaktad av en gul zombie i ett låst labb. Claire får syn på en
bild där inne som hon memoriserar.

Claire bestämmer sig för att försöka hitta nyckel korten till dörrarna
någon annanstans på ön och lämnar därför tränings lägret och hittar
till ett stort palats.

Hon tar sig in i palatset och letar efter nyckel korten. Hon hittar
några låsta dörrar och en av dem är olik dem andra. Den måste låsas
upp med hjälp av två speciella pistoler. Claire tittar runt på första
våningen och efter att ha sett en konstig film med två tvillingar, en
pojke och en flicka, lyckas hon få tag på vapnen hon letat efter.

När Claire väl plockar upp pistolerna stängs rummet och värmen stiger.
Hon sätter tillbaka dem och bestämmer sig för att lämna palatset. Men
när hon är på väg ut, hör hon hur Steve skriker. Hon springer tillbaka
till Luger fällan och ser hur Steve blivit fångad i den.

Hon lyckas rädda Steve och han har med sig vapnen Claire behöver för
att ta sig igenom dörren. Han erbjuder sig att byta bort sina nyfunna
Lugers för två hel automatiska vapen. Men Claire's tre pistoler och
hennes Bow Gun räcker inte för att Steve ska ge ifrån sig sina Lugers.

När Claire gör sig redo för att lämna palatset träffar hon Alfred
Ashford, ägaren till palatset som säger att Claire har attackerat
ön. Alfred försöker därför skjuta Claire med ett Sniper Rifle men
Claire lyckas ta sig undan.

Alfred säger även att hans farfar grundade Umbrella. Alfred sticker
iväg efter att ha hotat Claire till livet. Men utan att ha blivit
alltför skrämd av Alfred's hot beger hon sig vidare för att hitta
nyckelkorten.

Claire får syn på en ubåt i närheten av palatset och tar sig in i
den. När hon rör vid spakarna börjar ubåten gå under ytan. Snart
stannar ubåten igen och Claire går ut för att se var hon hamnat.
Hon upptäcker att hon hamnat i en undervattens flygplats.

Claire utforskar platsen och hittar ett flygplan som hon kan använda
för att ta sig ut, men oturligt nog behöver hon tre special nycklar
för att aktivera planet. Hon utforskar ytterligare och hittar en ny
låst dörr. Hon bestämmer sig för att kolla igenom sina kartor för att
se vad som finns bakom dörren och upptäcker att en stor hiss verkar
finnas bakom den. Hon jämför hissen med den trasiga hissen i militär
centret och gissar på att det är samma hiss.

Till hennes förvåning, hittar Claire ett nyckel kort som hon behöver
för att ta sig igenom några låsta dörren i militär tränings centret.
Claire tar ubåten tillbaka till palatset och när hon springer mot
militär centret upptäcker hon ett lite mindre, privat hus bakom
palatset.

Snart tar sig Claire ända fram och ute på en stor öppen plats blir hon
attackerad av en stor mask. Precis som den, nu döda alligatorn hon
träffade på i kloakerna i Raccoon city, är den här saken stor, men inte
alltför smart. Hur som helst lyckas Claire rymma från saken och tar sig
in i en av byggnaderna.

Claire tar sig igenom de låsta dörrarna och i ett rum lite längre in
blir hon överraskad av Alfred, men tack vara hans dåliga sikte, lyckas
Claire jaga Alfred längre in i byggnaden. I ett medicin rum hittar
Claire Hemostat som hon behöver för att hjälpa Rodrigo.

Claire beger sig mot fängelset men upptäcker då att Alfred sänkt undan
en port som varit i vägen förut. Claire springer in och blir attackerad
av den gula zombien som tidigare dödade forskaren. Hon lyckas dock ta
kål på den med hjälp av hennes pistoler.

När hon fortsätter blir hon attackerad av ännu en zombie men Steve
lyckas rädda henne med Luger pistolerna. Claire byter bort sin Sub
Machine Gun som hon hittade för en liten stund sen mot Luger pistolerna
vilket gör att hon nu kan ta sig in genom dörren.

Alfred sänker plötsligt ner dem i byggnadens källare och Steve springer
i förväg med sina nya vapen och plockar ner ett stort antal zombier
åt henne. Claire lyckas ta sig ikapp Steve och hon frågar då ut honom
om hans familj. Steve springer då iväg.

Hon lyckas återigen komma ikapp Steve på en balkong, och plötsligt
ramlar dem igenom. Strax efter det att dem landat reser sig en zombie
och går sakta mot Claire. Steve tvekar med att skjuta den men precis
när zombien är på väg att ta sig en tugga av Claire tömmer Steve sitt
magasin i monstret under tiden som han skriker, "father!!!". Efter det
att zombien dör, börjar Steve gråta.

Steve berättar för Claire att hans pappa skaffade information om
Umbrella och sedan sålde den vidare. Oturligt nog blev Steve och hans
familj på komna och hans mor mördades. Steve berättar även att han
hatar sin far för allt det här. Claire lämnar Steve med sin far i fred.
Uppenbarligen hade Steve nyss skjutit sin egen far.

Claire hittar Alfred's smycke i ett rum i byggnaden och använder då det
på en liten låda hon hittat tidigare. Hon hittar det sista nyckel
kortet som behövs för att utforska byggnaden, hon hittar även en nyckel
till flygplanet.

Claire hittar även vägen in till labbet där forskaren blev mördad av
den gula zombien. Claire ser även bilden som hon låg märke till
tidigare. Hon lägger märke till något mer på bilden och sätter upp den
på väggen där hon hittade Eagle Plate. När ska gå ut rymmer några
Albinoids från labbet men Claire lyckas ta sig ut precis innan dörrarna
till labbet blir låsta.

En vägg höjs upp i rummet där hon satte bilden och där hittar hon en
nyckel som är guld färgad. Claire lägger märke till att det är en av
nycklarna som behövs för att låsa upp en dörr i palatset.

Claire springer mot palatset och när hon kommer fram öppnar hon dörren
och hamnar i ett rum fullt med tavlor på Alfred's förfäder. Efter att
ha pillat runt på tavlorna hittar hon till slut en konstig modell
av en drottning myra.

Claire springer bort till luger dörren och använder sina Lugers för att
ta sig igenom. Hon hamnar då i ett kontor där hon upptäcker att Alfred
har en tvilling syster, Alexia, och enligt Alfred's butler har hon
setts i Alfred's privata hus.

Claire hittar en väg till en bro och snart ser hon det privata huset
som hon velat utforska för att hitta fler ledtrådar. Hon undersöker
huset och springer nästan ihop med Alexia Ashford. Hon pratar med sin
bror om hur dem ska kunna ta kål på Claire och Steve. Strax efteråt
lämnar dem rummet.

Huset har blivit skadat av öns attack men Claire lyckas hitta nyckeln
som krävs för att hon ska kunna öppna resten av dörrarna i palatset.
När Claire springer tillbaka mot palatset hittar hon ännu en Eagle
Plate. Hon kommer sen ihåg att hon såg en dörr i fängelset som hade
en bild på en örn.

Efter att ha tittar runt lite springer Claire tillbaka till fängelset.
Hon går tillbaka till cellen där hon hittar den döende Rodrigo igen.
Hon lyckas rädda honom med Hemostat och byter bort sin tändare mot hans
lockpick.

Claire utforskar platsen bakom dörren med örn plattan. Claire hittar då
en oerhört stark zombie som hon lyckas ta kål på. Claire tar sig sedan
ner i en hemlig källare.

Väl där nere hittar hon ett not band som passar perfekt i pianot i
palatset så hon springer mot palatset igen. På vägen blir hon
attackerad av någon som vi känner igen, men som hon dock aldrig ens
hört talas om; Albert Wesker. Wesker berättar för Claire att det var
han som attackerat ön och att han jagar Chris nu. När Claire blir
attackerad upptäcker hon en av nycklarna hon behöver till flygplanet.
Wesker berättar för Claire att han kommer använda henne för att få tag
på Chris.

Wesker hoppar sedan över en vägg efter att hans män har ropat på honom.
Claire plockar upp nyckeln och springer sen in i palatset. Hon sätter
in not bandet i pianot och hittar en kung myre modell, precis som
drottning myre modellen hon hittade tidigare.

När hon tar sig tillbaka till huset upptäcker Claire att myr modellerna
var nycklar till ett hemligt rum ovanför Alfred's och Alexia's sovrum.
Claire hittar den sista nyckeln och bestämmer sig för att leta reda på
Steve och Rodrigo för att sedan sticka därifrån.

Alexia Ashford attackerar Claire på hennes väg ut. Hon har ett sniper
gevär precis som Alfred. Plötsligt kommer Steve och och skjuter Alexia
genom dörren. Dörren var en lätt väg mellan sovrummen.

Claire ser Alfred med smink på sig och uppenbarligen har han klätt ut
sig till sin syster. Claire bestämmer sig för att Alexia bara finns i
Alfred's hjärna. Alfred springer iväg, gråtande. Han startar även själv
förstörelse sekvensen.

Claire och Steve springer till palatsets portar, i närheten av platsen
där Claire blev attackerad av Wesker. Steve leder Claire till
flygplatsen och Claire sätter in nycklarna till planet. Oturligt nog
sitter en bro i vägen men Claire bestämmer sig för att flytta på den.

Claire springer upp till kontrollerna och höjer dem. I ett rum som hon
tidigare inte kunde ta sig in i hittar hon nyckeln till porten som
blockade hissen.

Claire bestämmer sig för att åka med hissen och sen springa till planet
genom att åka med ubåten från palatset. Efter att hon lyckats laga
hissen startar 5 minuters timern för explosionen. När Claire åker med
hissen upp släpper Alfred ut ett monster...

Claire går ut ur hissen och blir attackerad av den stora masken igen.
Hon undviker den och springer till palatset.

På vägen dit blir hon fångad av en eld och Tyrant kommer ut genom ett
staket. Claire använder bazookan hon hittade tidigare för att lyckas
ta kål på Tyrant. Claire springer ner i ubåten och bort till planet.

Steve lyckas flyga planet bort från den exploderande ön...

Plötsligt rycker planet till och när Claire går bak i planet ser hon
Tyrant. Claire använder sin bazooka för att försvaga den och använder
sedan en låda för att kasta ut Tyrant ur planet.

Nere på den exploderande ön springer Alfred in i det fortfarande
stående militär centret där han flyttar på en stridsmaskin och tar
sig ner genom en hemlig väg. Han tar hissen ner och tar sig då till
en hemlig flygplats. Han tar ett av dem två planen och flyger bort från
ön.

På Claire's plan är det Alfred som nu kontrollerar rutten och ändrar
den. Steve kan inte ändra den så dem har inget annat val än att åka
dit planet tar dem. Flera timmar senare försöker Steve kyssa Claire
när hon sover, men lyckas aldrig. Strax efteråt krashar planet på
Umbrella basen i Antarctica (ja, det är Antarktis).

Claire och Steve tar sig ur det trasiga planet och utforskar den nya
platser en och en. Claire hittar en dagbok som berättar om att monstret
Nosferatu är fänglat någonstans på basen. Det verkar även som att
Alfred Ashford kastat ut T-Virus i basen för det är zombies överallt.
När Claire är inne på ett kontor hittar hon ett skåp som går att flytta
och när hon går in ser hon hur Nosferato sitter fängslad i en stol en
våning under henne.

Claire kollar vidare och ber sen Steve flytta på en grävmasking med en
kran. Steve tittar på Claire under tiden och lyckas ställa till med en
gasläcka. Så snart Claire fixat den kommer Alfred, fortfarande med
smink och Alexias röst och försöker skjuta Claire men Steve lyckas
skjuta ner Alfred i ett djupt hål.

Strax efteråt slår sig Nosferatu sig ut från sitt fängelse och springer
iväg... Claire plockar upp Alfred's sniper gevär och Steve och Claire
gräver sig ut ur rummet med grävmaskinen. Snart nog tar dem sig till
helikopter platsen uppe på taket till basen.

Nosferatu attackerar plötsligt Steve så att han faller ihop medvetslös.
Claire använder sitt nyfunna sniper gevär mot Nosferatu och skjuter
honom i hans, en gång, mänskliga hjärta för att ta död på honom. Claire
räddar sedan Steve.

Dem hittar en bil och åker mot en Australian (Australisk) bas. Under
tiden släpper Alfred ut sin syster från sin sömn. Alfred säger till
henne att döda Claire precis innan han dör från blod förlust.

Alexia använder sin hjärna för att attackera Claire och Steve's bil.
Bilen välter och börjar brinna, överlevde Claire och Steve?

Under tiden anländer Chris Redfield till Rockfort Island. Leon lyckades
kontakta honom. Chris klättra upp för en klipp vägg och hamnar i en
grotta. Väl där träffar han Rodrigo som berättar att Claire och Steve
har lämnat ön. Strax efteråt äter den stora masken som attackerade
Claire tidigare upp Rodrigo.

Chris tar sig ur grottan och hittar en Submachine gun som han använder
för att ta kål på den. Masken spottar ut Rodrigo och försvinner sedan.
Rodrigo dör dock strax efter det att han gett tändaren till Chris.
Chris hittar sedan vägen till militär centret Claire var på tidigare.

Chris utforskar platsen och hittar snart Alfred's hemliga flygplats.
Chris behöver dock en halberd som fanns på alla eagle plates som Claire
hittade tidigare.

Chris hittar ett kontroll rum och ser Alexia Ashford sjunga på en stor
skärm. Ner på flygplatsen som Claire och Steve åkte iväg ifrån, står
Wesker och njuter av att Chris äntligen tagit sig till ön och skickar
några Hunters efter honom.

Chris hittar till slut den eagle plate som Claire tidigare använde för
att öppna en låda. Men oturligt nog ramlar den ner i kloakerna tack
vare hålet som blev på grund av explosionen tidigare. Han hittar vägen
till labbet tack var ett hål i en vägg.

Chris hittar den dörr, utan dörr knopp som Claire aldrig utforskade.
Chris bestämmer sig då för att hitta en dörr knopp nere i källaren.
Väl där utforskar han labbet som T-Viruset läckte ut från.

Han hittar även en kemikalie som han behöver för att få tag på vapnet
som sitter på hans eagle plate. Kemikalien kallas Clement E och
kombineras den med Clement A kan den smälta ämnet på en eagle plate.

Chris hittar knoppen och blir sedan scannad av en scanner i taket.
Sekunder senare kommer Hunters och attackerar honom, men han lyckas
sänka dem med hjälp av sitt hagelgevär. Chris ser fler scanners när
han springer tillbaka till dörren utan knopp.

Han lyckas undvika dem och hamnar till slut på den andra sidan av den
trasiga balkongen som Steve och Claire föll igenom precis innan Steve
dödade sin far. Chris hittar en liten stridsvagns modell. Han sätter
in modellen i ett liten hål i ett rum på första våningen och då flyttas
tavlorna i rummet. Han kan dock inte få tag på objekten där bakom ännu
utan bestämmer sig för att springa vidare.

På väg därifrån träffar Chris Albert Wesker som attackerar honom.
Wesker berättar att Claire och Steve åkt till antarktis basen och att
de inte kommer leva mycket längre eftersom Alexia är där. Plötsligt
kommer Alexia fram på en skärm och skrattar. Chris slår till Wesker
och då tappar han sina sol glasögon. Då upptäcker Chris att Wesker har
gula ögon, strax efteråt springer Wesker därifrån och en gul zombie
attackerar Chris. Chris lyckas döda den med hjälp av sin submachine
gun.

Efter att Chris hittat själva main platsen tack vare nyckeln, ser Chris
att han inte kan ta sig in i palatset tack vare allt skräp som ligger
ivägen.

Alternativt tar Chris hissen ner till flygplatsen där han hittar de tre
nycklarna Claire använde tidigare. Han plockar upp dem och försöker
sedan ta ubåten han såg på kartan tidigare.

På något sätt har ubåten dock lyckats docka vid palatset, vilket gör
det omöjligt att ta sig till palatset. Chris tar tillbaka nycklarna
till militär centret och Alfred's diorama rum. Han sätter i nycklarna
och hittar nu en hemlig stege.

Chris följer en tunnel och hittar snart en låst dörr. Men i närheten
ser Chris Alfred's privata pool och i där ligger en Eagle Plate. Det
finns även ett monster i poolen.

Det är monstret som Claire tidigare släppte ut från labbet. Chris
använder sitt hagelgevär för att ta död på det elektriska monstret och
hoppar sedan ner och plockar upp sin Eagle Plate. Men bara Clement E
klarar inte av att ta bort lösningen runt vapnet.

Chris letar sig tillbaka till källar delen där Steve sköt som galen.
Explosionen tidigare skapade en gas läcka men den fixas lätt med
en spak. Chris hittar till slut Clement A och kombinerar den med
Clement E och använder den sedan på sin Eagle Plate. Kombinationen
får hans Eagle Plate att lösas upp och nu har han den Halberd som
han behöver för att ta sig in till flygplanen.

Chris använder sin Halberd och tar sig in till flygplatsen. Han hoppar
på det sista planet och flyger till Antarctica basen.

Efter att han lämnar Rockfort Island åker han över havet och när han
väl tar sig fram till basen kommer en docknings brygga ut och välkomnar
honom. Det verkar som om Alexia väntat sig Chris.

Väl där letar Chris direkt efter Claire. Det verkar även som om stället
blivit fyllt med is sedan Claire och Steve försökte rymma så nu kan
Chris ta sig till nya platser.

På ett ställe som ser ut som Spencer huset hittar Chris till slut
Claire. Efter att ha räddat henne bestämmer dem sig för att försöka
hitta Steve. Alexia kommer och hotar dem men Claire och Chris ger sig
på henne ändå. En stor tentakel kommer plöstligt upp och separerar
dem.

Claire vaknar upp och ser att Chris' fot och knän är skadade. Chris
säger till Claire att försöka hitta Steve och plötsligt hör dem Steve
skrika till. Claire gör som Chris säger och jagar Alexia genom ett par
dörrar.

Med hjälp av hennes vapen lyckas Claire döda några av Alexia's
tentakler och ser sedan Steve i ett fängelse efter att ha riskerat
hennes liv för att få tag på nyckelkortet för att ta sig dit. Det är
samma rum som Nosferatu satt fängslad i och Steve berättar för Claire
att Alexia utfört samma experiment på honom som hon tidigare gjort på
sin far.

Steve börjar plötsligt växa och muterar till ett stort otäckt monster,
till skillnad från Nosferatu. Han försöker sedan attackera Claire med
en stor yxa. Claire springer mot utgången och lyckas ta sig under
precis när grinden går ner, men eftersom dörren blivit låst av Alexia,
börjar Steve attackera Claire.

Plötsligt kommer en tentakel fram och håller fast Claire men precis när
Steve ska döda Claire kommer hans mänskliga personlighet tillbaka och
tar kål på tentakeln istället. Tentakeln sopar till Steve så att han
flyger in i väggen.

Steve berättar för Claire att han älskar henne och att han inte kan
hålla sitt löfte om att åka därifrån med henne. Långsamt dör Steve från
smällen och Claire kramar gråtande om kroppen...

Under tiden som Steve dör säger Wesker till Alexia att komma med honom
eftersom hon har hennes experiment, T-Veronica viruset i hennes kropp.
På något sätt lyckades Alexia sticka ifrån Claire och tog sig sedan
tillbaka till entrén i platsen som liknar Spencer huset. Alexia går ner
för trapporna och börjar sedan brinna. Hennes kläder faller till marken
brinnande och hennes halsband ramlar även av vilket Chris, ståendes i
ett hörn, lägger märke till.

Alexia är nu en grå, otrevlig, galen kvinna. Hon ser ut som en korsning
mellan en slända och en myra. Wesker gör allt för att försöka fånga
henne, men hon höjer bara handen och kastar in honom i väggen. Wesker
förflyttar sig och börjar sedan springa på ena väggen och lyckas slå
till Alexia. Efter att ha slagit till Alexia lägger Wesker märke till
Chris som står där med ett av sina vapen laddat. Wesker upptäcker snart
att han inte klarar av Alexia och lämnar därför resten till Chris.

Chris använder sitt hagelgevär för att döda Alexia och enligt en av
filerna han hittat tidigare tror han att Alexia's halsband kan hjälpa
honom att öppna den låsta dörren i trappan. Han plockar upp halsbandet
och använder det sedan på dörren, det passar perfekt.

Chris tittar vidare i filen och upptäcker att Alexander Ashford blev
muterad till ett monster tack vare Alfred och Alexia. Chris lämnar
rummet och åker ner i en hiss. Samtidigt som Chris går ut ur rummet
ställer sig Alexia upp efter hennes sömn, hon lever fortfarande. Chris
är nu i ett rum med en gigantisk myr stack.

Chris letar vidare och hittar rummet där Alexia suttit fångad i 15 år
under tiden som hennes T-Veronica virus fått göra utslag. Han petar
lite på kontrollerna och ut ur tuben ramlar Alfred Ashford's döda
kropp. Vid Chris fötter ligger Alfred's Ring. Chris plockar upp ringen
och letar sedan vidare efter Nosferatu. Han kommer senare på att
Nosferatu fastnat i isen tack vare Alexia.

I filen skrev Alfred att Alexander Ashford muterat till ett monster.
Chris tänker att Nosferatu måste ha den sista juvelen för att öppna
dörren och därför beger han sig till isen där han tidigare såg
Nosferatu.

Vid Chris' fötter under isen sitter Nosferatu's kropp.

När Chris beger sig mot kontrollerna till en kran blir han attackerad
av en jätte spindel, inte helt olik den Jill träffade på under Spencer
huset. Chris lyckas få bort spindeln och hissar sedan upp Nosferatu och
nu har han hittat den tredje juvelen.

Chris sätter i de två sista juvelerna och dörren öppnas. Där inne
hittar han ett labb där Alexander Ashford testade T-Veronica viruset.
Chris hittar även information om att Alfred och Alexia skapats genom
att lägga in spermier i ett embryo som tillhörde Veronica, deras före-
gångare.

I närheten finns kopior av sovrummet från Rockfort Island's Private
Residence. Där hittar Chris en nyckel som låser upp och startar
själv förstörelse sekvensen men det är också det enda han hittar.
Han springer tillbaka till labbet och genom den enda dörren han inte
gått in genom ännu.

Labbet leder till platsen där Steve dog. Oturligt nog är det en låst
dörr mellan Chris och Claire. Claire berättar för Chris att Steve är
död och att han ska sätta igång själv förstörelse sekvensen precis
som det tidigare hänt i Spencer huset, Raccoon City och Rockfort ön.
Chris springer iväg och gör precis så.

Chris springer till dörren som leder till datorn som kan starta sekven-
sen. Han använder nyckeln till att låsa upp dörren och går sedan in och
hittar den rätta datorn.

Efter att ha satt in koden Veronica (Resident Evil CODE: Veronica) tack
vare en fil han läst kan Claire och Chris till slut träffas igen men
plötsligt separerar en tentakel dem igen. Alexia har kommit tillbaka...

Chris och Claire ser ett bra vapen att använda sig av i närheten,
vapnet kallas Linear Launcher. Claire och Chris vrider om nycklarna
samtidigt, men nu måste den laddas upp. Chris bestämmer sig för att
hålla Alexia i schack medan Claire springer därifrån.

Alexia lyckas nästan ta kål på Claire, när Chris skjuter Alexia med en
kula så att hon muterar till ett stort monster. Claire springer mot
hissen och Chris använder alla sina vapen mot den gigantiska Alexia.

Han använder sitt hagelgevär, sin pistol, sin k-pist och sin granat
kastare mot Alexia. Han lyckas undvika tentaklerna och parasiterna som
försöker attackera honom och snart lyckas han få kål på Alexia...

Plötsligt börjar myrorna från myrstacken attackera Alexia.

Alexia skakar bara av dem och har nu fått vingar och flyger. Den stora
kroppen hon haft tidigare försvann genom golvet och uppenbarligen var
det bara något slags skydd under tiden som hon växt till sig och fått
vingar.

Samtidigt blir Liner Launchern färdig laddad och Chris plockar upp den
och skjuter ett skott rakt in i väggen, han missade. Vapnet är oerhört
tungt och med Alexia spottandes eld överallt är det svårt för honom
att få in en träff.

Men Chris lyckas till slut och träffar Alexia rakt i bröstet. Alexia
skriker och i nästa sekund förvandlas till hon en blöt pöl. Nu är hon
äntligen död.

Chris kastar sin Linear Launcher och börjar springa eftersom explosio-
ner har satt igång. När Chris tar sig ner till fängelse cellerna och
hissen ser han Wesker hålla Claire runt nacken. I närheten är dörren
öppen till platsen där Steve dog...

Wesker knuffar in Claire genom ett hål i vägggen och Chris jagar Wesker
genom högar av zombier och kommer i kapp dem vid en ubåts docka. Chris
och Claire upptäcker att Wesker plockat upp Steve Burnside för att få
tag på T-Alexia viruset.

Chris och Wesker bestämmer sig för att döda varandra en gång för alla
och Claire springer då tillbaka till planet. Vid planet står Claire och
tittar in i hissen och väntar på Chris.

Chris och Wesker slåss och Chris försöker använda ett rör för att skada
Wesker men det slutar med att Wesker ger Chris stryk i stället. Weskers
superkrafter är helt enkelt för mycket för Chris och explosionerna
skakar fortfarande basen.

Chris ser ett ton med stål balkar som hålls upp med rep och han lyckas
få dem att landa över Wesker.

Synd att de inte gjorde någon verkan.

Wesker ställer sig upp och vacklar till lite och gör sig sen redo att
döda Chris igen.

Plötsligt kommer en explosion till och skakar hela rummet.

Wesker och Chris blir separerade av massor med eld och lovar att döda
varandra nästa gång. Wesker står och gapskrattar under tiden som Chris
springer tillbaka till planet.

När Chris springer tillbaka genom zombie korridoren ser han hur allting
brinner och är redo att kollapsa. Chris trycker på knappen till hissen
och duckar för att undvika alla explosioner. Som tur är, är väggarna
gjorda av sten så att de håller upp tillräckligt länge.

Hissen kommer och Chris åker ner. Otroligt nog håller glaset runt
hissen enda tills han kommer ner då en stor explosion spränger rutorna
till hissen och Chris blir kastad ända ut till planet. Chris landar
på mage men tar sig snart upp och hoppar in i planet.

Chris styr planet och flyger bort från basen i sista stund.

Claire och Chris är glada att få se varandra igen.

Dem ber om ursäkt för att ha lämnat varandra och bestämmer sig sedan
för att få bort Umbrella för alltid.

Långt borta exploderar Umbrella's Ashford Antarctica bas och hela
byggnaden flyger i luften när dem flyger iväg.

4. F R Å G O R O C H S V A R

Skicka gärna era frågor till jimmys@gamecuberules.com

5. T A C K T I L L

CVXFREAK - För hans engelska RE3 guide som gjorde den här möjlig.
GameFAQs - För att de postar mina FAQs.
Dig - För att du läser den här FAQen.

6. A N D R A F A Q S

http://www.gamefaqs.com/features/recognition/21873.html

               COPYRIGHT (C) 2003 JIMMY STRID A.K.A TERRANIGMA
            ÖVERSÄTTNING OCH BEARBETNING AV JIMMY STRID A.K.A TERRANIGMA
  ___________               __    __               ________
  /____ ____/\              / \   / /\              /    /\
  \___/ /\___\/  -TerraNigmA-      / /\ \  / / /__            / ___  / /
   / / /____  _ ___  _ ___  _____. / / /\ \ / / //_/\           /    / /
   / / // _ /\ / '__/\ / '__/\ /  /\ / / / / // / /_\_\/______. .__ _____  / ____ / /
  / / // __/ // /\__\// /\__\// _ / // / / / // / // /\ /   /\ / __'__ /\ / /\__/ / /
  / / // /__\// / /  / / /  /  / // / / / // / // / // - / // /\_\_/ / // / / / / /
 /_/ //___/\ /_/ /  /_/ /  /___._\//_/ / \___/ //_/ //___ / //_/ / /_/ //_/ / /_/ /
 \_\/ \___\/ \_\/  \_\/  \___\__\\_\/  \__\/ \_\/ \__/ / / \_\/  \_\/ \_\/ \_\/
                           ______/ / /
                          /_______/ /
                          \_______\/

View in: