Users who own this game also own:

Toys Dream
Toys Dream
Valkyrie Profile 2: Silmeria
Valkyrie Profile 2: Silmeria
Cardcaptor Sakura: Itsumo Sakura-chan to Issho
Cardcaptor Sakura: Itsumo Sakura-chan to Issho
Lunar: Dragon Song
Lunar: Dragon Song
The Legend of Zelda: Twilight Princess
The Legend of Zelda: Twilight Princess