Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser's Minions
Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser's Minions
Fallen Legion: Rise to Glory
Fallen Legion: Rise to Glory
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
Namco Museum Arcade Pac
Namco Museum Arcade Pac
Capcom Beat 'Em Up Bundle
Capcom Beat 'Em Up Bundle

Users who love this game also love:

Border Break
Border Break
Mario Party 3
Mario Party 3
Capcom vs. SNK 2 EO
Capcom vs. SNK 2 EO
Metal Slug X
Metal Slug X
The King of Fighters '97
The King of Fighters '97