Users who own this game also own:

Table Tennis
Table Tennis
Handball/Basketball
Handball/Basketball
Submarine/Invasion/Wipeout
Submarine/Invasion/Wipeout
Ski/Simon Says/Fun Zoo/Percepts
Ski/Simon Says/Fun Zoo/Percepts
Volleyball
Volleyball

Users who love this game also love:

Interplanetary Voyage
Interplanetary Voyage
Cat and Mouse/Football/Haunted House/Invasion/Win
Cat and Mouse/Football/Haunted House/Invasion/Win
Cel Damage
Cel Damage
WWF WrestleMania 2000
WWF WrestleMania 2000
CastleStorm
CastleStorm