Users who own this game also own:

AI Shogi
AI Shogi
EarthBound
EarthBound
Anime Designer: Dragon Ball Z
Anime Designer: Dragon Ball Z
EGWord Pure for Pippin
EGWord Pure for Pippin
Gokigen Mama no Omakase Diary
Gokigen Mama no Omakase Diary

Users who love this game also love:

G1 Grand Prix
G1 Grand Prix
LEGO The Lord of the Rings
LEGO The Lord of the Rings
Centipede
Centipede
Ginsei Table Games Wii
Ginsei Table Games Wii
Girls RPG: Cinderellife
Girls RPG: Cinderellife