Box Shots

Darksiders (US)
US 09/23/10
Darksiders (US)
US 09/23/10
Darksiders (AU)
AU 09/23/10
Darksiders (EU)
EU 09/24/10
Darksiders (Hellbook Edition) (EU)
EU 09/24/10
Darksiders (KO)
KO 09/28/10

Screenshots