Users who own this game also own:

Anachronox
Anachronox
Beneath a Steel Sky
Beneath a Steel Sky
Fallout
Fallout
Divine Divinity
Divine Divinity
Fallout 2
Fallout 2

Users who love this game also love:

Golden Sun
Golden Sun
God of War
God of War
Demon's Souls
Demon's Souls
ICO
ICO
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story