Users who own this game also own:

Otona VS Greco: Kanji no Tou to Obaketachi - Kanzen Full Set
Otona VS Greco: Kanji no Tou to Obaketachi - Kanzen Full Set
String Theory
String Theory
Pro Bass Fishing
Pro Bass Fishing
Petz Kittens
Petz Kittens
Otherland
Otherland

Users who love this game also love:

Sonic Adventure
Sonic Adventure
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
Mega Man 9
Mega Man 9
Super Mario Advance
Super Mario Advance
Pokemon Ruby Version
Pokemon Ruby Version