Users who own this game also own:

Diablo
Diablo
Diablo II: Lord of Destruction
Diablo II: Lord of Destruction
Half-Life
Half-Life
Beyond Good & Evil
Beyond Good & Evil
Crysis
Crysis

Users who love this game also love:

Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Super Mario World
Super Mario World
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars