Users who own this game also own:

Mario Bros.
Mario Bros.
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Solomon's Key
Solomon's Key
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3

Users who love this game also love:

Suchie-Pai Adventure: Doki Doki Nightmare
Suchie-Pai Adventure: Doki Doki Nightmare
Touhou Bunkachou: Double Spoiler
Touhou Bunkachou: Double Spoiler
Devil Summoner: Soul Hackers
Devil Summoner: Soul Hackers
Xadlak
Xadlak
Cotton 2
Cotton 2