Users who own this game also own:

Pokemon Gold Version
Pokemon Gold Version
Metal Slug Advance
Metal Slug Advance
Super Mario All-Stars
Super Mario All-Stars
Final Fantasy IV Advance
Final Fantasy IV Advance
Super Mario World
Super Mario World

Users who love this game also love:

Super Mario World 2: Yoshi's Island
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Final Fantasy Tactics
Final Fantasy Tactics
Mega Man X
Mega Man X
Metal Slug 7
Metal Slug 7
Mega Man 3
Mega Man 3