Users who own this game also own:

Touhou Eiyashou: Imperishable Night
Touhou Eiyashou: Imperishable Night
Touhou Hisouten: Scarlet Weather Rhapsody
Touhou Hisouten: Scarlet Weather Rhapsody
Touhou Koumakyou: Embodiment of Scarlet Devil
Touhou Koumakyou: Embodiment of Scarlet Devil
Touhou Shinreibyou: Ten Desires
Touhou Shinreibyou: Ten Desires
Touhou Youyoumu: Perfect Cherry Blossom
Touhou Youyoumu: Perfect Cherry Blossom

Users who love this game also love:

Touhou Chireiden: Subterranean Animism
Touhou Chireiden: Subterranean Animism
Touhou Kaeidzuka: Phantasmagoria of Flower View
Touhou Kaeidzuka: Phantasmagoria of Flower View
Touhou Kishinjou: Double Dealing Character
Touhou Kishinjou: Double Dealing Character
Touhou Bunkachou: Double Spoiler
Touhou Bunkachou: Double Spoiler
Touhou Seirensen: Undefined Fantastic Object
Touhou Seirensen: Undefined Fantastic Object