Game Box Shots

Hitman: Blood Money (EU)
EU 05/26/06
Hitman: Blood Money (Collector's Edition) (EU)
EU 05/26/06
Hitman: Blood Money (US)
US 05/30/06
Hitman: Blood Money (US)
US 03/15/07
Hitman: Blood Money (Premier Collection) (EU)
EU 06/22/07
Hitman: Blood Money (PC GAMER) (EU)
EU 11/09/07
Hitman: Blood Money (Green Pepper) (EU)
EU 09/15/09
Hitman: Blood Money (Sold Out) (EU)
EU 04/09/10

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.