Users who own this game also own:

Paneltia Story: Kerun no Daibouken
Paneltia Story: Kerun no Daibouken
Devil World
Devil World
Pac-Land
Pac-Land
Kanshakudama Nage Kantarou no Toukaidou Gojuusan Tsugi
Kanshakudama Nage Kantarou no Toukaidou Gojuusan Tsugi
Dragon Buster
Dragon Buster