Users who own this game also own:

Bastion
Bastion
Terraria
Terraria
Defense Grid: The Awakening
Defense Grid: The Awakening
Aquaria
Aquaria
AudioSurf
AudioSurf

Users who love this game also love:

Katawa Shoujo
Katawa Shoujo
Stars!
Stars!
Machinarium
Machinarium
Sega Ages: OutRun
Sega Ages: OutRun
Mount & Blade: Warband
Mount & Blade: Warband