Users who own this game also own:

Tiny Metal
Tiny Metal
Aquanaut no Kyuujitsu: Memories of Summer 1996
Aquanaut no Kyuujitsu: Memories of Summer 1996
Kogepan: Pan mo Game o Yarurashii...
Kogepan: Pan mo Game o Yarurashii...
Shirogane no Cal to Soukuu no Joou
Shirogane no Cal to Soukuu no Joou
Tantei Gakuen Q
Tantei Gakuen Q