Users who own this game also own:

The Legend of Zelda: Skyward Sword
The Legend of Zelda: Skyward Sword
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
The Legend of Zelda: Twilight Princess
The Legend of Zelda: Twilight Princess

Users who love this game also love:

Dragon's Lair 3D: Return to the Lair
Dragon's Lair 3D: Return to the Lair
Punch-Out!!
Punch-Out!!
Medarot Dual: Kabuto Ver.
Medarot Dual: Kabuto Ver.
Shikakui Atama o Maru Kusuru: Zukei no Tatsujin
Shikakui Atama o Maru Kusuru: Zukei no Tatsujin
Backpacker
Backpacker