Credits

AnimatorKonstantin Kartashov
AnimatorSergey Volchanov
ArtistAlexandr Lipkan
ArtistAndrey Pronuk
ArtistDmitry Starostin
ArtistMihail Zaporozchenko
Artist/AnimatorNadezhda Babaryka
Artist/AnimatorOlga Volchanova
Artist/AnimatorAndrey Zenin
ComposerAlexey Omelchuk
Gameplay DevelopmentAlexandr Chuchkeich
Gameplay DevelopmentVladimir Ezhov
Gameplay DevelopmentAlexandr Vasilkonov
Lead Designer/AnimatorDmitry Zenin
Lead ProgrammerAndrew Shpagin
Mission GameplayAlex Dragon
Mission GameplayDaniil Meranov
Mission GameplayAlexey Onishenko
Producer/StorylineSergiy Grygorovich
ProgrammerSergey Krizhnovskiy
ProgrammerVitaliy Listenko
ProgrammerElena Popova
ProgrammerRuslan Shestopaliyk
Project Leader/ManagerEvgeniy Grygorovich
Sound EffectsUriy Pliska
Sound SupervisorDmitry Kuzmenko
StorylineIlya Novak

Contributions

Data and credits for this game contributed by a0me, Mookiethebold, and misschu.

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.