Users who own this game also own:

Zoo Tycoon (2001)
Zoo Tycoon (2001)
Zoombinis Logical Journey
Zoombinis Logical Journey
Super Mario 64
Super Mario 64
Fable: The Lost Chapters
Fable: The Lost Chapters
Drawn: The Painted Tower
Drawn: The Painted Tower

Users who love this game also love:

Glittermitten Grove
Glittermitten Grove
Dogz 5
Dogz 5
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Rune Factory 2: A Fantasy Harvest Moon
Rune Factory 2: A Fantasy Harvest Moon
Pokemon SoulSilver Version
Pokemon SoulSilver Version