Users who own this game also own:

Castlevania: Legacy of Darkness
Castlevania: Legacy of Darkness
148 Gou Dennou Kurabu
148 Gou Dennou Kurabu
Mega Man Battle Network
Mega Man Battle Network
RockMan 3
RockMan 3
Chrono Trigger
Chrono Trigger