Users who own this game also own:

GoldenEye 007
GoldenEye 007
Mario Tennis
Mario Tennis
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Users who love this game also love:

Star Fox Zero Double Pack
Star Fox Zero Double Pack
The Book of Unwritten Tales 2
The Book of Unwritten Tales 2
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Zool: Ninja of the "Nth" Dimension
Zool: Ninja of the "Nth" Dimension
Donkey Kong 64
Donkey Kong 64