Users who own this game also own:

Lufia: Curse of the Sinistrals
Lufia: Curse of the Sinistrals
Ganbaru Watashi no Kakei Diary
Ganbaru Watashi no Kakei Diary
Art of Fighting 2
Art of Fighting 2
Pinball
Pinball
Super Hero Generation
Super Hero Generation